Quyền nhân viên

Quyền xác định cấp độ truy cập của nhân viên trong cửa hàng.

Nhân viên có thể cần các quyền cụ thể tùy theo vai trò của họ, ví dụ như yêu cầu đăng nhập Shopify POS. Hãy cân nhắc kỹ các quyền mà bạn cấp cho nhân viên và cộng tác viên.

Tìm hiểu thêm về cách thêm và cập nhật tài khoản nhân viên.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí