Få betalt

Alla betalningsmetoder som stöds av Shopify är beroende av tredjepartsleverantörer för att dina transaktioner ska kunna behandlas. Dessa leverantörer kan debitera en extra avgift såväl som tillämpa regler för vilka produkter du får sälja när du använder deras tjänst. Kolla med det företag som tillhandahåller tjänsten för att se till att du förstår deras regler och avgifter när du ställer in en betalningsmetod.

Så här får du betalt

När du lägger till att en betalningsleverantör ska acceptera kreditkortsbetalningar måste varje betalning behandlas, så vanligtvis förekommer en fördröjning från det att kunden betalar för sin order tills du får betalningen. När betalningen är behandlad kommer inköpsbeloppet att överföras till ditt merchant-konto.

Andra betalningsleverantörer, såsom PayPal Express Checkout, har sina egna sätt att överföra pengarna från dina kunder till dig. Kontrollera med den tjänsteleverantör du använder för att få reda på hur de kommer att betala dig. Du kan acceptera manuella betalningar som inte sker online via kassan, såsom manuell betalning för order eller banköverföringar. Om du inte aktiverar Shopify Payments som betalningsleverantör kommer du att debiteras en transaktionsavgift från tredje part för alla order som inte förmedlas av Shopify. Detta innefattar alla ordrar som går igenom Shopifys system för betalning i kassa.

Om din butik har Shopify Payments aktiverat kommer du att få betalningar via Shopify-utbetalningar när en kund betalar med Shopify Payments och specifika snabbkassor. Om kunder betalar med betalningsleverantörer från tredje part så visas inte din utbetalningsinformation i Shopify-admin.

Shopify Payments betalningsperioder baserade på länder och regioner
Betalningsleverantör Leverantörstyp Så här betalar kunden Så här får du betalt
Shopify Payments Betalnings-gateways Med Shopify Payments Via Shopify Payments
Apple Pay Snabbkassa Med Apple Pay Via Shopify Payments
Amazon Pay Betalnings-gateways Med Amazon pay Av Amazon
Amazon Pay on Shopify Payments Snabbkassa Med Amazon pay Via Shopify Payments
Meta Pay Snabbkassa Med Meta Pay Via Shopify Payments
Google Pay Snabbkassa Med Google Pay Via Shopify Payments
PayPal Express Checkout Snabbkassa Med PayPal Av PayPal
PayPal Wallet Snabbkassa Med PayPal Endast via Shopify Payments för Frankrike
Shop Pay Snabbkassa Med Shop Pay Via Shopify Payments
Avbetalningar med Shop Pay Betalnings-gateways Med Shop Pay Av Affirm, via Shop Pay-avbetalningar

Så ofta får du betalt

Om du använder Shopify Payments kan du kontrollera din betalningsperiod för att se när du får utbetalningar från ordrar som betalats med kreditkort. Andra betalningsleverantörer har egna regler om när du får utbetalningen för ordrar med kreditkort. Hör efter hos din leverantör för att ta reda på hur ofta du kommer att få betalt.

När utbetalningen har skickats kanske den inte tas emot direkt av din bank. Det kan ta några dagar efter att utbetalningen har skickats innan den sätts in på ditt bankkonto. Kontrollera med din bank om du upptäcker att dina utbetalningar försenas.

Om du byter bank, eller om dina bankkontouppgifter ändras kan du uppdatera informationen i dina inställningar för Shopify Payments. Läs mer om hur du redigerar dina bankkontouppgifter.

Avbetalningar med Shop Pay

När du har tagit emot betalning för en order som lagts med avbetalning med Shop Pay kommer du få full betalning för din order inom en till tre arbetsdagar, exklusive avgift för avbetalning med Shop Pay. Du behöver inte ta emot betalningar från dina kunder.

Du får betalt via Affirm och dina utbetalningar skickas till samma bankkonto som du använder för Shopify Payments. Anpassade utbetalningsplaner påverkar inte utbetalningarna inom avbetalning med Shop Pay.

Mer information om Shop Pay-avbetalningar.

Så mycket får du betalt

Du kan bli debiterad flera transaktionsavgifter från tredje part vid onlinetransaktioner. För kreditkortstransaktioner tar såväl utgivaren som köparen och kreditkortsföretaget ut en liten avgift för att du använder deras tjänster.

Du debiteras inte transaktionsavgifter från tredje part för ordrar som hanteras via Shopify Payments. Du betalar handläggningsavgifter för kontokort beroende på din Shopify-prenumerationsplan. Om du använder en tredjepartsbetalningsleverantör med Shopify debiteras du en transaktionsavgift för tredjepart.

Så här behandlas en kreditkortsbetalning

När en kund betalar för sin order online med ett kreditkort måste betalningen behandlas innan pengarna läggs till på ditt merchant-konto. Behandlingen av kreditkortsbetalningar sker av din betalningsleverantör. Denna process har följande steg:

  1. Auktorisering
  2. Inhämtning
  3. Clearing
  4. Finansiering

Auktorisering

Kunden använder sitt kreditkort för att betala för ordern i din butik. Betalningsleverantören du har valt kontrollerar med utgivaren att kreditkortet är giltigt. Om kortet är giltigt och har tillräckligt med täckning godkänner utgivaren betalningen. Inga pengar överförs vid detta skede.

Inhämtning

När betalningen är godkänd måste den tas emot. När en betalning tas emot, skickas uppgifter om betalningen till köparen.

Clearing

Köparen granskar betalningsuppgifterna och begär sedan de nödvändiga pengarna från företaget som hanterar kundens kreditkort.

Kreditkortsföretaget skickar transaktionsinformationen till utgivaren. Utgivaren drar av en liten avgift från det totala transaktionsbeloppet och skickar sedan återstående belopp tillbaka till kreditkortsföretaget. Kortföretaget drar av sin avgift och skickar sedan resterande belopp till köparen.

Finansiering

Köparen drar av en liten avgift från beloppet och överför sedan det slutliga beloppet till ditt merchant-konto.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis