App-kosten

Er zijn vier verschillende soorten app-gerelateerde kosten en tegoeden die u kunt ontvangen:

  • Abonnementskosten - deze kosten zijn voor herhaald gebruik van een app, zoals een maandelijks abonnement. Ze staan vermeld op uw normale Shopify-abonnementsfactuur.
  • App-gebruikskosten – Deze kosten zijn afhankelijk van hoeveel u gebruikmaakt van de app of de service waarmee deze is geïntegreerd (zoals het aantal interacties dat door een klantenservice-app wordt geboden). Ze staan vermeld op uw normale Shopify-abonnementsfactuur.
  • Eenmalige app-aankopen – Deze kosten zijn voor specifieke services die door een app worden geleverd (zoals één migratie van uw gegevens van het ene platform naar het andere). Ze staan vermeld op aparte facturen.
  • App-tegoeden – U heeft onder bepaalde omstandigheden recht op app-tegoeden, bijvoorbeeld wanneer u een betaald app-abonnement gedurende de factureringscyclus downgradet. Deze tegoeden worden weergegeven op uw Shopify-abonnementsfactuur en kunnen worden gebruikt voor toekomstige app-kosten op Shopify.

Abonnementen

Er worden kosten in rekening gebracht voor uw app-abonnementen en app-gebruik als onderdeel van de 30 dagen factureringstermijn van Shopify. Uw app heeft echter een afzonderlijke factureringscyclus van 30 dagen, die van invloed is op de kosten die u op uw Shopify-factuur ziet.

Shopify factureringscyclus

App-factureringscycli

U wordt om de 30 dagen gefactureerd voor uw Shopify-abonnement en u betaalt vooruit voor de volgende 30 dagen. Stel dat u uw Shopify-factuur ontvangt op 5 april. Aangezien april 30 dagen heeft, eindigt de cyclus aan het einde van 4 mei. Op 5 mei wordt u gefactureerd voor de tweede maand van uw abonnement. De betaling van de derde maand wordt gefactureerd op 4 juni aangezien mei 31 dagen heeft.

App-factureringscycli

Apps die ondernemers via abonnementen in rekening brengen, worden gefactureerd volgens een onafhankelijke betalingscyclus van 30 dagen. Deze factureringscyclus wordt tegelijk met het Shopify-abonnement in rekening gebracht. Er zijn twee soorten abonnementen:

  • Terugkerende prijsplannen
  • Gebruik prijsplannen

Terugkerende prijsplannen

Terugkerende app-kosten worden gefactureerd met de volgende 30-daagse factuur van Shopify. In het onderstaande voorbeeld bevat de factuur op 5 mei het app-abonnement dat overlapt van 20 april tot 20 mei. De factuur op 4 juni omvat eveneens het abonnement van de app van 20 mei tot 19 juni (aangezien mei 31 dagen heeft).

App-factureringscycli

Gebruik prijsplannen

Als u apps gebruikt die kosten in rekening brengen voor gebruik, ontvangt u altijd een factuur voor deze gebruiksgebeurtenissen op de volgende factuur. In het onderstaande diagram verschijnt bijvoorbeeld het gebruiksbestand dat op 26 april is gemaakt op de factuur van 5 mei. Het gebruiksbestand van 15 mei verschijnt op de factuur van 4 juni. Hoewel deze twee gebruiksbestanden aan hetzelfde app-abonnement zijn gekoppeld, verschijnen ze op twee afzonderlijke facturen.

App-factureringscycli

Het is belangrijk om rekening te houden met deze verschillende factureringscycli met betrekking tot app-facturen, het verwijderen van apps en app-gebruikskosten.

Hoewel u terugkerende app-kosten in uw account ziet zodra u app-kosten goedkeurt, hoeven de kosten niet onmiddellijk te worden betaald. Terugkerende app-kosten worden bij uw account in rekening gebracht wanneer u uw 30-daagse Shopify-abonnementsfactuur ontvangt of wanneer u uw factureringsdrempel overschrijdt (afhankelijk van wat het eerste plaatsvindt).

Als u stopt met het betalen van uw rekeningen of uw winkel sluit, blokkeert Shopify uw account en uw terugkerende app-kosten. Als u weer gaat betalen of uw winkel binnen 30 dagen opnieuw opent, heft Shopify de blokkering van uw account op en worden er weer kosten voor apps in rekening gebracht.

Het is een goed idee om alle apps te verwijderen die een terugkerende vergoeding vragen voordat u uw winkel pauzeert, zodat u kunt voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht terwijl ze niet worden gebruikt.

Apps met terugkerende kosten verwijderen

Zorg ervoor dat u app-factureringscycli beschouwt wanneer u van plan bent een app te verwijderen. Terugkerende app-kosten worden gegenereerd wanneer app-kosten voor het eerst worden goedgekeurd, en vervolgens op de eerste dag van de factureringscyclus van een app. Er worden daarom altijd kosten op uw factuur weergegeven, zelfs als u een app slechts een paar dagen na installatie alweer verwijdert.

App-gebruikskosten

App-gebruikskosten zijn gekoppeld aan de 30-daagse factureringscyclus van een app en vertegenwoordigen kosten voor app-gebruiksgebeurtenissen. Omdat de factureringscyclus van een app niet per se hetzelfde is als de 30-daagse factureringscyclus van Shopify, is het mogelijk dat de gebruikskosten voor één app-factureringscyclus over twee Shopify-abonnementsfacturen zijn verdeeld. Houd de verschillende factureringscycli in gedachten bij het beschouwen van gebruikskosten op uw facturen.

Limietbedragen

Apps die gebruikskosten in rekening brengen, hebben een limietbedrag dat voorkomt dat u een maximumdrempel overschrijdt gedurende de factureringsperiode. Als u een app wilt blijven gebruiken nadat u een limietbedrag heeft bereikt, moet u akkoord gaan met nieuwe gebruikskosten. Zo wordt voorkomen dat u moet betalen voor app-gebruik dat het limietbedrag overschrijdt.

Eenmalige app-kosten

Eenmalige app-kosten gelden voor apps die niet periodiek worden gefactureerd. Eenmalige app-kosten verschijnen op aparte facturen en worden niet op uw normale Shopify-abonnementsfactuur weergegeven.

Pro rata berekende bedragen, upgrades en downgrades

Als u uw abonnement upgradet of downgradet met een app, vraagt de app u akkoord te gaan met nieuwe terugkerende app-kosten. Dit komt omdat Shopify voor elke app slechts één bedrag aan terugkerende app-kosten tegelijk toestaat. De bestaande terugkerende app-kosten worden geannuleerd en vervangen door de nieuwe kosten.

Wanneer u uw abonnement upgradet door van lagere naar hogere kosten over te stappen, worden de kosten pro rata berekend op basis van het prijsverschil en het aantal resterende dagen in de factureringscyclus. Als u bijvoorbeeld begint met een 30-daagse factureringscyclus voor een abonnement van $ 5,00 en dan op dag 15 van de factureringscyclus upgradet naar een abonnement van $ 15,00, wordt u $ 5,00 + ($ 15,00 - $ 5,00) * (15/30) = $ 10,00 in rekening gebracht.

Als u uw abonnement downgradet door van hogere naar lagere kosten over te stappen, krijgt u automatisch een app-tegoed aangeboden op basis van het prijsverschil en het aantal resterende dagen in de factureringscyclus. Dit app-tegoed kan worden gebruikt voor toekomstige app-aankopen op Shopify.

Veelgestelde vragen over app-facturering

Waarom lijkt het erop dat ik nu al kosten moet betalen?

Zodra u een app installeert, ziet u app-kosten in uw account, maar u hoeft pas te betalen wanneer u uw 30-daagse factuur ontvangt.

Waarom word ik twee keer gefactureerd voor dezelfde 30-daagse factureringscyclus?

Als u app-gebruikskosten in rekening wordt gebracht nadat de Shopify-cyclus is beëindigd maar voordat de app-factureringscyclus opnieuw is ingesteld, worden die gebruikskosten op de volgende Shopify-abonnementsfactuur weergegeven.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis