การดูหรือการส่งออกใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องมีมุมมองที่ชัดเจนของรายละเอียดการเรียกเก็บเงินเพื่อจัดการการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูใบเรียกเก็บเงินที่จะมาถึงของคุณ

คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายที่จะรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปได้ในหน้าการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้จากคุณ สามารถดูได้ที่เกี่ยวกับเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนการเรียกเก็บเงินให้คลิกที่ “ดูรายละเอียด

ดูใบเรียกเก็บเงินในอดีต

หากคุณต้องการตรวจสอบประวัติการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถดูใบเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนใบเรียกเก็บเงินในอดีต คุณสามารถดูประวัติการเรียกเก็บเงินของคุณตลอดช่วงกรอบเวลาที่ระบุได้

ดูค่าใช้จ่ายในกรอบเวลาที่กำหนด

ใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงินจะให้ภาพรวมโดยละเอียดของการเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชี Shopify ของคุณในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน ค่าบริการแอป ค่าจัดส่ง และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากผู้ให้บริการภายนอก

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนใบแจ้งยอดค่าบริการ ให้คลิก “ดูข้อมูลสรุป

 3. ในหน้าใบแจ้งยอดค่าบริการ ให้เลือกกรอบเวลาด้วยเมนูช่วงวันที่แบบดรอปดาวน์เพื่อดูค่าบริการทั้งหมดภายในกรอบเวลานั้น โดยจะมีข้อมูลเฉพาะในช่วง 90 วันที่ผ่านมาเท่านั้น

 4. คลิกนำไปใช้

 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการส่งออกหรือพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าบริการของคุณ ให้คลิก ส่งออก หรือ พิมพ์

ส่งออกประวัติการเรียกเก็บเงิน

หากต้องการดูหรือบันทึกประวัติการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถส่งออกใบเรียกเก็บเงินเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) ไฟล์ CSV จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Shopify ของคุณ คุณสามารถส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณในช่วงใดก็ได้ โดยสามารถย้อนกลับไปได้จนถึงวันที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วน ใบเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา คลิก ... > ส่งออกใบเรียกเก็บเงิน

 3. ในกล่องโต้ตอบ “ส่งออกใบเรียกเก็บเงิน” ให้เลือกส่งออกใบเรียกเก็บเงินตามหน้าปัจจุบันหรือใบเรียกเก็บเงินเรียงตามวันที่เพื่อเลือกช่วงวันที่

  • หากคุณเลือกใบเรียกเก็บเงินเรียงตามวันที่ คุณสามารถเลือกส่งออกใบเรียกเก็บเงินจาก 7, 30, 90 หรือ 365 วันที่ผ่านมาได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดแบบปรับแต่งเองได้ด้วย
 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการส่งออกใบเรียกเก็บเงินรายการใดรายการหนึ่ง ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกใบเรียกเก็บเงิน

 5. คลิก “ส่งออกใบเรียกเก็บเงิน

สร้างรายงานค่าใช้จ่าย

ฟีเจอร์การรายงานการรายงานการรายงานการรายงานจะช่วยให้คุณสามารถส่งออกค่าใช้จ่ายตามวันที่เรียกเก็บได้ตามลําดับ รายงานนี้จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทค่าใช้จ่าย และช่วงวันที่ ไฟล์ CSV รายงานเว็บไซต์ของคุณไม่มีผลดีจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “การเรียกเก็บเงิน
 3. ในส่วนใบเรียกเก็บเงินที่ผ่านมา ให้คลิกที่ “...” จากนั้นคลิกที่ “สร้างรายงานค่าใช้จ่าย
 4. ในหน้ารายงานค่าใช้จ่าย ให้ปรับแต่งรายงานของคุณโดยเลือกร้านค้า ประเภทค่าบริการ และวันที่ตามต้องการ

  • ในส่วนรายละเอียดรายงาน ให้ใช้เมนูประเภทค่าบริการเพื่อค้นหาหรือเลือกประเภทค่าบริการ
  • ในส่วนช่วงวันที่ ให้ใช้เมนูระยะเวลาเพื่อสร้างรายงานค่าใช้จ่ายจาก 7, 30, 90 หรือ 365 วันที่ผ่านมา นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดแบบปรับแต่งเองได้ด้วย
 5. หลังจากกำหนดค่ารายงานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “ส่งออกรายงาน

การทำความเข้าใจกับรายงานค่าใช้จ่ายของคุณ

 • วันที่เรียกเก็บเงิน: ส่วนนี้คือวันที่ที่มีการเรียกเก็บค่าบริการในใบเรียกเก็บเงิน มีการคำนวณภาษี และมีการประมวลผลการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน แต่การสั่งซื้อในครั้งนี้รวมอยู่ในรอบการเรียกเก็บเงินที่สิ้นสุดในวันที่ 28 พฤศจิกายน วันที่เรียกเก็บเงินจะเป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน
 • ประเภทค่าบริการ: ตัวอย่างได้แก่ ค่าธรรมเนียมในแอป การสมัครใช้งาน การจัดส่ง และการทำธุรกรรม
 • วันที่เรียกเก็บค่าบริการ: ส่วนนี้คือวันที่ที่เริ่มเก็บค่าบริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน วันที่เรียกเก็บค่าบริการจะเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี