Konfigurera Shopify Payments

Obs! Shopify Payments är endast tillgängligt för butiker i vissa länder. Se Kan jag använda Shopify Payments? om du vill ha en lista över de länder som stöds.

Ställ in utbetalningsaviseringar

Som standard skickar Shopify dig ett e-postmeddelande när en utbetalning skickas till ditt bankkonto. E-postmeddelandet innehåller det betalda beloppet och en länk till utbetalningen i din butik, så att du kan granska den ingående beställnings-och kundinformationen. Du kan aktivera eller inaktivera dessa e-postmeddelanden i dina inställningar för Shopify Payments.

Steg:

 1. Klicka på Hantera i avsnittet Shopify Payments. 3. Markera eller avmarkera Aktivera aviseringar under Utbetalningsschema i avsnittet Utbetalningsinformation. 4. Klicka på Spara.

Ställ in bedrägeriförebyggande

Shopify Payments kan göra förbättrade kontroller av bedrägerianalys för att meddela om en beställning är potentiellt bedräglig. Shopify Payments har två bedrägerifilter som du kan välja att aktivera, AVS och CVV:

 • Addressverifieringssystem (AVS) – Jämför den numeriska delen av kundens faktureringsadressen och postnumret till den information som finns i filen med kreditkortsutfärdaren. Detta hjälper till att minska stora mängder bedrägerier, eftersom obehöriga användare ofta inte har rätt faktureringsadress.

 • Kreditkortsverifieringsvärde (CVV) -CVV är ett 3-siffrigt eller 4-siffrigt nummer på baksidan av kundens kreditkort. Kreditkortsföretag förbjuder lagring av CVV-koden, så att fråga om CVV är ett sätt att se till att en kund har kortet fysiskt i sin besittning. Kreditkortsinformation som stulits från en handelsdatabas är även mindre användbar, eftersom den inte ska innehålla CVV information.

Obs! alla banker stöder inte AVS och CVV säkerhetskontroller. När det är aktiverat gäller AVS och CVV bedrägerifilter endast för beställningar där kundens kortutfärdande bank stöder dessa kontroller. Om en bank inte stöder AVS eller CVV säkerhetskontroller, behandlas ordern, men säkerhetskontrollen är inte flaggad som en riskindikator i riskanalysverktyget.

Steg:

 1. Klicka på Hantera i avsnittet Shopify Payments. 3. I avsnittet Bedrägeriförebyggande markerar du de alternativ som du vill använda för att avvisa avgifter automatiskt. 4. Klicka på Spara.

Redigera bankkontoinformation

Om du byter bank eller om dina bankkontouppgifter ändras kan du uppdatera informationen i dina inställningar för Shopify Payments. Du måste verifiera dina gamla bankkontouppgifter för att redigera bankinformation.

Du kan inte använda förbetalda bankkort som bankkontouppgifter för att få utbetalningar från Shopify Payments.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på Byt bankkonto under Utbetalningskonto i avsnittet Utbetalningsinformation.
 3. Ange dina kontouppgifter och klicka sedan på Spara.

Obs! Om du lägger till ett japanskt bankkonto måste du använda Kanji (full bredds)-tecken.

Redigera kundens fakturainformation

Du kan ändra den information som visas på kundens kreditkortsräkning när de gör ett köp i din butik. Du måste lägga till ditt telefonnummer så att kunderna kan ringa dig om det är något problem. Du kan också lägga till namnet på din butik så att dina kunder vet vad kreditkortsavgiften avser.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. Ange en deskriptor för kundens kontoutdrag och ditt telefonnummer i avsnittet Kundens kontoutdrag och klicka sedan på Spara.

Uppdatera dina skatteuppgifter

När du ställer in Shopify Payments måste du ange dina skatteuppgifter. Alla företag måste lämna in ett skatte-ID. Om du är en enskild innehavare och inte har ett skatte-ID, kan du istället uppge ditt Social Insurance Number (SIN) eller de fyra sista siffrorna i ditt Social Security Number (SSN).

Om det skatteid som du skickar inte är giltigt måste du uppdatera det. Du får ett e-postmeddelande från Shopify och en avisering visas på startsidan för din Shopify admin när du är skyldig att uppdatera dina skatteinformation.

Från och med den 24 juni, 2019, måste du kontakta Shopify-support för att uppdatera dina skatteuppgifter.

Skatterapportering

Som handlare är du skyldig att följa alla gällande bestämmelser, inklusive skatterapportering. Beroende på din jurisdiktion kan Shopify Payments även vara skyldiga att rapportera din försäljning till de lokala skattemyndigheterna.

I USA, Australien och Europa finns unika skatterapporteringskrav.

USA

I USA måste du skicka in en 1099-K blankett till IRS om du uppfyller något av följande kriterier:

 • Du behandlar mer än 20 000 USD och har mer än 200 transaktioner.
 • Du uppfyller din stats individuella tröskelvärden.

Denna blankett genereras av Shopify Payments och tillhandahålls till både dig och IRS på årsbasis. Endast butiksägare kan komma åt information som relaterar till 1099-K-blanketten.

Blanketten som du mottar från Shopify redovisar endast transaktioner som har behandlats av Shopify Payments. Transaktioner som har behandlats av andra gateways, till exempel PayPal, redovisas i en separat blankett som tillhandahålls av den gatewayen.

Butiksägare kan ladda ner en kopia av 1099-K i avsnittet betalningar i Shopify-administratören.

Läs mer om 1099-K-blanketten på den officiella webbplatsen för IRS.

 1. Klicka på Visa utbetalningari avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på dokument.
 3. Klicka på Ladda ner PDF bredvid skatteformuläret 1099-K.

Om du behöver hänvisa till en lista över transaktioner som kommer att redovisas i din 1099-K-blankett, kan butiksägare ladda ner dem i CSV-format.

 1. Klicka på Visa utbetalningari avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på Transaktioner.
 3. Klicka på Exportera.
 4. Välj 1099-K-transaktioner.
 5. Välj datumintervall för transaktioner som ska laddas ner.
 6. Klicka på Exportera objekt.

Australien

I Australien måste du rapportera hur mycket GST som betalats på transaktionsavgifter till skattemyndigheten. För att få den här informationen kan du antingen ladda ner en genererad faktura eller exportera en fil med din transaktionsinformation.

Ladda ner en genererad faktura

Du kan ladda ner månadsfakturor för att skicka in med din skattefordran. Varje faktura kommer innehålla den totala GST som betalats på transaktionsavgifter för alla ordrar som gjorts i din butik den månaden. Den här funktionen använder UTC-tidzonen som kan skilja sig från din butiks tidszon. Om du vill ha en rapport som använder din butiks tidszon kan du exportera en lista över transaktionerna i din butik som en CSV-fil. Dokumentavsnittet är endast tillgängligt för butiksägaren. Personal kan inte komma åt det här avsnittet även om de har beviljats alla tillgängliga behörigheter.

Fakturan för varje månad genereras den 5: e påföljande månad. Till exempel genereras fakturan för juni den 5: e juli. Om du inte hade några transaktioner med Shopify Payments under en viss månad kommer ingen faktura att genereras för den månaden.

Steg:

 1. Klicka på Visa utbetalningari avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på dokument.
 3. Klicka på Ladda ner PDF bredvid fakturan som du vill ladda ner i dialogrutan skattedokument.

Du kan nu skicka in denna faktura med dina skattefordringar.

Exportera transaktionsavgifter

Du kan exportera en lista över transaktionerna i din butik som en CSV-fil. CSV-filen innehåller en GST-kolumn för australiensiska handlare.

Steg:

 1. Klicka på knappen Visa utbetalningar i avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på Transaktioner.
 3. Klicka på Exportera. En CSV-fil laddas ner i din webbläsare.
 4. Öppna CSV-filen i en kalkylbladsredigerare.
 5. Den sista kolumnen i CSV-filen visar hur mycket GST som inhämtats för varje transaktion.
 6. Använd verktyget Summa för att beräkna den totala gst som du har samlat in.

Singapore

I Singapore måste du rapportera hur mycket GST som betalats på transaktionsavgifter till skattemyndigheten. För att få den här informationen kan du antingen ladda ner en genererad faktura eller exportera en fil med din transaktionsinformation.

Ladda ner en genererad faktura

Du kan ladda ner månadsfakturor för att skicka in med din skattefordran. Varje faktura kommer innehålla den totala GST som betalats på transaktionsavgifter för alla ordrar som gjorts i din butik den månaden. Den här funktionen använder UTC-tidzonen som kan skilja sig från din butiks tidszon. Om du vill ha en rapport som använder din butiks tidszon kan du exportera en lista över transaktionerna i din butik som en CSV-fil. Dokumentavsnittet är endast tillgängligt för butiksägaren. Personal kan inte komma åt det här avsnittet även om de har beviljats alla tillgängliga behörigheter.

Fakturan för varje månad genereras den 5: e påföljande månad. Till exempel genereras fakturan för juni den 5: e juli. Om du inte hade några transaktioner med Shopify Payments under en viss månad kommer ingen faktura att genereras för den månaden.

Steg:

 1. Klicka på Visa utbetalningari avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på dokument.
 3. Klicka på Ladda ner PDF bredvid fakturan som du vill ladda ner i dialogrutan skattedokument.

Du kan nu skicka in denna faktura med dina skattefordringar.

Exportera transaktionsavgifter

Du kan exportera en lista över transaktionerna i din butik som en CSV-fil. CSV-filen innehåller en GST-kolumn för handlare i Singapore.

Steg:

 1. Klicka på knappen Visa utbetalningar i avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på Transaktioner.
 3. Klicka på Exportera. En CSV-fil laddas ner i din webbläsare.
 4. Öppna CSV-filen i en kalkylbladsredigerare.
 5. Den sista kolumnen i CSV-filen visar hur mycket GST som inhämtats för varje transaktion.
 6. Använd verktyget Summa för att beräkna den totala gst som du har samlat in.

Europa

Shopify Payments avgifter omfattar inte mervärdesskatt (moms) för butiker i Europa med undantag för Irland. Du kan behöva redovisa moms till den lokala tillämpliga skattesatsen i din momsdeklaration. För att få den här informationen kan du antingen ladda ner en genererad faktura eller exportera en fil med dina transaktionsuppgifter.

För butiker i Irland debiteras en moms på 23% utöver avgifter för Shopify Payments.

Ladda ner en genererad faktura

Du kan ladda ner månadsfakturor för att skicka in med din skattefordran. Varje faktura kommer innehålla den totala momsen som betalats på transaktionsavgifter för alla ordrar som gjorts i din butik den månaden. Den här funktionen använder UTC-tidzonen som kan skilja sig från din butiks tidszon. Om du vill ha en rapport som använder din butiks tidszon kan du exportera en lista över transaktionerna i din butik som en CSV-fil.

Fakturan för varje månad genereras den 5: e påföljande månad. Till exempel genereras fakturan för juni den 5: e juli. Om du inte hade några transaktioner med Shopify Payments under en viss månad kommer ingen faktura att genereras för den månaden.

Steg:

 1. Klicka på Visa utbetalningari avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på dokument.
 3. Klicka på Ladda ner PDF bredvid fakturan som du vill ladda ner i dialogrutan skattedokument.

Du kan nu skicka in denna faktura med dina skattefordringar.

Exportera transaktionsavgifter

Du kan exportera en lista över transaktionerna i din butik som en CSV-fil. CSV-filen innehåller en moms-kolumn för europeiska handlare.

Steg:

För att exportera dina transaktioner:

 1. Klicka på Visa utbetalningari avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på Transaktioner.
 3. Klicka på Exportera. En CSV-fil laddas ner i din webbläsare.
 4. Öppna CSV-filen i en kalkylbladsredigerare.
 5. Den sista kolumnen i CSV-filen visar hur mycket moms som samlats in för varje transaktionen.
 6. Använd verktyget Summa för att beräkna den totala mervärdesskatt som du har samlat in.

Bekräfta din identitet

Shopify och dess bankpartners kan när som helst be dig att verifiera din identitet. I de flesta fall kräver detta att du skickar in en bild av ett myndighetsutfärdat foto-ID tillsammans med eventuell nödvändig företagsdokumentation.

Kontoägaren kan ladda upp dokumenten som krävs från en banner som visas på din Shopify-startsida om du behöver verifiera din verksamhet. Under verifieringen kan dina utbetalningar parkeras tills din identitet har verifierats men vanligtvis är din butik fortfarande öppen och kunderna kan oftast fortfarande köpa dina produkter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis