Tổng quan về trang quản trị Shopify

Tùy thuộc vào thiết bị bạn sử dụng, bạn có thể thực hiện những việc khác nhau trên trang quản trị. Nếu đăng nhập vào trang quản trị Shopify trên trình duyệt, bạn có thể quản lý mọi khía cạnh của cửa hàng. Nếu đăng nhập vào ứng dụng Shopify trên điện thoại, bạn có thể xem hoạt động gần đây trên cửa hàng, cập nhật danh mục của cửa hàng và quản lý đơn hàng.

Nếu trang quản trị của bạn đang tắt hoặc không tải, hãy kiểm tra Trạng thái Shopify để xác định xem hiện đang có vấn đề gì không.

Trang quản trị Shopify

Bạn có thể dùng thanh bên để truy cập vào các mục trên trang quản trị Shopify. Trang quản trị Shopify có các mục sau:

Tìm kiếm ứng dụng và kênh bán hàng

Trong thanh tìm kiếm, bạn có thể nhấp vào nút Ứng dụng hoặc Kênh bán hàng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Nút tìm kiếm liệt kê tất cả các kênh bán hàng và ứng dụng đã cài đặt. Nhấp vào kênh bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng bất kỳ để mở trang của mục đó.

Thanh tìm kiếm bao gồm các đề xuất cho ứng dụng hoặc kênh mà bạn có thể cân nhắc cài đặt.

Để xem kênh bán hàng được đề xuất, nhấp vào nút Kênh bán hàng được đề xuất. Nhấp vào kênh bán hàng bất kỳ để biết thêm thông tin.

Để xem ứng dụng được đề xuất, nhấp vào nút Ứng dụng được đề xuất. Nhấp vào ứng dụng bất kỳ để biết thêm thông tin.

Ứng dụng và kênh

Ứng dụng và kênh bán hàng của bạn có vị trí ở trên thanh bên của trang quản trị Shopify. Các mục trong khu vực này gồm có:

Nếu có tài khoản ở nhiều cửa hàng Shopify, bạn có thể dùng menu thả xuống để di chuyển giữa các cửa hàng.

Ghim ứng dụng và kênh

Bạn có thể "ghim" các ứng dụng và kênh yêu thích. Ứng dụng đã ghim được thêm vào cuối danh sách mục (ví dụ: kênh bán hàng hoặc ứng dụng) và luôn hiển thị trong danh sách đó để điều hướng nhanh. Bạn có thể sắp xếp lại các ứng dụng và kênh đã ghim bằng cách nhấp và kéo mục đến vị trí mới trong danh sách tương ứng.

Để ghim ứng dụng hoặc kênh, mở ứng dụng hoặc kênh trong trang quản trị. Nhấp vào biểu tượng ghim để giữ ứng dụng hoặc kênh trong danh sách. Nhấp và kéo mục để thay đổi vị trí của mục. Bạn cũng có thể ghim ứng dụng hoặc kênh bằng cách kéo trực tiếp ứng dụng hoặc kênh đó đến vị trí bạn muốn trong thanh bên sau khi mở.

Để bỏ ghim ứng dụng hoặc kênh, nhấp vào biểu tượng ghim ở trên cùng phần đầu trang của ứng dụng hoặc kênh bán hàng. Để điều hướng đến ứng dụng hoặc kênh này trong tương lai, sử dụng thanh tìm kiếm hoặc menu điều hướng ở thanh bên trái.

Cài đặt ứng dụng và kênh bán hàng

Truy cập trang Cài đặt của ứng dụng và kênh bán hàng từ thanh tìm kiếm. Bạn cũng có thể nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng từ thanh bên trái.

Trong trang cài đặt của ứng dụng và kênh bán hàng, bạn có thể Xóa ứng dụng hoặc kênh, truy cập Shopify App Store hoặc Nhận hỗ trợ về ứng dụng hoặc kênh bán hàng. Truy cập trang Giới thiệu qua menu tùy chọn trong phần đầu trang của bất kỳ ứng dụng nhúng đang mở nào. Khi nhấp vào tên của ứng dụng hoặc kênh bán hàng, mục đó sẽ mở ra trong trang quản trị Shopify.

Bảng tin cảnh báo

Bảng tin cảnh báo thông báo cho bạn về những thông tin quan trọng, cần xử lý nhanh hoặc các thao tác cần thực hiện trong cửa hàng. Bạn có thể nhận được cảnh báo trong các trường hợp sau:

  • Tác vụ có thể ngăn chặn sự gián đoạn đối với hoạt động kinh doanh của bạn hoặc việc bạn sử dụng Shopify thường xuyên.
  • Gián đoạn đối với hoạt động kinh doanh của bạn hoặc việc bạn sử dụng Shopify thường xuyên.
  • Thông tin về sự tuân thủ của sản phẩm.
  • Xác nhận giao dịch tiền tệ giữa bạn và Shopify.
  • Xác nhận rằng một quy trình tốn nhiều thời gian mà bạn khởi chạy đã hoàn tất.

Nhấp vào biểu tượng chuông trên trang quản trị để mở bảng tin cảnh báo. Số lượng cảnh báo chưa xem sẽ hiển thị dưới dạng một số bên cạnh biểu tượng chuông.

Trong bảng tin cảnh báo, bạn có thể nhấp vào một cảnh báo cụ thể để thao tác với cảnh báo đó. Bạn có thể thay đổi trạng thái cảnh báo cụ thể giữa "Đã đọc" và "Chưa đọc", hoặc đánh dấu tất cả cảnh báo là đã đọc.

Hoạt động của cửa hàng

Mọi thay đổi đối với cửa hàng do chủ cửa hàng hoặc nhân viên thực hiện sẽ được ghi lại trong Nhật ký hoạt động của cửa hàng. Mỗi sự kiện bao gồm ngày và giờ diễn ra cũng như người, ứng dụng hoặc kênh đã hoàn tất thao tác.

Nhấp vào Cài đặt > Nhật ký hoạt động của cửa hàng để xem nhật ký hoạt động của cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí