Shopify-facturen bekijken of exporteren

Het is belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben van de factuurgegevens om je financiën effectief te beheren.

Bekijk je komende factuur

Je kunt eventuele kosten bekijken die in je komende facturen worden opgenomen op de instellingenpagina Facturering in het Shopify-beheercentrum. Zie Over plafondbedragen van de facturering voor meer informatie over hoe je wordt gefactureerd voor deze kosten.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Facturering.

 2. Klik in de sectie Huidige factureringscyclus op Details bekijken.

Eerdere facturen bekijken

Als je de factureringsgeschiedenis wil bekijken, kun je eerdere facturen bekijken.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Facturering.

 2. In de sectie Eerdere facturen kun je je factureringsgeschiedenis over een bepaalde periode bekijken.

Betalingen in een bepaald tijdsbestek bekijken

Het betalingenoverzicht biedt een gedetailleerd overzicht van alle betalingen die je hebt gedaan voor je Shopify-account in de afgelopen 90 dagen. Dit omvat abonnementskosten, app-betalingen, verzendkosten en transactiekosten van externe partijen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Facturering.

 2. Klik in de sectie Overzicht van betalingen op Overzicht bekijken.

 3. Selecteer op de pagina Overzicht van betalingen een tijdsbestek met behulp van de vervolgkeuzelijst voor datumbereik om alle betalingen binnen dat tijdsbestek te bekijken. Gegevens zijn alleen voor de afgelopen 90 dagen beschikbaar.

 4. Klik op Toepassen.

 5. Optioneel: Klik op Exporteren of op Afdrukken om het overzicht van betalingen te exporteren of af te drukken.

Factuurgeschiedenis exporteren

Als je de factureringsgeschiedenis wil bekijken of opslaan, kun je facturen naar een kommagescheiden bestand (comma-separated value – CSV) exporteren. Het CSV-bestand wordt naar het e-mailadres gestuurd dat aan je Shopify-account is gekoppeld. Je kunt factureringsgegevens over elke periode exporteren, vanaf de datum waarop je Shopify-account is aangemaakt.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Facturering.

 2. Klik in de sectie Eerdere facturen op ... > Facturen exporteren.

 3. In het dialoogvenster Facturen exporteren kun je ervoor kiezen facturen te exporteren op basis van de Huidige pagina of Facturen op datum als je een datumbereik wilt selecteren.

  • Als je Facturen op datum selecteert, kun je ervoor kiezen facturen van de afgelopen 7, 30, 90 of 365 dagen te exporteren. Je kunt ook een aangepaste begin- en einddatum selecteren.
 4. Optioneel: Geef met vinkjes bij de selectievakjes aan welke specifieke facturen je wilt exporteren.

 5. Klik op Facturen exporteren.

Een uitgavenrapport aanmaken

Met de uitgavenrapportagefunctie kun je betalingen exporteren op basis van de respectievelijke betalingsdatums. Dit rapport bevat gegevens zoals betalingscategorieën en datumbereik. Het CSV-bestand van het uitgavenrapport wordt naar het e-mailadres gestuurd dat aan je Shopify-account is gekoppeld.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen.
 2. Klik in de sectie Organisatie op Facturering.
 3. Klik in de sectie Eerdere facturen op ... en vervolgens op Uitgavenrapport aanmaken.
 4. Pas op de pagina Uitgavenrapport het rapport aan door bepaalde winkels, betalingscategorieën en datums te selecteren.

  • Zoek of selecteer in de sectie Rapportgegevens het menu Betalingscategorieën.
  • Maak in de sectie Datumbereik het menu Duur aan voor een uitgavenrapport van de afgelopen 7, 30, 90 of 365 dagen. Je kunt ook een aangepaste begin- en einddatum selecteren.
 5. Nadat je het rapport hebt geconfigureerd, klik je op Rapport exporteren.

Inzicht in een uitgavenrapport

 • Factuurdatum: Dit is de datum waarop de kosten zijn toegevoegd aan een factuur, de belastingen zijn berekend en de betaling is verwerkt. Als je bijvoorbeeld een verzendlabel hebt gekocht op 14 november, maar het is opgenomen in een factureringscyclus die eindigt op 28 november, dan is 28 november de factuurdatum.
 • Betalingscategorie: voorbeelden zijn App, Abonnement, Verzenden en Transactiekosten.
 • Betalingsdatum: Dit is de datum waarop je de betaling startte. Als je bijvoorbeeld een verzendlabel hebt gekocht op 14 november, dan is 14 november de betalingsdatum.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis