ภาพรวมใบเรียกเก็บเงิน Shopify

คุณสามารถค้นหาใบเรียกเก็บเงินของคุณได้ในหน้าการเรียกเก็บเงินของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ซึ่งหน้าการเรียกเก็บเงินนั้นจะมีภาพรวมใบเรียกเก็บเงินล่าสุดของคุณอยู่ โดยคุณสามารถคลิกที่ใบเรียกเก็บเงินล่าสุดเพื่อดูใบเรียกเก็บเงินโดยละเอียด หรือดาวน์โหลดใบเรียกเก็บเงินไว้เป็นหลักฐานของคุณได้

หากต้องการดูโปรไฟล์การเรียกเก็บเงินและรับอีเมลเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการดูใบเรียกเก็บเงินและรับอีเมลเรียกเก็บเงิน

สกุลเงินในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

ด้วยเหตุผลด้านบัญชี ใบเรียกเก็บเงิน Shopify ส่วนใหญ่จะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผู้ขายในบางประเทศสามารถเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินในพื้นที่ของตนได้

ค่าบริการในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

ใบเรียกเก็บเงินของคุณอาจมีค่าบริการหลายประเภท โดยรายการต่อไปนี้จะเป็นประเภทค่าบริการที่พบบ่อยที่สุด:

 • การสมัครใช้งาน จะแสดงค่าบริการสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้าของคุณ หากร้านค้าของคุณได้เปลี่ยนมาใช้แผนการสมัครใช้งานที่ต่ำกว่าภายในรอบการเรียกเก็บเงิน ระบบจะนำเครดิตส่วนลดสำหรับการสมัครใช้งานมาคิดในส่วนนี้
 • แอป แสดงค่าใช้จ่ายแอปที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงิน ผู้พัฒนาแอปคือผู้ที่กำหนดค่าใช้จ่ายแอป ผู้พัฒนาแอปสามารถเรียกเก็บเงินสำหรับแอปได้ทั้งในรูปแบบค่าธรรมเนียมแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้งาน และค่าธรรมเนียมแบบเรียกเก็บครั้งเดียว หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากแอป โปรดติดต่อนักพัฒนาเพื่อขอความช่วยเหลือ
 • การจัดส่ง แสดงค่าใช้จ่ายสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและการปรับเปลี่ยนระหว่างรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ
 • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม จะแสดงค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหากคุณไม่ได้ใช้ Shopify Payments

ยอดรวมของใบเรียกเก็บเงิน ค่าภาษี และยอดรวมจะปรากฏที่ด้านล่างของใบเรียกเก็บเงิน

ส่งออกไฟล์ PDF ใบเรียกเก็บเงิน

หากคุณต้องการบันทึกใบเรียกเก็บเงินและเข้าถึงข้อมูลแยกย่อยโดยละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคุณ สามารถส่งออกใบเรียกเก็บเงินในรูปแบบไฟล์ CSV หรือ PDF ก็ได้ หากคุณเลือก PDF ใบเรียกเก็บเงินที่ส่งออกจะประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่

 • ภาพรวมค่าใช้จ่ายของคุณ
 • ข้อมูลแยกย่อยอย่างละเอียดของค่าบริการทั้งหมดของคุณ

ส่วนภาพรวมจะสรุปยอดรวมของใบเรียกเก็บเงิน พร้อมด้วยข้อมูลแยกย่อยเกี่ยวกับวิธีการแบ่งระหว่างการซื้อแบบเหมาจ่ายล่วงหน้า แอป ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และภาษีของคุณ คุณสามารถค้นหารายละเอียดที่สําคัญได้ เช่น รอบการเรียกเก็บเงิน ชื่อร้านค้า วิธีการชำระเงิน และประเภทของค่าบริการ นอกจากนี้ ส่วนนี้ยังอาจมีประกาศเกี่ยวกับการชำระเงินที่ใกล้ครบกำหนดหรือข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง เช่น เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังในบางภูมิภาคหรือประเทศ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนใบเรียกเก็บเงินในอดีต ให้หาใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการดูแล้วคลิกที่ใบเรียกเก็บเงินนั้นเพื่อดูรายละเอียดของใบเรียกเก็บเงิน
 3. ในหน้ารายละเอียดใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก “ส่งออกใบเรียกเก็บเงิน
 4. ในกล่องโต้ตอบ “ส่งออกใบเรียกเก็บเงิน” คุณสามารถเลือกระหว่างส่งออกใบเรียกเก็บเงินเป็นไฟล์ CSV สำหรับ Excel, Numbers หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ หรือเป็น PDF ได้
 5. คลิก “ส่งออกใบเรียกเก็บเงิน

หากต้องการข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งออกไฟล์ CSV โปรดดูที่ “ส่งออกประวัติการเรียกเก็บเงิน

รอบการเรียกเก็บเงิน

รอบการเรียกเก็บเงินคือช่วงระยะเวลาระหว่างใบเรียกเก็บเงินแต่ละใบ คุณสามารถแก้ไขระยะเวลาดังกล่าวได้ แต่จะไม่สามารถกำหนดวันใดวันหนึ่งของเดือนเพื่อรับใบเรียกเก็บเงินได้ ระบบจะออกใบเรียกเก็บเงินโดยยึดตามเขตเวลา UTC

Shopify มีรอบการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันสองประการ ดังนี้:

รอบการเรียกเก็บเงิน Shopify
ชื่อรอบการเรียกเก็บเงิน ระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บเงิน
รอบการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน 30 วันหรือ 1 ปี
รอบการเรียกเก็บเงินของแอป 30 วัน

ประเภทค่าบริการ

การเก็บเงินของ Shopify มีทั้งแบบเรียกเก็บต่อเนื่องและแบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียว โปรดทำความเข้าใจให้ดีว่าค่าใช้จ่ายทั้งแบบเรียกเก็บต่อเนื่องและแบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียวที่จะปรากฏอยู่บนใบเรียกเก็บเงิน การเรียกเก็บเงินครั้งเดียว เช่น ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนโดเมนหรือการซื้อธีม จะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินที่แยกกัน

ประเภทค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง

ประเภทของค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการเรียกเก็บเงินรายเดือนปกติของคุณ:

การเรียกเก็บเงินครั้งเดียว

คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินแยกต่างหากสำหรับประเภทการเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวต่อไปนี้:

ภาษี

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลของแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาที่ Shopify มีสำนักงานธุรกิจอยู่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการสมัครสมาชิกของคุณตามกฎหมาย คุณจะเห็นการคำนวณ ภาษี โดยพิจารณาตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณจะเห็นภาษีได้ที่อีกบรรทัดในใบเรียกเก็บเงินของคุณ

ดูภาษีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบัญชีใดๆของคุณค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ Shopify ของคุณ

เกี่ยวกับเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

นอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินการสมัครสมาชิกรายเดือน Shopify ยังออกใบเรียกเก็บเงินของแต่ละเดือนตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงินโดยอิงตามแผนของคุณอีกด้วย เกณฑ์การเรียกเก็บเงินคือค่าเงินดอลลาร์ที่จะกระตุ้นการเรียกเก็บเงินเมื่อใดก็ตามที่ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในบัญชีของคุณเกินจำนวนเงินที่กำหนด

คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินเมื่อค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอื่นๆ เกินขีดจำกัดของบัญชีคุณ ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนรวมอยู่ในยอดรวมสะสมของคุณ แต่จะไม่รวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน

หากคุณมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมภายนอกหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ขีดจำกัดของร้านค้าของคุณจะปรากฏในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ แต่หากคุณไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ขีดจำกัดสำหรับร้านของคุณก็จะไม่ปรากฏ

หากคุณเข้าถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณและคุณได้ออกใบเรียกเก็บเงินคุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งต่อไปได้จนถึง 110% ของขีดจำกัดของคุณ ไม่สามารถทำการสั่งซื้อเพิ่มเติมได้จนกว่าคุณจะชำระเงินสำหรับใบเรียกเก็บเงินที่ออกให้ ตัวอย่างเช่นหากขีดจำกัดของคุณเป็น 400 ดอลลาร์สหรัฐและกิจกรรมของบัญชีผู้ใช้ของคุณถึงยอด 400 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงิน คุณยังสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้จนกว่ากิจกรรมในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถึง 440 ดอลลาร์สหรัฐ (110% ของ 400 ดอลลาร์สหรัฐ) แต่จะมีการซื้อเพิ่มเติมหลังจากที่คุณได้ชำระใบเรียกเก็บเงินจาก 400 ดอลลาร์สหรัฐแล้วเท่านั้น

ค่าบริการที่ถูกทริกเกอร์โดยเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณจะปรากฏในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของหน้าการเรียกเก็บเงินในการตั้งค่าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก

หากร้านค้าของคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก คุณสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากธุรกรรมในร้านค้าคุณได้ หากคุณมีค่าบริการแอปแบบเรียกเก็บต่อเนื่องหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ต้องชำระร่วมด้วย การดำเนินการนี้อาจทำให้ระบบเรียกเก็บเงินจากร้านค้าของคุณก่อนรอบการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งานปกติ ตรวจสอบแนวทางต่อไปนี้เพื่อดูว่า Shopify จะส่งใบเรียกเก็บเงินให้คุณเมื่อใด

 • ระบบจะเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณเมื่อยอดรวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากผู้ให้บริการภายนอกและค่าบริการที่ค้างชำระอื่นๆ เกินเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของบัญชีคุณ
 • หากยอดรวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกและค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอื่นๆ ของคุณต่ำกว่าเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วัน หากคุณเปลี่ยนแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้า คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจำนวนที่ค้างชำระและจำนวนเงินอื่นๆ ตามสัดส่วน

คุณสามารถดูเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้าคุณได้ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

การเรียกเก็บเงินครั้งแรกของคุณจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอก แต่การเรียกเก็บเงินครั้งที่สองของคุณจะรวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงเวลานั้น

Shopify Payments

หากร้านค้าของคุณใช้ Shopify Payments ระบบจะทำการหักอัตราค่าบริการประมวลผลบัตรเครดิตจากคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ สำหรับค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องสำหรับแอปที่คุณติดตั้ง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินก็ต่อเมื่อยอดรวมค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระของคุณเกินหนึ่งในเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้า หรือเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าจะตรงเงื่อนไขใดก่อน

คุณสามารถดูเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้าคุณได้ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของหน้าการเรียกเก็บเงินในการตั้งค่าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี