Oversigt over din Shopify-faktura

Lær det grundlæggende om din Shopify-faktura.

Faktureringsoversigt

Der er fire afsnit på din faktura:

  • Abonnement viser gebyret for dit Shopify-abonnement. Hvis du skifter abonnement midt i en faktureringsperiode, tillægges der en abonnementskredit i dette afsnit.

  • Apps, som viser det opkrævede beløb for apps på denne faktura- Opkrævninger for apps fastsættes af appudvikleren. Appudviklere kan opkræve betaling for apps med gentagne gebyrer, forbrugsbaserede gebyrer eller et engangsgebyr. Hvis du har et problem med en opkrævning for en app, kan du kontakte udvikleren for at få hjælp.

  • Levering viser opkrævede beløb for dine leveringslabels og justeringer, der er foretaget i løbet af din faktureringsperiode.

  • Transaktionsgebyrer, som viser opkrævninger for transaktioner på denne faktura. Du bliver opkrævet et transaktionsgebyr, hvis du ikke bruger Shopify Payments.

Subtotal, skatteafgifter og total for fakturaen vises nederst på fakturaen.

Fakturaoversigt

Fakturaoversigten viser fakturaens betalingsproces. Den angiver det samlede beløb til betaling, den betalingsmetode, der er knyttet til fakturaen, faktureringsperioden og en betalingstidslinje for fakturaen. Betalingstidslinjen indeholder den dato, hvor fakturaen blev oprettet, samt datoer, hvor betaling for fakturaen mislykkes, og datoer, hvor betalingen er modtaget.

Tidslinje for faktura

Faktureringsperiode

En faktureringsperiode er den tid, der går mellem udstedelse af fakturaer. Du kan ændre dette tidsinterval, men du kan ikke vælge at modtage fakturaer på en bestemt dag i måneden. Fakturaer udstedes med tidszonen UTC.

Shopify har flere forskellige faktureringsperioder:

Faktureringsperiodens navn Faktureringsperiodens varighed
Faktureringsperiode for abonnement 30 dage eller 1, 2 eller 3 år
Faktureringsperiode for app 30 dage

Opkrævningstyper

Shopify har både gentagne betalinger og engangsbeløb. Det er vigtigt at forstå de forskellige gentagne betalinger eller engangsbeløb, som kan fremgå af din faktura. Engangsbeløb, som f.eks. gebyrer i forbindelse med registreringen af et domæne eller for køb af et tema, fremgår på en separat faktura.

Typer af gentagne betalinger

De følgende typer gentagne betalinger kan fremgå af din almindelige månedlige faktura:

Engangsopkrævninger

Du kan modtage enkelte fakturaer for følgende: typer af engangsbeløb:

Afgifter

Hvis din virksomhed ligger i en canadisk eller amerikansk jurisdiktion, hvor Shopify har en virksomhed, kræver loven, at Shopify opkræver gældende afgifter for dit abonnement. Du vil også se en beregning af afgifter, som er baseret på din placering.

Du kan se skatterne på en separat linje på din faktura:

Skattelinje på faktura

Se Skatter for flere informationer.

Om faktureringsgrænser

Ud over den månedlige fakturering for abonnementet udsteder Shopify også fakturaer efter behov i løbet af måneden i henhold til dine abonnementsbaserede faktureringsgrænser. Faktureringsgrænser er dollarværdier, som udløser fakturering, når omkostningerne for din kontoaktivitet overstiger grænsebeløbet.

Der opkræves penge fra din konto, når du når den faktureringsgrænse, som gælder i henhold til dit nuværende Shopify-abonnement. Du modtager en faktura:

  • Ved dagens slutning, hvis summen af dine transaktionsgebyrer og andre ventende opkrævninger overstiger det daglige grænsebeløb for din konto.

Bemærk: Afventende opkrævninger kan blive overført fra foregående dage. Hvis du har afventende opkrævninger for din konto, kan du modtage en faktura, der overstiger din daglige grænse, selvom din aktivitet denne dag ikke overskrider din daglige grænse.

  • På ´én gang, når den samlede sum af dine transaktionsgebyrer og andre udestående opkrævninger overstiger af det daglige grænsebeløb for din konto.

Du kan se grænserne for dine konti i afsnittet Fakturaer på siden Fakturering i din Shopify-administrator.

Hvis du når den daglige faktureringsgrænse for leveringslabels, kan du fortsætte med at købe leveringslabels svarende til 10 % af dit grænsebeløb, mens der oprettes en faktura. Eventuelle køb, der foretages på dette tidspunkt, inkluderes på din næste faktura. Du kan få mere at vide om, hvordan du faktureres for leveringslabels, ved at kontakte Shopify Support.

Opkrævninger, der udløses af din faktureringsgrænse, vises i afsnittet Alle fakturaer på siden Fakturering i din Shopify-administrator:

Listen Alle fakturaer

Tredjepartsbetalingsudbydere

Hvis din butik benytter en betalingstjenesteudbyder fra tredjepart opkræves du enten, når de samlede gebyrer og opkrævninger for din butik (herunder gentagne betalinger for installerede apps) overskrider en af din butiks faktureringsgrænser, eller ved afslutningen på din 30-dages faktureringsperiode. For eksempel:

  • Din konto faktureres ved dagens slutning, hvis den samlede sum af dine transaktionsgebyrer og andre udestående opkrævninger overstiger det daglige grænsebeløb for din konto.
  • Din konto faktureres på én gang, når den samlede sum for dine transaktionsgebyrer og andre udestående opkrævninger overstiger det maksimale grænsebeløb for din konto, som er det dobbelte af det daglige grænsebeløb for din konto.
  • Hvis den samlede sum for dine transaktionsgebyrer og andre udestående opkrævninger ligger under din faktureringsgrænse, faktureres din konto ved slutningen af af din 30-dages faktureringsperiode. Hvis du ændrer dit Shopify-abonnement, vil du blive faktureret én gang for eventuelle udestående og forholdsvise beløb.

Du kan se din butiks faktureringsgrænser i afsnittet Fakturaer på siden Fakturering i din Shopify-administrator.

Din første faktura omfatter ikke transaktionsgebyrer, men din anden faktura omfatter alle transaktionsgebyrer indtil dette tidspunkt.

Shopify-betalinger

Hvis din butik bruger Shopify Payments, fratrækkes kreditkortbehandlingsgebyrerne automatisk fra dine ordrer. For alle andre udestående opkrævninger, herunder tilbagevendende gebyrer for apps, som du har installeret, faktureres du, enten når dine udestående opkrævninger overstiger en af din butiks faktureringsgrænser, eller ved slutningen af din 30-dages faktureringsperiode, afhængigt af hvad der kommer først.

Du kan se din butiks faktureringsgrænser på siden Fakturering i dine Shopify-indstillinger.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis