Få betalt

Alla betalningsmetoder som stöds av Shopify är beroende av tredjepartsleverantörer för att dina transaktioner ska kunna behandlas. Dessa leverantörer kan debitera en extra avgift såväl som tillämpa regler för vilka produkter du får sälja när du använder deras tjänst. Kolla med det företag som tillhandahåller tjänsten för att se till att du förstår deras regler och avgifter när du ställer in en betalningsmetod.

Så här får du betalt

När du lägger till att en betalningsleverantör ska acceptera kreditkortsbetalningar måste varje betalning behandlas, så vanligtvis förekommer en fördröjning från det att kunden betalar för sin order tills du får betalningen. När betalningen är behandlad kommer inköpsbeloppet att överföras till ditt merchant-konto.

Andra betalningsleverantörer, såsom PayPal, har sina egna sätt att överföra pengarna från dina kunder till dig. Kontrollera med den tjänsteleverantör du använder för att få reda på hur de kommer att betala dig. Du kan acceptera manuella betalningar som inte sker online via utcheckningskassan, såsom postanvisningar eller banköverföringar. Om du inte aktiverar Shopify Payments som betalningsleverantör kommer du att debiteras en transaktionsavgift för alla order som inte förmedlas av Shopify. Detta innefattar alla order som går igenom Shopifys utcheckningssystem.

Så ofta får du betalt

Om du använder Shopify Payments kan du kontrollera din betalningsperiodför att se när du kommer att få utbetalningar från order som betalats med kreditkort. Andra betalningsleverantörer har egna regler om när du får utbetalningen för order med kreditkort. Kolla med din leverantör för att ta reda på hur ofta du kommer att få betalt.

När utbetalningen har skickats kanske den inte tas emot direkt av din bank. Det kan ta några dagar efter att utbetalningen har skickats innan den sätts in på ditt bankkonto. Kontrollera med din bank om du upptäcker att dina utbetalningar försenas.

Obs! Du får inte utbetalningar på helgdagar.

Så mycket får du betalt

Du kan bli debiterad flera transaktionsavgifter vid onlinetransaktioner. För kreditkortstransaktioner tar såväl utgivaren som köparen och kreditkortsföretaget ut en liten avgift för att du använder deras tjänster.

Om du har aktiverat Shopify Payments kommer du inte att debiteras transaktionsavgifter för några order som gjorts i din webbutik. I stället betalar du en kortavgift som beror på din Shopify-plan. Shopify kommer också att debitera dig en avgift för varje transaktion, om du använder en betalningsleverantör från tredjepart.

Så här behandlas en kreditkortsbetalning

När en kund betalar för sin order online med ett kreditkort måste betalningen behandlas innan pengarna läggs till på ditt merchant-konto. Behandlingen av kreditkortsbetalningar sker av din betalningsleverantör. Denna process har följande steg:

  1. Auktorisering
  2. Inhämtning
  3. Clearing
  4. Finansiering

Auktorisering

Kunden använder sitt kreditkort för att betala för ordern i din butik. Betalningsleverantören du har valt kontrollerar med utgivaren att kreditkortet är giltigt. Om kortet är giltigt och har tillräckligt med täckning godkänner utgivaren betalningen. Inga pengar överförs vid detta skede.

Kreditkortsbetalningsprocessens auktoriseringsfas

Inhämtning

När betalningen är godkänd måste den tas emot. När en betalning tas emot, skickas uppgifter om betalningen till köparen.

Kreditkortsbetalningsprocessens inhämtningsfas

Clearing

Köparen granskar betalningsuppgifterna och begär sedan de nödvändiga pengarna från företaget som hanterar kundens kreditkort.

Kreditkortsföretaget skickar transaktionsinformationen till utgivaren. Utgivaren drar av en liten avgift från det totala transaktionsbeloppet och skickar sedan återstående belopp tillbaka till kreditkortsföretaget. Kortföretaget drar av sin avgift och skickar sedan resterande belopp till köparen.

Kreditkortsbetalningsprocessens clearingfas

Finansiering

Köparen drar av en liten avgift från beloppet och överför sedan det slutliga beloppet till ditt merchant-konto.

Kreditkortsbetalningsprocessens finansieringsfas

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis