Uprawnienia pracowników

Uprawnienia określają posiadany przez Twoich pracowników poziom dostępu do Twojego sklepu.

W zależności od pełnionej funkcji Twoi pracownicy mogą potrzebować określonych uprawnień, takich jak uprawnienia do logowania się do Shopify POS. Zachowaj ostrożność podczas przydzielania uprawnień pracownikom i współpracownikom.

Dowiedz się więcej o dodawaniu i aktualizowaniu kont pracowników.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo