Om personaltillatelser

Tillatelser avgjør hvilket tilgangsnivå personalet har i butikken.

Det kan være at personalet trenger spesifikke tillatelser avhengig av rollen deres, for eksempel påloggingskravene for Shopify POS. Vurder tillatelsene du gir til personale og samarbeidspartnere nøye.

Se Administrering av personale for mer informasjon om hvordan du oppretter eller oppdaterer personale.

Butikkeiertillatelser

En Shopify-butikk kan bare ha én butikkeier. Det er vanligvis personen som åpnet butikken. Du kan sjekke hvem som er oppført som butikkeier ved å klikke på Innstillinger > Brukere og tillatelser i Shopify-administrator. E-poster fra Shopify sendes til butikkeierens e-postadresse.

Noen handlinger er bare tilgjengelige for butikkeieren:

Du kan overføre butikkeierskapet hvis det er nødvendig.

Beskrivelse av personaltillatelser

Generelt gir tillatelser deg tilgang til siden i Shopify-administrator med samme navn. I noen tilfeller trenger du flere tillatelser for å fullføre oppgaver i et bestemt område i administrator.

Generelle personaltillatelser

 • Hjem: Se Startsiden, som inneholder salgsinformasjon og andre butikkdata.
 • Bestillinger: vis, opprett, oppdater, slett, kanseller og eksporter bestillinger; og motta bestillingsvarsler. - Rediger bestillinger: Bestillinger-tillatelsen og muligheten til å redigere varene og rabattene i en bestilling.

 • Bestillingsutkast: opprett, endre og slett bestillingsutkast.

 • Produkter: vis, opprett, importer og endre produkter, samlinger og lagerbeholdning.

 • Gavekort: vis, opprett, utsted og eksporter gavekort til en CSV-fil. Hvis personalet også må opprette eller redigere kunder fra Gavekort-siden, må du også gi dem Kunder-tillatelsen.

 • Kunder: vis, opprett, rediger, slett kunder og svar på kundemeldinger i Shopify Inbox.

 • Rapporter: vis og opprett rapporter, som inkluderer salgsinformasjon og annen butikkdata. Du kan ikke spesifisere hvilke rapporter personalet ikke har tilgang til.

 • Instrumentbord: vis Oversikt- og Sanntidsvisning-sidene, som inneholder salgsinformasjon, samt andre data om butikker og salgskanaler.

 • Markedsføring: vis, opprett og automatiser markedsføringskampanjer. Hvis du markedsfører med en app eller en kanal, for eksempel med Shopify Email, trenger du også tillatelsen Apper og kanaler.

 • Rabatter: vis, opprett rabattkoder og automatiske rabatter og eksporter rabatter til en CSV-fil.

 • Apper og kanaler: vis, bruk og slett alle apper og salgskanaler. Bare butikkeieren kan godkjenne betalte apper og appkostnader, selv om personalet også kan installere gratisapper hvis tillatelsene deres samsvarer med tillatelsene appen krever. Hvis butikken din har Shopify Plus, trenger personalet apper og kanaltilgang-tillatelsen i stedet.

Nettbutikktillatelser

 • Temaer: vis, endre og publiser temaer.
 • Blogginnlegg og sider: vis, opprett, endre, publiser og slett blogginnlegg og sider.
 • Navigasjon: vis, opprett, endre og slett navigasjon.
 • Domener: vis, kjøp og administrer domener.

Administrasjonstillatelser

Bare butikkeieren kan gjøre endringer i butikkens abonnements- eller bankinformasjon. Personalet må ha tillatelsen Administrer innstillinger for å fullføre de fleste administrasjonsoppgaver.

 • Administrer innstillinger: få tilgang til og administrer Innstillinger og opprett webhooker.
 • Administrer steder: opprett, endre og slett lokalisasjoner der du lagrer eller administrerer inventar.
 • Rediger tillatelser: vis og endre tillatelser for personale og samarbeidspartnere, bortsett fra i noen tilfeller. Se Om redigeringstillatelser for mer informasjon.
  * Legg til og fjern personale: legg til, oppdater eller fjern personale.
 • Vis utbetalinger fra Shopify Payments: se Shopify Payments-innstillinger, utbetalinger og transaksjoner.
 • Vis fakturering og motta fakturerings-e-poster: vis, last ned eller eksporter Shopify-fakturaer, vis faktureringsinformasjon og betalingsmåter, og motta faktureringsrelaterte e-poster. Samarbeidspartnere med denne tillatelsen mottar ikke fakturerings-e-poster.
 • Vis private apper: vis private apper som er installert i butikken din.
 • Rediger private appdetaljer og tillatelser: gi tillatelse til private apper til å lese, skrive og gjøre endringer i butikken din.

Om redigeringstillatelser

Butikkeieren kan alltids redigere alle personaltillatelser. Personale med Redigeringstillatelser-tillatelsen kan redigere tillatelser for andre personale, men bare tillatelser som de allerede har.

Et personalmedlem som bare har Redigeringstillatelser og Administrer innstillinger-tillatelsene kan for eksempel ikke legge til eller fjerne Tema-tillatelsen for et annet personale fordi de ikke har Tema-tillatelsene.

Hvis personalet har Redigeringstillatelsene kan du gi et annet personalmedlem Redigeringstillatelse-tillatelsen. Av sikkerhetsgrunner kan du bare gi et annet personalmedlem Redigeringstillatelser hvis du har minst de samme tillatelsene som personalet du vil redigere.

Påloggingskrav for Shopify POS

For å logge inn på POS med en Shopify-ID eller påloggingsinformasjon, trenger personalkontoer følgende 13 tillatelser:

 • Startside
 • Bestillinger
 • Rediger bestillinger
 • Bestillingsutkast
 • Produkter
 • Gavekort
 • Kunder
 • Rapporter
 • Markedsføring
 • Rabatter
 • Apper og kanaler, eller dersom butikken din har Shopify Plus, tilgang til alle apper og kanaler
 • Administrer innstillinger
 • Administrer steder

Du må også velge Gi Point of Sale-tilgang til dette personalmedlemmet i Point of Sale-tilgang for å gi personalet tilgang til Shopify POS.

Hvis du velger denne tillatelsen, kan personalmedlemmet logge inn i Shopify-administrator, og logge inn i POS uten en PIN-kode. Personalmedlemmer med begrensede administratortillatelser og personalmedlemmer med kun POS-apptilgang kan ikke logge inn i Shopify POS uten at butikkeieren, eller en personalkonto med de nødvendige tillatelsene, logger inn først.

Butikkeiere og personalmedlemmer med alle tilgjengelige tillatelser kan se personal-PIN-koder for Shopify POS og logge inn i Shopify POS-appen.

Du kan også opprette og tilordne roller til Shopify POS-personalet, se Personaladministrasjon for Point of Sale for mer informasjon. Hvis du bare vil legge til personalmedlememr i Shopify POS-appen, kan du se Legge til Point of Sale-personale.

Shopify Plus-tillatelser

Hvis butikken din har Shopify Plus, har du et ekstra kontrollnivå over apper og kanaler som personalet har tilgang til.

Du kan velge å Gi personalet tilgang til alle apper og kanaler , eller Velg hvilke apper og kanaler personalet har tilgang til. Hvis ingen apper og kanaler er valgt, har ikke personalet tilgang til noen apper eller kanaler i Shopify-administrator.

Shopify Inbox-tillatelser

Butikkeiere og personalmedlemmer med tilgjengelige tillatelser kan bruke alle Shopify Inbox-funksjoner, og bare personalmedlemmer med alle tilgjengelige tillatelser kan administrere chattilgjengelighet. Detaljsalgspersonale har ikke tilgang til Shopify Inbox.

Personalmedlemmer må være lagt til som personale i butikken for å kunne bruke teamsamtaler. Personalet trenger følgende tillatelser for å få tilgang til alle Shopify Inbox-funksjonene:

 • Produkter: del produkter.
 • Kunder: administrer chat-tilgjengelighet, svar til kunder og administrer lagrede svar, del produkter, rabattkoder eller se rabattkoder som deles av andre ansatte, eller opprett et bestillingsutkast eller vis bestillingsutkast opprettet av andre personale.
 • Rabatter: del rabattkoder eller åpne rabattkoder som deles av andre personalmedlemmer.
 • Apper og kanaler: Administrer chatapper som er koblet til Shopify Inbox.

Eksempler på personaltillatelser

Typen tillatelser du gir avhenger av personalets behov. Du kan bruke disse eksemplene som en hjelp til å velge tillatelser.

For personale som oppdaterer nettbutikken din, kan du gi følgende tillatelser:

 • Produkter
 • Innstillinger
 • Temaer
 • Blogginnlegg og side
 • Navigasjon

For at personale skal kunne opprette og redigere blogginnlegg, kan du gi dem følgende tillatelser:

 • Startside
 • Rapporter
 • Apper
 • Blogginnlegg og sider

For salgspersonale kan du i stedet gi dem tillatelser som:

 • Bestillinger
 • Gavekort
 • Kunder
 • Blogginnlegg og sider

For regnskapsførere bør du vurdere å gi alle tilgjengelige tillatelser, slik at regnskapsføreren din har tilgang til informasjonen de trenger (inkludert Bestillinger, Rapporter og tilgang til Shopify Payments).

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis