ร้านค้า Shopify ที่ระงับการใช้งาน

หากคุณไม่ได้ชำระใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งาน Shopify ของคุณหรือหากการชำระเงินล้มเหลว 6 ครั้ง ร้านค้าของคุณจะถูกระงับจนกว่าคุณจะชำระใบเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระให้กับ Shopify อย่างไรก็ตาม ร้านค้าของคุณจะยังไม่ถูกระงับจนกว่าจะถึงวันครบกำหนดในใบเรียกเก็บเงิน หากร้านค้าของคุณถูกระงับ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify และลูกค้าจะไม่สามารถดูร้านค้าของคุณได้

การชำระเงินอาจล้มเหลวเนื่องจากสาเหตุบางประการต่อไปนี้:

 • บัตรเครดิตที่คุณมีในไฟล์หมดอายุแล้ว
 • บัญชีผู้ใช้ของคุณไม่มีวิธีการชำระเงินในไฟล์
 • วิธีการชำระเงินของคุณมีเงินไม่เพียงพอ
 • คุณไม่ได้ใช้บัตรเครดิตที่ใช้งานได้จาก Mastercard, Visa หรือ American Express เพื่อชำระค่าใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ
 • บัตรเครดิตของคุณไม่อนุญาตให้ชำระเงินแบบต่อเนื่องในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การจัดการการเรียกเก็บเงิน

หากร้านค้าของคุณถูกระงับการใช้งาน คุณต้องเปิดใช้งานอีกครั้งเพื่อเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้หรือร้านค้าของคุณ จากนั้นเริ่มขายอีกครั้ง ถ่ายโอนโดเมนของคุณ และอื่นๆ

เปิดใช้งานร้านค้า Shopify ที่ถูกระงับไว้อีกครั้ง

หากต้องการเปิดใช้งานอีกครั้งหรือยกเลิกการระงับร้านค้าของคุณ คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอยู่ นอกจากนี้ คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายค้างชำระอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่การชำระเงินผิดพลาดและตอนที่ร้านค้าของคุณถูกระงับไว้ ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมแอป
 • ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม
 • ค่าจัดส่ง

หากคุณเปิดใช้งานร้านค้าใหม่อีกครั้งเกินกว่า 30 วันหลังจากที่เราออกใบเรียกเก็บเงินครั้งล่าสุด คุณก็ยังต้องเลือกแผนและจ่ายค่าสมัครใช้งานในรอบที่กำลังจะมาถึง หากคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเปิดใช้งานร้านค้าอีกครั้งได้ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

เปิดใช้งานร้านค้า Shopify ที่ถูกระงับไว้อีกครั้ง

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณในฐานะเจ้าของร้าน
 2. ชำระยอดคงค้างในบัญชีของคุณให้เรียบร้อย หากคุณมีใบเรียกเก็บเงินค้างชำระหลายรายการ ระบบจะแจ้งให้คุณชำระใบแจ้งหนี้แต่ละรายการให้เรียบร้อยเพื่อเปิดใช้งานร้านค้าของคุณอีกครั้ง หากต้องการดาวน์โหลดใบเรียกเก็บเงินของคุณ คุณสามารถ ส่งออกประวัติการเรียกเก็บเงินได้
 3. หากคุณเปิดใช้งานร้านค้าของคุณอีกครั้งนานกว่า 30 วันหลังจากที่ออกใบเรียกเก็บเงินครั้งล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เลือกแผนใหม่
  2. ชำระค่าสมัครใช้งานรอบที่จะมาถึง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี