Fryste Shopify-butikker

Hvis du ikke har betalt fakturaen for Shopify-abonnementet eller hvis en betaling mislykkes flere ganger, fryses butikken inntil du gjør opp fakturaen hos Shopify. Butikken fryses ikke før fakturaens forfallsdato. Hvis butikken er fryst, har du ikke tilgang til Shopify-administrator, og kundene kan ikke se butikken.

Dette er noen av grunnene til at betalingen mislykkes:

 • Det lagrede kredittkortet er utløpt.
 • Det er ingen lagret betalingsmåte i kontoen din.
 • Betalingsmåten din har ikke dekning.
 • Du bruker ikke et gyldig kredittkort fra Mastercard, Visa eller American Express for å betale Shopify-fakturaene.
 • Kredittkortet ditt tillater ikke gjentakende betalinger i USD.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere fakturering.

Hvis butikken er fryst må du reaktivere den for å få tilgang til kontoen eller butikkinformasjonen, selge igjen, overføre domenet og så videre.

Reaktivere en fryst Shopify-butikk

For å reaktivere eller oppheve frysen av butikken må du betale eventuelle utestående avgifter. I tillegg må du betale alle andre utestående avgifter som er påløpt i tiden mellom da betalingen mislyktes og butikken ble fryst. Disse belastningene kan inkludere følgende:

 • appavgifter
 • transaksjonsavgifter
 • fraktavgifter

Hvis du reaktiverer butikken mer enn 30 dager etter at den siste fakturaen er utstedt, må du også velge et abonnement og betale for den kommende abonnementsperioden. Hvis du ikke kan logge inn for å aktivere butikken på nytt, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Reaktiver en fryst Shopify-butikk

 1. Logg på butikken som butikkeier.
 2. Betale den utestående saldoen på kontoen. Hvis du har flere utestående fakturaer blir du bedt om å betale hver enkelt faktura fullt ut for å reaktivere butikken. For å laste ned fakturaene dine kan du eksportere faktureringshistorikken.
 3. Hvis du reaktiverer butikken mer enn 30 dager etter din siste faktura ble utstedt, kan du gjøre følgende:
  1. Velge et nytt abonnement.
  2. Betale for den kommende abonnementsperioden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis