App-kosten

Er zijn vier verschillende soorten app-gerelateerde kosten en tegoeden die je kunt ontvangen:

  • Abonnementskosten - deze kosten zijn voor herhaald gebruik van een app, zoals een maandelijks abonnement. Ze staan vermeld op je normale Shopify-abonnementsfactuur.
  • App-gebruikskosten – Deze kosten zijn afhankelijk van hoeveel je gebruikmaakt van de app of de service waarmee deze is geïntegreerd (zoals het aantal interacties dat door een klantenservice-app wordt geboden). Ze staan vermeld op je normale Shopify-abonnementsfactuur.
  • Eenmalige app-aankopen – Deze kosten zijn voor specifieke services die door een app worden geleverd (zoals één migratie van je gegevens van het ene platform naar het andere). Ze staan vermeld op aparte facturen.
  • App-tegoeden – Je hebt onder bepaalde omstandigheden recht op app-tegoeden, bijvoorbeeld wanneer je een betaald app-abonnement gedurende de factureringscyclus downgradet. Deze tegoeden worden weergegeven op je Shopify-abonnementsfactuur en kunnen worden gebruikt voor toekomstige app-kosten op Shopify.

Abonnementen

Er worden kosten in rekening gebracht voor je app-abonnementen en app-gebruik als onderdeel van de 30 dagen factureringstermijn van Shopify. Je app heeft echter een afzonderlijke factureringscyclus van 30 dagen, die van invloed is op de kosten die je op je Shopify-factuur ziet.

Shopify factureringscyclus

App-factureringscycli

Je wordt om de 30 dagen gefactureerd voor je Shopify-abonnement en je betaalt vooruit voor de volgende 30 dagen. Stel dat je je Shopify-factuur ontvangt op 5 april. Aangezien april 30 dagen heeft, eindigt de cyclus aan het einde van 4 mei. Op 5 mei word je gefactureerd voor de tweede maand van je abonnement. De betaling van de derde maand wordt gefactureerd op 4 juni aangezien mei 31 dagen heeft.

App-factureringscycli

Apps die merchants via abonnementen in rekening brengen, worden gefactureerd volgens een onafhankelijke betalingscyclus van 30 dagen. Deze factureringscyclus wordt tegelijk met het Shopify-abonnement in rekening gebracht. Er zijn twee soorten abonnementen:

  • Terugkerende prijsplannen
  • Gebruik prijsplannen

Terugkerende prijsplannen

Terugkerende app-kosten worden gefactureerd met de volgende 30-daagse factuur van Shopify. In het onderstaande voorbeeld bevat de factuur op 5 mei het app-abonnement dat overlapt van 20 april tot 20 mei. De factuur op 4 juni omvat eveneens het abonnement van de app van 20 mei tot 19 juni (aangezien mei 31 dagen heeft).

App-factureringscycli

Als je stopt met het betalen van je rekeningen of je winkel sluit, blokkeert Shopify je account en je terugkerende app-kosten. Als je weer gaat betalen of je winkel binnen 30 dagen opnieuw opent, heft Shopify de blokkering van je account op en worden er weer terugkerende kosten voor apps in rekening gebracht.

Als je je winkel pauzeert met behulp van het abonnement Pause, hoef je je apps niet te verwijderen. Je terugkerende app-kosten worden bevroren wanneer je winkel het abonnement Pause heeft, maar de kosten worden automatisch hervat wanneer je je winkel opnieuw opent of als je winkel is opgewaardeerd naar het abonnement Pause.

Gebruik prijsplannen

Als je apps gebruikt die kosten in rekening brengen voor gebruik, ontvang je altijd een factuur voor deze gebruiksgebeurtenissen op de volgende factuur. In het onderstaande diagram verschijnt bijvoorbeeld het gebruiksbestand dat op 26 april is gemaakt op de factuur van 5 mei. Het gebruiksbestand van 15 mei verschijnt op de factuur van 4 juni. Hoewel deze twee gebruiksbestanden aan hetzelfde app-abonnement zijn gekoppeld, verschijnen ze op twee afzonderlijke facturen.

App-factureringscycli

Het is belangrijk om rekening te houden met deze verschillende factureringscycli met betrekking tot app-facturen, het verwijderen van apps en app-gebruikskosten.

Hoewel je terugkerende app-kosten in je account ziet zodra je app-kosten goedkeurt, hoeven de kosten niet onmiddellijk te worden betaald. Terugkerende app-kosten worden bij je account in rekening gebracht wanneer je je 30-daagse Shopify-abonnementsfactuur ontvangt of wanneer je je factureringsdrempel overschrijdt (afhankelijk van wat het eerste plaatsvindt).

Apps met terugkerende kosten verwijderen

Zorg ervoor dat je app-factureringscycli beschouwt wanneer je van plan bent een app te verwijderen. Terugkerende app-kosten worden gegenereerd wanneer app-kosten voor het eerst worden goedgekeurd, en vervolgens op de eerste dag van de factureringscyclus van een app. Er worden daarom altijd kosten op je factuur weergegeven, zelfs als je een app slechts een paar dagen na installatie alweer verwijdert.

App-gebruikskosten

App-gebruikskosten zijn gekoppeld aan de 30-daagse factureringscyclus van een app en vertegenwoordigen kosten voor app-gebruiksgebeurtenissen. Omdat de factureringscyclus van een app niet per se hetzelfde is als de 30-daagse factureringscyclus van Shopify, is het mogelijk dat de gebruikskosten voor één app-factureringscyclus over twee Shopify-abonnementsfacturen zijn verdeeld. Houd de verschillende factureringscycli in gedachten bij het beschouwen van gebruikskosten op je facturen.

Limietbedragen

Apps die gebruikskosten in rekening brengen, hebben een limietbedrag dat voorkomt dat je een maximumdrempel overschrijdt gedurende de factureringsperiode. Als je een app wilt blijven gebruiken nadat je een limietbedrag hebt bereikt, moet je akkoord gaan met nieuwe gebruikskosten. Zo wordt voorkomen dat je moet betalen voor app-gebruik dat het limietbedrag overschrijdt.

Eenmalige app-kosten

Eenmalige app-kosten gelden voor apps die niet periodiek worden gefactureerd. Eenmalige app-kosten verschijnen op aparte facturen en worden niet op je normale Shopify-abonnementsfactuur weergegeven.

Pro rata berekende bedragen, upgrades en downgrades

Als je je abonnement upgradet of downgradet met een app, vraagt de app je akkoord te gaan met nieuwe terugkerende app-kosten. Dit komt omdat Shopify voor elke app slechts één bedrag aan terugkerende app-kosten tegelijk toestaat. De bestaande terugkerende app-kosten worden geannuleerd en vervangen door de nieuwe kosten.

Wanneer je je abonnement upgradet door van lagere naar hogere kosten over te stappen, worden de kosten pro rata berekend op basis van het prijsverschil en het aantal resterende dagen in de factureringscyclus. Als je bijvoorbeeld begint met een 30-daagse factureringscyclus voor een abonnement van $ 5,00 en dan op dag 15 van de factureringscyclus upgradet naar een abonnement van $ 15,00, word je $ 5,00 + ($ 15,00 - $ 5,00) * (15/30) = $ 10,00 in rekening gebracht.

Als je je abonnement downgradet door van hogere naar lagere kosten over te stappen, krijg je automatisch een app-tegoed aangeboden op basis van het prijsverschil en het aantal resterende dagen in de factureringscyclus. Dit app-tegoed kan worden gebruikt voor toekomstige app-aankopen op Shopify.

Vraag een app-terugbetaling of krediet aan

Als je een terugbetaling of tegoed wilt aanvragen voor een app die je in de Shopify App Store hebt gekocht, kun je de knop Ondersteuning krijgen gebruiken om contact op te nemen met de ontwikkelaar van de app. Afhankelijk van de omstandigheden kan de ontwikkelaar je teruggaveverzoek goedkeuren of afwijzen. Controleer de vermeldingspagina van de app of de homepage van de ontwikkelaar om te zien of ze een terugbetalingsbeleid hebben.

Als de app-afschrijving is verwerkt met Shopify, kan de ontwikkelaar van de app je een terugbetalen of je tegoed geven. Tegoeden worden toegepast op toekomstige aankopen in de Shopify App Store. Alle tegoeden die worden toegepast op Shopify App Store-aankopen, worden gedocumenteerd op je abonnementsfactuur.

Als de app-afschrijving buiten Shopify is verwerkt, kan de ontwikkelaar een terugbetaling verwerken volgens de oorspronkelijk gebruikte betaalmethode.

Stappen

  1. Ga naar de Shopify App Store en zoek de app.
  2. Klik op de app en klik vervolgens op Ondersteuning krijgen.
  3. Voer je gegevens en een bericht in en klik vervolgens op Bericht verzenden.

Antwoorden worden verzonden naar het e-mailadres dat aan je aanmelding is gekoppeld.

Veelgestelde vragen over app-facturering

Waarom lijkt het erop dat ik nu al kosten moet betalen?

Zodra je een app installeert, zie je app-kosten in je account, maar je hoeft pas te betalen wanneer je je 30-daagse factuur ontvangt.

Waarom word ik twee keer gefactureerd voor dezelfde 30-daagse factureringscyclus?

Als je app-gebruikskosten in rekening wordt gebracht nadat de Shopify-cyclus is beëindigd maar voordat de app-factureringscyclus opnieuw is ingesteld, worden die gebruikskosten op de volgende Shopify-abonnementsfactuur weergegeven.

Waarom wordt er belasting toegepast op mijn app-betaling?

Als je in een regio woont waar Shopify verplicht is belasting in rekening te brengen voor een van je accountbetalingen, worden deze kosten weergegeven op je Shopify-factuur. Dit kunnen je app-kosten omvatten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis