Ditt konto

Shopify har följande typer av behörighetsalternativ: butiksägare, personal och behörighet på organisationsnivå.

Butiksägaren är den person vars e-postadress och kontaktinformation som ursprungligen uppgavs för att registrera sig för Shopify. Endast butiksägare kan göra följande åtgärder:

Se pausa eller stäng din butik om du vill avsluta din butik. Inga åtgärder krävs om du vill stänga din butik under din gratis testversion och du inte har valt en prissättningsplan. Din butik fryses i slutet av din testperiod och du debiteras inte.

Läs mer om personalbehörigheter i personal.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis