Sälja din Shopify-butik

Du kan sälja din Shopify-butik till en annan entreprenör och tjäna pengar på försäljningen.

Förberedelser för att sälja din butik

Granska följande förberedelser innan du säljer din butik:

 • Se till att din Shopify-butik är uppdaterad, att din butiks lager är korrekt och att alla butiksfunktioner och åtgärder fungerar som avsett.
 • Se till att ha en företagsvärdering genomförd för att beräkna företagets verkliga marknadspris.
 • Identifiera vilka företagsuppgifter och vilken information du behöver behålla för din egen dokumentation efter försäljningen. Spara till exempel dina fakturor genom att exportera din faktureringshistorik. Överväg att exportera din utbetalningshistorik och dina transaktioner om du använder Shopify Payments.
 • Avgör om några befintliga kontrakt eller skyldigheter kommer att påverkas av försäljningen av din butik till en ny ägare.

  • Om du använder Shopify Capital eller Shopify Credit kommer du inte kunna överföra din butik.
  • Om du har en aktiv Shopify Balance måste du tömma ditt Balance-konto och kontakta Shopify-supporten för ytterligare hjälp med en överföring av butiksägande.
 • Ange alla krav som måste upprätthållas med det nya ägandet, till exempel kontrakt för nuvarande personal, befintliga varumärkestillgångar eller marknadsföringsriktlinjer, eller befintliga kontrakt eller professionella relationer med tredje parter (till exempel distributionstjänster eller betalningsprocessorer).

 • Skapa en plan för att föra över ditt företag till nytt ägande, inklusive tidslinjen. Beroende på företagets storlek och komplexitet kan det ta dagar till månader att introducera en ny ägare till ditt varumärke och dina butiksprocesser.

Resurser:

Var du ska sälja din butik

Shopify-butiksägare måste självständigt bedriva all försäljning av sina Shopify-butiker separat från Shopify-plattformen. Om du inte har en köpare som är villig att ta över äganderätten av din butik, kan du publicera din butik för försäljning på tredjeparts online-marknadsplatser för företag som mäklar försäljningen av e-handelsföretag mellan säljare och kunder.

Några exempel på dessa marknadsplatser är:

Varje tredjepartsmarknadsplats har olika krav och listningssteg, och kan inkludera ytterligare oberoende bedömningar av ditt företag, juridiska resurser och mellanhänder för att hjälpa dig att hitta en köpare och slutföra försäljningen. Marknadsplatser från tredje part debiterar ofta extra avgifter för sina tjänster, som inte konfigureras, kontrolleras eller hämtas in av Shopify.

Efter att ha identifierat en köpare bör du kontakta juridisk expertis för att få hjälp med dokumentation avseende försäljning av din butik, inklusive att skapa ett försäljningskontrakt som beskriver eventuella krav eller överenskommelser för båda parter.

Överför äganderätten för din Shopify-butik

När du har bekräftat en köpare och alla parter har accepterat villkoren för försäljningen kan du överföra äganderätten av din butik till den nya ägaren i Shopify-admin. Om du har köpt en anpassad domän för din butik måste du även överföra äganderätten av domänen till den nya ägaren.

Steg:

 1. Uppdatera företagets kontaktinformation för din butik på sidan butiksinformation i din Shopify-admin, inklusive butikens e-postadress, butikstelefon och företagsadress.
 2. Uppdatera butiksaviseringsinformationen till den nya ägaren, till exempel e-postadressen för nya orderaviseringar.
 3. Uppdatera kontaktuppgifter för anpassade domäner som du har köpt för din butik. Följ stegen för att redigera din kontaktinformation om du har köpt en anpassad domän från Shopify.
 4. Följ stegen för att uppdatera din faktureringsinformation till den nya ägarens faktureringsinformation. Om du har några tredjepartsappar som har din faktureringsinformation utanför Shopify ska du även uppdatera din faktureringsinformation till den nya ägarens faktureringsinformation.
 5. Uppdatera din butiks utbetalningsinformation till den nya ägarens bankkonto. Gör detta för alla aktiva betalningsmetoder som din butik stöder.

  • Följ stegen för att redigera bankkontoinformationen som är registrerad om du använder Shopify Payments. Du måste också uppdatera din skatteinformation.
  • Om du använder betalningsleverantörer från tredje part (såsom PayPal), växlar du det konto som är kopplat till butiken till den nya ägaren, eller överför äganderätten av det tillhörande kontot till den nya ägaren från betalningsleverantörens plattform.
 6. Följ stegen för att officiellt överföra butiksägandet av butiken till den nya ägaren. Detta tar bort kontoägares behörigheter från din Shopify-inloggning, så vissa delar av butikens Shopify-admin (till exempel betalnings- och faktureringsinformation) blir begränsade till dig.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis