การทำความเข้าใจกับใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

Shopify จะส่งอีเมลใบเรียกเก็บเงินทุก 30 วันไปยังเจ้าของบัญชีผู้ใช้ร้านค้าของคุณ โดยคุณสามารถดูประวัติการเรียกเก็บเงิน รวมถึงวันที่เรียกเก็บเงินงวดต่อไปและยอดค้างชำระได้ในบัญชีผู้ใช้ได้ในส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงิน ในผู้ดูแลระบบ Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี