Ditt konto

Shopify har två typer av konton med olika tillståndsalternativ: kontoägare och personalkonton.

Kontoägaren är den person vars e-postadress och kontaktinformation ursprungligen uppgavs för att registrera Shopify-användaren. Det är endast kontoägare som kan:

Se Pausa eller stäng din butik om du vill avsluta ditt konto. Inga åtgärder krävs om du vill avsluta ditt konto under din gratis testversion och du inte har valt en prissättningsplan. Ditt konto fryses i slutet av din testperiod och du debiteras inte.

Se Adminkonton för personal för att läsa om personalkonton. Se Inställning av personalkontotillstånd för att läsa om personaltillstånd.

If you are a staff member and you need to reset your password or to change your access permissions, then you need to contact the store's account owner.

I detta avsnitt

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis