ร้านค้า Shopify ที่ระงับการใช้งาน

หากคุณไม่ได้จ่ายเงินใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งาน Shopify ของคุณหรือหากการช้อปปิ้งล้มเหลว 3 ครั้ง ร้านค้าของคุณจะถูกระงับไว้จนกว่าคุณจะจ่ายค่าใบเรียกเก็บเงินกับ Shopify ร้านค้าของคุณจะไม่ถูกหยุดไว้จนกว่าจะถึงวันครบกําหนดของใบเรียกเก็บเงิน หากร้านค้าของคุณถูกหยุดไว้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึง Shopify admin และลูกค้าจะไม่เห็นร้านค้าของคุณ

สาเหตุบางประการที่การชำระเงินล้มเหลวมีดังต่อไปนี้:

 • บัตรเครดิตที่คุณมีในไฟล์หมดอายุแล้ว
 • บัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีวิธีการชำระเงินในไฟล์
 • วิธีการชำระเงินของคุณมีเงินไม่เพียงพอ
 • คุณไม่ได้ใช้บัตรเครดิตที่ใช้งานได้จาก Mastercard, Visa หรือ American Express เพื่อชำระค่าใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ
 • บัตรเครดิตของคุณไม่อนุญาตให้ชำระเงินแบบต่อเนื่องในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การจัดการการเรียกเก็บเงิน

หากร้านค้าของคุณถูกระงับการใช้งาน คุณต้องเปิดใช้งานอีกครั้งเพื่อเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้หรือร้านค้าของคุณ จากนั้นเริ่มขายอีกครั้ง ถ่ายโอนโดเมนของคุณ และอื่นๆ

เปิดใช้งานร้านค้า Shopify ที่ถูกระงับไว้อีกครั้ง

หากต้องการเปิดใช้งานอีกครั้งหรือยกเลิกการระงับร้านค้าของคุณ คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอยู่ นอกจากนี้ คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายค้างชำระอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่การชำระเงินผิดพลาดและตอนที่ร้านค้าของคุณถูกระงับไว้ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • ค่าธรรมเนียมแอป
 • ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม
 • ค่าจัดส่ง

หากคุณเปิดใช้งานร้านค้าของคุณอีกครั้งนานกว่า 30 วันหลังจากที่ออกใบเรียกเก็บเงินครั้งล่าสุด คุณต้องเลือกแผนและชำระค่าสมัครใช้งานในรอบที่จะมาถึงด้วย

เปิดใช้งานร้านค้า Shopify ที่ถูกระงับไว้อีกครั้ง

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณในฐานะเจ้าของร้าน

 2. ชำระยอดคงค้างในบัญชีของคุณให้เรียบร้อย หากคุณมีใบเรียกเก็บเงินค้างชำระหลายรายการ ระบบจะแจ้งให้คุณชำระใบแจ้งหนี้แต่ละรายการให้เรียบร้อยเพื่อเปิดใช้งานร้านค้าของคุณอีกครั้ง หากต้องการดาวน์โหลดใบเรียกเก็บเงินของคุณ คุณสามารถ ส่งออกประวัติการเรียกเก็บเงินได้

 3. หากคุณเปิดใช้งานร้านค้าของคุณอีกครั้งนานกว่า 30 วันหลังจากที่ออกใบเรียกเก็บเงินครั้งล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี