ภาพรวมใบเรียกเก็บเงิน Shopify

ดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

ภาพรวมของใบเรียกเก็บเงิน

การเรียกเก็บเงินของคุณประกอบด้วยสี่ส่วน ดังนี้:

  • การสมัครใช้งาน แสดงค่าใช้จ่ายสำหรับแผน Shopify หากคุณได้เปลี่ยนแผนในระหว่างรอบการเรียกเก็บเงิน เครดิตการสมัครใช้งานจะถูกนำมาคิดในส่วนนี้

  • แอป แสดงค่าใช้จ่ายแอปที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงิน ผู้พัฒนาแอปคือผู้ที่กำหนดค่าใช้จ่ายแอป ผู้พัฒนาแอปสามารถเรียกเก็บเงินสำหรับแอปได้ทั้งในรูปแบบค่าธรรมเนียมแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้งาน และค่าธรรมเนียมแบบเรียกเก็บครั้งเดียว หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากแอป โปรดติดต่อนักพัฒนาเพื่อขอความช่วยเหลือ

  • การจัดส่ง แสดงค่าใช้จ่ายสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและการปรับเปลี่ยนระหว่างรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ

  • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม แสดงค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงิน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหากคุณไม่ได้ใช้ Shopify Payments

ยอดรวมของใบเรียกเก็บเงิน ค่าภาษี และยอดรวมจะปรากฏที่ด้านล่างของใบเรียกเก็บเงิน

สรุปการเรียกเก็บเงิน

สรุปการเรียกเก็บเงินแสดงกระบวนการชำระเงินของใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งแสดงจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระได้ วิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน รอบการเรียกเก็บเงิน และไทม์ไลน์การชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงิน ไทม์ไลน์การชำระเงินจะมีวันที่ที่ใบเรียกเก็บเงินกำหนด เช่นเดียวกับวันที่ที่การชำระเงินจากใบเรียกเก็บเงินล้มเหลว และเมื่อได้รับเงินอย่างสมบูรณ์

ไทม์ไลน์ใบเรียกเก็บเงิน

รอบการเรียกเก็บเงิน

รอบการเรียกเก็บเงินคือระยะเวลาระหว่างใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งคุณสามารถแก้ไขระยะเวลาดังกล่าวได้ แต่จะไม่สามารถกำหนดวันใดวันหนึ่งของเดือนเพื่อรับใบเรียกเก็บเงินได้ โดนเราจะออกใบเรียกเก็บเงินโดยยึดตามเขตเวลา UTC

Shopify มีรอบการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันสองประการ ดังนี้:

ชื่อรอบการเรียกเก็บเงิน ระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บเงิน
รอบการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน 30 วัน หรือ 1, 2 หรือ 3 ปี
รอบการเรียกเก็บเงินของแอป 30 วัน

ประเภทของค่าใช้จ่าย

Shopify มีทั้งค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องและการเรียกเก็บเงินครั้งเดียว การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องและการเรียกเก็บเงินครั้งเดียวที่ปรากฏอยู่บนใบเรียกเก็บเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเรียกเก็บเงินครั้งเดียว อย่างเช่น ค่าธรรมเนียมที่คุณชำระค่าลงทะเบียนโดเมนหรือการซื้อธีม จะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินที่แยกกัน

ประเภทค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง

ประเภทของค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการเรียกเก็บเงินรายเดือนปกติของคุณ:

ค่าใช้จ่ายแอปแบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียว

คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินแยกต่างหากสำหรับประเภทการเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวต่อไปนี้:

ภาษี

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลของแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาที่ Shopify มีสำนักงานธุรกิจอยู่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการสมัครสมาชิกของคุณตามกฎหมาย คุณจะเห็นการคำนวณ ภาษี ตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณจะเห็นภาษีได้บนอีกบรรทัดของใบเรียกเก็บเงิน

บรรทัดภาษีบนใบเรียกเก็บเงิน

ดูภาษีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับขีดจำกัดการเรียกเก็บเงิน

นอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินการสมัครสมาชิกรายเดือน Shopify ยังออกใบเรียกเก็บเงินที่จำเป็นตลอดเดือนตามข้อจำกัดการเรียกเก็บเงินที่อิงตามแผนของคุณ ขีดจำกัดการเรียกเก็บเงินคือค่าเงินดอลลาร์ที่กระตุ้นการเรียกเก็บเงินเมื่อใดก็ตามที่ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในบัญชีของคุณเกินจำนวนเงินที่กำหนด

จะคิดค่าบริการบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อถึงยอดการเรียกเก็บเงินขั้นต่ำที่กำหนดโดยแผน Shopify ปัจจุบันของคุณ คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินดังนี้

  • เมื่อสิ้นสุดวัน หากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายที่รอดำเนินการอื่นๆ เกินขีดจำกัดรายวันของบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายที่รอดำเนินการสามารถเลื่อนการชำระจากวันก่อนได้ หากคุณมีค่าใช้จ่ายที่ค้างอยู่ในบัญชีของคุณ คุณอาจได้รับใบเรียกเก็บเงินสำหรับยอดที่เกินขีดจำกัดรายวัน แม้ว่ากิจกรรมในวันที่กำหนดจะไม่ถึงขีดจำกัดรายวันก็ตาม

  • ทันทีที่ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายค้างชำระอื่นๆ เกินกว่าขีดจำกัดจำนวนเงินสูงสุดของบัญชีของคุณ ซึ่งนับเป็นสองเท่าของขีดจำกัดรายวันของบัญชีของคุณ

คุณสามารถดูจำนวนขั้นต่ำของบัญชีได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ

หากจำนวนรายการการเรียกเก็บเงินเกินขีดจำกัดในแต่ละวันของคุณแล้ว คุณจะสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้เพียง 10% ของยอดที่จำกัดเท่านั้นขณะที่สร้างใบเรียกเก็บเงิน การซื้อใดๆ ที่ดำเนินการในช่วงนี้จะแสดงอยู่ในใบเรียกเก็บเงินในครั้งถัดไปของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินคุณสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ค่าใช้จ่ายที่ตอบรับกับขีดจำกัดการเรียกเก็บเงินของคุณจะปรากฏในส่วนใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดของหน้าการเรียกเก็บเงินในผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ:

รายการใบเรียกเก็บเงินทั้งหมด

ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก

หากร้านค้าของคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของร้านค้าของคุณ (รวมถึงค่าใช้จ่ายแอปที่คุณติดตั้งที่เรียกเก็บต่อเนื่อง) เกินขั้นต่ำของการเรียกเก็บเงินของร้านค้า หรือเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันของคุณ ตัวอย่างเช่น

  • เมื่อสิ้นสุดวัน บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินหากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายที่รอดำเนินการอื่นๆ เกินขีดจำกัดรายวันของบัญชีของคุณ
  • บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินหากค่าธรรมเนียมทันทีที่ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายค้างชำระอื่นๆ เกินกว่าขีดจำกัดจำนวนเงินสูงสุดของบัญชีของคุณ ซึ่งนับเป็นสองเท่าของขีดจำกัดรายวันของบัญชีของคุณ
  • หากยอดรวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าบริการค้างชำระอื่นๆ ของคุณต่ำกว่าเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน 30 วันของคุณ หากคุณเปลี่ยนแผน Shopify ของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทันทีในจำนวนเงินคงค้างและจำนวนเงินตามสัดส่วน

คุณสามารถดูขีดจำกัดการเรียกเก็บเงินของร้านค้าได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ

การเรียกเก็บเงินครั้งแรกของคุณจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม แต่การเรียกเก็บเงินครั้งที่สองของคุณจะรวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงเวลาดังกล่าว

Shopify Payments

หากร้านค้าของคุณใช้ Shopify Payments อัตราการประมวลผลบัตรเครดิตจะถูกหักจากคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ สำหรับค่าใช้จ่ายคงค้างอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องสำหรับแอปที่ติดตั้ง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อยอดรวมค่าใช้จ่ายคงค้างของคุณเกินหนึ่งในเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้า หรือเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วัน ขึ้นอยู่กับว่าจะตรงเงื่อนไขใดก่อน

คุณสามารถดูเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้าได้ในหน้าการเรียกเก็บเงินในการตั้งค่า Shopify ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี