Ditt konto

Shopify har två typer av behörighetsalternativ: butiksägare och personal.

Butiksägaren är den person vars e-postadress och kontaktinformation ursprungligen användes för att registrera sig för Shopify. Endast butiksägare kan:

Om du vill stänga din butik, se pausa eller Stäng din butik. Inga åtgärder krävs om du vill stänga din butik under din kostnadsfria provperiod och du inte har valt en prissättningsplan. Din butik fryser i slutet av din testperiod och du kommer inte att bli debiterad.

Om du vill veta mer om personalbehörigheter, se Personal.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis