Informacje o uprawnieniach pracowników

Uprawnienia określają posiadany przez Twoich pracowników poziom dostępu do Twojego sklepu.

Twoi pracownicy mogą potrzebować określonych uprawnień w zależności od ich roli, np. uprawnień do logowania się do Shopify POS. Zachowaj ostrożność podczas przydzielania uprawnień pracownikom i współpracownikom.

Zapoznaj się z sekcją Zarządzanie pracownikami, aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia lub aktualizowania pracowników.

Uprawnienia właściciela sklepu

Sklep Shopify może mieć tylko jednego właściciela. Zazwyczaj jest to osoba, która otworzyła sklep. Możesz sprawdzić, kto jest właścicielem sklepu, klikając Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia w panelu administracyjnym Shopify. Wiadomości e-mail z Shopify są wysyłane na adres e-mail właściciela sklepu.

Niektóre czynności są dostępne tylko dla właściciela sklepu:

W razie potrzeby możesz przenieść własność sklepu.

Opis uprawnień pracowników

Na ogół uprawnienia zapewniają dostęp do strony w panelu administracyjnym Shopify o tej samej nazwie. W niektórych przypadkach do realizacji zadań w określonym obszarze panelu administracyjnego potrzebnych jest kilka uprawnień.

Ogólne uprawnienia pracowników

 • Strona główna: wyświetlanie strony głównej, która zawiera informacje o sprzedaży i inne dane sklepu.
 • Zamówienia: przeglądanie, tworzenie, aktualizowanie, usuwanie, anulowanie i eksportowanie zamówień oraz otrzymywanie powiadomień o zamówieniach. - Edytuj zamówienia: Uprawnienie Zamówienia i możliwość edycji pozycji i rabatów w zamówieniu.

 • Wersje robocze zamówień: tworzenie, zmiana i usuwanie wersji roboczych zamówień.

 • Produkty: przeglądanie, tworzenie, importowanie i zmiana produktów, kolekcji i zapasów.

 • Karty prezentowe: przeglądanie, tworzenie, wydawanie i eksportowanie kart prezentowych do pliku CSV. Jeśli Twoi pracownicy muszą również tworzyć lub edytować klientów na stronie Karty prezentowe, musisz także udzielić im uprawnienia Klienci.

 • Klienci: przeglądanie, tworzenie, edytowanie, usuwanie klientów i odpowiadanie na wiadomości od klientów w Shopify Inbox.

 • Raporty: przeglądanie i tworzenie raportów, które zawierają informacje o sprzedaży i inne dane sklepu. Nie możesz określić, do których raportów pracownicy mogą uzyskać dostęp, a do których nie.

 • Pulpity: wyświetlanie stron: Przegląd i Live View, które zawierają informacje o sprzedaży oraz inne dane dotyczące sklepu i kanałów sprzedaży.

 • Marketing: przeglądaj, twórz i automatyzuj kampanie marketingowe. Jeśli prowadzisz działania marketingowe, korzystając z aplikacji lub kanału, np. aplikacji Shopify Email, potrzebujesz także odpowiednich uprawnień dostępu do aplikacji i kanałów.

 • Rabaty: przeglądanie, tworzenie kodów rabatowych i automatycznych rabatów oraz eksportowanie rabatów do pliku CSV.

Uprawnienia dotyczące sklepu online

 • Szablony: przeglądanie, zmiana i publikowanie szablonów.
 • Posty na blogu i strony: przeglądanie, tworzenie, zmiana, publikowanie i usuwanie postów na blogu oraz stron.
 • Nawigacja: przeglądanie, tworzenie, zmiana i usuwanie nawigacji.
 • Domeny: przeglądanie i kupowanie domen oraz zarządzanie nimi.

Uprawnienia administracyjne

Zmiany w informacjach dotyczących subskrypcji lub danych bankowych sklepu może wprowadzać tylko właściciel sklepu. Pracownicy potrzebują uprawnienia Zarządzaj ustawieniami,, aby wykonać większość zadań administracyjnych.

 • Zarządzaj ustawieniami: dostęp do Ustawień i zarządzanie nimi oraz tworzenie elementów webhook.
 • Zarządzaj lokalizacjami: tworzenie, zmiana i usuwanie lokalizacji przechowywania zapasów lub zarządzania nimi.
 • Edytuj uprawnienia: przeglądanie i zmiana uprawnień dla pracowników oraz współpracowników, z wyjątkiem niektórych przypadków. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Informacje o edycji uprawnień.

  • Dodaj i usuń pracowników: dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie pracowników.
 • Wyświetl wypłaty Shopify Payments: wyświetlanie ustawień, wypłat i transakcji Shopify Payments.

 • Wyświetlaj rozliczenia i odbieraj e-maile z rozliczeniami: wyświetlanie, pobieranie lub eksportowanie rachunków Shopify, wyświetlanie informacji rozliczeniowych i metod płatności oraz otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących rozliczeń.Współpracownicy z tym uprawnieniem nie otrzymują e-maili dotyczących rozliczeń.

 • Wyświetl prywatne aplikacje: wyświetlanie prywatnych aplikacji zainstalowanych w sklepie.

  • Edytuj dane i uprawnienia prywatnych aplikacji: zezwalanie prywatnym aplikacjom na odczyt, zapis i wprowadzanie zmian w sklepie.

Uprawnienia dostępu do aplikacji i kanałów

Pracownik może przeglądać i uzyskać dostęp do aplikacji i kanałów sprzedaży, które określasz.

 • Jeśli zaznaczysz opcję Zarządzaj i instaluj aplikacje i kanały, pracownik może zarządzać aplikacjami i kanałami, jeśli jego uprawnienia są zgodne z uprawnieniami wymaganymi przez tę aplikację lub kanał. Może także dodawać aplikacje, dostęp do nich lub je usuwać. Jeśli w przyszłości zainstalowane zostaną nowe aplikacje lub kanały, pracownik będzie mieć dostęp do tych aplikacji lub kanałów i będzie mógł je usunąć bez aktualizacji tego uprawnienia.

 • Jeśli zaznaczysz opcję Zatwierdź opłaty za aplikację, pracownik będzie mógł zainstalować aplikacje, które mają powiązane z nimi koszty, takie jak opłata jednorazowa lub okresowa subskrypcja. Aplikacje, które oferują bezpłatny okres próbny, który przechodzi w płatną subskrypcję po zakończeniu okresu próbnego, wymagają, aby to uprawnienie było włączone, jeśli chcesz, aby pracownik miał możliwość instalowania tych aplikacji.

 • Jeśli zaznaczysz określone aplikacje i kanały sprzedaży, pracownik może uzyskać dostęp tylko do tych aplikacji i kanałów sprzedaży. Nie może instalować ani usuwać aplikacji. Jeśli w przyszłości zainstalowane zostaną nowe aplikacje, musisz zaktualizować to uprawnienie, aby udzielić pracownikowi dostępu.

Informacje o edycji uprawnień

Właściciel sklepu może zawsze edytować wszelkie uprawnienia pracowników. Pracownicy z uprawnieniem Edytuj uprawnienia mogą edytować uprawnienia dla innych pracowników, ale tylko te, które już sami posiadają.

Na przykład pracownicy, którzy mają tylko uprawnienia: Edytuj uprawnienia oraz Zarządzaj ustawieniami, nie mogą dodawać ani usuwać uprawnienia Szablony dla innego pracownika, ponieważ nie posiadają uprawnienia Szablony.

Jeśli Twój pracownik ma uprawnienie Edytuj uprawnienia, możesz przydzielić innemu pracownikowi uprawnienie Edytuj uprawnienia. Ze względów bezpieczeństwa możesz przydzielić innemu pracownikowi uprawnienie Edytuj uprawnienia tylko wówczas, gdy posiadasz co najmniej takie same uprawnienia jak pracownik, którego chcesz edytować.

Wymagania dotyczące logowania do Shopify POS

Aby osoby posiadające konta pracowników mogły zalogować się do Shopify POS przy użyciu ID Shopify lub poświadczeń logowania, ich konta pracowników muszą mieć 13 poniższych uprawnień:

 • Strona główna
 • Zamówienia
 • Edytuj zamówienia
 • Wersje robocze zamówień
 • Produkty
 • Karty prezentowe
 • Klienci
 • Raporty
 • Marketing
 • Rabaty
 • Dostęp do aplikacji i kanału
 • Zarządzaj ustawieniami
 • Zarządzaj lokalizacjami

Musisz również wybrać opcję Przyznaj dostęp do Punktu sprzedaży tym pracownikom w sekcji Dostęp do Punktu sprzedaży, aby zapewnić pracownikom dostęp do Shopify POS.

Jeśli wybierzesz to uprawnienie, Twoi pracownicy będą mogli zalogować się do panelu administracyjnego Shopify oraz POS bez wpisywania kodu PIN. Pracownicy z ograniczonymi uprawnieniami administracyjnymi i pracownicy z dostępem tylko do aplikacji POS nie mogą zalogować się do Shopify POS bez wcześniejszego zalogowania się właściciela sklepu lub pracownika z wymaganymi uprawnieniami.

Właściciele sklepów i pracownicy ze wszystkimi dostępnymi uprawnieniami mogą wyświetlać PIN-y pracowników Shopify POS i logować się do aplikacji Shopify POS.

Możesz także tworzyć i przypisywać role do pracowników Shopify POS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie pracownikami punktu sprzedaży. Jeśli chcesz dodać pracowników z dostępem tylko do aplikacji Shopify POS, zapoznaj się z sekcją Dodawanie pracowników Punktu sprzedaży.

Uprawnienia do aplikacji Shopify Inbox

Właściciele sklepów i pracownicy ze wszystkimi dostępnymi uprawnieniami mogą korzystać ze wszystkich funkcji Shopify Inbox i tylko pracownicy posiadający wszystkie dostępne uprawnienia mogą zarządzać dostępnością czatu. Pracownicy sprzedaży detalicznej nie mają dostępu do aplikacji Shopify Inbox.

Pracownicy muszą zostać dodani jako pracownicy w Twoim sklepie, aby mogli korzystać z rozmów zespołowych. Pracownicy potrzebują następujących uprawnień, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Shopify Inbox:

 • Produkty: udostępnianie produktów.
 • Klienci: zarządzanie dostępnością czatu, udzielani odpowiedzi klientom i zarządzanie zapisanymi odpowiedziami, udostępnianie produktów, kodów rabatowych lub przeglądanie kodów rabatowych udostępnionych przez innych pracowników bądź tworzenie wersji roboczych zamówień lub przeglądanie wersji roboczych zamówień utworzonych przez innych pracowników.
 • Rabaty: udostępnianie kodów rabatowych lub uzyskiwanie dostępu do kodów rabatowych udostępnionych przez innych pracowników.
 • Dostęp do aplikacji i kanałów: zarządzaj aplikacjami czatu, które są połączone z aplikacją Shopify Inbox.

Przykładowe uprawnienia pracowników

Typy udzielanych uprawnień zależą od potrzeb pracowników. W wyborze uprawnień pomoże Ci zapoznanie się z poniższymi przykładami.

Pracownikom, którzy aktualizują Twój sklep online, możesz nadać następujące uprawnienia:

 • Produkty
 • Ustawienia
 • Szablony
 • Posty na blogu i strona bloga
 • Nawigacja

Aby pracownicy mogli tworzyć i edytować posty na blogu, nadaj im następujące uprawnienia:

 • Strona główna
 • Raporty
 • Aplikacje
 • Wpisy na blogu i strony bloga

Pracownikom obsługującym sprzedaż możesz nadać uprawnienia, takie jak:

 • Zamówienia
 • Karty prezentowe
 • Klienci
 • Wpisy na blogu i strony bloga

Rozważ nadanie wszystkich dostępnych uprawnień księgowym, tak aby mieli dostęp do potrzebnych im informacji (obejmujących Zamówienia, Raporty i dostęp do Shopify Payments).

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo