Appgebyrer

Der er fire forskellige typer apprelaterede debiteringer og kreditter, som du kan modtage, enten fra Shopify-tjenester eller fra tredjepartsapps:

 • Abonnementsgebyrer – Disse gebyrer er faste ved brug af en app, som f.eks. et månedligt abonnement. De vises på din almindelige Shopify-abonnementsfaktura.
 • Gebyrer for appbrug – Disse gebyrer varierer, afhængigt af hvor meget du bruger appen eller den service, den er integreret med (f.eks. antallet af interaktioner, der leveres af en kundeservice-app). De vises på din almindelige Shopify-abonnementsfaktura.
 • Engangskøb for apps – Disse debiteringer gælder for specifikke tjenester, der leveres af en app (f.eks. en enkelt migrering af dine data fra én platform til en anden). De vises på separate fakturaer.
 • Appkreditter – Du har ret til appkreditter under visse omstændigheder, f.eks. når du nedgraderer et betalt appabonnement halvvejs gennem dets faktureringscyklus. Disse kreditter vises på din Shopify-abonnementsregning og kan bruges til fremtidige applikationsgebyrer på Shopify.

Abonnementer

Du faktureres for dine app-abonnementer og dit app-brug som en del af Shopifys 30-dages faktureringperiode for abonnementer. Din app har en separat 30-dages faktureringscyklus, som har betydning for de debiteringer, du kan se på din Shopify-faktura.

Shopifys faktureringscyklus

Faktureringscyklusser for app

Du faktureres for dit månedlige Shopify-abonnement hver 30. dag, og du betaler de næste 30 dage forud. Lad os f.eks. sige, at du modtager din Shopify-faktura den 5. april. Da der er 30 dage i april, afsluttes faktureringscyklussen den 4. maj. Den 5. maj opkræves du for den anden måned af dit abonnement. Betalingen for den tredje måned falder den 4. juni, da der er 31 dage i maj.

Faktureringscyklusser for app

Apps, der opkræver penge fra shopejere via abonnementer faktureres via en uafhængig faktureringscyklus på 30 dage. Denne faktureringscyklus opkræves samtidig med Shopify-abonnementet. Der er to slags abonnementer:

 • Gentagne prismuligheder
 • Prismuligheder ved brug

Gentagne prismuligheder

Gentagne appgebyrer faktureres sammen med den næste 30-dages faktura fra Shopify. I eksemplet nedenfor indeholder fakturaen fra den 5. maj et appabonnement for perioden 20. april-20. maj. Fakturaen fra den 4. juni indeholder ligeledes appabonnementet fra den 20. maj til den 19. juni (da maj har 31 dage).

Faktureringscyklusser for app

Du kan se, hvilke abonnementer, herunder hvilke appabonnementer, der har gentagne opkrævninger, i Shopify-administratoren.

Hvis du stopper med at betale dine fakturaer eller deaktiverer din butik, fryser Shopify din konto og dine gentagne appgebyrer. Hvis du begynder at betale igen eller genåbner din butik inden for 30 dage, låser Shopify din konto op og dine gentagne appgebyrer fortsætter.

Hvis du sætter din butik på pause ved hjælp af abonnementet Pause and Build, bør du overveje at afinstallere alle tredjepartsapps, der har gentagne opkrævninger, så du ikke bliver faktureret for disse apps, når du har sat din butik på pause.

Prismuligheder ved brug

Hvis du bruger apps, der opkræver gebyrer for brug, vil du altid blive opkrævet for dit forbrug på den næste faktura. I diagrammet nedenfor kan du f.eks. se, at brugsposten blev oprettet den 26. april og vises på fakturaen fra den 5. maj. Brugsposten fra den 15. maj vises på fakturaen fra den 4. juni. Disse to brugsposter vises på to separate fakturaer, selvom de er knyttet til samme appabonnement.

Faktureringscyklusser for app

Det er vigtigt at holde disse forskellige faktureringscyklusser i tankerne, når du overvejer appfakturaer, afinstallation at apps og gebyrer for appbrug.

Selvom du kan se faste appgebyrer på din konto, når du godkender et appgebyr, forfalder gebyrerne ikke straks. Tilbagevendende appgebyrer opkræves på din konto, enten når du modtager din faktura for 30-dages Shopify-abonnement, eller når du overskrider din faktureringsgrænse, alt efter hvad der kommer først.

Afinstallation af apps med tilbagevendende opkrævninger

Sørg for, at du overvejer faktureringscyklusserne for apps, når du planlægger at afinstallere en app. Faste appgebyrer oprettes første gang et appgebyr godkendes, og derefter på den første dag i en apps faktureringscyklus. På grund af dette vises et gebyr på din faktura, selvom du afinstallerer en app allerede en dag eller to efter installationen.

Opkrævninger for appbrug

Gebyrer for appbrug er knyttet til en apps faktureringscyklus på 30-dage og repræsenterer gebyrer for brug af apps. Eftersom en apps faktureringscyklus ikke nødvendigvis vil være den samme som Shopifys 30-dages faktureringscyklus, kan brugsgebyrerne for en enkelt appfaktureringscyklus være spredt over to Shopify-abonnementsfakturaer. Du bør holde de forskellige faktureringscyklusser i tankerne, når du undersøger brugsgebyrerne på dine fakturaer.

Øg brugsgrænser for apps for brugsgebyrer

Apps, der udsteder brugsgebyrer, kan inkludere en forbrugsgrænse, der forhindrer, at appgebyrer overstiger en maksimumsgrænse i løbet af faktureringsperioden. Hvis dine udgifter i appen når den forbrugsgrænse, du har angivet, tillades der ingen yderligere gebyrer for appen, før en ny faktureringsperiode starter. Du kan undgå dette ved at øge forbrugsgrænsen for appen.

Trin

 1. Gå til Indstillinger > Fakturering i Shopify-administrator.
 2. Klik på Se alle abonnementer.
 3. Klik på ... ud for appen.
 4. Klik på Se brugsgrænse.
 5. Angiv et beløb i feltet NY BRUGSGRÆNSE FOR APP. Det nye beløb skal være større end den aktuelle brugsgrænse for appen. De opkrævning for appbrug, der vises her, kan være forskellige fra dem, der vises på din faktura. De mest opdaterede opkrævninger for appbrug vises her.
 6. Vælg afkrydsningsfeltet for at anerkende, at du ændrer din brugsgrænse for apps.
 7. Klik på Gem.
 8. Klik på Bekræft.

Engangsgebyrer for apps

Engangsgebyrer for apps opkræves for apps, der ikke faktureres løbende. Du får separate fakturaer for eventuelle engangsgebyrer for apps, og de vises ikke på din almindelige Shopify-abonnementsfaktura.

Forholdsmæssig fordeling, opgraderinger og nedgraderinger af apps

Hvis du opgraderer eller nedgrader dit abonnement med en app, vil appen bede dig om, at acceptere et nyt tilbagevendende gebyr. Dette skyldes, at Shopify kun tillader, at hver app har ét tilbagevendende gebyr aktiveret ad gangen. Det eksisterende tilbagevendende gebyr annulleres og erstattes af det nye.

Det nye tilbagevendende appgebyr opkræves enten med det samme eller efter appens aktuelle faktureringscyklus. Dette afhænger af appen.

Hvis det nye appgebyr anvendes med det samme, beregnes gebyret proportionelt på basis af forskellen i pris og det antal dage, der er tilbage i faktureringscyklussen, når du opgraderer dit abonnement ved at skifte fra et billigere gebyr til et dyrere gebyr. Hvis du f.eks. starter en 30-dages faktureringscyklus med et abonnement til 5,00 USD og opgraderer til et abonnement til 15,00 USD på dag 15 i faktureringscyklussen, opkræves du 5,00 USD + (15,00 USD - 5,00 USD) * (15/30) = 10,00 USD.

Hvis det nye appgebyr opkræves med det samme, vil du automatisk blive tilbud en appkredit baseret på forskellen i pris og det resterende antal dage i faktureringscyklussen, når du nedgraderer dit abonnement ved at flytte fra et dyrere gebyr til et billigere gebyr. Appkreditten kan bruges til fremtidige køb af apps i Shopify.

Anmod om en refusion eller kreditering for app

Hvis du vil anmode om en refusion eller kredit for en app, som du har købt i Shopify App Store, kan du bruge knappen Få support til at kontakte udvikleren af appen. Udvikleren kan godkende eller afvise din anmodning om refusion, afhængigt af omstændighederne. Tjek appens side eller udviklerens startside for at se, om de har en refusionspolitik.

Hvis appgebyret blev behandlet via Shopify, kan appens udvikler udstede en refusion til dig eller give dig en kredit. Kreditter anvendes til fremtidige køb i Shopify App Store. Alle kreditter, der anvendes til køb i Shopify App Store, er dokumenteret på din abonnementsfaktura.

Hvis appgebyret blev behandlet uden for Shopify, kan udvikleren behandle en refusion i henhold til den oprindeligt anvendte betalingsmetode.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Shopify App Store, og søg efter appen.
 2. Klik på appen, og klik derefter på Få support.
 3. Angiv dine oplysninger og en besked, og klik derefter på Send besked.

Svar sendes til den mailadresse, der er knyttet til dit login.

Bemærk: Du kan afinstallere apps i din butik, hvis du ikke vil bruge dem længere.

Ofte stillede spørgsmål om appfakturering

Hvorfor ser det ud til, at jeg bliver debiteret bagud?

Du vil se appgebyrer på din konto, så snart du installerer en app, men gebyrerne forfalder ikke, før du modtager din 30-dages faktura.

Hvorfor bliver jeg faktureret to gange for den samme 30-dages faktureringscyklus?

Hvis du bliver pålagt gebyrer for appbrug, efter Shopify-cyklussen er slut, men før faktureringscyklussen for apps nulstilles, vises disse brugsgebyrer på den næste faktura for Shopify-abonnementet.

Hvorfor anvendes der skatter på mine appgebyrer?

Hvis du bor i et område, hvor Shopify skal opkræve skatter på dine kontogebyrer, vises disse debiteringer på din Shopify-faktura. Det kan inkludere dine appgebyrer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis