การจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

ระบบจะใช้วิธีการชำระเงินหลักในการชำระใบเรียกเก็บเงินของคุณ โดยวิธีการชำระเงินที่ใช้ได้ ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิตร่วม Shopify Balance ในบางภูมิภาค และ PayPal ในบางภูมิภาค

ดูใบเรียกเก็บเงินที่จะมาถึงของคุณ

คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินที่กำลังจะมาถึงในหน้าการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้โปรดดูที่เกี่ยวกับเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนการเรียกเก็บเงินให้คลิกที่ดูรายละเอียด

ดูประวัติการเรียกเก็บเงินทั้งหมดของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนใบเรียกเก็บเงินใต้ใบเรียกเก็บเงินล่าสุด ให้คลิกดูประวัติการเรียกเก็บเงินทั้งหมด

ดูค่าบริการทั้งหมดในกรอบเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดค่าบริการ

ใบแจ้งยอดค่าบริการจะแสดงค่าบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน ค่าบริการแอป ค่าจัดส่ง และค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมจากภายนอก

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. คลิกที่ดูข้อมูลสรุปบัญชีผู้ใช้ Shopify

 3. ในหน้าข้อมูลสรุปบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกที่ดูใบแจ้งแบบเต็ม

 4. เลือกกรอบเวลาโดยใช้เครื่องมือเลือกวันที่เพื่อดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในกรอบเวลานั้น

ส่งออกประวัติการเรียกเก็บเงิน

หากต้องการดูหรือบันทึกประวัติการเรียกเก็บเงินของคุณ คุณสามารถส่งออกใบเรียกเก็บเงินเป็นไฟล์ CSV ได้ คุณสามารถส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณในช่วงใดก็ได้ โดยสามารถย้อนกลับไปได้จนถึงวันที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิก “ดูประวัติการเรียกเก็บเงินทั้งหมด

 3. คุณสามารถส่งออกใบเรียกเก็บเงินได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้:

  1. เลือกใบเรียกเก็บเงินที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย จากนั้นคลิก “ส่งออกไฟล์ CSV
  2. ส่งออกใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดในหน้าปัจจุบันโดยคลิกที่ “ส่งออกไฟล์ CSV” จากนั้นเลือก “หน้าปัจจุบัน
  3. ส่งออกใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดภายในช่วงวันที่กำหนดโดยคลิก “ส่งออกไฟล์ CSV” จากนั้นเลือก “ใบแจ้งหนี้เรียงตามวันที่” โดยคุณสามารถเลือกช่วงวันที่ใดก็ได้ตั้งแต่วันที่สร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณขึ้นมา
 4. เลือกรูปแบบไฟล์ CSV จากนั้นคลิก “ส่งออกใบแจ้งหนี้

ระบบจะส่งไฟล์ CSV ไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

วิธีการชำระเงินสำหรับใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้เพื่อชำระใบเรียกเก็บเงินจาก Shopify ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่

บัตรเครดิตและบัตรเดบิตร่วมแบรนด์

คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ (แบบเรียกเก็บต่อเนื่องหรือเรียกเก็บเงินครั้งเดียว) โดยใช้บัตรเครดิตของ Mastercard, Visa หรือ American Express ที่ใช้งานได้ บัตรเครดิตของคุณต้องอนุญาตการชำระแบบต่อเนื่อง

ไม่เช่นนั้น คุณก็สามารถใช้บัตรเดบิตที่ร่วมแบรนด์กับ Mastercard, Visa หรือ American Express ได้ ทั้งนี้ หากคุณใช้บัตรเดบิตร่วมแบรนด์เพื่อชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ บัตรดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • บัตรดังกล่าวจะต้องสามารถใช้ชำระเงินระหว่างประเทศได้
 • ต้องตั้งค่าบัตรดังกล่าวให้ยอมรับธุรกรรมแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง

หากบัตรเดบิตร่วมของคุณไม่สามารถใช้ชำระได้หรือหากคุณไม่แน่ใจ ให้คุณติดต่อสถาบันการเงินที่ออกบัตรดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อควรพิจารณาสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่มีแบรนด์ร่วม

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้สำหรับการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่มีแบรนด์ร่วมในประเทศและภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง

 • หากคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศส คุณจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รอการตัดบัญชีเพื่อชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ หากคุณไม่ทราบประเภทบัตรที่คุณมี ให้ติดต่อธนาคารของคุณ
 • หากคุณอยู่ในอินเดีย คุณจะไม่สามารถใช้บัตร RuPay เพื่อชําระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณได้
 • หากคุณอยู่ในบราซิล คุณต้องใช้บัตร Visa หรือ บัตร Mastercard แบบระหว่างประเทศ ไม่ใช่แบบภายในประเทศ โปรดตรวจสอบยืนยันว่าบัตรของคุณเป็น Internacional หรือไม่

Shopify Balance

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance คุณจะสามารถใช้บัตร Shopify Balance เพื่อจ่ายใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณได้ คุณไม่ต้องป้อนรายละเอียดบัตรใดๆ แต่ให้เลือกบัตรเสมือน Shopify Balance ของคุณแทนวิธีการชำระเงินที่ต้องการ

PayPal

คุณสามารถชำระเงินใบเรียกเก็บเงินจาก Shopify (ครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง) โดยใช้ PayPal เมื่อคุณชำระใบเรียกเก็บเงินโดยใช้ PayPal คุณสามารถใช้ยอดคงเหลือใน PayPal บัญชีธนาคาร บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณได้

เดบิต ACH

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ใช้แผน Shopify Plus และมีบัญชีธนาคารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยอมรับบัตรเดบิตของ Automated Clearing House (ACH) คุณก็สามารถตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณเพื่อใช้เป็นวิธีการชำระเงินหลักของคุณได้ ตรวจสอบกับธนาคารของคุณเพื่อดูว่าบัญชีของคุณรับการหักบัญชีเดบิต ACH หรือไม่

อัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณจะมีวิธีการชำระเงินใบเรียกเก็บเงินของ Shopify และที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณอยู่

ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ที่ Shopify เรียกเก็บเป็นการชำระเงินแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง การชำระแบบต่อเนื่องเกิดขึ้นเป็นงวดๆ โดยงวดการเรียกเก็บเงินเหล่านี้แตกต่างกันไปและไม่ได้เรียกเก็บพร้อมกัน ยกเว้นคุณเริ่มแผนการเรียกเก็บเงิน 30 วันและติดตั้งแอปทั้งหมดของคุณในวันเดียวกัน

อัปเดตหรือเปลี่ยนบัตรวิธีการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถเพิ่มบัตรวิธีการชำระเงินใหม่ หรืออัปเดตข้อมูลของบัตรที่มีอยู่ได้ตลอดเวลาในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ วิธีการชำระเงินด้วยบัตรที่ใช้ได้ ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิตร่วม และบัตร Shopify Balance จริงหรือเสมือนหากมีในภูมิภาคของคุณ

หากคุณต้องการลบวิธีการเรียกเก็บเงินออกจากร้านค้าของคุณ เช่น บัตรเครดิตหรือบัญชี PayPal ให้ติดต่อ ฝ่ายช่วยเหลือ เพื่อขอความช่วยเหลือ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนวิธีการชำระเงินให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้งานได้ช่องทางเดียวให้คลิกแทนที่บัตรเครดิต
  • หากมีวิธีการชำระเงินหลายวิธีให้คลิกปุ่ม ... ด้านข้างวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกแทนที่
 3. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

 4. คลิกแทนที่บัตรเครดิต

เปลี่ยนที่อยู่ที่เรียกเก็บเงินของคุณ

หากคุณเปลี่ยนที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตร่วมแบรนด์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณแล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนวิธีการชำระเงินให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้งานได้ช่องทางเดียวให้คลิกแทนที่บัตรเครดิต
  • หากมีวิธีการชำระเงินหลายวิธีให้คลิกปุ่ม ... ด้านข้างวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกแทนที่
 3. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงที่อยู่ใหม่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ

 4. คลิกแทนที่บัตรเครดิต

อัปเดตรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ

รอบการเรียกเก็บเงิน หรือ รอบการเรียกเก็บเงิน คือระยะเวลาระหว่างใบเรียกเก็บเงินแต่ละรอบ คุณสามารถขยายช่วงเวลาได้ แต่คุณไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับใบเรียกเก็บเงินในวันไหนของเดือน รอบการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นคือทุกๆ 30 วันและราคาที่เกี่ยวข้องกับแผนการสมัครสมาชิก Shopify ของร้านค้าของคุณจะรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินที่ออกเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบ

หากแผนของคุณสามารถใช้งานตัวเลือกดังกล่าวได้ คุณสามารถยอมรับรอบการเรียกเก็บเงินที่ยาวขึ้นเพื่อรับส่วนลดได้

คุณต้องเป็นเจ้าของร้านหรือสมาชิกพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตจัดการแผนเพื่ออัปเดตรอบการเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณ
 2. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การตั้งค่า” จากนั้นคลิก “แผน
 3. คลิก “เปลี่ยนแผน
 4. คลิก “เปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ” หากไม่เห็นปุ่ม “เปลี่ยนรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ” หมายความว่าคุณไม่สามารถเพิ่มรอบการเรียกเก็บเงินของแผนปัจจุบันได้ หากคุณไม่เห็นลิงก์ดังกล่าว ให้หาแผนที่คุณใช้อยู่แล้วคลิก “เลือกแผน
 5. เมื่อตัวเลือกการเรียกเก็บเงินแสดงขึ้นมาแล้ว ให้เลือกรอบการเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการ
 6. ตรวจสอบคำอธิบายการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่คุณยอมรับ
 7. คลิกที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับข้อตกลงใหม่

การเพิ่มหรือการแทนที่บัญชีธนาคาร

การเพิ่มหรือการแทนที่บัญชีธนาคารเป็นกระบวนการแบบสองชั้น ก่อนอื่นคุณจะเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มหรือแทนที่ข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนวิธีการชำระเงินให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่ให้คลิกเพิ่มวิธีการชำระเงิน
  • หากต้องการแทนที่บัญชีธนาคารให้คลิกปุ่ม ... ด้านข้างบัญชีธนาคารจากนั้นคลิกแทนที่
 3. หากจำเป็น ในส่วนของประเภทวิธีการชำระเงินให้เลือกบัญชีธนาคาร

 4. ป้อนหมายเลขบัญชีและรหัสธนาคารสำหรับบัญชีธนาคารที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน

 5. ป้อนชื่อเจ้าของร้านค้า แล้วกำหนดประเภทบัญชีเป็นส่วนบุคคลหรือธุรกิจ

 6. คลิกที่เริ่มการตรวจสอบยืนยัน

ใน 1 ถึง 3 วันทำการ Shopify จะฝากเงินจำนวนเล็กน้อย (น้อยกว่า $1.00) ไปยังบัญชีธนาคารของคุณ หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้วคุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ

 1. ในส่วนวิธีการชำระเงินให้คลิกยืนยันการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
 2. ป้อนจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณสองรายการ
 3. หากคุณต้องการทำให้บัญชีที่ตรวจสอบยืนยันแล้วเป็นวิธีการชำระเงินหลักของคุณ ให้ทำเครื่องหมายในช่องทำให้บัญชีธนาคารนี้เป็นวิธีการชำระเงินหลักของฉัน
 4. คลิกตรวจสอบยืนยันเสร็จสมบูรณ์

หากการตรวจสอบยืนยันเสร็จสมบูรรณ์บัญชีธนาคารจะแสดงอยู่ในส่วนวิธีการชำระเงิน

หากการตรวจสอบยืนยันล้มเหลวข้อความจะปรากฏเหนือบัญชีธนาคารที่ล้มเหลวที่แจ้งว่าการตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณไม่สำเร็จ คุณสามารถแทนที่หรือลบบัญชีธนาคารที่ล้มเหลวออกได้ ติดต่อธนาคารของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะลองอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี