Oversikt over Shopify-faktura

Lær det grunnleggende om Shopify-fakturaen din.

Fakturaoversikt

Fakturaen inneholder fire deler:

  • Abonnement viser omkostningene for Shopify-abonnementet. Hvis du bytter abonnement midt i en faktureringssyklus, vises en abonnementskreditt i denne delen.

  • Apper viser appomkostninger knyttet til fakturaen. Appbelastninger blir angitt av apputvikleren. Apputviklere kan belaste for apper med gjentatte avgifter, bruksavgifter og engangsavgifter. Hvis du har et problem med en appomkostning, kan du kontakte utvikleren for å få hjelp.

  • Levering viser omkostninger for fraktetiketter og justeringer som er blitt gjort i løpet av faktureringssyklusen.

  • Transaksjonsavgifter viser transaksjonsomkostninger knyttet til fakturaen. Du belastes transaksjonsavgifter hvis du ikke bruker Shopify Payments.

Fakturaens delsum, avgifter og totalsum vises nederst på fakturaen.

Fakturasammendrag

Fakturasammendraget viser fakturaens innbetalingsprosess. Det oppgir totalbeløpet som kan betales, betalingsmåten som er knyttet til fakturaen, faktureringsperioden og en betalingstidslinje for fakturaen. Betalingstidslinjen inkluderer datoen da fakturaen ble opprettet, samt datoene for mislykkede og vellykkede betalinger.

Fakturatidslinje

Faktureringssykluser

En faktureringssyklus er tidsperioden mellom fakturaene. Du kan endre dette tidsintervallet, men du kan ikke velge hvilken dag i måneden du mottar fakturaene. Fakturaer utstedes i henhold til tidssonen UTC.

Shopify har noen få ulike faktureringssykluser:

Navn på faktureringssyklus Varighet på faktureringssyklus
Faktureringssyklus for abonnement 30 dager eller ett, to eller tre år
Faktureringssyklus for app 30 dager

Type omkostninger

Shopify har både gjentakende omkostninger og engangsomkostninger. Det er viktig å forstå de ulike gjentakende omkostningene eller engangsomkostningene som kan dukke opp på fakturaene. Engangsomkostninger, for eksempel avgiftene du betaler for å registrere et domene eller kjøpe et tema, vises på en separat faktura.

Type gjentakende omkostninger

Følgende typer gjentakende omkostninger kan forekomme på den månedlige fakturaen:

Engangsomkostninger

Du kan få individuelle fakturaer for følgende typer engangsomkostninger:

Skatter

Hvis forretningen din er lokalisert i kanadisk eller amerikansk jurisdiksjon der Shopifys forretning er tilstedeværende, er Shopify lovpålagt å belaste gjeldende avgifter for abonnementet ditt. Det vises også beregning av avgifter basert på lokaliseringen din.

Du kan se avgiftene på en separat linje i fakturaen:

Avgiftslinje på fakturaen

Se Avgifter for mer informasjon.

Om faktureringsterskler

I tillegg til månedlig abonnementsfakturering utsteder også Shopify fakturaer etter behov i løpet av måneden i henhold til abonnementsbaserte faktureringsterskler. Faktureringsterskler er dollarverdier som utløser fakturering når kostnaden av kontoaktiviteten overstiger terskelverdien.

Kontoen belastes når du når faktureringsterskelen for det gjeldende Shopify-abonnementet. Du mottar faktura i følgende tilfeller:

  • På slutten av dagen hvis totalsummen av transaksjonsavgifter og andre ventende omkostninger overstiger kontoens daglige terskelbeløp.
  • Med en gang når totalsummen av transaksjonsavgifter og andre utestående omkostninger overstiger beløpets maksimale terskelbeløp, som er dobbelt så stort som det daglige terskelbeløpet for kontoen.

Du kan kontrollere kontoens terskelbeløp i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administratoren.

Hvis du når den daglige faktureringsterskelen for fraktetiketter, kan du fortsette å kjøpe fraktetiketter tilsvarende 10 % av terskelbeløpet mens det genereres en faktura. Eventuelle kjøp gjort på dette tidspunktet er inkludert på neste faktura. For å finne ut mer om hvordan du blir fakturert for fraktetiketter, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte.

Omkostninger som utløses av faktureringsterskelen vises i Alle fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administratoren:

Alle fakturaer

Tredjeparts betalingsleverandører

Hvis du bruker en tredjepartsleverandør, faktureres du enten når totalbeløpet av butikkens avgifter og omkostninger (inkludert gjentatte kostnader for eventuelle apper du har installert) overstiger en av butikkens faktureringsterskler, eller ved slutten av faktureringssyklusen på 30 dager. For eksempel:

  • Kontoen faktureres på slutten av dagen hvis totalsummen av transaksjonsavgifter og andre utestående omkostninger overstiger kontoens daglige terskelbeløp.
  • Kontoen faktureres med en gang når totalsummen av transaksjonsavgifter og andre utestående belastninger overstiger kontoens maksimale terskelbeløp, som er dobbelt så stort som kontoens daglige terskel.
  • Hvis totalsummen av transaksjonsavgifter og andre utestående omkostninger er under faktureringstersklene, faktureres kontoen på slutten av 30-dagersperioden. Hvis du bytter Shopify-abonnement, blir du fakturert med én gang for eventuelle utestående og forholdsmessig beregnede beløp.

Du kan se butikkens faktureringsterskel i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administratoren.

Den første fakturaen inkluderer ikke transaksjonsavgifter, men den andre fakturaen inkluderer alle transaksjonsavgifter opp til det punktet.

Shopify Payments

Hvis butikken bruker Shopify Payments, trekkes behandlingsgebyrene for kredittkort fra bestillingene automatisk. For eventuelle andre utestående omkostninger, inkludert gjentakende omkostninger for eventuelle apper du har installert, faktureres du enten når totalsummen av utestående omkostninger overstiger en av butikkens faktureringsterskler, eller på slutten av faktureringssyklusen på 30 dager, avhengig av hva som kommer først.

Du kan se butikkens faktureringsterskler på Fakturering-siden i Shopify-innstillingene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis