Ditt konto

Shopify har följande typer av konton:

Läs mer om personal och behörigheter i personal.

Se Pausa eller inaktivera din butik om du vill inaktivera din butik. Inga åtgärder krävs om du vill inaktivera din butik under din gratis testversion och du inte har valt en prissättningsplan. Din butik fryses i slutet av din testperiod och du debiteras inte.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis