การจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

คุณจะชำระใบเรียกเก็บเงินของคุณโดยใช้วิธีการเรียกเก็บเงินที่ใช้งานอยู่ วิธีการเรียกเก็บเงินที่ใช้ได้ ได้แก่ บัตรเครดิต และบัญชีธนาคารที่ตรวจสอบยืนยันแล้ว (มีบัญชีธนาคารที่ตรวจสอบยืนยันแล้วเฉพาะกับผู้ค้า Shopify Plus ในสหรัฐอเมริกา) บัตรเครดิตของคุณต้องอนุญาตการชำระแบบต่อเนื่อง ในขณะนี้ คุณไม่สามารถใช้บัตรเดบิตในการชำระเงินให้ Shopify ได้

ดูใบเรียกเก็บเงินที่จะมาถึงของคุณ

คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินที่กำลังจะมาถึงในหน้าการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin ของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้โปรดดูที่เกี่ยวกับเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนการเรียกเก็บเงินให้คลิกที่ดูรายละเอียด

เพิ่มเติม: ผู้ขายที่ใช้ Shopify Plus สามารถคลิกดูค่าใช้จ่ายค้างชำระเพื่อดูใบเรียกเก็บเงินที่จะมาถึง

ดูประวัติการเรียกเก็บเงินทั้งหมดของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนใบเรียกเก็บเงินใต้ใบเรียกเก็บเงินล่าสุด ให้คลิกดูประวัติการเรียกเก็บเงินทั้งหมด

ดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกรอบเวลาที่กำหนด

ใบเรียกเก็บเงินของคุณแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน ค่าใช้จ่ายแอป ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ฯลฯ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. คลิกที่ดูข้อมูลสรุปบัญชีผู้ใช้ Shopify

 3. ในหน้าข้อมูลสรุปบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกที่ดูใบแจ้งแบบเต็ม

 4. เลือกกรอบเวลาที่ต้องการโดยใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในกรอบเวลานั้น

อัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณจะมีหมายเลขบัตรเครดิตและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินรวมอยู่ด้วย หากคุณต้องการอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ คุณสามารถเข้าถึงได้จากเมนูการตั้งค่าในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณสามารถชำระเงินใบเรียกเก็บเงิน Shopify (แบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่อง) โดยใช้ PayPal หรือบัตรเครดิตที่ถูกต้องจาก Mastercard, Visa หรือ American Express โดยคุณต้องอนุญาตให้บัตรเครดิตชำระแบบต่อเนื่อง ขณะนี้คุณไม่สามารถใช้บัตรเดบิตชำระเงินกับ Shopify ได้ นอกจากนี้เพื่อชำระใบเรียกเก็บเงินของ PayPal คุณสามารถใช้ยอดเงินคงเหลือใน Paypal บัญชีธนาคาร บัครเดบิต หรือบัตรเครดิตที่เชื่อมกับบัญชีผู้ใช้ Paypal ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่สามารถใช้ PayPal ชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณได้ในขณะนี้

ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ที่ Shopify เรียกเก็บเป็นการชำระเงินแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง การชำระแบบต่อเนื่องเกิดขึ้นเป็นงวดๆ โดยงวดการเรียกเก็บเงินเหล่านี้แตกต่างกันไปและไม่ได้เรียกเก็บพร้อมกัน ยกเว้นคุณเริ่มแผนการเรียกเก็บเงิน 30 วันและติดตั้งแอปทั้งหมดของคุณในวันเดียวกัน

หากคุณอาศัยในสหรัฐอเมริกา และใช้แผน Shopify Plus และมีบัญชีธนาคารดอลลาร์สหรัฐที่ยอมรับเดบิตของสำนักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) คุณก็สามารถตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณเพื่อใช้เป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้งานอยู่ของคุณได้ ตรวจสอบกับธนาคารของคุณเพื่อดูว่าบัญชีของคุณรับการหักบัญชีเดบิต ACH หรือไม่

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมีเงินเพียงพอในยอดคงเหลือในบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments ของคุณระบบจะเลือกยอดเงินคงเหลือ Shopify เป็นวิธีการชำระเงินเริ่มต้นในการซื้อธีมและการซื้อแอปแบบครั้งเดียว

หากคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศส คุณจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รอการตัดบัญชีเพื่อชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ หากคุณไม่ทราบประเภทบัตรที่คุณมี โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

เปลี่ยนรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ

หากคุณเปลี่ยนหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อัปเดตหมายเลขบัตรเครดิตในบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณแล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกเปลี่ยนบัตรเครดิต

 3. อัปเดตข้อมูลบัตรเครดิต จากนั้นคลิกที่ยืนยัน

หมายเหตุ: ในขณะนี้ คุณไม่สามารถใช้บัตรเดบิตในการชำระเงินให้ Shopify ได้

เปลี่ยนที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกเปลี่ยนบัตรเครดิต

 3. อัปเดตช่องข้อมูลที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน แล้วคลิกที่ยืนยัน

เพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อชำระใบเรียกเก็บเงินของคุณ

เพิ่มเติม: จะมีบัญชีธนาคารที่ตรวจสอบยืนยันแล้วสำหรับแผน Shopify Plus เท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกที่เพิ่มบัญชีธนาคาร

 3. ป้อนหมายเลขบัญชีและรหัสธนาคารสำหรับบัญชีธนาคารที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน

 4. ป้อนชื่อเจ้าของบัญชี แล้วกำหนดประเภทบัญชีเป็นส่วนบุคคลหรือธุรกิจ

 5. คลิกที่เริ่มการตรวจสอบยืนยัน

หมายเหตุ: เมื่อคลิกที่เริ่มการตรวจสอบยืนยัน คุณได้อนุญาตให้ Shopify หรือตัวแทนของ Shopify ฝากและถอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณโดยใช้เครือข่ายสำนักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) เพื่อตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณและชำระใบเรียกเก็บเงินของคุณ

 1. หลังจาก 1-3 วันทำการ Shopify จะฝากเงินจำนวนเล็กน้อย (น้อยกว่า $1.00) ไปยังบัญชีธนาคารของคุณ หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ให้ยืนยันจำนวนเงินสองรายการโดยป้อนลงในช่องสองช่องที่ปรากฏในส่วนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

 2. หากคุณต้องการทำให้บัญชีที่ตรวจสอบยืนยันแล้วเป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้งานอยู่ของคุณ ให้ทำเครื่องหมายในช่องทำให้บัญชีธนาคารนี้เป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้งานอยู่ของฉัน

 3. คลิกดำเนินการตรวจสอบยืนยันจนเสร็จสิ้น หากการตรวจสอบยืนยันสำเร็จ บัญชีธนาคารจะแสดงว่าเปิดใช้งานอยู่

หากการตรวจสอบยืนยันล้มเหลว คุณจะได้รับข้อความที่ระบุว่าการตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณไม่สำเร็จ ติดต่อธนาคารของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะลองใหม่อีกครั้ง

เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคารที่ตรวจสอบยืนยันแล้ว

เพิ่มเติม: จะมีบัญชีธนาคารที่ตรวจสอบยืนยันแล้วสำหรับแผน Shopify Plus เท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกที่เปลี่ยนบัญชีธนาคาร

 3. ป้อนหมายเลขบัญชีและรหัสธนาคารสำหรับบัญชีธนาคารที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน

 4. ป้อนชื่อเจ้าของบัญชี แล้วกำหนดประเภทบัญชีเป็นส่วนบุคคลหรือธุรกิจ

 5. คลิกที่เริ่มการตรวจสอบยืนยัน

หมายเหตุ: เมื่อคลิกที่เริ่มการตรวจสอบยืนยัน คุณได้อนุญาตให้ Shopify หรือตัวแทนของ Shopify ฝากและถอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณโดยใช้เครือข่ายสำนักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) เพื่อตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณและชำระใบเรียกเก็บเงินของคุณ

 1. หลังจาก 1-3 วันทำการ Shopify จะฝากเงินจำนวนเล็กน้อย (น้อยกว่า $1.00) ไปยังบัญชีธนาคารของคุณ หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ให้ยืนยันจำนวนเงินสองรายการโดยป้อนลงในช่องสองช่องที่ปรากฏในส่วนข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

 2. หากคุณต้องการทำให้บัญชีที่ตรวจสอบยืนยันแล้วเป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้งานอยู่ของคุณ ให้ทำเครื่องหมายในช่องทำให้บัญชีธนาคารนี้เป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้งานอยู่ของฉัน

 3. คลิกดำเนินการตรวจสอบยืนยันจนเสร็จสิ้น หากการตรวจสอบยืนยันสำเร็จ บัญชีธนาคารจะแสดงว่าเปิดใช้งานอยู่

หากการตรวจสอบยืนยันล้มเหลว คุณจะได้รับข้อความที่ระบุว่าการตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณไม่สำเร็จ ติดต่อธนาคารของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะลองใหม่อีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี