Appopkrævninger

Der fire forskellige slags app-relaterede opkrævninger og kreditter, som du kan modtage:

  • Abonnementsgebyrer – Disse opkrævninger er tilbagevendende ved brug af en app, som f.eks. et månedligt abonnement. De vises på din almindelige Shopify-abonnementsfaktura.
  • Opkrævninger for appbrug – Disse opkrævninger varierer, afhængigt af hvor meget du bruger appen eller den service, den er integreret med (f.eks. antallet af interaktioner, der leveres af en kundeservice-app). De vises på din almindelige Shopify-abonnementsfaktura.
  • Engangskøb for apps – Disse opkrævninger gælder for specifikke tjenester, der leveres af en app (f.eks. en enkelt migrering af dine data fra én platform til en anden). De vises på separate fakturaer.
  • Appkreditter – Du har ret til appkreditter under visse omstændigheder, f.eks. når du nedgraderer et betalt appabonnement halvvejs gennem dets faktureringsperiode. Disse kreditter vises på din Shopify-abonnementsregning og kan bruges til fremtidige applikationsgebyrer på Shopify.

Abonnementer

Du faktureres for dine app-abonnementer og dit app-brug som en del af Shopifys 30-dages faktureringperiode for abonnementer. Din app har en separat 30-dages faktureringsperiode, som har betydning for de opkrævninger, du kan se på din Shopify-faktura.

Shopifys faktureringsperiode

Faktureringsperioder for app

Du faktureres for dit Shopify-abonnement hver 30. dag, og du betaler de næste 30 dage forud. Lad os f.eks. sige, at du modtager din Shopify-faktura den 5. april. Da der er 30 dage i april, afsluttes cyklussen den 4. maj. Den 5. maj opkræves du for den anden måned af dit abonnement. Betalingen for den tredje måned falder den 4. juni, da der er 31 dage i maj.

Faktureringsperioder for app

Apps, der opkræver penge fra shopejere via abonnementer faktureres via en uafhængig faktureringsperiode på 30 dage. Denne faktureringsperiode opkræves samtidig med Shopify-abonnementet. Der er to slags abonnementer:

  • Gentagne prismuligheder
  • Prismuligheder ved brug

Gentagne prismuligheder

Gentagne appgebyrer faktureres sammen med den næste 30-dages faktura fra Shopify. I eksemplet nedenfor indeholder fakturaen fra den 5. maj et appabonnement for perioden 20. april-20. maj. Fakturaen fra den 4. juni indeholder ligeledes appabonnementet fra den 20. maj til den 19. juni (da maj har 31 dage).

Faktureringsperioder for app

Prismuligheder ved brug

Hvis du bruger apps, der opkræver gebyrer for brug, vil du altid blive opkrævet for dit forbrug på den næste faktura. I diagrammet nedenfor kan du f.eks. se, at brugsposten blev oprettet den 26. april og vises på fakturaen fra den 5. maj. Brugsposten fra den 15. maj vises på fakturaen fra den 4. juni. Disse to brugsposter vises på to separate fakturaer, selvom de er knyttet til samme appabonnement.

Faktureringsperioder for app

Det er vigtigt at holde disse forskellige faktureringsperioder i tankerne, når du overvejer appfakturaer, afinstallation at apps og opkrævninger for appbrug.

Selvom du kan se tilbagevendende appopkrævninger på din konto, når du godkender en appopkrævning, forfalder opkrævningerne ikke straks. Tilbagevendende appgebyrer opkræves på din konto, enten når du modtager din faktura for 30 dages Shopify-abonnement, eller når du overskrider din faktureringsgrænse (alt efter hvad der kommer først).

Hvis du stopper med at betale dine fakturaer eller lukker din butik, fryser Shopify din konto og dine gentagne appgebyrer. Hvis du begynder at betale igen eller genåbner din butik inden for 30 dage, låser Shopify din konto op og appgebyrerne fortsætter.

Det er en god idé at fjerne alle apps, der opkræver et gentaget gebyr, før du sætter din butik på pause, så du ikke bliver opkrævet for apps, du ikke bruger.

Afinstallation af apps med tilbagevendende opkrævninger

Sørg for, at du overvejer faktureringsperioderne for apps, når du planlægger at afinstallere en app. Tilbagevendende appgebyrer oprettes første gang et appgebyr godkendes, og derefter på den første dag i en apps faktureringsperiode. På grund af dette vises en opkrævning på din faktura, selvom du afinstallerer en app allerede en dag eller to efter installationen.

Opkrævninger for appbrug

Opkrævninger for appbrug er forbundet med en apps faktureringsperiode på 30-dage og repræsenterer gebyrer for brug af apps. Eftersom en apps faktureringsperiode ikke nødvendigvis vil være den samme som Shopifys 30-dages faktureringsperiode, kan brugsgebyrerne for en enkelt appfaktureringsperiode være spredt over to Shopify-abonnementsfakturaer. Du bør holde de forskellige faktureringsperioder i tankerne, når du undersøger brugsbegyrerne på dine fakturaer.

Beløbsloft

Apps, der udsteder brugsgebyrer, har et beløbsloft, der forhindrer faktureringen i at overskride en maksimalgrænse i løbet af faktureringsperioden. Du skal acceptere et ny brugsgebyr, hvis du vil fortsætte med at bruge en app efter overskridelse af et beløbsloft. Dette forhindrer dig i at blive opkrævet for enhver brug, som ligger over beløbsloftet.

Engangsgebyrer for apps

Engangsgebyrer for apps opkræves for apps, der ikke faktureres løbende. Du får separate fakturaer for eventuelle engangsgebyrer for apps, og de vises ikke på din almindelige Shopify-abonnementsfaktura.

Forholdsmæssig fordeling, opgraderinger og nedgraderinger af apps

Hvis du opgraderer eller nedgrader dit abonnement med en app, vil appen bede dig om at acceptere et nyt tilbagevendende appgebyr. Dette skyldes, at Shopify kun tillader, at hver app har ét tilbagevendende appgebyr aktiveret ad gangen. Det eksisterende tilbagevendende tilbagevendende appgebyr annulleres og erstattes af det nye gebyr.

Når du opgraderer dit abonnement ved at skifte fra en billigere opkrævning til en dyrere opkrævning, beregnes opkrævningen proportionalt på basis af forskellen i pris og det antal dage, der er tilbage i faktureringsperioden. Hvis du f.eks. starter en 30-dages faktureringsperiode med et abonnement til 5,00 USD og derefter opgraderer til et abonnement til 15,00 USD på dag 15 i faktureringsperioden, vil du blive opkrævet 5,00 USD + (15,00 USD - 5,00 USD) * (15/30) = 10,00 USD USD.

Hvis du nedgraderer dit abonnement ved at skifte fra en dyrere opkrævning til en billigere opkrævning, bliver du automatisk tilbudt en appkredit baseret på prisforskellen og det resterende antal dage i faktureringsperioden. Denne appkredit kan bruges til fremtidige køb af apps i Shopify.

Ofte stillede spørgsmål om fakturering for apps

Hvorfor ser det ud til, at jeg bliver opkrævet bagud?

Du vil se appopkrævninger på din konto, så snart du installerer en app, men gebyrerne forfalder ikke, før du modtager din 30-dages faktura.

Hvorfor bliver jeg faktureret to gange for den samme 30-dages faktureringsperiode?

Hvis du bliver pålagt opkrævninger for appbrug, efter Shopify-perioden er slut, men før faktureringsperioden for apps nulstilles, vises disse brugsopkrævninger på den næste faktura for Shopify-abonnementet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis