การจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

ระบบจะใช้วิธีการชำระเงินหลักในการชำระใบเรียกเก็บเงินของคุณ โดยวิธีการชำระเงินที่สามารถใช้ได้จะได้แก่ บัตรเครดิต, บัตรเครดิต-เดบิตร่วมแบรนด์, Shopify Balance และ PayPal ได้ในบางภูมิภาค

ดูใบเรียกเก็บเงินที่จะมาถึงของคุณ

คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินที่กำลังจะมาถึงในหน้าการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin ของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้โปรดดูที่เกี่ยวกับเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนการเรียกเก็บเงินให้คลิกที่ดูรายละเอียด

ดูประวัติการเรียกเก็บเงินทั้งหมดของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนใบเรียกเก็บเงินใต้ใบเรียกเก็บเงินล่าสุด ให้คลิกดูประวัติการเรียกเก็บเงินทั้งหมด

ดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกรอบเวลาที่กำหนด

ใบเรียกเก็บเงินของคุณแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน ค่าใช้จ่ายแอป ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ฯลฯ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. คลิกที่ดูข้อมูลสรุปบัญชีผู้ใช้ Shopify

 2. ในหน้าข้อมูลสรุปบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกที่ดูใบแจ้งแบบเต็ม

 3. เลือกกรอบเวลาโดยใช้เครื่องมือเลือกวันที่เพื่อดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในกรอบเวลานั้น

ส่งออกประวัติการเรียกเก็บเงิน

หากคุณต้องการดูหรือบันทึกประวัติการเรียกเก็บเงินของคุณ คุณสามารถส่งออกใบเรียกเก็บเงินเป็นไฟล์ CSV ได้

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก "ดูประวัติการเรียกเก็บเงินทั้งหมด"

 2. คุณสามารถส่งออกใบเรียกเก็บเงินได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้:

  1. เลือกใบเรียกเก็บเงินที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย จากนั้นคลิก "ส่งออกไฟล์ CSV"
  2. ส่งออกใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดในหน้าปัจจุบันโดยคลิกที่ "ส่งออกไฟล์ CSV" จากนั้นเลือก "หน้าปัจจุบัน"
  3. ส่งออกใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดภายในช่วงวันที่กำหนดโดยคลิกที่ "ส่งออกไฟล์ CSV" จากนั้นเลือก "ใบแจ้งหนี้เรียงตามวันที่" โดยคุณสามารถเลือกช่วงวันที่ใดก็ได้ภายในสองปีที่ผ่านมา
 3. เลือกรูปแบบไฟล์ CSV จากนั้นคลิก "ส่งออกใบแจ้งหนี้"

คุณจะได้รับไฟล์ CSV ในอีเมลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

วิธีการชำระเงินสำหรับใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้เพื่อชำระใบเรียกเก็บเงินจาก Shopify ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่

บัตรเครดิตและบัตรเครดิต-เดบิตร่วมแบรนด์

คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ (แบบเรียกเก็บต่อเนื่องหรือเรียกเก็บเงินครั้งเดียว) โดยใช้บัตรเครดิตของ Mastercard, Visa หรือ American Express ที่ใช้งานได้ บัตรเครดิตของคุณต้องอนุญาตการชำระแบบต่อเนื่อง

หรือไม่เช่นนั้น คุณก็สามารถใช้บัตรเครดิต-เดบิตร่วมแบรนด์จาก Mastercard, Visa หรือ American Express ได้ ทั้งนี้ หากคุณใช้บัตรเครดิต-เดบิตร่วมแบรดน์เพื่อชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ บัตรดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • บัตรดังกล่าวจะต้องสามารถใช้ชำระเงินระหว่างประเทศได้
 • ต้องตั้งค่าบัตรดังกล่าวให้ยอมรับธุรกรรมแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง

หากบัตรเครดิต-เดบิตร่วมแบรนด์ของคุณไม่มีความสามารถเหล่านี้หรือหากคุณไม่แน่ใจ คุณจะต้องติดต่อสถาบันการเงินที่ออกบัตรดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศส คุณจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รอการตัดบัญชีเพื่อชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ หากคุณไม่ทราบประเภทบัตรที่คุณมี ให้ติดต่อธนาคารของคุณ

หากคุณอยู่ในอินเดีย คุณจะไม่สามารถใช้บัตร RuPay เพื่อชําระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณได้

ยอดคงเหลือใน Shopify

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมีจำนวนเงินเพียงพอในยอดคงเหลือของบัญชี Shopify Payments ระบบจะเลือกยอดคงเหลือใน Shopify เป็นวิธีการชำระเงินเริ่มต้นสำหรับการซื้อธีมและการซื้อแอปแบบครั้งเดียว หากคุณต้องการชำระค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องโดยใช้ยอดคงเหลือใน Shopify คุณต้องเปิดใช้ตัวเลือกนี้ในการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน

หากค่าใช้จ่ายมีจำนวนเกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี Shopify Payments ของคุณ ระบบจะไม่เก็บเงินจากยอดคงเหลือของคุณ ในกรณีนี้ จำนวนเงินรวมในใบเรียกเก็บเงินจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่คุณระบุไว้ในไฟล์

PayPal

คุณสามารถชำระเงินใบเรียกเก็บเงินจาก Shopify (ครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง) โดยใช้ PayPal เมื่อคุณชำระใบเรียกเก็บเงินโดยใช้ PayPal คุณสามารถใช้ยอดคงเหลือใน PayPal บัญชีธนาคาร บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณได้

เดบิต ACH

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ใช้แผน Shopify Plus และมีบัญชีธนาคารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยอมรับบัตรเดบิตของ Automated Clearing House (ACH) คุณก็สามารถตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณเพื่อใช้เป็นวิธีการชำระเงินหลักของคุณได้ ตรวจสอบกับธนาคารของคุณเพื่อดูว่าบัญชีของคุณรับการหักบัญชีเดบิต ACH หรือไม่

อัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณจะมีหมายเลขบัตรเครดิตและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินรวมอยู่ด้วย หากคุณต้องการอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ คุณสามารถเข้าถึงได้จากเมนูการตั้งค่าในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณ

ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ที่ Shopify เรียกเก็บเป็นการชำระเงินแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง การชำระแบบต่อเนื่องเกิดขึ้นเป็นงวดๆ โดยงวดการเรียกเก็บเงินเหล่านี้แตกต่างกันไปและไม่ได้เรียกเก็บพร้อมกัน ยกเว้นคุณเริ่มแผนการเรียกเก็บเงิน 30 วันและติดตั้งแอปทั้งหมดของคุณในวันเดียวกัน

อัปเดตหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิต-เดบิตร่วมแบรนด์ของคุณ

หากคุณเปลี่ยนหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิต-เดบิตร่วมแบรนด์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อัปเดตหมายเลขดังกล่าวในบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

- สหรัฐอเมริกา: จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

- ประเทศอื่น: จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนวิธีการชำระเงินให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้งานได้ช่องทางเดียวให้คลิกแทนที่บัตรเครดิต - หากมีวิธีการชำระเงินหลายวิธีให้คลิกปุ่ม ... ด้านข้างวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกแทนที่

 1. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

 2. คลิกแทนที่บัตรเครดิต

การเพิ่มหรือการแทนที่บัญชีธนาคาร

การเพิ่มหรือการแทนที่บัญชีธนาคารเป็นกระบวนการแบบสองชั้น ก่อนอื่นคุณจะเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มหรือแทนที่ข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การเงิน > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนวิธีการชำระเงินให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากต้องการเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่ให้คลิกเพิ่มวิธีการชำระเงิน - หากต้องการแทนที่บัญชีธนาคารให้คลิกปุ่ม ... ด้านข้างบัญชีธนาคารจากนั้นคลิกแทนที่

 1. หากจำเป็น ในส่วนของประเภทวิธีการชำระเงินให้เลือกบัญชีธนาคาร

 2. ป้อนหมายเลขบัญชีและรหัสธนาคารสำหรับบัญชีธนาคารที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน

 3. ป้อนชื่อเจ้าของร้านค้า แล้วกำหนดประเภทบัญชีเป็นส่วนบุคคลหรือธุรกิจ

 4. คลิกที่เริ่มการตรวจสอบยืนยัน

ใน 1 ถึง 3 วันทำการ Shopify จะฝากเงินจำนวนเล็กน้อย (น้อยกว่า $1.00) ไปยังบัญชีธนาคารของคุณ หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้วคุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ

 1. ในส่วนวิธีการชำระเงินให้คลิกยืนยันการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

 2. ป้อนจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณสองรายการ

 3. หากคุณต้องการใช้บัญชีที่ตรวจสอบยืนยันแล้วเป็นวิธีการชำระเงินหลักของคุณ ให้ทำเครื่องหมายในช่องทำให้บัญชีธนาคารนี้เป็นวิธีการชำระเงินหลักของฉัน หาก Shopify Balance พร้อมให้ใช้งานและมีการเปิดใช้แล้ว คุณจะไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินหลักได้

 4. คลิกตรวจสอบยืนยันเสร็จสมบูรณ์

หากการตรวจสอบยืนยันเสร็จสมบูรรณ์บัญชีธนาคารจะแสดงอยู่ในส่วนวิธีการชำระเงิน

หากการตรวจสอบยืนยันล้มเหลวข้อความจะปรากฏเหนือบัญชีธนาคารที่ล้มเหลวที่แจ้งว่าการตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณไม่สำเร็จ คุณสามารถแทนที่หรือลบบัญชีธนาคารที่ล้มเหลวออกได้ ติดต่อธนาคารของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะลองอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี