Oversikt over Shopify-faktura

Du kan se fakturaer på siden Fakturering i Shopify-administrator. Siden Fakturering inneholder en oversikt over nylige fakturaer. Du kan klikke på en nylig faktura for å se en detaljert faktura, eller for å laste ned fakturaen.

Butikkeieren og personale med tilatelsen Vis fakturering og motta fakturerings-e-poster mottar fakturaer på e-post, sammen med faktureringsrelaterte varsler.

Valuta på Shopify-fakturaen din

Av regnskapsgrunner blir de fleste Shopify-fakturaene belastet i amerikanske dollar. Forhandlere i noen land kan bli belastet i sin lokale valuta.

Belastninger på Shopify-fakturaen din

Fakturaen din kan inneholde flere typer kostnader. Følgende er de vanligste typene kostnader:

 • Abonnement viser belastningen for butikkens Shopify-abonnement. Hvis du flytter butikken til et lavere abonnement innenfor en faktureringsperiode, vil det legges til en abonnementskreditt i denne delen.
 • Apper viser appomkostninger knyttet til fakturaen. Appbelastninger blir angitt av apputvikleren. Apputviklere kan belaste for apper med gjentatte avgifter, bruksavgifter og engangsavgifter. Hvis du har et problem med en appomkostning, kan du kontakte utvikleren for å få hjelp.
 • Levering viser omkostninger for fraktetiketter og justeringer som er blitt gjort i løpet av faktureringssyklusen.
 • Transaksjonsgebyrer viser transaksjonsomkostninger knyttet til fakturaen. Du belastes transaksjonsavgifter hvis du ikke bruker Shopify Payments.

Fakturaens delsum, avgifter og totalsum vises nederst på fakturaen.

Detaljert PDF-faktura

Du kan laste ned en detaljert versjon av hver faktura som PDF. Fakturaen din er delt i to hoveddeler:

 • en oversikt over belastningene dine
 • en detaljert oversikt over alle belastningene dine

Oversikten viser totalbeløpet for fakturaen og hvordan den er delt mellom abonnement, apper, andre belastninger og avgifter. Du kan vise faktureringsperioder og andre detaljer som butikknavn, betalingsmåte, belastningstyper med mer. Oversikten inneholder merknader om viktige handlinger knyttet til fakturaen din, som en kommende betaling som forfaller, eller om du bor i et område eller et land der du må ta høyde for reversert merverdiavgift.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.

 2. Velg en nylig faktura.

 3. Klikk på Last ned.

Faktureringsperioder

En faktureringsperiode er tidsperioden mellom fakturaene. Du kan endre dette tidsintervallet, men du kan ikke velge hvilken dag i måneden du mottar fakturaene. Fakturaer utstedes i henhold til tidssonen UTC.

Shopify har noen få ulike faktureringssykluser:

Shopifys faktureringssykluser
Navn på faktureringssyklus Varighet på faktureringssyklus
Faktureringssyklus for abonnement 30 dager eller 1 år
Faktureringssyklus for app 30 dager

Belastningstyper

Shopify har både gjentatte kostnader og engangsvederlag. Sørg for å forstå de ulike gjentatte kostnadene eller engangsvederlagene som kan dukke opp på fakturaene. Engangsvederlagene, for eksempel avgiftene du betaler for å registrere et domene eller kjøpe et tema, vises på en separat faktura.

Gjentakende belastningstyper

Følgende typer gjentakende omkostninger kan forekomme på den månedlige fakturaen:

Éngangsbelastninger

Du kan få individuelle fakturaer for følgende typer engangsomkostninger:

Avgifter

Hvis bedriften din er lokalisert i kanadisk eller amerikansk jurisdiksjon der Shopifys bedrift er tilstedeværende, er Shopify lovpålagt å belaste gjeldende avgifter for abonnementet ditt. Det vises også beregning av avgifter basert på lokaliseringen din.

Du kan se avgiftene på en separat linje i fakturaen.

Se Avgifter for mer informasjon.

Hvis du bor i et område der Shopify er nødt til å belaste avgifter på noen av kontoomkostningene, vises disse omkostningene på Shopify-fakturaen din.

Om faktureringsterskler

I tillegg til månedlig abonnementsfakturering utsteder også Shopify fakturaer etter behov i løpet av måneden i henhold til abonnementsbaserte faktureringsterskler. Faktureringsterskler er dollarverdier som utløser fakturering når kostnaden av kontoaktiviteten overstiger terskelverdien.

Du mottar en faktura når totalsummen av tredjepartstransaksjonsavgifter og andre utestående omkostninger overstiger kontoens terskel. Månedlige abonnementsavgifter er inkludert i den løpende totalsummen, men de er ikke inkludert i terskelfakturaer.

Hvis du har noen tredjepartstransaksjonsgebyrer eller andre belastninger i den gjeldende faktureringsperioden, vises butikkens tersker i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administrator. Hvis du ikke har transaksjonsgebyrer eller belastninger, vises ikke butikkens terskel.

Hvis du når faktureringsgrensen og du er får tilsendt en faktura, kan du fortsette å kjøpe fraktetiketter til totalsummen når 110 % av terskelen din. Ingen ytterligere kjøp kan gjøres før du betaler for den tilsendte fakturaen. For eksempel: Hvis terskelen din er 400 dollar og kontoens aktivitet når 400 dollar, får du tilsendt en faktura. Du kan fremdeles kjøpe fraktetiketter til kontoaktiviteten din når 440 dollar (110 % av 400 dollar), men flere kjøp etter dette kan kun gjøres etter at du har betalt fakturaen din på 400 dollar.

Omkostninger som utløses av faktureringsterskelen vises i faktureringslogg-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administrator.

Tredjepartsbetalingsleverandører

Hvis du bruker en tredjepartsleverandør, faktureres du enten når totalbeløpet av butikkens avgifter og omkostninger (inkludert gjentatte kostnader for eventuelle apper du har installert) overstiger en av butikkens faktureringsterskler, eller ved slutten av faktureringssyklusen på 30 dager. For eksempel:

 • Kontoen faktureres på slutten av dagen hvis totalsummen av tredjepartstransaksjonsavgifter og andre utestående omkostninger overstiger kontoens daglige terskelbeløp.
 • Kontoen faktureres når totalsummen av tredjepartstransaksjonsavgifter og andre utestående omkostninger overstiger kontoens maksimale terskelbeløp, som er dobbelt så stort som kontoens daglige terskel.
 • Hvis totalsummen av tredjepartstransaksjonsavgifter og andre utestående omkostninger er under faktureringstersklene, faktureres kontoen på slutten av 30-dagersperioden. Hvis du endrer butikkens Shopify-abonnement blir du fakturert for alle utestående og proporsjonalt utregnede beløp.

Du kan se butikkens faktureringsterskel i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administratoren.

Din første faktura inkluderer ikke tredjepartstransaksjonsgebyrer, men den andre fakturaen inkluderer alle tredjepartstransaksjonsgebyrer som har påløpt frem til det tidspunktet.

Shopify Payments

Hvis butikken bruker Shopify Payments, trekkes raten for kredittkortbehandling fra bestillingene automatisk. For eventuelle andre utestående omkostninger, inkludert gjentakende kostnader for eventuelle apper du har installert, faktureres du enten når totalsummen av utestående avgifter overstiger en av butikkens faktureringsterskler, eller på slutten av faktureringsperioden på 30 dager, avhengig av hva som kommer først.

Du kan se butikkens faktureringsterskler på Fakturering-siden i Shopify-innstillingene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis