ภาพรวมใบเรียกเก็บเงิน Shopify

คุณสามารถค้นหาใบเรียกเก็บเงินของคุณได้ในหน้าการเรียกเก็บเงินของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ซึ่งหน้าการเรียกเก็บเงินนั้นจะมีภาพรวมใบเรียกเก็บเงินล่าสุดของคุณอยู่ โดยคุณสามารถคลิกที่ใบเรียกเก็บเงินล่าสุดเพื่อดูใบเรียกเก็บเงินโดยละเอียด หรือดาวน์โหลดใบเรียกเก็บเงินไว้เป็นหลักฐานของคุณได้

เจ้าของร้านและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงินจะได้รับใบเรียกเก็บเงินทางอีเมล พร้อมกับการแจ้งเตือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน

สกุลเงินในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

ด้วยเหตุผลด้านบัญชี ใบเรียกเก็บเงิน Shopify ส่วนใหญ่จะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผู้ขายในบางประเทศสามารถเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินในพื้นที่ของตนได้

ค่าบริการในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

ใบเรียกเก็บเงินของคุณอาจมีค่าบริการหลายประเภท โดยรายการต่อไปนี้จะเป็นประเภทค่าบริการที่พบบ่อยที่สุด:

 • การสมัครใช้งาน จะแสดงค่าบริการสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้าของคุณ หากร้านค้าของคุณได้เปลี่ยนมาใช้แผนการสมัครใช้งานที่ต่ำกว่าภายในรอบการเรียกเก็บเงิน ระบบจะนำเครดิตส่วนลดสำหรับการสมัครใช้งานมาคิดในส่วนนี้
 • แอป แสดงค่าใช้จ่ายแอปที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงิน ผู้พัฒนาแอปคือผู้ที่กำหนดค่าใช้จ่ายแอป ผู้พัฒนาแอปสามารถเรียกเก็บเงินสำหรับแอปได้ทั้งในรูปแบบค่าธรรมเนียมแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้งาน และค่าธรรมเนียมแบบเรียกเก็บครั้งเดียว หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากแอป โปรดติดต่อนักพัฒนาเพื่อขอความช่วยเหลือ
 • การจัดส่ง แสดงค่าใช้จ่ายสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและการปรับเปลี่ยนระหว่างรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม จะแสดงค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหากคุณไม่ได้ใช้ Shopify Payments

ยอดรวมของใบเรียกเก็บเงิน ค่าภาษี และยอดรวมจะปรากฏที่ด้านล่างของใบเรียกเก็บเงิน

รายละเอียดใบเรียกเก็บเงิน PDF

คุณสามารถดาวน์โหลดใบเรียกเก็บเงินแต่ละรายการเป็น PDF ได้โดยละเอียด ใบเรียกเก็บเงินของคุณแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ

 • ภาพรวมค่าใช้จ่ายของคุณ
 • ข้อมูลแยกย่อยอย่างละเอียดของค่าบริการทั้งหมดของคุณ

ภาพรวมจะแสดงยอดรวมของใบเรียกเก็บเงินและวิธีการแบ่งระหว่างการสมัครใช้งาน แอป ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และภาษีของคุณ คุณสามารถดูรอบการเรียกเก็บเงินและรายละเอียดอื่นๆ ได้ เช่น ชื่อร้านค้า วิธีการรับเงิน ประเภทของค่าบริการ และอื่นๆ ภาพรวมจะประกอบด้วยการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงินของคุณ เช่น การเรียกเก็บภาษีที่ใกล้จะมาถึง หรือข้อมูลที่แสดงว่าคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคหรือประเทศที่ต้องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแบบเรียกเก็บคืนหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. เลือกใบเรียกเก็บเงินล่าสุด

 3. คลิกดาวน์โหลด

รอบการเรียกเก็บเงิน

รอบการเรียกเก็บเงินคือช่วงระยะเวลาระหว่างใบเรียกเก็บเงินแต่ละใบ คุณสามารถแก้ไขระยะเวลาดังกล่าวได้ แต่จะไม่สามารถกำหนดวันใดวันหนึ่งของเดือนเพื่อรับใบเรียกเก็บเงินได้ ระบบจะออกใบเรียกเก็บเงินโดยยึดตามเขตเวลา UTC

Shopify มีรอบการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันสองประการ ดังนี้:

รอบการเรียกเก็บเงิน Shopify
ชื่อรอบการเรียกเก็บเงิน ระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บเงิน
รอบการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน 30 วันหรือ 1 ปี
รอบการเรียกเก็บเงินของแอป 30 วัน

ประเภทค่าบริการ

การเก็บเงินของ Shopify มีทั้งแบบเรียกเก็บต่อเนื่องและแบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียว โปรดทำความเข้าใจให้ดีว่าค่าใช้จ่ายทั้งแบบเรียกเก็บต่อเนื่องและแบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียวที่จะปรากฏอยู่บนใบเรียกเก็บเงิน การเรียกเก็บเงินครั้งเดียว เช่น ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนโดเมนหรือการซื้อธีม จะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินที่แยกกัน

ประเภทค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง

ประเภทของค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการเรียกเก็บเงินรายเดือนปกติของคุณ:

การเรียกเก็บเงินครั้งเดียว

คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินแยกต่างหากสำหรับประเภทการเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวต่อไปนี้:

ภาษี

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลของแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาที่ Shopify มีสำนักงานธุรกิจอยู่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการสมัครสมาชิกของคุณตามกฎหมาย คุณจะเห็นการคำนวณ ภาษี โดยพิจารณาตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณจะเห็นภาษีได้ที่อีกบรรทัดในใบเรียกเก็บเงินของคุณ

ดูภาษีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบัญชีใดๆของคุณค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ Shopify ของคุณ

เกี่ยวกับเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

นอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินการสมัครสมาชิกรายเดือน Shopify ยังออกใบเรียกเก็บเงินของแต่ละเดือนตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงินโดยอิงตามแผนของคุณอีกด้วย เกณฑ์การเรียกเก็บเงินคือค่าเงินดอลลาร์ที่จะกระตุ้นการเรียกเก็บเงินเมื่อใดก็ตามที่ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในบัญชีของคุณเกินจำนวนเงินที่กำหนด

คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินเมื่อค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอื่นๆ เกินขีดจำกัดของบัญชีคุณ ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนรวมอยู่ในยอดรวมสะสมของคุณ แต่จะไม่รวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน

หากคุณมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ขีดจำกัดสำหรับร้านค้าของคุณจะปรากฏในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify แต่หากคุณไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ขีดจำกัดสำหรับร้านของคุณก็จะไม่ปรากฏ

หากคุณเข้าถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณและคุณได้ออกใบเรียกเก็บเงินคุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งต่อไปได้จนถึง 110% ของขีดจำกัดของคุณ ไม่สามารถทำการสั่งซื้อเพิ่มเติมได้จนกว่าคุณจะชำระเงินสำหรับใบเรียกเก็บเงินที่ออกให้ ตัวอย่างเช่นหากขีดจำกัดของคุณเป็น 400 ดอลลาร์สหรัฐและกิจกรรมของบัญชีผู้ใช้ของคุณถึงยอด 400 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงิน คุณยังสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้จนกว่ากิจกรรมในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถึง 440 ดอลลาร์สหรัฐ (110% ของ 400 ดอลลาร์สหรัฐ) แต่จะมีการซื้อเพิ่มเติมหลังจากที่คุณได้ชำระใบเรียกเก็บเงินจาก 400 ดอลลาร์สหรัฐแล้วเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อเกินเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณจะปรากฏในส่วนประวัติการเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก

หากร้านค้าของคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของร้านค้าของคุณ (รวมถึงค่าใช้จ่ายแอปที่คุณติดตั้งที่เรียกเก็บต่อเนื่อง) เกินเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้า หรือเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันของคุณ ตัวอย่างเช่น

 • เมื่อสิ้นสุดวัน บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินหากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอื่นๆ เกินขีดจำกัดรายวันของบัญชีคุณ
 • บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินทันทีที่ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอื่นๆ เกินวงเงินสูงสุดของบัญชีคุณ ซึ่งก็คือสองเท่าของวงเงินรายวัน
 • หากยอดรวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกและค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอื่นๆ ของคุณต่ำกว่าเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วัน หากคุณเปลี่ยนแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้า คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจำนวนที่ค้างชำระและจำนวนเงินอื่นๆ ตามสัดส่วน

คุณสามารถดูเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้าได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify

การเรียกเก็บเงินครั้งแรกของคุณจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอก แต่การเรียกเก็บเงินครั้งที่สองของคุณจะรวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงเวลานั้น

Shopify Payments

หากร้านค้าของคุณใช้ Shopify Payments ระบบจะทำการหักอัตราค่าบริการประมวลผลบัตรเครดิตจากคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ สำหรับค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องสำหรับแอปที่คุณติดตั้ง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินก็ต่อเมื่อยอดรวมค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระของคุณเกินหนึ่งในเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้า หรือเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าจะตรงเงื่อนไขใดก่อน

คุณสามารถดูเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้าได้ในหน้าการเรียกเก็บเงินในการตั้งค่า Shopify ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี