Personvern og sikkerhet

Shopify prioriterer beskyttelsen av personopplysninger for å opprettholde kundenes tillit. Plattformen er utviklet for å tilveiebringe åpenhet og kontroll over personopplysninger, sikre overholdelse av alle lover som omhandler personvern og databeskyttelse. Overholdelse av personvern- og databeskyttelseslover er avgjørende når du selger produkter gjennom Shopify, og fokuserer på databegrensning, gjennomsiktighet, kontroll og sikkerhet.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis