ค่าใช้จ่ายแอป

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแอปและเครดิตที่คุณได้รับมี 4 ประเภท ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน - ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีไว้สำหรับการใช้งานแอปที่เกิดขึ้นประจำ เช่น การสมัครใช้งานรายเดือน โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน Shopify เป็นปกติ
  • ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอป - ค่าใช้จ่ายนี้เปลี่ยนแปลงตามจำนวนการใช้งานแอปหรือบริการที่เข้าร่วม (เช่น จำนวนการโต้ตอบที่ให้บริการของแอปบริการลูกค้า) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน Shopify เป็นปกติ
  • การซื้อแอปแบบครั้งเดียว - ค่าใช้จ่ายนี้มีไว้สำหรับการบริการเฉพาะที่แอปมอบให้ (เช่น การย้ายข้อมูลแบบครั้งเดียวจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง) ค่าบริการในส่วนนี้จะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินที่แยกต่างหาก
  • เครดิตแอปพลิเคชัน - คุณจะได้รับสิทธิ์เครดิตแอปพลิเคชันในบางกรณีเท่านั้น เช่น เมื่อคุณดาวน์เกรดการสมัครใช้งานแอปที่ชำระเงินแล้วระหว่างอยู่ในรอบการเรียกเก็บเงิน เครดิตเหล่านี้จะปรากฏอยู่บนใบเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน Shopify และสามารถนำไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอปพลิเคชันในอนาคตบน Shopify ได้อีกด้วย

การสมัครรับข้อมูล

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานแอปและการใช้งานแอปของคุณ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของรอบเรียกเก็บเงินจากการสมัครใช้งาน Shopify 30 วัน อย่างไรก็ตาม แอปของคุณมีรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันแยกต่างหาก ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่คุณจะเห็นบนใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

รอบการเรียกเก็บเงิน Shopify

รอบการเรียกเก็บเงินของแอป

ระบบจะออกใบแจ้งหนี้ทุก 30 วันสำหรับการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ คุณต้องชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ 30 วันถัดมา ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้รับใบแจ้งหนี้ Shopify ในวันที่ 5 เมษายน เนื่องจากเดือนเมษายนมี 30 วัน รอบบิลจะสิ้นสุดในวันที่ 4 พฤษภาคม จากนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานเดือนที่สองในวันที่ 5 พฤษภาคม มีการเรียกเก็บเงินเดือนที่สามในวันที่ 4 มิถุนายน เนื่องจากเดือนพฤษภาคมมี 31 วัน

รอบการเรียกเก็บเงินของแอป

ระบบจะเรียกเก็บเงินแอปจากผู้ขายซึ่งใช้การสมัครใช้งานในรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันต่างหาก โดยจะมีการเรียกเก็บรอบบิลในเวลาเดียวกันกับการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งนี้ การสมัครใช้งานมีสองประเภทดังนี้:

  • แผนการกำหนดราคาแบบประจำ
  • แผนการกำหนดราคาสำหรับการใช้งาน

แผนการกำหนดราคาแบบประจำ

ค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องจะถูกเรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้ Shopify 30 วันถัดไป ในตัวอย่างด้านล่าง ใบเรียกเก็บเงินในวันที่ 5 พฤษภาคม รวมการสมัครใช้งานแอปที่ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม ใบเรียกเก็บเงินในวันที่ 4 มิถุนายน รวมการสมัครใช้งานแอปตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน (เนื่องจากพฤษภาคมมี 31 วัน)

รอบการเรียกเก็บเงินของแอป

หากคุณไม่ชำระใบเรียกเก็บเงินของคุณ หรือปิดร้านค้าของคุณ Shopify จะระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณและไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานแอปแบบต่อเนื่อง เมื่อคุณเริ่มชำระเงินอีกครั้งหรือเปิดร้านค้าของคุณอีกครั้งภายใน 30 วัน Shopify จะหยุดระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และจะเริ่มเรียกเก็บค่าใช้งานแอปอีกครั้ง

หากคุณหยุดร้านค้าชั่วคราวโดยใช้แผน Pause คุณไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้งแอปของคุณ ค่าใช้จ่ายแอปที่เกิดขึ้นประจำของคุณจะถูกระงับขณะที่ร้านค้าของคุณอยู่ในแผน Pause แต่จะมีการเรียกเก็บเงินต่อไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดร้านค้าหรือหากร้านค้าของคุณอัปเกรดเป็นแผน Pause and Build

แผนการกำหนดราคาสำหรับการใช้งาน

หากคุณใช้แอปที่เรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งาน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับกิจกรรมการใช้งานเหล่านี้ในใบเรียกเก็บเงินครั้งถัดไป ตัวอย่างเช่น ในแผนภาพด้านล่าง บันทึกการใช้งานที่สร้างเมื่อวันที่ 26 เมษายนจะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินวันที่ 5 พฤษภาคม บันทึกการใช้งานจาก 15 พฤษภาคมจะปรากฏในใบแจ้งหนี้วันที่ 4 มิถุนายน แม้ว่าบันทึกการใช้งานทั้งสองนี้จะเชื่อมโยงกับการสมัครใช้งานแอปเดียวกัน แต่จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่แยกต่างหากสองใบ

รอบการเรียกเก็บเงินของแอป

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าใบเรียกเก็บเงินสำหรับแอป การถอนการติดตั้งแอป และค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอปมีรอบการเรียกเก็บเงินต่างกัน

แม้ว่าคุณจะเห็นค่าใช้จ่ายแอปแบบเรียกเก็บต่อเนื่องในบัญชีผู้ใช้ของคุณทันทีที่อนุมัติค่าใช้จ่ายแอป ค่าใช้จ่ายนั้นจะไม่ครบกำหนดชำระในทันที ค่าใช้จ่ายแอปแบบเรียกเก็บต่อเนื่องจะปรับใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่ว่าคุณจะได้รับใบเรียกเก็บเงินจากการสมัครใช้งาน Shopify 30 วัน หรือเมื่อเกินเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณ (ไม่ว่าจะตรงตามเงื่อนไขใดก่อน)

การถอนการติดตั้งแอปกับค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดูรอบการเรียกเก็บเงินของแอปเมื่อวางแผนถอนการติดตั้งแอป ค่าใช้จ่ายแอปแบบเรียกเก็บต่อเนื่องจะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อค่าใช้จ่ายแอปได้รับการอนุมัติ และในวันแรกของรอบการเรียกเก็บเงินของแอป ด้วยเหตุนี้ ค่าใช้จ่ายจะปรากฏอยู่บนใบเรียกเก็บเงินของคุณแม้ว่าจะถอนการติดตั้งแอปไปแล้วเพียงหนึ่งหรือสองวันหลังจากติดตั้งแอป

ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอป

ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอปเชื่อมโยงกับรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันของแอปและใช้แสดงค่าใช้จ่ายสำหรับเหตุการณ์การใช้แอป เนื่องจากรอบการเรียกเก็บเงินของแอปไม่จำเป็นต้องเหมือนกับรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันของ Shopify จึงเป็นไปได้ที่จะเห็นค่าใช้จ่ายตามการใช้งานสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินของแอปเดียวกันบนใบเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งานสองใบ ดังนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าค่าใช้จ่ายตามการใช้งานบนใบเรียกเก็บเงินมีรอบการเรียกเก็บเงินต่างกัน

จำนวนเงินสูงสุดที่กำหนดไว้

แอปที่กำหนดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจะมียอดสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกเก็บเงินเกินขีดจำกัดสูงสุดในรอบการเรียกเก็บเงิน หากต้องการใช้งานแอปหลังจากเกินยอดสูงสุดแล้ว คุณต้องยอมรับค่าใช้จ่ายตามการใช้งานใหม่ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันการเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งานที่เกินยอดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายแอปแบบครั้งเดียว

ค่าใช้จ่ายแอปแบบครั้งเดียวมีไว้สำหรับแอปที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินจากการใช้ต่อเนื่อง คุณจะเห็นใบเรียกเก็บเงินของค่าใช้จ่ายแอปแบบครั้งเดียวที่แยกต่างหาก ซึ่งจะไม่ปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งาน Shopify

การแบ่งตามสัดส่วน การอัปเกรด และการดาวน์เกรดแอป

หากได้อัปเกรดหรือดาวน์เกรดการสมัครใช้งานของคุณด้วยแอป แอปดังกล่าวจะแจ้งเตือนให้คุณยอมรับค่าใช้งานตามระยะเวลาแบบใหม่ เนื่องจาก Shopify เปิดโอกาสให้แอปต่างๆ สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำได้เพียงหนึ่งยอดเท่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำที่มีอยู่จะถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยค่าใช้จ่ายใหม่

หากคุณอัปเกรดแผนโดยเปลี่ยนจากแผนที่ถูกกว่ามาใช้งานแผนที่ราคาแพงกว่า ค่าใช้จ่ายจะคิดตามสัดส่วนโดยอิงตามส่วนต่างของราคาและจำนวนวันที่เหลือในรอบบิล ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มรอบบิลระยะเวลา 30 วันด้วยแผน $5.00 จากนั้นอัปเกรดเป็นแผนราคา $15.00 วันที่ 5 ของรอบบิลเดิม ระบบจะเรียกเก็บเงินเป็นนจำนวน 5.00 + ($15.00 - $5.00) * (15/30) = $10.00 ดอลลาร์สหรัฐ

หากคุณดาวน์เกรดแผนโดยเปลี่ยนจากแผนที่ราคาแพงกว่ามาใช้งานแผนที่ราคาถูกกว่า คุณจะได้รับเครดิตแอปพลิเคชันโดยอิงตามส่วนต่างของราคาและจำนวนวันที่เหลือในรอบบิล โดยสามารถใช้เครดิตแอปพลิเคชันกับการซื้อแอปพลิเคชันใดๆ บน Shopify ก็ได้

ขอเงินคืนหรือเครดิตสำหรับแอป

หากคุณต้องการขอคืนเงินหรือเครดิตของแอปที่คุณซื้อจาก Shopify App Store คุณสามารถใช้ปุ่มรับความช่วยเหลือ เพื่อติดต่อผู้พัฒนาของแอปได้ ผู้พัฒนาอาจอนุมัติหรือปฏิเสธขอคืนเงินของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตรวจสอบหน้ารายการแอปหรือหน้าแรกของผู้พัฒนาเพื่อดูว่ามีนโยบายการคืนเงินหรือไม่

หากระบบเรียกเก็บเงินแอปดำเนินการโดยใช้ Shopify ทางผู้พัฒนาแอปจะสามารถคืนเงินหรือมอบเครดิตให้คุณ เครดิตจะถูกใช้กับการซื้อจาก Shopify App Store ในอนาคต เครดิตทั้งหมดที่ใช้กับการซื้อจาก Shopify App Store จะบันทึกอยู่ในใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งานของคุณ

หากระบบเรียกเก็บเงินแอปดำเนินการภายนอก Shopify ทางผู้พัฒนาจะสามารถดำเนินการคืนเงินตามวิธีการรับเงินแบบเดิมที่ใช้

ขั้นตอน:

  1. เข้าไปที่ Shopify App Store และค้นหาแอป
  2. คลิกที่แอป จากนั้นคลิก "รับความช่วยเหลือ"
  3. ป้อนข้อมูลและข้อความของคุณ จากนั้นคลิก "ส่งข้อความ"

ระบบจะส่งการตอบกลับไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการใช้แอปอีกต่อไป คุณสามารถถอนการติดตั้งแอปจากร้านค้าของคุณได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินแอป

ทำไมเหมือนฉันถูกเรียกเก็บเงินย้อนหลัง

คุณจะพบการเรียกเก็บเงินทันทีที่ติดตั้งแอป แต่ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะยังไม่มีการเรียกเก็บเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงรอบบิลจำนวน 30 วันของคุณ

ทำไมฉันจึงถูกเรียกเก็บเงินสองครั้งในรอบบิลจำนวน 30 วันเดียวกัน

หากคุณมีค่าใช้จ่ายตามการใช้แอปหลังจากรอบ Shopify สิ้นสุดลง แต่ก่อนที่รอบการเรียกเก็บเงินของแอปจะรีเซ็ต ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานเหล่านั้นจะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิก Shopify ครั้งถัดไป

ทำไมจึงมีการคำนวณภาษีกับค่าใช้จ่ายแอปของฉัน

หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบัญชีใดๆของคุณค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ Shopify ของคุณ นี้อาจมีค่าใช้จ่ายแอปของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี