การทำความเข้าใจกับใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

Shopify จะส่งใบเรียกเก็บเงินผ่านอีเมลไปให้เจ้าของบัญชีผู้ใช้ร้านค้าทุกๆ 30 วัน คุณสามารถดูประวัติการเรียกเก็บเงิน รวมถึงวันเรียกเก็บเงินงวดต่อไปและยอดค้างชำระได้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ โดยไปที่ส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการเรียกเก็บเงิน ในส่วน Shopify admin

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี