Tổng quan về trang quản trị Shopify

Tùy thuộc vào thiết bị bạn sử dụng, bạn có thể thực hiện những việc khác nhau trên trang quản trị. Nếu đăng nhập vào trang quản trị Shopify trên trình duyệt, bạn có thể quản lý mọi khía cạnh của cửa hàng. Nếu đăng nhập vào ứng dụng Shopify trên điện thoại, bạn có thể xem hoạt động gần đây trên cửa hàng, cập nhật danh mục của cửa hàng và quản lý đơn hàng.

Trang quản trị Shopify

Khi đăng nhập vào trang quản trị Shopify, trang đầu tiên bạn thấy là trang chủ.

Trang chủ Shopify hiển thị thông tin về các tác vụ hằng ngày, hoạt động gần đây của cửa hàng và các bước tiếp theo bạn có thể thực hiện để xây dựng doanh nghiệp.

Bạn có thể dùng thanh bên để truy cập vào các mục trên trang quản trị Shopify. Trang quản trị Shopify có các mục sau:

Bạn có thể dùng thanh tìm kiếm để tìm sản phẩm, trang hoặc thông tin khác trên trang quản trị Shopify.

Nếu có tài khoản ở nhiều cửa hàng Shopify, bạn có thể dùng menu thả xuống để di chuyển giữa các cửa hàng.

Trang chủ Shopify

Trang chủ hiển thị thông tin chính về hoạt động gần đây trên cửa hàng, những bước tiếp theo bạn cần thực hiện với đơn hàng và những mẹo giúp bạn phát triển công việc kinh doanh.

Hoạt động hôm nay trên cửa hàng

Trang chủ Shopify hiển thị hoạt động gần đây nhất của khách truy cập trên cửa hàng của bạn. Hoạt động trên cửa hàng được ghi lại theo múi giờ địa phương của cửa hàng:

 • Đơn hàng hôm nay hiển thị tổng số đơn hàng được thực hiện trên cửa hàng Shopify của bạn trong một ngày nhất định.

 • Lượt truy cập hôm nay hiển thị tổng số lượt truy cập vào cửa hàng Shopify của bạn trong một ngày nhất định. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy thẻ này nếu bạn có cửa hàng trực tuyến.

 • Những khách truy cập đang trực tuyến hiển thị số lượng khách truy cập đã hoạt động trên cửa hàng trực tuyến của bạn trong 5 phút qua. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy thẻ này nếu bạn có cửa hàng trực tuyến.

Để biết thêm thông tin chi tiết về khách truy cập của cửa hàng, bạn có thể xem báo cáo thu hút người dùng.

Số liệu

Mục số liệu trên Trang chủ hiển thị thông tin tóm tắt về doanh số của công việc kinh doanh chung cũng như dữ liệu về doanh số và mức độ tương tác cụ thể của các kênh bán hàng đang hoạt động. Bạn có thể dùng menu thả xuống để xem dữ liệu bán hàng của các kênh bán hàng cho thời gian Hôm nay, Hôm qua, Tuần nàyTháng này.

Nếu bạn muốn xem kỹ hơn dữ liệu về doanh số và mức độ tương tác của cửa hàng, hãy mở trang Phân tích.

Nguồn cấp hoạt động

Nguồn cấp Hoạt động trong mục số liệu trên Trang chủ hiển thị thông tin tổng quan về hoạt động trên tài khoản của bạn. Nhấp vào Xem tất cả hoạt động gần đây để xem nhiều hoạt động gần đây hơn trên tài khoản của bạn.

Thông báo

Trang chủ Shopify hiển thị thông báo về công việc kinh doanh của bạn trên Shopify dựa trên trạng thái tài khoản, mức tăng trưởng và hoạt động gần đây của khách hàng.

Thông báo giúp bạn dễ dàng nắm bắt những bước tiếp theo cần thực hiện, chẳng hạn như thu hồi thanh toán, đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện hoặc lưu trữ đơn hàng đã hoàn thành.

Thẻ

Thẻ là những khối thông tin thường xuyên thay đổi để giúp bạn vận hành công việc kinh doanh một cách suôn sẻ. Trang chủ Shopify hiển thị thẻ dựa trên hoạt động gần đây trên cửa hàng và những việc bạn đã làm trên Shopify. Dưới đây là một số thông tin bạn sẽ nhận được:

 • thông tin cập nhật về các tính năng mới của Shopify
 • lời khuyên về cách khai thác tối đa Shopify
 • những bài viết đề xuất về cách phát triển công việc kinh doanh của bạn.

Bạn có thể bỏ qua và đóng góp ý kiến về các thẻ trên Trang chủ.

Nhấp vào Bỏ qua để ẩn thẻ cho đến khi bạn lại cần thông tin đó.

Nhấp vào Gửi ý kiến đóng góp để đóng góp ý kiến về thẻ. Shopify dùng thông tin này để cải thiện các thẻ trên Trang chủ trong tương lai.

Màn hình Trang chủ Shopify

Khi đăng nhập vào ứng dụng Shopify, màn hình đầu tiên bạn nhìn thấy chính là màn hình Trang chủ.

Màn hình Trang chủ Shopify là một trang đích hiển thị thông tin chính về hoạt động gần đây trên cửa hàng, những bước tiếp theo bạn cần thực hiện với đơn hàng và những mẹo giúp bạn phát triển công việc kinh doanh.

Thông tin tóm lược về doanh số

Ở đầu màn hình Trang chủ là một biểu đồ thể hiện doanh số hôm nay. Bạn có thể vuốt biểu đồ sang trái để xem số lượng khách truy cập mà cửa hàng trực tuyến nhận được trong ngày hôm nay. Dùng các nút trên biểu đồ để xem dữ liệu của ngày hôm qua, tuần trước hoặc tháng trước.

Thông báo về các bước tiếp theo

Màn hình Chính hiển thị thông báo về những đơn hàng bỏ ngỏ mà bạn cần chú ý. Thông báo giúp bạn dễ dàng nắm bắt những bước tiếp theo cần thực hiện, chẳng hạn như thu hồi thanh toán, đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện hoặc lưu trữ đơn hàng đã hoàn thành.

Thẻ

Trang chủ Shopify hiển thị thẻ dựa trên hoạt động gần đây trên cửa hàng và những việc bạn đã làm trên Shopify. Thẻ là những khối thông tin thường xuyên thay đổi để giúp bạn vận hành công việc kinh doanh một cách suôn sẻ. Bạn sẽ nhận được:

 • thông tin cập nhật về các tính năng mới của Shopify
 • lời khuyên về cách khai thác tối đa Shopify
 • những bài viết đề xuất về cách phát triển công việc kinh doanh của bạn.

Màn hình Trang chủ Shopify

Khi đăng nhập vào ứng dụng Shopify, màn hình đầu tiên bạn nhìn thấy chính là màn hình Trang chủ.

Màn hình Trang chủ Shopify là một trang đích hiển thị thông tin chính về hoạt động gần đây trên cửa hàng, những bước tiếp theo bạn cần thực hiện với đơn hàng và những mẹo giúp bạn phát triển công việc kinh doanh.

Thông tin tóm lược về doanh số

Ở đầu màn hình Trang chủ là một biểu đồ thể hiện doanh số hôm nay. Bạn có thể vuốt biểu đồ sang trái để xem số lượng khách truy cập mà cửa hàng trực tuyến nhận được trong ngày hôm nay. Dùng các nút trên biểu đồ để xem dữ liệu của ngày hôm qua, tuần trước hoặc tháng trước.

Thông báo về các bước tiếp theo

Màn hình Chính hiển thị thông báo về những đơn hàng bỏ ngỏ mà bạn cần chú ý. Thông báo giúp bạn dễ dàng nắm bắt những bước tiếp theo cần thực hiện, chẳng hạn như thu hồi thanh toán, đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện hoặc lưu trữ đơn hàng đã hoàn thành.

Thẻ

Trang chủ Shopify hiển thị thẻ dựa trên hoạt động gần đây trên cửa hàng và những việc bạn đã làm trên Shopify. Thẻ là những khối thông tin thường xuyên thay đổi để giúp bạn vận hành công việc kinh doanh một cách suôn sẻ. Bạn sẽ nhận được:

 • thông tin cập nhật về các tính năng mới của Shopify
 • lời khuyên về cách khai thác tối đa Shopify
 • những bài viết đề xuất về cách phát triển công việc kinh doanh của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí