ค่าใช้จ่ายแอป

ค่าบริการและเครดิตที่เกี่ยวข้องกับแอปที่คุณได้รับจากบริการ Shopify หรือจากแอปจากภายนอกมี 4 ประเภท:

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้งาน - ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีไว้สำหรับการใช้งานแอปที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การสมัครใช้งานรายเดือน โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งาน Shopify ตามปกติของคุณ
 • ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอป - ค่าใช้จ่ายนี้เปลี่ยนแปลงตามจำนวนการใช้งานแอปหรือบริการที่เข้าร่วม (เช่น จำนวนการโต้ตอบที่ให้บริการของแอปบริการลูกค้า) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน Shopify เป็นปกติ
 • การซื้อแอปแบบครั้งเดียว - ค่าใช้จ่ายนี้มีไว้สำหรับการบริการเฉพาะที่แอปมอบให้ (เช่น การย้ายข้อมูลแบบครั้งเดียวจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง) ค่าบริการในส่วนนี้จะปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินที่แยกต่างหาก
 • เครดิตแอปพลิเคชัน - คุณจะได้รับสิทธิ์เครดิตแอปพลิเคชันในบางกรณีเท่านั้น เช่น เมื่อคุณดาวน์เกรดการสมัครใช้งานแอปที่ชำระเงินแล้วระหว่างอยู่ในรอบการเรียกเก็บเงิน เครดิตเหล่านี้จะปรากฏอยู่บนใบเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน Shopify และสามารถนำไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอปพลิเคชันในอนาคตบน Shopify ได้อีกด้วย

การสมัครใช้งาน

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานแอปและการใช้งานแอปของคุณ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของรอบเรียกเก็บเงินจากการสมัครใช้งาน Shopify 30 วัน อย่างไรก็ตาม แอปของคุณมีรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันแยกต่างหาก ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่คุณจะเห็นบนใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

รอบการเรียกเก็บเงิน Shopify

รอบการเรียกเก็บเงินของแอป

ระบบจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครใช้งาน Shopify แบบรายเดือนของคุณทุก 30 วัน และคุณจะต้องชำระล่วงหน้าสำหรับ 30 วันถัดมา ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้รับใบแจ้งหนี้ Shopify ในวันที่ 5 เมษายน รอบการเรียกเก็บเงินจะสิ้นสุดในวันที่ 4 พฤษภาคม เนื่องจากเดือนเมษายนมี 30 วัน แล้วระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานเดือนที่สองจากคุณในวันที่ 5 พฤษภาคม จากนั้นระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานเดือนที่สามจากคุณในวันที่ 4 มิถุนายน เนื่องจากเดือนพฤษภาคมมี 31 วัน

รอบการเรียกเก็บเงินของแอป

ระบบจะเรียกเก็บเงินแอปจากผู้ขายซึ่งใช้การสมัครใช้งานในรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันต่างหาก โดยจะมีการเรียกเก็บรอบบิลในเวลาเดียวกันกับการสมัครใช้งาน Shopify ทั้งนี้ การสมัครใช้งานมีสองประเภทดังนี้:

 • แผนการกำหนดราคาแบบประจำ
 • แผนการกำหนดราคาสำหรับการใช้งาน

แผนการกำหนดราคาแบบประจำ

ค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่องจะถูกเรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้ Shopify 30 วันถัดไป ในตัวอย่างด้านล่าง ใบเรียกเก็บเงินในวันที่ 5 พฤษภาคม รวมการสมัครใช้งานแอปที่ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม ใบเรียกเก็บเงินในวันที่ 4 มิถุนายน รวมการสมัครใช้งานแอปตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน (เนื่องจากพฤษภาคมมี 31 วัน)

รอบการเรียกเก็บเงินของแอป

จากส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถดู ว่าการสมัครใช้งานแบบใด รวมถึงการสมัครใช้งานแอปแบบใดมีค่าบริการแบบเรียกเก็บเป็นรายเดือน

หากคุณไม่ชำระใบเรียกเก็บเงินของคุณ หรือปิดใช้งานร้านค้าของคุณ Shopify จะระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณและไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแอปแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง เมื่อคุณเริ่มชำระเงินอีกครั้งหรือเปิดร้านค้าของคุณอีกครั้งภายใน 30 วัน Shopify จะหยุดระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และจะเริ่มเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแอปแบบเรียกเก็บต่อเนื่องอีกครั้ง

หากคุณหยุดร้านค้าชั่วคราวโดยใช้แผน Pause and Build คุณควรพิจารณาที่จะถอนการติดตั้งแอปจากภายนอกที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้คุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแอปเหล่านั้นหลังจากที่คุณหยุดร้านค้าชั่วคราว

แผนการกำหนดราคาสำหรับการใช้งาน

หากคุณใช้แอปที่เรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งาน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับกิจกรรมการใช้งานเหล่านี้ในใบเรียกเก็บเงินครั้งถัดไป ตัวอย่างเช่น ในแผนภาพด้านล่าง บันทึกการใช้งานที่สร้างเมื่อวันที่ 26 เมษายนจะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินวันที่ 5 พฤษภาคม บันทึกการใช้งานจาก 15 พฤษภาคมจะปรากฏในใบแจ้งหนี้วันที่ 4 มิถุนายน แม้ว่าบันทึกการใช้งานทั้งสองนี้จะเชื่อมโยงกับการสมัครใช้งานแอปเดียวกัน แต่จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่แยกต่างหากสองใบ

รอบการเรียกเก็บเงินของแอป

โปรดทราบว่าใบเรียกเก็บเงินสำหรับแอป การถอนการติดตั้งแอป และค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอปมีรอบการเรียกเก็บเงินต่างกัน

แม้ว่าคุณจะเห็นค่าใช้จ่ายแอปแบบเรียกเก็บต่อเนื่องในบัญชีผู้ใช้ของคุณทันทีที่อนุมัติค่าใช้จ่ายของแอป ค่าใช้จ่ายนั้นจะไม่ครบกำหนดชำระในทันที โดยค่าใช้จ่ายแอปแบบเรียกเก็บต่อเนื่องจะมีผลใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณได้รับใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งาน Shopify 30 วัน หรือเมื่อเกินเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของคุณ (ขึ้นอยู่กับว่าจะตรงตามเงื่อนไขใดก่อน)

การถอนการติดตั้งแอปกับค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บต่อเนื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดูรอบการเรียกเก็บเงินของแอปเมื่อวางแผนถอนการติดตั้งแอป ค่าใช้จ่ายแอปแบบเรียกเก็บต่อเนื่องจะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อค่าใช้จ่ายแอปได้รับการอนุมัติ และในวันแรกของรอบการเรียกเก็บเงินของแอป ด้วยเหตุนี้ ค่าใช้จ่ายจะปรากฏอยู่บนใบเรียกเก็บเงินของคุณแม้ว่าจะถอนการติดตั้งแอปไปแล้วเพียงหนึ่งหรือสองวันหลังจากติดตั้งแอป

ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอป

ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอปเชื่อมโยงกับรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันของแอปและใช้แสดงค่าใช้จ่ายสำหรับเหตุการณ์การใช้แอป เนื่องจากรอบการเรียกเก็บเงินของแอปไม่จำเป็นต้องเหมือนกับรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันของ Shopify จึงเป็นไปได้ที่จะเห็นค่าใช้จ่ายตามการใช้งานสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินของแอปเดียวกันบนใบเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งานสองใบ ดังนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าค่าใช้จ่ายตามการใช้งานบนใบเรียกเก็บเงินมีรอบการเรียกเก็บเงินต่างกัน

เพิ่มขีดจํากัดค่าใช้จ่ายของแอปสำหรับค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน

แอปที่กำหนดค่าบริการตามการใช้งานสามารถเพิ่มขีดจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินที่เกินวงเงินที่กำหนดในรอบการเรียกเก็บเงินได้ หากค่าใช้จ่ายในแอปถึงขีดจำกัดค่าใช้จ่ายที่คุณกำหนดไว้ ระบบจะไม่อนุญาตให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในแอปเพิ่มเติมจนกว่าจะเริ่มรอบการเรียกเก็บเงินใหม่ คุณสามารถเพิ่มขีดจํากัดค่าใช้จ่ายของแอปเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีนี้ได้

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. คลิก “ดูการสมัครใช้งานทั้งหมด
 3. คลิก “...” ถัดจากแอป
 4. คลิก “ดูขีดจํากัดค่าใช้จ่าย
 5. ป้อนจํานวนในช่อง ขีดจํากัดค่าใช้จ่ายของแอปใหม่ โดยจํานวนใหม่นี้จะต้องมากกว่าขีดจํากัดค่าใช้จ่ายของแอปปัจจุบันของคุณ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอปที่ปรากฏที่นี่อาจแตกต่างจากที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ของคุณ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานแอปล่าสุดจะแสดงที่นี่
 6. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อรับทราบว่าคุณได้เปลี่ยนขีดจํากัดค่าใช้จ่ายแอปของคุณแล้ว
 7. คลิกที่ “บันทึก
 8. คลิกยืนยัน

ค่าใช้จ่ายแอปแบบครั้งเดียว

ค่าใช้จ่ายแอปแบบครั้งเดียวมีไว้สำหรับแอปที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินจากการใช้ต่อเนื่อง คุณจะเห็นใบเรียกเก็บเงินของค่าใช้จ่ายแอปแบบครั้งเดียวที่แยกต่างหาก ซึ่งจะไม่ปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งาน Shopify

การแบ่งตามสัดส่วน การอัปเกรด และการดาวน์เกรดแอป

หากคุณอัปเกรดหรือดาวน์เกรดการสมัครใช้งาน แอปจะแจ้งให้คุณยอมรับค่าบริการแอปแบบเรียกเก็บตามรอบแบบใหม่ เนื่องจาก Shopify อนุญาตให้แอปต่างๆ เรียกเก็บค่าบริการแอปแบบเรียกเก็บตามรอบได้ครั้งละหนึ่งยอดเท่านั้น ระบบจะยกเลิกค่าบริการแอปแบบเรียกเก็บตามรอบที่มีอยู่และแทนที่ด้วยค่าบริการแบบใหม่

ระบบจะนำค่าใช้จ่ายแอปแบบเรียกเก็บต่อเนื่องแบบใหม่มาใช้โดยทันที หรือหลังจากรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของแอปสิ้นสุดลง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับแอป

หากใช้งานค่าบริการแอปใหม่ทันที เมื่อคุณอัปเกรดแผนโดยเปลี่ยนจากแผนที่ถูกกว่ามาใช้งานแผนที่ราคาแพงกว่า ค่าใช้จ่ายจะคิดตามสัดส่วนโดยอิงตามส่วนต่างของราคาและจำนวนวันที่เหลือในรอบบิล ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มรอบบิลระยะเวลา 30 วันด้วยแผน $5.00 แล้วอัปเกรดเป็นแผนราคา $15.00 วันที่ 5 ของรอบบิลเดิม ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณเป็นจำนวน 5.00 + ($15.00 - $5.00) * (15/30) = $10.00

หากระบบใช้งานค่าบริการแอปใหม่ทันที เมื่อคุณดาวน์เกรดแผนโดยเปลี่ยนจากแผนที่ราคาแพงกว่ามาใช้งานแผนที่ราคาถูกกว่า คุณจะได้รับเครดิตแอปพลิเคชันโดยอิงตามส่วนต่างของราคาและจำนวนวันที่เหลือในรอบบิล โดยสามารถใช้เครดิตแอปพลิเคชันนี้กับการซื้อแอปพลิเคชันใดๆ ในอนาคตบน Shopify ได้

ส่งคำขอเงินคืนหรือเครดิตสำหรับแอป

หากคุณต้องการขอคืนเงินหรือเครดิตของแอปที่คุณซื้อจาก Shopify App Store คุณสามารถใช้ปุ่มรับความช่วยเหลือ เพื่อติดต่อผู้พัฒนาของแอปได้ ผู้พัฒนาอาจอนุมัติหรือปฏิเสธขอคืนเงินของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตรวจสอบหน้ารายการแอปหรือหน้าแรกของผู้พัฒนาเพื่อดูว่ามีนโยบายการคืนเงินหรือไม่

หากระบบเรียกเก็บเงินแอปดำเนินการโดยใช้ Shopify ทางผู้พัฒนาแอปจะสามารถคืนเงินหรือมอบเครดิตให้คุณ เครดิตจะถูกใช้กับการซื้อจาก Shopify App Store ในอนาคต เครดิตทั้งหมดที่ใช้กับการซื้อจาก Shopify App Store จะบันทึกอยู่ในใบเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งานของคุณ

หากระบบเรียกเก็บเงินแอปดำเนินการภายนอก Shopify ทางผู้พัฒนาจะสามารถดำเนินการคืนเงินตามวิธีการรับเงินแบบเดิมที่ใช้

ขั้นตอน:

 1. เข้าไปที่ Shopify App Store และค้นหาแอป
 2. คลิกที่แอป จากนั้นคลิก "รับความช่วยเหลือ"
 3. ป้อนข้อมูลและข้อความของคุณ จากนั้นคลิก “ส่งข้อความ

ระบบจะส่งการตอบกลับไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการใช้แอปอีกต่อไป คุณสามารถถอนการติดตั้งแอปจากร้านค้าของคุณได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินแอป

ทำไมเหมือนฉันถูกเรียกเก็บเงินย้อนหลัง

คุณจะพบการเรียกเก็บเงินทันทีที่ติดตั้งแอป แต่ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะยังไม่มีการเรียกเก็บเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงรอบบิลจำนวน 30 วันของคุณ

ทำไมฉันจึงถูกเรียกเก็บเงินสองครั้งในรอบบิลจำนวน 30 วันเดียวกัน

หากคุณมีค่าใช้จ่ายตามการใช้แอปหลังจากรอบ Shopify สิ้นสุดลง แต่ก่อนที่รอบการเรียกเก็บเงินของแอปจะรีเซ็ต ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานเหล่านั้นจะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิก Shopify ครั้งถัดไป

ทำไมจึงมีการคำนวณภาษีกับค่าใช้จ่ายแอปของฉัน

หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ Shopify จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในบัญชีใดๆของคุณค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะปรากฏในใบแจ้งหนี้ Shopify ของคุณ นี้อาจมีค่าใช้จ่ายแอปของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี