การจัดการบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

จากหน้าการตั้งค่า คุณสามารถจัดการแผนการสมัครใช้งาน Shopify ประเภทร้านค้า และสถานะร้านค้าได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของพนักงานที่ควบคุมโดยเจ้าของร้าน โปรดดูที่สิทธิ์ของพนักงาน และหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนสถานะของร้านค้าคุณ โปรดดูที่การปิดใช้งานหรือหยุดใช้งานร้านค้าของคุณชั่วคราว

ตรวจสอบบัญชีของคุณ

บัญชีผู้ใช้ของคุณจะระบุด้วยชื่อโดเมน .myshopify.com ซึ่งมีการกำหนดขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณเป็นครั้งแรก

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จะขอชื่อโดเมนของคุณ หากคุณติดต่อขอความช่วยเหลือ โดยคุณจะต้องระบุชื่อโดเมน เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของร้านนั้นจริง หากคุณตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองไว้สำหรับร้านค้าของคุณ ชื่อโดเมน .myshopify.com ของคุณจะแตกต่างจากชื่อโดเมนหรือ URL ที่ลูกค้าเห็น

แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อร้านค้าออนไลน์ที่ปรากฏต่อลูกค้าของคุณหรือชื่อธุรกิจที่จดทะเบียนของคุณ ชื่อโดเมน .myshopify.com ของคุณจะยังคงเหมือนเดิม

คุณสามารถดูชื่อโดเมน .myshopify.com ของตัวเองได้จากแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์เมื่อคุณเข้าสู่ระบบส่วน admin ของร้านค้าคุณ

ค้นหา URL .myshopify.com ของคุณในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบส่วน Shopify admin ของคุณแล้ว

อัปเดตแผนของคุณ

คุณสามารถอัปเดตแผนของคุณให้เป็นแผนที่พร้อมใช้งานในปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถดูได้ในหน้าการกําหนดราคาของ Shopify หากร้านค้าของคุณอยู่ในแผนที่เลิกใช้งานแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นแผนเดิมได้หากคุณเปลี่ยนแผนหรือหยุดร้านค้าชั่วคราว

หากคุณอัปเดตแผนการใช้งานของคุณ ระบบจะออกใบเรียกเก็บเงินให้ทันที โดยแสดงเฉพาะค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับแผนใหม่ของคุณ ราคาของแผนก่อนหน้าของคุณจะคิดตามสัดส่วนการใช้งานและนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายของการสมัครใช้งานใหม่ของคุณในเดือนที่คุณเปลี่ยนแปลงแผนของคุณ ใบเรียกเก็บเงินที่คุณได้รับจากการเปลี่ยนแปลงแผนจะยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการในบัญชีของคุณ ค่าใช้จ่ายที่รอดำเนินการเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บเมื่อค่าธรรมเนียมคงค้างในบัญชีถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณหรือเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ

ตรวจสอบแผนปัจจุบันของคุณ

อัปเกรดแผนของคุณ

หากร้านค้าของคุณอยู่ในช่วงการทดลองใช้ฟรีเมื่อคุณอัปเกรดแผน คุณจะไม่สูญเสียข้อมูลร้านค้าใดๆ และระยะเวลาของช่วงการทดลองใช้ฟรีจะยังคงเท่าเดิม

การอัปเกรดจะมีผลทันที คุณสามารถใช้แผนใหม่ของคุณได้ทันที และระบบจะคำนวนค่าบริการสำหรับแผนของคุณตามสัดส่วน ดังนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแผนใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่คุณอัปเกรด

หากต้องการอัปเกรดแผน คุณจะต้องเป็นเจ้าของร้านหรือสมาชิกพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตจัดการแผน

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณ
 1. คลิก “เปลี่ยนแผน

 2. ตรวจสอบแผนที่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน จากนั้นคลิก “เลือกแผน

 3. เลือกรอบการเรียกเก็บเงินและอ่านคำอธิบายการเรียกเก็บเงินของบัตรเครดิตที่คุณยอมรับ

 4. คลิก “เริ่ม” เพื่อยอมรับข้อตกลงใหม่ หรือคลิกที่ “ยกเลิก

เปลี่ยนแผนของคุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแผนของคุณ คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มีได้

คุณสามารถใช้แผนใหม่ของคุณได้ทันที และระบบจะคำนวนค่าบริการสำหรับแผนของคุณตามสัดส่วน ดังนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแผนใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่คุณอัปเกรด หากคุณเปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงินแล้ว:

 • ออกใบเรียกเก็บเงินแล้ว
 • รอบการเรียกเก็บเงินใหม่สำหรับแผนใหม่ของคุณจะเริ่มขึ้น
 • คุณจะได้รับเครดิตตามสัดส่วนหากแผนใหม่ของคุณมีค่าบริการน้อยกว่าแผนเดิม

หากคุณเปลี่ยนแผนโดยไม่เปลี่ยนแปลงรอบการเรียกเก็บเงิน คุณจะยังคงใช้รอบการเรียกเก็บเงินเดิมและได้รับการปรับการเรียกเก็บของคุณ หากคุณเปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงิน ใบเรียกเก็บเงินของแผนปัจจุบันของคุณจะถูกส่งให้คุณทันทีเพื่อเรียกเก็บเงิน โดยในเวลาเดียวกัน รอบการเรียกเก็บเงินใหม่จะเริ่มขึ้นตามแผนใหม่ของคุณ และคุณจะได้รับเครดิตเป็นระยะเวลาที่ยังไม่ได้ชําระเงินไปแล้ว

หากต้องการเปลี่ยนแผน คุณต้องเป็นเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์จัดการแผน

ขั้นตอน:

 1. คลิก “เปลี่ยนแผน” ในส่วน “รายละเอียดแผน” จากในหน้าแผน

 2. ตรวจสอบแผนที่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน จากนั้นคลิก “เลือกแผน

 3. เลือกรอบการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงิน จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดแผน วันที่เรียกเก็บเงิน และค่าใช้จ่ายของแผน

 4. คลิก “เริ่มแผน” หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแผนของคุณ ให้คลิก “ยกเลิก

เปลี่ยนที่อยู่ร้านค้าของคุณ

ระบบจะใช้ที่อยู่ของร้านค้าคุณเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าคุณ การเปลี่ยนประเทศของร้านค้าคุณอาจส่งผลกระทบกับสิ่งต่อไปนี้:

 • ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานและสกุลเงินที่เรียกเก็บเงินของคุณ
 • ภาษาและสกุลเงินท้องถิ่นของร้านค้าคุณ
 • ภาระผูกพันด้านภาษีและอากรของคุณ
 • ความพร้อมในการจัดส่ง
 • สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงสินค้าและบริการของ Shopify

ข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify กำหนดให้คุณต้องคอยอัปเดตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องตามเขตอำนาจศาลปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

 1. จากหน้ารายละเอียดร้านค้า ให้คลิก “แก้ไข” ในส่วนที่อยู่

 2. แก้ไขที่อยู่ของคุณ

 3. เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้า จากนั้นคลิก “บันทึก

เปลี่ยนประเภทร้านค้าของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้า หรือพนักงานที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตจัดการและติดตั้งแอปและช่องทาง คุณสามารถเปลี่ยนประเภทร้านค้าของคุณได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้า
 1. จากหน้าการตั้งค่าช่องทางการขาย คุณสามารถเพิ่มหรือลบร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าปลีก, Shopify POS หรือร้านค้าที่ใช้งานได้ประเภทอื่น

เปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ของร้านค้าของคุณ

ที่อยู่อีเมลบัญชีผู้ใช้ของคุณคือที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนใช้งาน Shopify หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้า อีเมลนี้เป็นอีเมลที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ Shopify admin ที่อยู่อีเมลนี้จะใช้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Shopify และแยกจากที่อยู่อีเมลติดต่อร้านค้าที่ลูกค้าของคุณใช้ในการติดต่อคุณ

ระบบจะส่งใบเรียกเก็บเงิน Shopify ทางอีเมลไปให้เจ้าของร้านและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงิน หากต้องการเปลี่ยนอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ Shopify admin หรือเปลี่ยนอีเมลสำหรับรับใบเรียกเก็บเงิน คุณต้องอัปเดตข้อมูลพนักงานของเจ้าของร้าน

ขั้นตอน:

เปลี่ยนอีเมลที่แสดงให้ลูกค้าเห็นบนร้านค้าของคุณ

ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ติดต่อกับลูกค้าคือที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าของคุณใช้ติดต่อคุณเกี่ยวกับสินค้า การสั่งซื้อ หรือข้อสงสัยอื่นๆ ที่ลูกค้ามีเกี่ยวกับร้านค้าของคุณ นอกจากนี้ อีเมลนี้จะแสดงให้ลูกค้าเห็นเมื่อพวกเขาได้รับอีเมลแจ้งเตือนการสั่งซื้อจากร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่รายละเอียดร้านค้า

 2. ในส่วนข้อมูลติดต่อ ให้คลิกที่ “แก้ไข

 3. ป้อนที่อยู่ของคุณในช่องอีเมลผู้ส่ง

 4. คลิกบันทึก

เปลี่ยนโปรไฟล์เจ้าของร้านค้า

เจ้าของร้านมีโปรไฟล์คล้ายกับพนักงาน อีเมลและรหัสผ่านที่เจ้าของร้านค้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Shopify นั้นเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของพวกเขา

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณในฐานะเจ้าของร้าน

 2. จาก Shopify admin ของคุณ คลิกชื่อผู้ใช้และรูปภาพบัญชีใช้ของคุณ

 3. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

 4. อัปเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของร้านค้า

 5. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี