ภาพรวมใบเรียกเก็บเงิน Shopify

ดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

ภาพรวมของใบเรียกเก็บเงิน

การเรียกเก็บเงินของคุณประกอบด้วยสี่ส่วน ดังนี้:

  • การสมัครใช้งาน จะแสดงค่าบริการสำหรับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้าของคุณ หากร้านค้าของคุณได้เปลี่ยนมาใช้แผนการสมัครใช้งานที่ต่ำกว่าภายในรอบการเรียกเก็บเงิน ระบบจะนำเครดิตส่วนลดสำหรับการสมัครใช้งานมาคิดในส่วนนี้

  • แอป แสดงค่าใช้จ่ายแอปที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงิน ผู้พัฒนาแอปคือผู้ที่กำหนดค่าใช้จ่ายแอป ผู้พัฒนาแอปสามารถเรียกเก็บเงินสำหรับแอปได้ทั้งในรูปแบบค่าธรรมเนียมแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้งาน และค่าธรรมเนียมแบบเรียกเก็บครั้งเดียว หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากแอป โปรดติดต่อนักพัฒนาเพื่อขอความช่วยเหลือ

  • การจัดส่ง แสดงค่าใช้จ่ายสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและการปรับเปลี่ยนระหว่างรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ

  • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม แสดงค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงิน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหากคุณไม่ได้ใช้ Shopify Payments

ยอดรวมของใบเรียกเก็บเงิน ค่าภาษี และยอดรวมจะปรากฏที่ด้านล่างของใบเรียกเก็บเงิน

สรุปการเรียกเก็บเงิน

สรุปการเรียกเก็บเงินแสดงกระบวนการชำระเงินของใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งแสดงจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระได้ วิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน รอบการเรียกเก็บเงิน และไทม์ไลน์การชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงิน ไทม์ไลน์การชำระเงินจะมีวันที่ที่ใบเรียกเก็บเงินกำหนด เช่นเดียวกับวันที่ที่การชำระเงินจากใบเรียกเก็บเงินล้มเหลว และเมื่อได้รับเงินอย่างสมบูรณ์

ไทม์ไลน์ใบเรียกเก็บเงิน

รอบการเรียกเก็บเงิน

รอบการเรียกเก็บเงินคือระยะเวลาระหว่างใบเรียกเก็บเงิน คุณสามารถแก้ไขระยะเวลาดังกล่าวได้ แต่จะไม่สามารถกำหนดวันใดวันหนึ่งของเดือนเพื่อรับใบเรียกเก็บเงินได้ โดยใบเรียกเก็บเงินจะออกโดยยึดตามเขตเวลา UTC

Shopify มีรอบการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันสองประการ ดังนี้:

รอบการเรียกเก็บเงิน Shopify
ชื่อรอบการเรียกเก็บเงิน ระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บเงิน
รอบการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน 30 วัน หรือ 1, 2 หรือ 3 ปี
รอบการเรียกเก็บเงินของแอป 30 วัน

ประเภทของค่าใช้จ่าย

การเก็บเงินของ Shopify มีทั้งแบบเรียกเก็บต่อเนื่องและแบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียว โปรดทำความเข้าใจให้ดีว่าค่าใช้จ่ายทั้งแบบเรียกเก็บต่อเนื่องและแบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียวที่จะปรากฏอยู่บนใบเรียกเก็บเงิน การเรียกเก็บเงินครั้งเดียว เช่น ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนโดเมนหรือการซื้อธีม จะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินที่แยกกัน

ประเภทค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง

ประเภทของค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการเรียกเก็บเงินรายเดือนปกติของคุณ:

ค่าใช้จ่ายแอปแบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียว

คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินแยกต่างหากสำหรับประเภทการเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวต่อไปนี้:

ภาษี

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลของแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาที่ Shopify มีสำนักงานธุรกิจอยู่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับการสมัครสมาชิกของคุณตามกฎหมาย คุณจะเห็นการคำนวณ ภาษี โดยพิจารณาตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณจะเห็นภาษีได้บนอีกบรรทัดของใบเรียกเก็บเงิน

บรรทัดภาษีบนใบเรียกเก็บเงิน

ดูภาษีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบัญชีใดๆของคุณค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ Shopify ของคุณ

เกี่ยวกับเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

นอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินการสมัครสมาชิกรายเดือน Shopify ยังออกใบเรียกเก็บเงินของแต่ละเดือนตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงินโดยอิงตามแผนของคุณอีกด้วย เกณฑ์การเรียกเก็บเงินคือค่าเงินดอลลาร์ที่จะกระตุ้นการเรียกเก็บเงินเมื่อใดก็ตามที่ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในบัญชีของคุณเกินจำนวนเงินที่กำหนด

คุณได้รับใบเรียกเก็บเงินเมื่อค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายค้างชำระอื่นๆ เกินขีดจำกัดของบัญชีผู้ใช้ของคุณ ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนจะรวมอยู่ในยอดรวมสะสมของคุณแต่จะไม่รวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงิน

หากคุณมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ขีดจำกัดของร้านค้าของคุณจะปรากฏในส่วนใบเรียกเก็บเงินของเพจการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin ของคุณ หากคุณไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ขีดจำกัดสำหรับร้านของคุณจะไม่ปรากฎขึ้น

หากคุณเข้าถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณและคุณได้ออกใบเรียกเก็บเงินคุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งต่อไปได้จนถึง 110% ของขีดจำกัดของคุณ ไม่สามารถทำการสั่งซื้อเพิ่มเติมได้จนกว่าคุณจะชำระเงินสำหรับใบเรียกเก็บเงินที่ออกให้ ตัวอย่างเช่นหากขีดจำกัดของคุณเป็น 400 ดอลลาร์สหรัฐและกิจกรรมของบัญชีผู้ใช้ของคุณถึงยอด 400 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงิน คุณยังสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้จนกว่ากิจกรรมในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถึง 440 ดอลลาร์สหรัฐ (110% ของ 400 ดอลลาร์สหรัฐ) แต่จะมีการซื้อเพิ่มเติมหลังจากที่คุณได้ชำระใบเรียกเก็บเงินจาก 400 ดอลลาร์สหรัฐแล้วเท่านั้น

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินคุณสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อเกินเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณจะปรากฏในส่วนประวัติการเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin ของคุณ

ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก

หากร้านค้าของคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของร้านค้าของคุณ (รวมถึงค่าใช้จ่ายแอปที่คุณติดตั้งที่เรียกเก็บต่อเนื่อง) เกินเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้า หรือเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันของคุณ ตัวอย่างเช่น

  • เมื่อสิ้นสุดวัน บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินหากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายที่รอดำเนินการอื่นๆ เกินขีดจำกัดรายวันของบัญชีของคุณ
  • บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินทันทีที่ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณและค่าใช้จ่ายค้างชำระอื่นๆ สูงเกินกว่าวงเงินสูงสุดของบัญชีของคุณ ซึ่งก็คือสองเท่าของวงเงินรายวัน
  • หากยอดรวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าบริการค้างชำระอื่นๆ ของคุณต่ำกว่าเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน 30 วัน หากคุณเปลี่ยนแผนการใช้งาน Shopify ของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจำนวนที่ค้างชำระและจำนวนเงินอื่นๆ ตามสัดส่วน

คุณสามารถดูเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้าได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin ของคุณ

การเรียกเก็บเงินครั้งแรกของคุณจะไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม แต่การเรียกเก็บเงินครั้งที่สองของคุณจะรวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงเวลานั้น

Shopify Payments

หากร้านค้าของคุณใช้ Shopify Payments อัตราค่าบริการประมวลผลบัตรเครดิตจะถูกหักจากคำสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติ สำหรับค่าใช้จ่ายคงค้างอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องสำหรับแอปที่ติดตั้ง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อยอดรวมค่าใช้จ่ายคงค้างของคุณเกินหนึ่งในเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้า หรือเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วัน ขึ้นอยู่กับว่าจะตรงเงื่อนไขใดก่อน

คุณสามารถดูเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของร้านค้าได้ในหน้าการเรียกเก็บเงินในการตั้งค่า Shopify ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี