การจัดการบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

จากหน้าการตั้งค่า คุณสามารถจัดการรอบการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน แผนการสมัครใช้งาน Shopify ประเภทร้านค้า และสถานะร้านค้าได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงานที่ควบคุมโดยเจ้าของร้านค้า ให้ดูที่สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน หากต้องการดูวิธีเปลี่ยนสถานะร้านค้าของคุณ ให้ดูที่การหยุดร้านค้าชั่วคราวหรือปิดร้านค้าของคุณ

การยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณ

บัญชีผู้ใช้ของคุณจะระบุด้วย URL .myshopify.com ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นครั้งแรก

ฝ่ายช่วยเหลือ Shopify จะขอทราบ URL ของคุณในกรณีที่คุณติดต่อขอความช่วยเหลือ คุณต้องให้ URL ของคุณเพื่อยืนยันตัวตนว่าคุณคือเจ้าของร้านค้า หากคุณตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองสำหรับร้านค้าของคุณ URL .myshopify.com ของคุณจะแตกต่างจาก URL ที่ลูกค้าเห็น

แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อร้านค้าออนไลน์หรือชื่อธุรกิจที่จดทะเบียนที่ใช้สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ URL .myshopify.com ของคุณก็จะยังคงเหมือนเดิม

ในการหา URL .myshopify.com ของคุณ ให้ดูที่แถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบของร้านค้าคุณ

ค้นหา URL .myshopify.com ของคุณในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบส่วน Shopify admin ของคุณแล้ว

อัปเดตรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ

รอบการเรียกเก็บเงิน หรือ รอบการชำระเงิน คือระยะเวลาระหว่างใบเรียกเก็บเงินแต่ละรอบ คุณสามารถขยายช่วงเวลาได้ แต่คุณไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับใบเรียกเก็บเงินในวันไหนของเดือน รอบการเรียกเก็บเงินตามค่าเริ่มต้นคือ 30 วัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณจะรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินแต่ละรอบด้วย

หากแผนของคุณสามารถใช้งานตัวเลือกดังกล่าวได้ คุณสามารถยอมรับรอบการเรียกเก็บเงินที่ยาวขึ้นเพื่อรับส่วนลดได้

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานไม่สามารถคืนเงินได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เงื่อนไขการใช้งานของ Shopify

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้า
 1. คลิกเปรียบเทียบแผน

 2. คลิกที่เปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ (หากคุณไม่เห็นปุ่มเปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ คุณจะไม่สามารถขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินสำหรับแผนปัจจุบันของคุณได้)

  หากคุณไม่เห็นลิงก์ ให้ไปที่แผนปัจจุบันของคุณแล้วคลิกที่เลือกแผนนี้

 3. เมื่อตัวเลือกการเรียกเก็บเงินแสดงขึ้นมาแล้ว ให้เลือกรอบการเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการ

 4. อ่านคำอธิบายของการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่คุณยอมรับ

หมายเหตุ: รอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของคุณจะสิ้นสุด และเราจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้แก่คุณ รอบการเรียกเก็บเงินใหม่จะเริ่มสำหรับแผนใหม่ของคุณ และคุณจะได้รับเครดิตสำหรับช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ซึ่งคุณได้ชำระเงินไปแล้ว

 1. คลิกที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับข้อตกลงใหม่

อัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณจะมีหมายเลขบัตรเครดิตและที่อยู่การเรียกเก็บเงินรวมอยู่ด้วย หากคุณต้องการอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ คุณสามารถเข้าถึงได้จากเมนูการตั้งค่าในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณ

เปลี่ยนรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ

หากคุณเปลี่ยนหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อัปเดตหมายเลขบัตรเครดิตในบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณแล้ว

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้า

 2. คลิกที่การตั้งค่า จากนั้นคลิกการเรียกเก็บเงิน

 3. ในส่วนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกเปลี่ยนบัตรเครดิต

 4. ป้อนข้อมูลในช่องข้อมูลบัตรเครดิตให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ยืนยัน

เปลี่ยนที่อยู่การเรียกเก็บเงินของคุณ

หากคุณเปลี่ยนที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณแล้ว

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้า

 2. คลิกที่การตั้งค่า จากนั้นคลิกการเรียกเก็บเงิน

 3. ในส่วนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกเปลี่ยนบัตรเครดิต

 4. คลิกที่อัปเดตที่อยู่การเรียกเก็บเงิน

 5. กรอกที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ แล้วคลิกที่ยืนยัน

อัปเดตแผนของคุณ

หากคุณยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งานและตัดสินใจจะลงทะเบียนแผนใดแผนหนึ่ง หรือกำลังมองหาแผนใหม่แทนที่แผนปัจจุบัน คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้จากหน้าการตั้งค่าในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณสามารถอัปเดตแผนของคุณให้เป็นแผนที่พร้อมใช้งานในปัจจุบันเท่านั้น หากร้านค้าของคุณอยู่ในแผนที่ไม่มีข้อเสนออีกต่อไป หากคุณเปลี่ยนแผนหรือหยุดร้านค้าชั่วคราว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าการกําหนดราคาของ Shopify

หากคุณอัปเดตแผนของคุณ ใบเรียกเก็บเงินจะถูกสร้างขึ้นทันทีโดยแสดงเพียงแค่ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับแผนใหม่ของคุณเท่านั้น ราคาของแผนก่อนหน้าของคุณจะถูกคิดตามสัดส่วนการใช้งานและนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายของการสมัครใช้งานใหม่ของคุณในเดือนที่คุณเปลี่ยนแผนของคุณ ใบเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายแผนของคุณที่คุณได้รับ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่รอการอนุมัติบนบัญชีผู้ใช้งานของคุณ เมื่อค่าธรรมเนียมค้างชำระบนบัญชีผู้ใช้ของคุณครบถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินหรือครบกำหนดรอบการเรียกเก็บเงิน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงจะถูกเรียกเก็บ

ตรวจสอบแผนปัจจุบันของคุณ

คุณสามารถดูแผนปัจจุบันของคุณได้จากส่วนรายละเอียดแผน

คุณจะเห็นคำอธิบายสั้นๆ ของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการอัปเกรดไปยังแผนที่สูงกว่า หากคุณต้องการอัปเกรดแผนของคุณ ให้คลิกอัปเกรดแผน

อัปเกรดแผนของคุณ

หากคุณต้องการอัปเกรดแผนของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้จากส่วนรายละเอียดของแผน

หากคุณอัปเกรดเป็นแผนที่ใช้งานได้ขณะที่คุณอยู่ในช่วงทดลองใช้งานฟรี ทุกการดำเนินการที่เสร็จสิ้นแล้วในช่วงการทดลองใช้งานจะไม่หายไป คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify ที่แจ้งว่าวันที่การเรียกเก็บเงินของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว

Shopify จะหยุดเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับแผนก่อนหน้าของคุณและเริ่มเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับแผนใหม่ในวันที่คุณอัปเกรด หากคุณยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งานฟรี การดำเนินการนี้จะไม่กระทบกับช่วงระยะเวลาการใช้งานฟรีของคุณ

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้า
 1. คลิกที่อัปเกรดแผน

 2. คลิกที่อัปเกรดแผนอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อ

 3. เลือกรอบการเรียกเก็บเงินและอ่านคำอธิบายของการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่คุณยอมรับ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงินเมื่อคุณเปลี่ยนแผนของคุณ จะทำให้ระบบส่งใบเรียกเก็บเงินของแผนปัจจุบันไปให้คุณชำระเงินทันที และรอบการเรียกเก็บเงินใหม่จะเริ่มสำหรับแผนใหม่ของคุณ มิฉะนั้น คุณจะยังคงใช้รอบการเรียกเก็บเงินนี้ต่อไปและการชำระเงินของคุณจะถูกปรับ

 1. คลิกที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับข้อตกลงใหม่ หรือคลิกที่ยกเลิก

เปลี่ยนแผนของคุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแผนของคุณ คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มีได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนรายละเอียดแผน ให้คลิกเปรียบเทียบแผน

 2. คลิกที่เลือกแผนนี้เพื่อเลือกหนึ่งในแผนที่ใช้งานได้

 3. คลิกที่รอบการเรียกเก็บเงินและอ่านคำอธิบายของการเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตที่คุณยอมรับ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนแผนของคุณโดยที่ไม่เปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงิน คุณจะยังใช้ใบเรียกเก็บเงินเดิมและการชำระเงินของคุณจะถูกปรับยอด หากคุณเปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ ใบเรียกเก็บเงินของแผนปัจจุบันของคุณจะสิ้นสุดและจะถูกส่งไปให้คุณ ในขณะเดียวกัน รอบการเรียกเก็บเงินใหม่จะเริ่มสำหรับแผนใหม่ของคุณ และคุณจะได้รับเครดิตสำหรับเวลาที่คุณไม่ได้ใช้งานซึ่งคุณได้ชำระเงินไปแล้ว

 1. คลิกที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับข้อตกลงใหม่ หรือคลิกที่ยกเลิก

เปลี่ยนประเภทร้านค้าของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้า คุณสามารถเปลี่ยนประเภทร้านค้าของคุณได้ตลอดเวลา

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้า
 1. จากหน้าการตั้งค่าช่องทางการขาย คุณสามารถเพิ่มหรือลบร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าปลีก, Shopify POS หรือร้านค้าที่ใช้งานได้ประเภทอื่น

เปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ของร้านค้าของคุณ

อีเมลบัญชีผู้ใช้ของคุณคืออีเมลที่คุณใช้สมัคร Shopify ทาง Shopify ใช้อีเมลนี้ในการติดต่อคุณเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

อีเมลภายในร้านค้าของคุณไม่ใช่อีเมลที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ Shopify admin หากคุณเป็นเจ้าของร้าน อีเมลที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ Shopify admin จะเป็นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของร้าน

ระบบจะส่งใบเรียกเก็บเงินจาก Shopify ไปยังที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของเจ้าของร้านด้วย หากต้องการเปลี่ยนอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ Shopify admin หรือเปลี่ยนอีเมลสำหรับรับใบเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องอัปเดตข้อมูลของพนักงานของเจ้าของร้าน

ขั้นตอน:

เปลี่ยนอีเมลที่แสดงให้ลูกค้าเห็นบนร้านค้าของคุณ

อีเมลที่แสดงให้ลูกค้าเห็นคือที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าคุณจะเห็น ซึ่งเป็นช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถติดต่อคุณเกี่ยวกับสินค้า คำสั่งซื้อ หรือข้อสงสัยอื่นๆ ที่พวกเขามีเกี่ยวกับร้านค้าของคุณ และนี่ยังเป็นที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าจะเห็นเมื่อได้รับอีเมลแจ้งเตือนคำสั่งซื้อจากร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. บนหน้าทั่วไป ให้หาส่วนรายละเอียดร้านค้า

 2. เปลี่ยนที่อยู่อีเมลผู้ส่ง

 3. คลิกบันทึก

เปลี่ยนโปรไฟล์เจ้าของร้านค้า

เจ้าของร้านค้าจะมีโปรไฟล์ที่เหมือนกันกับพนักงาน อีเมลและรหัสผ่านที่เจ้าของร้านค้าใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ Shopify จะเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของตน

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้า

 2. จาก Shopify admin ของคุณ คลิกชื่อผู้ใช้และรูปภาพบัญชีใช้ของคุณ

 3. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

 4. อัปเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของร้านค้า

 5. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี