Typy uprawnień pracowników

Możesz ustawić uprawnienia pracowników w panelu administracyjnym Shopify.

Każdy rodzaj uprawnienia pracownika zapewnia pracownikowi dostęp do innej części panelu administracyjnego Shopify:

Uprawnienia konta pracownika
Uprawnienie Opis
Informacje ogólne
Strona główna Dostęp do informacji na Stronie głównej, w tym informacji o sprzedaży.
Zamówienia Tworzenie, przegląd, aktualizacja i usuwanie zamówień oraz powiadomień o zamówieniach.
Eksport Uprawnienie do eksportu zamówień, wersji roboczych zamówień, klientów i produktów niezależnie od uprawnienia głównego. Możesz na przykład zezwolić pracownikowi na dostęp do sekcji Klienci, nie pozwalając mu na eksportowanie danych klienta. To uprawnienie jest dostępne tylko dla planów Shopify Plus.
Wersje robocze zamówień Dostęp do tworzenia, modyfikowania i usuwania niestandardowo utworzonych zamówień.
Produkty Dostęp do przeglądania, tworzenia i modyfikowania produktów. Dostęp do zapasów i zarządzania zapasami. Dostęp do przeglądu, tworzenia i modyfikowania kolekcji
Karty prezentowe Dostęp do przeglądu i tworzenia kart prezentowych.
Klienci Dostęp do przeglądania bazy danych klientów oraz możliwość tworzenia, modyfikowania i usuwania klientów.
Raporty Dostęp do wszystkich dostępnych raportów. W tej chwili nie można wybrać konkretnych raportów, do których pracownicy mogą uzyskać dostęp i do których nie mogą uzyskać dostępu.
Pulpity Dostęp do Pulpitu przeglądu, który pozwala na przegląd sprzedaży i statystyk dla wszystkich kanałów sprzedaży.
Marketing Dostęp do przeglądu i tworzenia kampanii marketingowych.
Rabaty Dostęp do przeglądu i tworzenia rabatów.
Tłumaczenia Dostęp do publikowania lub cofania publikacji sklepu online w językach innych niż domyślny. Jeśli pracownikom nie zostaną przydzielone te uprawnienia, mogą oni wciąż zmieniać domyślny język sklepu online oraz język ich własnych kont.
Aplikacje Dostęp do przeglądu aplikacji i korzystania z nich. Tylko właściciel sklepu może zatwierdzać opłaty za aplikację. Pracownicy wymagają pełnych uprawnień do pobierania darmowych aplikacji.
Ustawienia Dostęp do wyświetlania sekcji ustawień dla opcji Ogólne, Dostawcy płatności, Realizacja zakupu, Wysyłka, Podatki, Lokalizacje, Karty prezentowe, Powiadomienia, Pliki, Kanały sprzedaży, Konto lub Plan i uprawnienia, Języki sklepu oraz Informacje prawne. Dostęp do tworzenia elementów webhook w celu wysyłania danych o tematach, do przeglądu których pracownik ma uprawnienia. Tylko właściciel sklepu może przeglądać informacje rozliczeniowe lub wprowadzać zmiany do subskrypcji sklepu bądź informacji bankowych.
Sklep online
Szablony Dostęp do zmiany i modyfikacji szablonu używanego przez sklep.
Posty na blog oraz Strony Dostęp do tworzenia, modyfikowania i usuwania postów na blogu oraz stron.
Nawigacja Dostęp do tworzenia, modyfikowania i usuwania przycisków nawigacyjnych.
Domeny Dostęp do przeglądania i modyfikowania informacji o domenie.
Punkt sprzedaży
Lokalizacje Dostęp do tworzenia, modyfikowania i usuwania lokalizacji POS.
Dostęp do aplikacji i kanału
Dostęp do aplikacji i kanału Przyznanie dostępu do określonych aplikacji i kanałów zamiast przyznawania lub odmawiania pełnego dostępu do wszystkich aplikacji i kanałów. Na przykład możesz zezwolić pracownikowi na dostęp do kanałów Facebook i Sprzedaż hurtowa, ale nie do Sklepu online. To uprawnienie jest dostępne tylko dla planów Shopify Plus.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo