Wyświetlanie lub eksportowanie rachunków Shopify

Aby skutecznie zarządzać finansami, trzeba mieć dostęp do przejrzystego przeglądu danych rozliczeniowych.

Wyświetlanie kolejnego rachunku

Możesz wyświetlić wszelkie dodatkowe opłaty, które zostaną uwzględnione w Twoich nadchodzących rachunkach na stronie ustawień rozliczania w panelu administracyjnym Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie rozliczeń tych opłat, zapoznaj się z sekcją Progi rozliczeniowe.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Bieżący cykl rozliczeniowy kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

Wyświetl wcześniejsze rachunki

Jeśli chcesz przejrzeć historię rozliczeń, możesz wyświetlić poprzednie rachunki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Wcześniejsze rachunki możesz wyświetlić historię rozliczeń w określonym przedziale czasu.

Wyświetl opłaty w określonym przedziale czasu

Zestawienie opłat zawiera szczegółowy przegląd wszystkich opłat naliczonych na koncie Shopify w ciągu ostatnich 90 dni. Obejmuje ono opłaty subskrypcyjne, opłaty za aplikacje, opłaty za wysyłkę i opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Zestawienie opłat kliknij opcję Wyświetl podsumowanie.

 3. Na stronie Zestawienie opłat wybierz przedział czasu za pomocą rozwijanego menu zakresu dat, aby wyświetlić wszystkie opłaty z tego przedziału. Dostępne są tylko dane z ostatnich 90 dni.

 4. Kliknij opcję Zastosuj.

 5. Opcjonalnie: Aby wyeksportować lub wydrukować zestawienie opłat, kliknij opcję Eksportuj lub Drukuj.

Eksportuj historię rozliczeń

Aby wyświetlić lub zapisać historię rozliczeń, możesz eksportować rachunki do pliku CSV. Plik CSV jest wysyłany na adres e-mail powiązany z Twoim kontem Shopify. Możesz wyeksportować dane rozliczeniowe za dowolny okres wstecz do daty utworzenia konta Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.

 2. W sekcji Wcześniejsze rachunki kliknij opcje: ... > Eksportuj rachunki.

 3. W oknie dialogowym Eksportuj rachunki wybierz opcję eksportu rachunków na podstawie Bieżącej strony lub Rachunków według daty, aby wybrać zakres dat.

  • Jeśli wybierzesz Rachunki według daty, możesz wybrać eksport rachunków z ostatnich 7, 30, 90 lub 365 dni. Możesz także wybrać niestandardową datę rozpoczęcia i zakończenia.
 4. Opcjonalnie: Aby wyeksportować określone rachunki, użyj pól wyboru, aby wybrać rachunki.

 5. Kliknij opcję Eksportuj rachunki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo