ค่าบริการที่ไม่รู้จัก

เจ้าของร้านและพนักงานคนใดที่มีสิทธิ์อนุญาตในการดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลเรียกเก็บเงินจะได้รับใบเรียกเก็บเงินทางอีเมลหากต้องการดูประวัติการเรียกเก็บเงิน วันที่เรียกเก็บเงินงวดต่อไปและค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ให้ไปที่ส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการตั้งค่า > การเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify

ใบเรียกเก็บเงินของคุณจะถูกชําระโดยใช้ วิธีการชําระเงินหลักของคุณ ค่าบริการการเรียกเก็บเงินของ Shopify จะแสดงบนใบแจ้งยอดของคุณว่า: SHOPIFY * <9-digit bill number>

หากคุณสังเกตเห็นค่าบริการที่คุณไม่แน่ใจ คุณสามารถเทียบหมายเลขใบเรียกเก็บเงินในใบแจ้งยอดในใบเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้

เปรียบเทียบค่าบริการกับข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

  1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
  2. ในส่วนใบเรียกเก็บเงินในอดีต ให้หาใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการเปรียบเทียบ
  3. เลือกใบเรียกเก็บเงินและเปรียบเทียบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับหมายเลขใบเรียกเก็บเงินและจํานวนเงินที่เรียกเก็บ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

ใช้เครื่องมือลืมร้านค้าของคุณ

หากคุณได้ค้นหาใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณแล้วและไม่พบใบเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับข้อมูลการเรียกเก็บเงินในรายการเดินบัญชีของคุณ แสดงว่าคุณอาจมีร้านค้าอื่นที่มีการเรียกเก็บเงินหากต้องการรับรายการร้านค้าของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือลืมร้านค้าของคุณใช่หรือไม่

โดยกรอกอีเมลของคุณลงในช่องอีเมลของเครื่องมือลิมร้านค้าของคุณ คุณจะได้รับอีเมลพร้อมรายชื่อร้านค้าที่แนบมากับอีเมลนั้น ตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินของร้านค้าแต่ละร้านเพื่อค้นหาหมายเลขใบเรียกเก็บเงินจากรายการเดินบัญชีของคุณ หากคุณไม่พบหมายเลขใบเรียกเก็บเงิน โปรดลองป้อนอีเมลอื่น

สาเหตุอื่นๆ ที่คุณอาจถูกเรียกเก็บเงิน

หากคุณได้ค้นหาร้านค้าของคุณและไม่สามารถค้นหาใบเรียกเก็บเงินที่ตรงกับค่าบริการที่ไม่รู้จักได้ อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้:

ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

หากคุณยังไม่สามารถหาค่าบริการที่ไม่รู้จักได้ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อตรวจสอบค่าบริการเพิ่มเติมด้วยหมายเลขการเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องมีหมายเลขใบเรียกเก็บเงิน 9 หลักจากใบแจ้งยอดของคุณ และคุณอาจต้องแสดงรูปภาพค่าบริการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี