Opis uprawnień pracownika

Możesz nadać uprawnienia pracownikom w panelu administracyjnym Shopify.

Uprawnienia pracownika zapewniają pracownikom dostęp do określonych części panelu administracyjnego Shopify i umożliwiają im wykonywanie określonych zadań.

Informacje ogólne

Ogólne uprawnienia pracownika
Uprawnienie Opis
Strona główna Umożliwia pracownikowi wyświetlenie strony głównej, która obejmuje informacje o sprzedaży i analizy danych.
Zamówienia Umożliwia pracownikowi wyświetlenie strony Zamówienia. Pracownicy niebędący pracownikami Shopify Plus mogą eksportować zamówienia do pliku CSV ze strony Zamówienia, natomiast pracownicy Shopify Plus muszą otrzymać uprawnienie Eksportuj zamówienia.
Edytuj zamówienia Umożliwia pracownikom tworzenie, wyświetlanie, aktualizowanie i usuwanie zamówień oraz powiadomień o zamówieniach.
Eksportuj zamówienia

Dostępne dla: Shopify Plus

Umożliwia pracownikowi eksport zamówień do pliku CSV.

Wersje robocze zamówień Umożliwia pracownikowi tworzenie, zmienianie i usuwanie niestandardowych zamówień. Pracownicy niebędący pracownikami Shopify Plus mogą eksportować wersje robocze zamówień do pliku CSV ze strony Wersje robocze, natomiast pracownicy Shopify Plus muszą otrzymać uprawnienie Eksportuj wersje robocze.
Eksportuj wersje robocze zamówień

Dostępne dla: Shopify Plus

Umożliwia pracownikom eksportowanie wersji roboczych zamówień do pliku CSV.

Produkty Umożliwia pracownikowi przeglądanie, tworzenie i zmienianie produktów oraz kolekcji. Ponadto umożliwia pracownikowi importowanie produktów oraz wyświetlanie zapasów i zarządzanie nimi. Pracownicy niebędący pracownikami Shopify Plus mogą eksportować produkty do pliku CSV, natomiast pracownicy Shopify Plus muszą otrzymać uprawnienie Eksportuj produkty.
Eksportuj produkty i zapasy

Dostępne dla: Shopify Plus

Umożliwia pracownikowi eksport produktów i zapasów do pliku CSV.

Karty prezentowe Umożliwia pracownikowi tworzenie, wyświetlanie i wydawanie kart prezentowych. Ponadto umożliwia pracownikowi eksportowanie kart prezentowych do pliku CSV.
Klienci Umożliwia pracownikowi przeglądanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie rekordów klientów oraz odpowiadanie na wiadomości od klientów w Shopify Ping. Pracownicy niekorzystający z Shopify Plus mogą eksportować rekordy klientów do pliku CSV, natomiast pracownikom korzystającym z tej platformy należy udzielić uprawnień do eksportu klientów.
Eksportuj klientów

Dostępne dla: Shopify Plus

Umożliwia pracownikowi eksport rekordów klientów do pliku CSV.

Raporty

Umożliwia pracownikowi przeglądanie raportów zawierających informacje o sprzedaży i analizy danych. Ponadto uprawnienie to umożliwia pracownikowi tworzenie niestandardowych raportów.

Pracownik ma dostęp do wszystkich raportów. Nie można określić, które raporty mogą, a które nie mogą być przeglądane przez pracownika.

Pulpity Umożliwia pracownikowi wyświetlenie pulpitu przeglądu zawierającego informacje o sprzedaży i analizy danych dla wszystkich kanałów sprzedaży. Ponadto uprawnienie to umożliwia pracownikowi wyświetlenie strony Live View.
Marketing Umożliwia pracownikowi przeglądanie, tworzenie i automatyzację kampanii marketingowych.
Rabaty Umożliwia pracownikowi przeglądanie i tworzenie kodów rabatowych i automatycznych rabatów oraz eksportowanie rekordów rabatowych do pliku CSV.
Aplikacje

Niedostępne dla: Shopify Plus

W przypadku pracowników Shopify Plus użyj uprawnienia dostępu do aplikacji i kanału.

Umożliwia pracownikowi używanie i usuwanie wszystkich aplikacji i kanałów sprzedaży zainstalowanych dla sklepu. Pracownik może instalować aplikacje, dopóki jego uprawnienia do sklepu są zgodne z uprawnieniami wymaganymi przez aplikację. Na przykład, jeśli aplikacja wymaga dostępu do zamówień, pracownik potrzebuje uprawnienia Zamówienia, aby zainstalować aplikację.

Tylko właściciel sklepu może zatwierdzać opłaty za aplikację.

Ustawienia

Umożliwia pracownikowi wyświetlenie wszystkich opcji na stronie Ustawienia. Pracownicy, którym nie przyznano uprawnienia Ustawienia będą mogli wyświetlić jedynie Konta lub Plany i uprawnienia. Ponadto umożliwia pracownikowi tworzenie elementów webhook w celu wysyłania danych dotyczących tematów, do których przeglądania pracownik ma uprawnienia.

Tylko właściciel sklepu może przeglądać informacje rozliczeniowe lub wprowadzać zmiany do subskrypcji sklepu bądź informacji bankowych.

Sklep online

Uprawnienia pracownika sklepu online
Uprawnienie Opis
Szablony Umożliwia pracownikowi zmianę i publikowanie szablonu używanego przez sklep.
Wpisy na blogu i strony bloga Umożliwia pracownikowi tworzenie, zmienianie, publikowanie i usuwanie postów na blogu i stron internetowych, takich jak strona z informacjami kontaktowymi.
Nawigacja Umożliwia pracownikowi tworzenie, zmienianie i usuwanie przycisków nawigacyjnych.
Domeny Umożliwia pracownikowi kupowanie i zarządzanie nazwami domen.

Lokalizacje

Uprawnienia konta pracownika w lokalizacjach
Uprawnienie Opis
Zarządzaj lokalizacjami Umożliwia pracownikowi tworzenie, zmienianie i usuwanie lokalizacji, w których magazynowane są zapasy lub w których się nimi zarządza.

Dostęp do aplikacji i kanału

Dostępne dla: Shopify Plus

W sklepach Shopify Plus możesz sterować indywidualnymi aplikacjami i kanałami sprzedaży, które są dostępne dla pracowników.

Uprawnienia dostępu do aplikacji i kanału mają wpływ tylko na dostęp do aplikacji w panelu administracyjnym Shopify, a nie w Shopify POS.

Dostęp pracowników do aplikacji i kanałów
Uprawnienie Opis
Zapewnij dostęp do wszystkich aplikacji i kanałów dla staff_member_name

Umożliwia pracownikowi używanie i usuwanie aplikacji i kanałów sprzedaży zainstalowanych dla sklepu. Pracownik otrzymuje dostęp do wszystkich nowo zainstalowanych aplikacji automatycznie. Pracownik może instalować aplikacje, dopóki jego uprawnienia do sklepu są zgodne z uprawnieniami wymaganymi przez aplikację. Na przykład, jeśli aplikacja wymaga dostępu do zamówień, pracownik potrzebuje uprawnienia Zamówienia, aby zainstalować aplikację.

Tylko właściciel sklepu może zatwierdzać opłaty za aplikację.

Wybierz aplikacje i kanały, do których staff_member_name może uzyskać dostęp

Umożliwia pracownikowi korzystanie tylko z aplikacji i kanałów sprzedaży, do których pracownik ma uprawnienia. Po zainstalowaniu nowej aplikacji pracownik nie może jej używać, dopóki nie uzyska uprawnień do tej aplikacji. Pracownik nie może instalować ani usuwać aplikacji lub kanałów sprzedaży. Pracownik może zobaczyć tylko te aplikacje, do których ma uprawnienia.

Pracownik może zobaczyć wszystkie kanały sprzedaży, ale może uzyskać dostęp tylko do tych kanałów sprzedaży, do których ma uprawnienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo