Quyền nhân viên

Quyền xác định cấp độ truy cập của nhân viên trong cửa hàng.

Nhân viên có thể cần các quyền cụ thể tùy theo vai trò của họ, ví dụ như yêu cầu đăng nhập Shopify POS. Hãy cân nhắc kỹ các quyền mà bạn cấp cho nhân viên và cộng tác viên.

Tìm hiểu thêm về cách thêm và cập nhật tài khoản nhân viên.

Quyền của chủ cửa hàng

Mỗi cửa hàng Shopify chỉ có thể có một chủ cửa hàng. Thông thường, đó là người đã mở cửa hàng. Bạn có thể kiểm tra người được liệt kê làm chủ cửa hàng bằng cách nhấp vào mục Cài đặt > Người dùng và quyền trong trang quản trị Shopify. Shopify sẽ gửi tin nhắn email đến địa chỉ email của chủ cửa hàng.

Một số thao tác chỉ dành cho chủ cửa hàng:

Bạn có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho nhân viên khác.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí