การจัดการบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

จากหน้าการตั้งค่า คุณสามารถจัดการแผนการสมัครใช้งาน Shopify ประเภทร้านค้า และสถานะร้านค้าได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงานที่ควบคุมโดยเจ้าของร้าน โปรดดูที่สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน และหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนสถานะของร้านค้าคุณ โปรดดูที่การปิดใช้งานหรือหยุดใช้งานร้านค้าของคุณชั่วคราว

อัปเดตแผนของคุณ

คุณสามารถอัปเดตแผนของคุณให้เป็นแผนที่พร้อมใช้งานในปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถดูได้ในหน้าการกําหนดราคาของ Shopify หากร้านค้าของคุณอยู่ในแผนที่เลิกใช้งานแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นแผนเดิมได้หากคุณเปลี่ยนแผนหรือหยุดร้านค้าชั่วคราว

หากคุณอัปเดตแผนการใช้งานของคุณ ระบบจะออกใบเรียกเก็บเงินให้ทันที โดยแสดงเฉพาะค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับแผนใหม่ของคุณ ราคาของแผนก่อนหน้าของคุณจะคิดตามสัดส่วนการใช้งานและนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายของการสมัครใช้งานใหม่ของคุณในเดือนที่คุณเปลี่ยนแปลงแผนของคุณ ใบเรียกเก็บเงินที่คุณได้รับจากการเปลี่ยนแปลงแผนจะยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการในบัญชีของคุณ ค่าใช้จ่ายที่รอดำเนินการเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บเมื่อค่าธรรมเนียมคงค้างในบัญชีถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณหรือเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ

ตรวจสอบแผนปัจจุบันของคุณ

อัปเกรดแผนของคุณ

หากร้านค้าของคุณอยู่ในช่วงการทดลองใช้ฟรีเมื่อคุณอัปเกรดแผน คุณจะไม่สูญเสียข้อมูลร้านค้าใดๆ และระยะเวลาของช่วงการทดลองใช้ฟรีจะยังคงเท่าเดิม

การอัปเกรดจะมีผลทันที คุณสามารถใช้แผนใหม่ของคุณได้ทันที และระบบจะคำนวนค่าบริการสำหรับแผนของคุณตามสัดส่วน ดังนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแผนใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่คุณอัปเกรด

หากต้องการอัปเกรดแผน คุณจะต้องเป็นเจ้าของร้านหรือสมาชิกพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตจัดการแผน

ขั้นตอน:

เปลี่ยนแผนของคุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแผนของคุณ คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มีได้

คุณสามารถใช้แผนใหม่ของคุณได้ทันที และระบบจะคำนวนค่าบริการสำหรับแผนของคุณตามสัดส่วน ดังนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแผนใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่คุณอัปเกรด หากคุณเปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงินแล้ว:

 • ออกใบเรียกเก็บเงินแล้ว
 • รอบการเรียกเก็บเงินใหม่สำหรับแผนใหม่ของคุณจะเริ่มขึ้น
 • คุณจะได้รับเครดิตตามสัดส่วนหากแผนใหม่ของคุณมีค่าบริการน้อยกว่าแผนเดิม

หากคุณเปลี่ยนแผนโดยไม่เปลี่ยนแปลงรอบการเรียกเก็บเงิน คุณจะยังคงใช้รอบการเรียกเก็บเงินเดิมและได้รับการปรับการเรียกเก็บของคุณ หากคุณเปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงิน ใบเรียกเก็บเงินของแผนปัจจุบันของคุณจะถูกส่งให้คุณทันทีเพื่อเรียกเก็บเงิน โดยในเวลาเดียวกัน รอบการเรียกเก็บเงินใหม่จะเริ่มขึ้นตามแผนใหม่ของคุณ และคุณจะได้รับเครดิตเป็นระยะเวลาที่ยังไม่ได้ชําระเงินไปแล้ว

หากต้องการเปลี่ยนแผน คุณต้องเป็นเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์จัดการแผน

ขั้นตอน:

เปลี่ยนที่อยู่ร้านค้าของคุณ

ระบบจะใช้ที่อยู่ร้านค้าของคุณเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าการเปลี่ยนประเทศของร้านค้าอาจส่งผลกระทบกับสิ่งต่อไปนี้:

 • ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานและสกุลเงินที่เรียกเก็บเงินของคุณ
 • ภาษาและสกุลเงินท้องถิ่นของร้านค้าคุณ
 • ภาระผูกพันด้านภาษีและอากรของคุณ
 • ความพร้อมในการจัดส่ง
 • สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงสินค้าและบริการของ Shopify

ข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify กำหนดให้คุณต้องคอยอัปเดตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องตามเขตอำนาจศาลปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify คลิกที่ "การตั้งค่า" > "รายละเอียดร้านค้า"
 2. ในส่วนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกที่ “แก้ไข
 3. แก้ไขที่อยู่ร้านค้าของคุณ
 4. คลิกบันทึก

เปลี่ยนประเภทร้านค้าของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้า หรือพนักงานที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตจัดการและติดตั้งแอปและช่องทาง คุณสามารถเปลี่ยนประเภทร้านค้าของคุณได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอน:

เปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของร้านค้าคุณ

ที่อยู่อีเมลบัญชีผู้ใช้ของคุณหมายถึงที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียน Shopify หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้า ที่อยู่อีเมลนี้จะเป็นที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแล Shopify โดยที่อยู่อีเมลนี้จะใช้เพื่อติดต่อคุณเพื่อแจ้งเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Shopify และจะแยกต่างหากจากที่อยู่อีเมลร้านค้าที่ลูกค้าใช้ในการติดต่อคุณ

ระบบจะส่งใบเรียกเก็บเงิน Shopify ผ่านอีเมลไปให้เจ้าของร้านและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงิน หากต้องการเปลี่ยนอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือเปลี่ยนอีเมลสำหรับรับใบเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องอัปเดตข้อมูลของพนักงานของเจ้าของร้านค้า

ขั้นตอน:

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่แสดงให้ลูกค้าเห็นบนร้านค้าของคุณ

ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ติดต่อกับลูกค้าคือที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าของคุณใช้ติดต่อคุณเกี่ยวกับสินค้า การสั่งซื้อ หรือข้อสงสัยอื่นๆ ที่ลูกค้ามีเกี่ยวกับร้านค้าของคุณ นอกจากนี้ อีเมลนี้จะแสดงให้ลูกค้าเห็นเมื่อพวกเขาได้รับอีเมลแจ้งเตือนการสั่งซื้อจากร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. ในส่วนอีเมลผู้ส่ง ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ
 3. คลิกบันทึก

เปลี่ยนโปรไฟล์ของเจ้าของร้านค้า

เจ้าของร้านมีโปรไฟล์คล้ายกับพนักงาน อีเมลและรหัสผ่านที่เจ้าของร้านค้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Shopify นั้นเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของพวกเขา

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณในฐานะเจ้าของร้าน

 2. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกชื่อร้านค้าและรูปภาพบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 3. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

 4. อัปเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของร้านค้า

 5. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี