การทำความเข้าใจกับใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

Shopify จะส่งใบเรียกเก็บเงินแต่ละใบผ่านอีเมลไปให้เจ้าของร้านและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงิน โดยคุณสามารถดูประวัติการเรียกเก็บเงิน รวมถึงวันที่เรียกเก็บเงินงวดต่อไปและค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้จากส่วนใบเรียกเก็บเงินของหน้าการตั้งค่า > การเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี