Beskrivelse av tillatelser for personalmedlemmer

Du kan angi tillatelser for personalkontoer fra Shopify-administratoren.

Tillatelser for personalmedlemmer gir personalet tilgang til spesifikke deler av Shopify-administrator og gjør dem i stand til å utføre bestemte oppgaver.

Generelt

Generelle tillatelser for personalmedlemmer
Tillatelse Beskrivelse
Startside Gjør det mulig for personalmedlemmet å se Startsiden, som inkluderer salgsinformasjon og dataanalyse.
Bestillinger Gjør det mulig for personalmedlemmet å vise Bestillinger-siden. Personalmedlemmer uten Shopify Plus kan eksportere bestillinger til en CSV-fil fra Bestillinger-siden, men personalmedlemmer med Shopify Plus må ha tillatelse til å Eksportere bestillinger.
Rediger bestillinger Gjør det mulig for personalmedlemmet å opprette, vise, oppdatere og slette bestillinger og bestillingsvarsler.
Eksporter bestillinger

Tilgjengelig for: Shopify Plus

Gjør det mulig for personalmedlemmet å eksportere bestillinger til en CSV-fil.

Bestillingsutkast Gjør det mulig for personalmedlemmet å opprette, endre og slette tilpassede opprettede bestillinger. Personalmedlemmer uten Shopify Plus kan eksportere bestillingsutkast til en CSV-fil fra Utkast-siden, men personalmedlemmer med Shopify Plus må ha tillatelse til å Eksportere utkast .
Eksporter bestillingsutkast

Tilgjengelig for: Shopify Plus

Gjør det mulig for personalmedlemmene eksportere bestillingsutkast til en CSV-fil.

Produkter Gjør det mulig for personalmedlemmet å vise, opprette og endre produkter og samlinger. I tillegg kan personalmedlemmet importere produkter, og vise og administrere lagerbeholdning. Personalmedlemmer uten Shopify Plus kan eksportere produkter til en CSV-fil, men personalmedlemmer med Shopify Plus må ha tillatelse til å Eksportere produkter.
Eksporter produkter og lagerbeholdning

Tilgjengelig for: Shopify Plus

Gjør det mulig for personalmedlemmet å eksportere produkter og lagerbeholdning til en CSV-fil.

Gavekort Gjør det mulig for personalmedlemmet å opprette, vise og utstede gavekort. I tillegg kan personalmedlemmet eksportere gavekort til en CSV-fil.
Kunder Gjør det mulig for personalmedlemmet å vise, opprette, redigere og slette kundeoppføringer. Personalmedlemmer uten Shopify Plus kan eksportere kundeoppføringer til en CSV-fil, men personalmedlemmer med Shopify Plus må ha tillatelse til å Eksportere kunder.
Eksporter kunder

Tilgjengelig for: Shopify Plus

Gjør det mulig for personalmedlemmet å eksportere kundeoppføringene til en CSV-fil.

Rapporter

Gjør det mulig for personalmedlemmet å se rapporter, som inkluderer salgsinformasjon og dataanalyse. I tillegg gjør denne tillatelsen det mulig for personalmedlemmer å opprette egendefinerte rapporter.

Personalmedlemmet har tilgang til alle rapportene. Du kan ikke spesifisere hvilke rapporter personalmedlemmet kan eller kan ikke se.

Instrumentbord Gjør det mulig for personalmedlemmet å se Oversikt-panelet, som inkluderer salgsinformasjon og dataanalyse for alle salgskanaler. I tillegg gjør denne tillatelsen det mulig for personalmedlemmer å se Sanntidsvisning-siden.
Markedsføring Gjør det mulig for personalmedlemmet å vise, opprette og automatisere markedsføringskampanjer.
Rabatter Gjør det mulig for personalmedlemmet å vise og opprette rabattkoder og automatiske rabatter, og til å eksportere rabattoppføringer til en CSV-fil.
Apper

Ikke tilgjengelig for: Shopify Plus

For Shopify Plus-personalmedlemmer kan du bruke tillatelsen Tilganger til apper og kanaler.

Gjør det mulig for personalmedlemmet å bruke og slette alle apper og salgskanaler som er installert i butikken. Personalmedlemmet kan installere gratisapper så lenge butikkens tillatelser samsvarer med tillatelsene som appen krever. Hvis en app for eksempel må ha tilgang til bestillinger, må personalmedlemmet ha Bestillinger-tillatelsen for å installere appen.

Bare butikkeieren kan installere betalte apper.

Oversettelser Gjør det mulig for personalmedlemmene å publisere eller avpublisere nettbutikken på andre språk enn standardspråket. Hvis personalmedlemmene ikke får denne tillatelsen, kan de fortsatt endre standardspråket i nettbutikken, og språket på sine egne kontoer.
Innstillinger

Gjør det mulig for personalmedlemmet å se alle alternativene på Innstillinger-siden. Personalmedlemmer som ikke har tillatelsen Innstillinger, ser kun Kontoer eller Abonnementer og tillatelser. I tillegg kan personalmedlemmet opprette webhooker for å sende data om emnene som personalmedlemmet har tillatelse til å vise.

Det er kun kontoinnehaveren som kan vise faktureringsinformasjon eller gjøre endringer i butikkens abonnements- eller bankinformasjon.

Nettbutikk

Nettbutikktillatelser for personalmedlemmer
Tillatelse Beskrivelse
Temaer Gjør det mulig for personalmedlemmet å endre og publisere temaet som butikken bruker.
Blogginnlegg og sider Gjør det mulig for personalmedlemmet å opprette, endre, publisere og slette blogginnlegg og nettsider, for eksempel en kontaktinformasjonsside.
Navigasjon Gjør det mulig for personalmedlemmet å opprette, endre og slette navigasjonsknapper.
Domener Gjør det mulig for personalmedlemmet å kjøpe og administrere domenenavn.

Steder

Stedstillatelser for personalmedlemmer
Tillatelse Beskrivelse
Administrer steder Gjør det mulig for personalmedlemmet å opprette, endre og slette steder der lagerbeholdningen er lagret eller administrert.

App- og kanaltilgang

Tilgjengelig for: Shopify Plus

I Shopify Plus butikker kan du kontrollere de individuelle appene og salgskanalene som de ansatte har tilgang til.

Tilgangstillatelsene for appen og kanalen påvirker bare tilgang til apper i Shopify-administrator, og ikke i Shopify POS.

Personalets tilgang til apper og kanaler
Tillatelse Beskrivelse
Gi personalmedlem_navn tilgang til alle apper og kanaler

Gjør de mulig for personalmedlemmet å bruke og slette appene og salgskanalene som er installert for butikken. Personalmedlemmet får automatisk tilgang til eventuelle nylig installerte apper. Personamedlemmet kan installere gratis apper så lenge butikkens tillatelser samsvarer med tillatelsene som appen krever. Hvis en app for eksempel må ha tilgang til bestillinger, må den ansatte ha Bestillinger-tillatelsen for å installere appen.

Bare butikkeieren kan installere betalte apper.

Velg hvilke apper og kanaler personalmedlem_navn har tilgang til

Gjør det mulig for personalmedlemmet å bare bruke appene og salgskanalene som personalmedlemmet har tillatelser for. Når en ny app installeres, kan ikke den ansatte bruke den før vedkommende har fått tillatelse til denne appen. Personalmedlemmet kan ikke installere eller fjerne apper eller salgskanaler. Personalmedlemmet kan bare se appene de har tillatelse til.

Personalmedlemmet kan se alle salgskanalene, men de kan bare få tilgang til salgskanalene de har tillatelser for.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis