Beskrivelse av tillatelser for personalmedlemmer

Du kan angi tillatelser for personalkontoer fra Shopify-administratoren.

Tillatelser for personalmedlemmer gir personalet tilgang til spesifikke deler av Shopify-administrator og gjør dem i stand til å utføre bestemte oppgaver.

Butikkeieren kan tildele personalmedlemmer fulle tillatelser, eller velge bestemte tillatelser som er nødvendig for hvert enkelt personalmedlems ansvarsområder. For å finne ut mer om tilordning av bestemte personaltillatelser for å samsvare med personalets ansvarsområder, kan du lese eksempler på personaltillatelser.

Butikkeiertilgang

En Shopify-butikk kan bare ha én butikkeier, og det er vanligvis samme person som åpnet butikken. Det er mulig å overføre butikkeierskap.

Selv om du kan tilordne fulle tillatelser til et personalmedlem, er det noen oppgaver i Shopify-administrator som kun er tilgjengelig for butikkeieren.

Butikkeieren er personen hvis e-postadresse og kontaktinformasjon opprinnelig ble brukt til å registrere seg for Shopify. Bare butikkeiere kan utføre følgende handlinger:

E-postkommunikasjon fra Shopify sendes til e-postadressen som er tilknyttet butikkeieren.

Fullstendige tillatelser

Når du tilordner fulle tillatelser til et personalmedlem får de tilgang til alle funksjonene som er tilgjengelige i Shopify-administrator, med unntak av funksjoner som krever butikkeiertilgang.

Fulle tillatelser inkluderer alle følgende tillatelser som er tilgjengelig i butikken din:

  • Generelt - Hjem, Bestillinger, Bestillingsutkast, Produkter, Gavekort, Kunder, Rapporter, Instrumentbord, Markedsføring, Rabatter, Apper, Innstillinger
  • Nettbutikk - Temaer, Blogginnlegg og sider, Navigasjon, Domener
  • Lokalisasjoner - Administrer lokalisasjoner
  • App- og kanaltilgang - Tilgang til alle apper gis som standard
  • Point of Sale - Administrer og utfør handlinger knyttet til fysiske salg.

Generelt

Generelle tillatelser for personalmedlemmer
Tillatelse Beskrivelse
Startside Gjør det mulig for personalmedlemmet å se Startsiden, som inkluderer salgsinformasjon og dataanalyse.
Bestillinger Gjør det mulig for personalmedlemmet å vise Bestillinger-siden og opprette, vise, oppdatere og slette bestillinger og bestillingsvarsler. Personalmedlemmer som ikke har Shopify Plus kan eksportere bestillinger til en CSV-fil fra Bestillinger-siden, men personalmedlemmer med Shopify Plus må gis Eksporter bestillinger-tillatelsen.
Rediger bestillinger Lar personalmedlemmet opprette, vise, oppdatere og slette bestillinger og bestillingsvarsler, og svare til kunder i Shopify Ping.
Bestillingsutkast Gjør det mulig for personalmedlemmet å opprette, endre og slette tilpassede opprettede bestillinger. Personalmedlemmer uten Shopify Plus kan eksportere bestillingsutkast til en CSV-fil fra Utkast-siden, men personalmedlemmer med Shopify Plus må ha tillatelse til å Eksportere utkast .
Eksporter bestillingsutkast

Tilgjengelig for: Shopify Plus

Gjør det mulig for personalmedlemmene eksportere bestillingsutkast til en CSV-fil.

Produkter Gjør det mulig for personalmedlemmet å vise, opprette og endre produkter og samlinger. I tillegg kan personalmedlemmet importere produkter, og vise og administrere lagerbeholdning. Personalmedlemmer uten Shopify Plus kan eksportere produkter til en CSV-fil, men personalmedlemmer med Shopify Plus må ha tillatelse til å Eksportere produkter.
Eksporter produkter og lagerbeholdning

Tilgjengelig for: Shopify Plus

Gjør det mulig for personalmedlemmet å eksportere produkter og lagerbeholdning til en CSV-fil.

Gavekort Lar personalmedlemmet opprette, vise og utstede gavekort. I tillegg lar det personalmedlemmet eksportere gavekort til en CSV-fil. Personalmedlemmer som må opprette eller redigere kunder fra gavekortsiden må også tildeles Kunder-tillatelsen.
Kunder Lar personalmedlemmet se, opprette, redigere og slette kundeoppføringer, og svare på kundemeldinger i Shopify Ping. Personalmedlemmer utenfor Shopify Plus kan eksportere kundeoppføringer til en CSV-fil, men personalmedlemmer i Shopify Plus må bli tildelt tillatelsen Eksporter kunder.
Eksporter kunder

Tilgjengelig for: Shopify Plus

Gjør det mulig for personalmedlemmet å eksportere kundeoppføringene til en CSV-fil.

Rapporter

Gjør det mulig for personalmedlemmet å se rapporter, som inkluderer salgsinformasjon og dataanalyse. I tillegg gjør denne tillatelsen det mulig for personalmedlemmer å opprette egendefinerte rapporter.

Personalmedlemmet har tilgang til alle rapportene. Du kan ikke spesifisere hvilke rapporter personalmedlemmet kan eller kan ikke se.

Instrumentbord Gjør det mulig for personalmedlemmet å se Oversikt-panelet, som inkluderer salgsinformasjon og dataanalyse for alle salgskanaler. I tillegg gjør denne tillatelsen det mulig for personalmedlemmer å se Sanntidsvisning-siden.
Markedsføring Gjør det mulig for personalmedlemmet å vise, opprette og automatisere markedsføringskampanjer.
Rabatter Gjør det mulig for personalmedlemmet å vise og opprette rabattkoder og automatiske rabatter, og til å eksportere rabattoppføringer til en CSV-fil.
Apper

Ikke tilgjengelig for: Shopify Plus

For Shopify Plus-personalmedlemmer kan du bruke tillatelsen Tilganger til apper og kanaler.

Gjør det mulig for personalmedlemmet å bruke og slette alle appene og salgskanalene som er installert i butikken. Personalmedlemmet kan installere apper så lenge butikktillatelsene deres samsvarer med tillatelsene som kreves av appen. Hvis en app for eksempel må ha tilgang til bestillinger, må medarbeideren ha Bestillinger-tillatelsen for å kunne installere appen.

Kun butikkeieren kan godkjenne app-omkostninger.

Innstillinger

Gjør det mulig for personalmedlemmet å se alle alternativene på Innstillinger-siden. Personalmedlemmer som ikke har tillatelsen Innstillinger, ser kun Kontoer eller Abonnementer og tillatelser. I tillegg kan personalmedlemmet opprette webhooker for å sende data om emnene som personalmedlemmet har tillatelse til å vise.

Det er kun kontoinnehaveren som kan vise faktureringsinformasjon eller gjøre endringer i butikkens abonnements- eller bankinformasjon.

Nettbutikk

Nettbutikktillatelser for personalmedlemmer
Tillatelse Beskrivelse
Temaer Gjør det mulig for personalmedlemmet å endre og publisere temaet som butikken bruker.
Blogginnlegg og sider Gjør det mulig for personalmedlemmet å opprette, endre, publisere og slette blogginnlegg og nettsider, for eksempel en kontaktinformasjonsside.
Navigasjon Gjør det mulig for personalmedlemmet å opprette, endre og slette navigasjonsknapper.
Domener Gjør det mulig for personalmedlemmet å kjøpe og administrere domenenavn.

Steder

Stedstillatelser for personalmedlemmer
Tillatelse Beskrivelse
Administrer steder Gjør det mulig for personalmedlemmet å opprette, endre og slette steder der lagerbeholdningen er lagret eller administrert.

App- og kanaltilgang

Tilgjengelig for: Shopify Plus

I Shopify Plus butikker kan du kontrollere de individuelle appene og salgskanalene som de ansatte har tilgang til.

Tilgangstillatelsene for appen og kanalen påvirker bare tilgang til apper i Shopify-administrator, og ikke i Shopify POS.

Personalets tilgang til apper og kanaler
Tillatelse Beskrivelse
Gi personalmedlem_navn tilgang til alle apper og kanaler

Gjør det mulig for personalmedlemmet å bruke og slette alle appene og salgskanalene som er installert i butikken. Personalmedlemmet gis automatisk tilgang til alle nye apper som installeres. Personalmedlemmet kan installere apper så lenge butikktillatelsene deres samsvarer med tillatelsene som kreves av appen. Hvis en app for eksempel må ha tilgang til bestillinger, må medarbeideren ha Bestillinger-tillatelsen for å kunne installere appen.

Kun butikkeieren kan godkjenne app-omkostninger.

Velg hvilke apper og kanaler personalmedlem_navn har tilgang til

Gjør det mulig for personalmedlemmet å bare bruke appene og salgskanalene som personalmedlemmet har tillatelser for. Når en ny app installeres, kan ikke den ansatte bruke den før vedkommende har fått tillatelse til denne appen. Personalmedlemmet kan ikke installere eller fjerne apper eller salgskanaler. Personalmedlemmet kan bare se appene de har tillatelse til.

Personalmedlemmet kan se alle salgskanalene, men de kan bare få tilgang til salgskanalene de har tillatelser for.

Point of Sale-tillatelser

Du kan kontrollere utsalgsstedstillatelsene som er tildelt hver enkelt POS-rolle.

Personalets tilgang til apper og kanaler
Tillatelse Beskrivelse
Tillat alle tillatelser for utsalgssteder for denne rollen

Gir personalmedlemmet tilgang til alle utsalgsstedsaktiviteter i Shopify POS og Utsalgssted-kanalen.

Se POS-tillatelser-seksjonen for mer informasjon om individuelle tillatelser.

Velg tillatelser for utsalgssteder for denne rollen

Gir personalmedlemmet tilgang til alle utsalgsstedsaktiviteter i Shopify POS og Utsalgssted-kanalen.

Se POS-tillatelser-seksjonen for mer informasjon om individuelle tillatelser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis