Konfigurera Shopify Payments

Följande avsnitt inkluderar valfria uppgifter som du kan använda för att konfigurera Shopify Payments.

Slå på eller av utbetalningsaviseringar

Som standard skickar Shopify dig ett e-postmeddelande när en utbetalning skickas till ditt bankkonto. E-postmeddelandet innehåller det betalda beloppet och en länk till utbetalningen i din butik, så att du kan granska den ingående beställnings-och kundinformationen. Du kan aktivera eller inaktivera dessa e-postmeddelanden i dina inställningar för Shopify Payments.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. Markera eller avmarkera Aktivera aviseringar under Utbetalningsplan i avsnittet Utbetalningsinformation.
 3. Klicka på Spara.

Ändra beskrivningen för din utbetalningsinformation

Utbetalningsutdragsbeskrivningen visar dina utbetalningar på ditt kontoutdrag. Som standard är din utbetalningsutdragsbeskrivning Shopify. Om du befinner dig i Storbritannien eller på Irland anges din utbetalningsutdragsbeskrivning med Earthport PLC Shopify, istället för Shopify.

Vissa utbetalningsutdragsbeskrivningar kan innehålla ytterligare information på ditt kontoutdrag. Ytterligare information läggs till av din bank och kan inte ändras.

Du kan ändra utbetalningens utseende genom att redigera beskrivningen i dina betalningsleverantörsinställningar. Kontoutdragsbeskrivningar måste innehålla mellan 5 och 22 tecken. Endast latinska bokstäver stöds och en beskrivning kan inte innehålla specialtecken <, >, ' eller ".

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. Redigera din deskriptor under Deskriptor för utbetalningsutdrag i området för Utbetalningsinformation.
 3. Klicka på Spara.

Det kan ta upp till tre arbetsdagar för ändringar i din utbetalningsutdragsbeskrivning att synas på ditt bankkonto, eller till dess att din nuvarande utbetalningscykel är avslutad. Om du ändrar din beskrivning ändras endast utseendet på framtida utbetalningar, inte på tidigare eller inplanerade utbetalningar.

Ändra dina inställningar för bedrägeriskydd

När du använder Shopify Payments för att bearbeta transaktioner i din butik utförs förbättrad bedrägerianalys automatiskt. Resultaten av analysen visas som bedrägerianalysindikatorer i ordern, och detta kan du använda som hjälp för att avgöra om du ska distribuera ordern.

Shopify Payments har två bedrägerifilter som du kan välja att aktivera, AVS och CVV:

 • Adressverifieringssystem (AVS) - AVS jämför den numeriska delen av kundens faktureringsadress och postnummer med den information som finns sparad hos kreditkortsutgivare.

 • Kortverifieringsvärde (CVV) – CVV är ett 3-siffrigt eller 4-siffrigt nummer på kundens kreditkort. Kreditkortsföretag förbjuder lagring av CVV-koden, så att fråga om CVV är ett sätt att säkerställa att en kund har kortet fysiskt i sin ägo. Kreditkortsinformation som stulits från en handelsdatabas är även mindre användbar, eftersom den inte ska innehålla CVV-information.

Du kan också välja att automatiskt neka transaktioner som inte klarar verifiering genom att aktivera Neka debiteringar som inte klarar AVS-postnummerverifiering och Neka debiteringar som inte klarar CVV-verifiering.Om du aktiverar dessa inställningar nekas ett transaktionsförsök som inte klarar verifieringen och ingen order läggs.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. I avsnittet Bedrägeriförebyggande, markera de alternativ som du vill använda för att avvisa avgifter automatiskt.
 3. Klicka på Spara.

Redigera bankkontoinformation

Om du byter bank eller om dina bankkontouppgifter ändras kan du uppdatera informationen i dina inställningar för Shopify Payments. Du måste verifiera dina gamla bankkontouppgifter för att redigera bankinformation.

Du kan inte använda förbetalda bankkort som bankkontouppgifter för att få utbetalningar från Shopify Payments.

Kontakta supporten för hjälp om du inte kommer ihåg din gamla bankkontoinformation eller inte kan verifiera den.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på Byt bankkonto under Utbetalningskonto i avsnittet Utbetalningsinformation.
 3. Ange dina kontouppgifter och klicka sedan på Spara.

Redigera kundens fakturainformation

Du kan ändra den information som visas på kundens kreditkortsräkning när de gör ett köp i din butik. Du måste lägga till ditt telefonnummer så att kunderna kan ringa dig om det är något problem. Du kan också lägga till namnet på din butik så att dina kunder vet vad kreditkortsavgiften avser.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.
 2. Ange en deskriptor för kundens kontoutdrag och ditt telefonnummer i avsnittet Kundens kontoutdrag och klicka sedan på Spara.

Ytterligare offentlig information kan ingå i kundens faktureringsutdrag, beroende på deras kreditkortsnätverk, varumärke eller utgivande bank. Beslutet är upp till den enskilda banken.

Uppdatera dina skatteuppgifter

När du ställer in Shopify Payments måste du ange dina skatteuppgifter. Alla företag måste skicka in ett skatte-ID. Om du är en enskild innehavare och inte har ett skatte-ID, kan du i stället uppge ditt Social Insurance Number (SIN) eller de fyra sista siffrorna i ditt Social Security Number (SSN).

Om det skatteid som du skickar inte är giltigt måste du uppdatera det. Du får ett e-postmeddelande från Shopify och en avisering visas på startsidan för din Shopify admin när du är skyldig att uppdatera dina skatteinformation.

Felaktiga skatteuppgifter kan leda till misslyckade utbetalningar. Om dina skatteuppgifter ändras eller har företagets ägarskap eller namn ändras efter installationen av Shopify Payments ska du kontakta Shopify-supporten för att uppdatera uppgifterna.

Skatterapportering

Som handlare är du skyldig att följa alla gällande bestämmelser, inklusive skatterapportering. Beroende på din jurisdiktion kan Shopify Payments även vara skyldiga att rapportera din försäljning till de lokala skattemyndigheterna.

Vissa länder har unika krav på skatterapportering. För mer information, se skatterapporteringskraven för varje land som stöds.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis