การรับชำระเงิน

วิธีการชำระเงินที่ Shopify รองรับทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลธุรกรรมโดยผู้ให้บริการภายนอก โดยผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และมีกฎข้อบังคับเรื่องประเภทสินค้าที่คุณสามารถขายผ่านบริการของพวกเขาด้วย เมื่อคุณตั้งค่าวิธีการชำระเงิน ให้ตรวจสอบกับบริษัทที่ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจกฎข้อบังคับและค่าธรรมเนียมของพวกเขาเป็นอย่างดี

กระบวนการรับชำระเงิน

เมื่อคุณตั้งค่าให้ผู้บริการการชำระเงินรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การชำระเงินทั้งหมดจะต้องได้รับการประมวลผล ดังนั้นขั้นตอนระหว่างการชำระเงินของลูกค้าและการรับชำระเงินของคุณอาจเกิดความล่าช้าเป็นปกติ หลังจากที่การชำระเงินได้รับการประมวลผล จำนวนเงินที่ชำระจะได้รับการถ่ายโอนไปยังบัญชีผู้ขายของคุณ

ผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นๆ เช่น PayPal จะใช้วิธีการของตนเองในการเก็บเงินจากลูกค้ามาให้คุณ ตรวจสอบบริการที่คุณใช้อยู่เพื่อดูข้อมูลวิธีการที่ผู้ให้บริการใช้ในการจ่ายเงินคุณ คุณสามารถรับการชำระเงินด้วยตนเองนอกเหนือไปจากการชำระเงินออนไลน์ของคุณ เช่น ผ่านธนาณัติหรือการโอนเงินทางธนาคาร หากคุณไม่เปิดใช้งาน Shopify Payments เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ไม่ได้ดำเนินการทางการเงินผ่าน Shopify ซึ่งรวมถึงคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ผ่านระบบ Shopify Payments ด้วย

ความถี่ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

หากคุณใช้งาน Shopify Payments คุณจะสามารตรวจสอบงวดการชำระเงินเพื่อดูกำหนดเวลาที่คุณจะได้รับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตได้ ผู้ให้บริการการชำระเงินอื่นๆ จะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันเมื่อคุณรับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิต ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณเพื่อดูงวดการชำระเงินของผู้ให้บริการรายนั้นๆ

ธนาคารของคุณอาจยังไม่ได้รับยอดชำระในทันทีหลังจากที่ระบบส่งยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยกระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามวันหลังจากที่ระบบส่งยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับกว่าที่ยอดที่ชำระจะเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณ หากคุณพบว่ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณล่าช้า โปรดตรวจสอบกับธนาคารของคุณ

หมายเหตุ: ระบบจะไม่ส่งการรับชำระเงินเข้าบัญชีในวันหยุดตามปฏิทินธนาคาร

จำนวนเงินที่รับชำระ

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมหลายรายการสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ สำหรับการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต ผู้ออกบัตร ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร และบริษัทบัตรเครดิตจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับการใช้บริการ

หากคุณเปิดใช้งาน Shopify Payments อยู่ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ ในทางกลับกัน คุณจะต้องชำระเงินตามอัตราค่าใช้บริการผ่านบัตรซึ่งแตกต่างกันออกไปตามแผน Shopify ของคุณ หากคุณใช้บริการผู้ให้บริการภายนอกกับ Shopify อยู่ Shopify ก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมแต่ละรายการเช่นกัน

การประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

เมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์ของพวกเขาโดยใช้บัตรเครดิต การชำระเงินรายการนั้นจะได้รับการประมวลผลก่อนที่ระบบจะโอนจำนวนเงินนั้นไปยังบัญชีผู้ขายของคุณ การประมวลผลธุรกรรมของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ ขั้นตอนนี้มีระยะการดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. การให้สิทธิ์อนุญาต
  2. จัดเก็บ
  3. การหักบัญชี
  4. เงินทุน

การให้สิทธิ์อนุญาต

ลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อบนร้านค้าของคุณ ผู้ให้บริการการชำระเงินที่คุณได้ตั้งค่าไว้จะตรวจสอบกับผู้ออกบัตรเพื่อยืนยันว่าบัตรเครดิตถูกต้อง หากบัตรเครดิตสามารถใช้ได้แล้วและมีวงเงินเพียงพอ ผู้ออกบัตรจะอนุมัติการชำระเงิน ในขั้นตอนนี้จะยังไม่มีการถ่ายโอนจำนวนเงินใดๆ

ขั้นตอนการอนุมัติการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

จัดเก็บ

หลังจากอนุมัติการชำระเงินแล้ว การชำระเงินจะได้รับการจัดเก็บ เมื่อจัดเก็บการชำระเงินแล้ว รายละเอียดการชำระเงินจะได้รับการส่งไปยังผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร

ขั้นตอนการจัดเก็บการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

การหักบัญชี

ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรจะตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน และจะยื่นขอวงเงินเท่าที่จำเป็นจากบริษัทที่ประมวลผลบัตรเครดิตของลูกค้า

บริษัทบัตรเครดิตจะส่งข้อมูลธุรกรรมไปยังผู้ออกบัตร ผู้ออกบัตรจะหักยอดเงินค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากยอดธุรกรรมเต็ม จากนั้นจะส่งยอดคงเหลือไปยังบริษัทบัตรเครดิต บริษัทของบัตรจะหักยอดเงินค่าธรรมเนียมฝั่งพวกเขาและส่งยอดคงเหลือไปยังผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร

ขั้นตอนการจัดการของการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

เงินทุน

ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรจะหักค่ายอดเงินค่าธรรมเนียมอีกเล็กน้อยจากจำนวนที่เหลือ แล้วจึงโอนยอดคงเหลือสุทธิไปยังบัญชีผู้ขายของคุณ

ขั้นตอนการคืนเงินของการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี