Sekretess och säkerhet

Shopify prioriterar skyddet av personlig information för att upprätthålla kundernas förtroende. Plattformen är utformad för att ge insyn och kontroll över personuppgifter, säkerställa efterlevnad av global lagstiftning om integritet och dataskydd. Det är viktigt att följa lagar om integritet och dataskydd när du säljer produkter via Shopify, med fokus på dataminimering, transparens, kontroll och säkerhet.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis