การจัดการบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

จากหน้าการตั้งค่า คุณสามารถจัดการแผนการสมัครใช้งาน Shopify ประเภทร้านค้า และสถานะร้านค้าได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของพนักงานที่ควบคุมโดยเจ้าของร้าน โปรดดูที่สิทธิ์ของพนักงาน และหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนสถานะของร้านค้าคุณ โปรดดูที่การปิดใช้งานหรือหยุดใช้งานร้านค้าของคุณชั่วคราว

ตรวจสอบบัญชีของคุณ

บัญชีผู้ใช้ของคุณจะระบุด้วย URL .myshopify.com ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นครั้งแรก

ฝ่ายช่วยเหลือ Shopify จะขอทราบ URL ของคุณในกรณีที่คุณติดต่อขอความช่วยเหลือ คุณต้องให้ URL ของคุณเพื่อยืนยันตัวตนว่าคุณคือเจ้าของร้านค้า หากคุณตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองสำหรับร้านค้าของคุณ URL .myshopify.com ของคุณจะแตกต่างจาก URL ที่ลูกค้าเห็น

แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ในการติดต่อกับลูกค้าของคุณหรือชื่อธุรกิจที่จดทะเบียนของคุณ URL .myshopify.com ของคุณจะยังคงเหมือนเดิม

ในการหา URL .myshopify.com ของคุณ ให้ดูที่แถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบของร้านค้าคุณ

ค้นหา URL .myshopify.com ของคุณในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบส่วน Shopify admin ของคุณแล้ว

อัปเดตแผนของคุณ

คุณสามารถอัปเดตแผนของคุณให้เป็นแผนที่พร้อมใช้งานในปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถดูได้ในหน้าการกําหนดราคาของ Shopify หากร้านค้าของคุณอยู่ในแผนที่เลิกใช้งานแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นแผนเดิมได้หากคุณเปลี่ยนแผนหรือหยุดร้านค้าชั่วคราว

หากคุณอัปเดตแผนการใช้งานของคุณ ระบบจะออกใบเรียกเก็บเงินให้ทันที โดยแสดงเฉพาะค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับแผนใหม่ของคุณ ราคาของแผนก่อนหน้าของคุณจะคิดตามสัดส่วนการใช้งานและนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายของการสมัครใช้งานใหม่ของคุณในเดือนที่คุณเปลี่ยนแปลงแผนของคุณ ใบเรียกเก็บเงินที่คุณได้รับจากการเปลี่ยนแปลงแผนจะยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการในบัญชีของคุณ ค่าใช้จ่ายที่รอดำเนินการเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บเมื่อค่าธรรมเนียมคงค้างในบัญชีถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณหรือเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ

ตรวจสอบแผนปัจจุบันของคุณ

อัปเกรดแผนของคุณ

หากร้านค้าของคุณอยู่ในช่วงการทดลองใช้งานฟรีเมื่อคุณอัปเกรดแผน คุณจะไม่สูญเสียข้อมูลร้านค้าใดๆ และระยะเวลาของช่วงการทดลองใช้งานฟรีจะยังคงเท่าเดิม

การอัปเกรดจะมีผลทันที คุณสามารถใช้แผนใหม่ของคุณได้ทันที และระบบจะคำนวนค่าบริการสำหรับแผนของคุณตามสัดส่วน ดังนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแผนใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่คุณอัปเกรด

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณในฐานะเจ้าของร้าน
 1. คลิก "เปลี่ยนแผน"

 2. ตรวจสอบแผนที่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน จากนั้นคลิก "เลือกแผน"

 3. เลือกรอบการเรียกเก็บเงินและอ่านคำอธิบายการเรียกเก็บเงินของบัตรเครดิตที่คุณยอมรับ

 4. คลิก "เริ่ม แผน" เพื่อยอมรับข้อตกลงใหม่ หรือคลิกที่"ยกเลิก"

เปลี่ยนแผนของคุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแผนของคุณ คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มีได้

ขั้นตอน:

 1. คลิก "เปลี่ยนแผน" ในส่วน "รายละเอียดแผน" จากในหน้าแผน

 2. ตรวจสอบแผนที่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน จากนั้นคลิก "เลือกแผน"

 3. เลือกรอบการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงิน จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดแผน รอบการเรียกเก็บเงินและวันที่เรียกเก็บเงิน และค่าบริการสำหรับแผนให้ถี่ถ้วน

 4. คลิก "เริ่มแผน" หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแผนของคุณ ให้คลิก "ยกเลิก"

คุณสามารถใช้แผนใหม่ของคุณได้ทันที และระบบจะคำนวนค่าบริการสำหรับแผนของคุณตามสัดส่วน ดังนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแผนใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันที่คุณอัปเกรด หากคุณเปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงินแล้ว:

 • ออกใบเรียกเก็บเงินแล้ว
 • รอบการเรียกเก็บเงินใหม่สำหรับแผนใหม่ของคุณจะเริ่มขึ้น
 • คุณจะได้รับเครดิตตามสัดส่วนหากแผนใหม่ของคุณมีค่าบริการน้อยกว่าแผนเดิม

หากคุณเปลี่ยนแผนโดยไม่เปลี่ยนแปลงรอบการเรียกเก็บเงิน คุณจะยังคงใช้รอบการเรียกเก็บเงินเดิมและได้รับการปรับการเรียกเก็บของคุณ หากคุณเปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงิน ใบเรียกเก็บเงินของแผนปัจจุบันของคุณจะถูกส่งให้คุณทันทีเพื่อเรียกเก็บเงิน โดยในเวลาเดียวกัน รอบการเรียกเก็บเงินใหม่จะเริ่มขึ้นตามแผนใหม่ของคุณ และคุณจะได้รับเครดิตเป็นระยะเวลาที่ยังไม่ได้ชําระเงินไปแล้ว

เปลี่ยนประเภทร้านค้าของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้า คุณสามารถเปลี่ยนประเภทร้านค้าของคุณได้ตลอดเวลา

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้า
 1. จากหน้าการตั้งค่าช่องทางการขาย คุณสามารถเพิ่มหรือลบร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าปลีก, Shopify POS หรือร้านค้าที่ใช้งานได้ประเภทอื่น

เปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ของร้านค้าของคุณ

ที่อยู่อีเมลบัญชีผู้ใช้ของคุณคือที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนใช้งาน Shopify หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้า อีเมลนี้เป็นอีเมลที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ Shopify admin ที่อยู่อีเมลนี้จะใช้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Shopify และแยกจากที่อยู่อีเมลติดต่อร้านค้าที่ลูกค้าของคุณใช้ในการติดต่อคุณ

ระบบจะส่งใบเรียกเก็บเงิน Shopify ทางอีเมลไปให้เจ้าของร้านและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงิน หากต้องการเปลี่ยนอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ Shopify admin หรือเปลี่ยนอีเมลสำหรับรับใบเรียกเก็บเงิน คุณต้องอัปเดตข้อมูลพนักงานของเจ้าของร้าน

ขั้นตอน:

เปลี่ยนอีเมลที่แสดงให้ลูกค้าเห็นบนร้านค้าของคุณ

ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ติดต่อกับลูกค้าคือที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าของคุณใช้ติดต่อคุณเกี่ยวกับสินค้า การสั่งซื้อ หรือข้อสงสัยอื่นๆ ที่ลูกค้ามีเกี่ยวกับร้านค้าของคุณ นอกจากนี้ อีเมลนี้จะแสดงให้ลูกค้าเห็นเมื่อพวกเขาได้รับอีเมลแจ้งเตือนการสั่งซื้อจากร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. คลิกที่รายละเอียดร้านค้า

 2. ในส่วนข้อมูลติดต่อ ให้คลิกที่ "แก้ไข"

 3. ป้อนที่อยู่ของคุณในช่องอีเมลผู้ส่ง

 4. คลิกบันทึก

เปลี่ยนโปรไฟล์เจ้าของร้านค้า

เจ้าของร้านมีโปรไฟล์คล้ายกับพนักงาน อีเมลและรหัสผ่านที่เจ้าของร้านค้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Shopify นั้นเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของพวกเขา

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณในฐานะเจ้าของร้าน

 2. จาก Shopify admin ของคุณ คลิกชื่อผู้ใช้และรูปภาพบัญชีใช้ของคุณ

 3. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

 4. อัปเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของร้านค้า

 5. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี