Oversikt over Shopify-faktura

Du kan se fakturaer på siden Fakturering i Shopify-administrator. Siden Fakturering inneholder en oversikt over nylige fakturaer. Du kan klikke på en nylig faktura for å se en detaljert faktura, eller for å laste ned fakturaen.

For å se faktureringsprofilen og motta faktura-e-postmeldinger, må du ha tillatelsen Se fakturaer og motta faktura-e-postmeldinger.

Valuta på Shopify-fakturaen din

Av regnskapsgrunner blir de fleste Shopify-fakturaene belastet i amerikanske dollar. Forhandlere i noen land kan bli belastet i sin lokale valuta.

Belastninger på Shopify-fakturaen din

Fakturaen din kan inneholde flere typer kostnader. Følgende er de vanligste typene kostnader:

 • Abonnement viser belastningen for butikkens Shopify-abonnement. Hvis du flytter butikken til et lavere abonnement innenfor en faktureringsperiode, vil det legges til en abonnementskreditt i denne delen.
 • Apper viser appomkostninger knyttet til fakturaen. Appbelastninger blir angitt av apputvikleren. Apputviklere kan belaste for apper med gjentatte avgifter, bruksavgifter og engangsavgifter. Hvis du har et problem med en appomkostning, kan du kontakte utvikleren for å få hjelp.
 • Levering viser omkostninger for fraktetiketter og justeringer som er blitt gjort i løpet av faktureringssyklusen.
 • Transaksjonsgebyrer viser transaksjonsomkostninger knyttet til fakturaen. Du belastes transaksjonsavgifter hvis du ikke bruker Shopify Payments.

Fakturaens delsum, avgifter og totalsum vises nederst på fakturaen.

Eksporter en PDF-faktura

For å holde oversikt over fakturaer og få en detaljert oversikt over belastningene, kan du eksportere fakturaer i CSV- eller PDF-format. Hvis du velger PDF, består den eksporterte fakturaen av to hoveddeler:

 • en oversikt over belastningene dine
 • en detaljert oversikt over alle belastningene dine

Oversiktsdelen inneholder et sammendrag av fakturaens totalbeløp, sammen med en oversikt over hvordan det er oppdelt blant abonnement, apper, andre belastninger og skatter. Du finner viktig informasjon, som faktureringsperioder, butikknavn, betalingsmåte og belastningstyper. Denne delen kan også inneholde varsler om kommende betalinger eller bestemte krav, som omvendt belastet MVA for enkelte områder eller land.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. Finn den bestemte fakturaen du vil se i seksjonen Tidligere fakturaer, og klikk på den for å se fakturadetaljene.
 3. Klikk på Eksporter faktura på fakturaens detaljside.
 4. I dialogboksen Eksporter faktura kan du velge mellom å eksportere fakturaen som en CSV-fil for Excel, Numbers eller andre regnearkprogrammer, eller som en PDF-fil.
 5. Klikk på Eksporter faktura.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om å eksportere en CSV-fil, kan du se eksporter faktureringshistorikk.

Faktureringsperioder

En faktureringsperiode er tidsperioden mellom fakturaene. Du kan endre dette tidsintervallet, men du kan ikke velge hvilken dag i måneden du mottar fakturaene. Fakturaer utstedes i henhold til tidssonen UTC.

Shopify har noen få ulike faktureringssykluser:

Shopifys faktureringssykluser
Navn på faktureringssyklus Varighet på faktureringssyklus
Faktureringssyklus for abonnement 30 dager eller 1 år
Faktureringssyklus for app 30 dager

Belastningstyper

Shopify har både gjentatte kostnader og engangsvederlag. Sørg for å forstå de ulike gjentatte kostnadene eller engangsvederlagene som kan dukke opp på fakturaene. Engangsvederlagene, for eksempel avgiftene du betaler for å registrere et domene eller kjøpe et tema, vises på en separat faktura.

Gjentakende belastningstyper

Følgende typer gjentakende omkostninger kan forekomme på den månedlige fakturaen:

Éngangsbelastninger

Du kan få individuelle fakturaer for følgende typer engangsomkostninger:

Avgifter

Hvis bedriften din er lokalisert i kanadisk eller amerikansk jurisdiksjon der Shopifys bedrift er tilstedeværende, er Shopify lovpålagt å belaste gjeldende avgifter for abonnementet ditt. Det vises også beregning av avgifter basert på lokaliseringen din.

Du kan se avgiftene på en separat linje i fakturaen.

Se Avgifter for mer informasjon.

Hvis du bor i et område der Shopify er nødt til å belaste avgifter på noen av kontoomkostningene, vises disse omkostningene på Shopify-fakturaen din.

Om faktureringsterskler

I tillegg til månedlig abonnementsfakturering utsteder også Shopify fakturaer etter behov i løpet av måneden i henhold til abonnementsbaserte faktureringsterskler. Faktureringsterskler er dollarverdier som utløser fakturering når kostnaden av kontoaktiviteten overstiger terskelverdien.

Du mottar en faktura når totalsummen av tredjepartstransaksjonsavgifter og andre utestående omkostninger overstiger kontoens terskel. Månedlige abonnementsavgifter er inkludert i den løpende totalsummen, men de er ikke inkludert i terskelfakturaer.

Hvis du har noen tredjepartstransaksjonsgebyrer eller andre belastninger i den gjeldende faktureringsperioden, vises butikkens tersker i seksjonen Gjeldende faktureringsperiode på siden Fakturering i Shopify-administrator. Hvis du ikke har transaksjonsgebyrer eller belastninger, vises ikke butikkens terskel.

Hvis du når faktureringsgrensen og du er får tilsendt en faktura, kan du fortsette å kjøpe fraktetiketter til totalsummen når 110 % av terskelen din. Ingen ytterligere kjøp kan gjøres før du betaler for den tilsendte fakturaen. For eksempel: Hvis terskelen din er 400 dollar og kontoens aktivitet når 400 dollar, får du tilsendt en faktura. Du kan fremdeles kjøpe fraktetiketter til kontoaktiviteten din når 440 dollar (110 % av 400 dollar), men flere kjøp etter dette kan kun gjøres etter at du har betalt fakturaen din på 400 dollar.

Belastninger som utløses av faktureringsterskelen vises i seksjonen Gjeldende faktureringsperiode på siden Fakturering i Shopify-administratorinnstillingene.

Tredjepartsbetalingsleverandører

Hvis butikken bruker en tredjepartsbetalingsleverandør, kan det påløpe transaksjonsgebyrer for butikkens transaksjoner. Kombinert med eventuelle gjentakende appbelastninger eller andre gebyrer, kan dette føre til at butikken blir fakturert før den vanlige faktureringsperioden for abonnementet. Gå gjennom følgende retningslinjer for når du kan forvente en faktura fra Shopify:

 • Kontoen din faktureres når totalbeløpet for tredjepartstransaksjonsgebyrer og andre utestående kostnader overstiger kontoens faktureringsterskel.
 • Hvis totalsummen av tredjepartstransaksjonsavgifter og andre utestående omkostninger er under faktureringstersklene, faktureres kontoen på slutten av 30-dagersperioden. Hvis du endrer butikkens Shopify-abonnement blir du fakturert for alle utestående og proporsjonalt utregnede beløp.

Du kan se butikkens faktureringsterskler i seksjonen Gjeldende faktureringsperiode på siden Fakturering i Shopify-administrator.

Din første faktura inkluderer ikke tredjepartstransaksjonsgebyrer, men den andre fakturaen inkluderer alle tredjepartstransaksjonsgebyrer som har påløpt frem til det tidspunktet.

Shopify Payments

Hvis butikken bruker Shopify Payments, trekkes raten for kredittkortbehandling fra bestillingene automatisk. For eventuelle andre utestående omkostninger, inkludert gjentakende kostnader for eventuelle apper du har installert, faktureres du enten når totalsummen av utestående avgifter overstiger en av butikkens faktureringsterskler, eller på slutten av faktureringsperioden på 30 dager, avhengig av hva som kommer først.

Du kan se butikkens faktureringsterskler i seksjonen Gjeldende faktureringsperiode på siden Fakturering i Shopify-administratorinnstillingene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis