การรับชำระเงิน

วิธีการชำระเงินที่ Shopify รองรับทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลธุรกรรมโดยผู้ให้บริการภายนอก โดยผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และมีกฎข้อบังคับเรื่องประเภทสินค้าที่คุณสามารถขายผ่านบริการของพวกเขาด้วย เมื่อคุณตั้งค่าวิธีการชำระเงิน ให้ตรวจสอบกับบริษัทที่ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจกฎข้อบังคับและค่าธรรมเนียมของพวกเขาเป็นอย่างดี

กระบวนการรับชำระเงิน

เมื่อคุณตั้งค่าให้ผู้บริการการชำระเงินรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การชำระเงินทั้งหมดจะต้องได้รับการประมวลผล ดังนั้นขั้นตอนระหว่างการชำระเงินของลูกค้าและการรับชำระเงินของคุณอาจเกิดความล่าช้าเป็นปกติ จำนวนเงินที่ชำระจะได้รับการถ่ายโอนไปยังบัญชีผู้ขายของคุณ หลังจากที่ระบบประมวลผลการชำระเงินเสร็จสิ้น

ผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นๆ เช่น PayPal Express Checkout จะใช้วิธีการของตนเองในการเก็บเงินจากลูกค้ามาให้คุณ ตรวจสอบบริการที่คุณใช้อยู่เพื่อดูข้อมูลวิธีการที่ผู้ให้บริการใช้ในการจ่ายเงินคุณ คุณสามารถรับชำระเงินด้วยตนเองนอกเหนือจากการชำระเงินออนไลน์ของคุณ เช่น ผ่านธนาณัติหรือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หากคุณไม่ได้เปิดใช้งาน Shopify Payments เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมจากภายนอกสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ไม่ได้ดำเนินการทางการเงินผ่าน Shopify ซึ่งรวมถึงคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ผ่านระบบการชำระเงินของ Shopify ด้วย

หากร้านค้าของคุณเปิดใช้งาน Shopify Payments คุณจะได้รับการชำระเงินผ่านการชำระเงินของ Shopify เมื่อลูกค้าชำระเงินโดยใช้ Shopify Payments และการชำระเงินแบบเร่งด่วนบางรายการ หากลูกค้าชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินจากภายนอก ข้อมูลการรับชำระเงินของคุณไม่แสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

งวดการชำระเงินของ Shopify Payments ตามประเทศและภูมิภาค
ผู้ให้บริการการชำระเงิน ประเภทผู้ให้บริการ วิธีที่ลูกค้าชำระเงิน กระบวนการรับชำระเงิน
Shopify Payments ช่องทางการชำระเงิน ใช้ Shopify Payments ผ่าน Shopify Payments
Apple Pay การชำระเงินอย่างรวดเร็ว ใช้ Apple Pay ผ่าน Shopify Payments
Amazon Pay ช่องทางการชำระเงิน ใช้ Amazon Pay ผ่าน Amazon
Amazon Pay บน Shopify Payments การชำระเงินอย่างรวดเร็ว ใช้ Amazon Pay ผ่าน Shopify Payments
Meta Pay การชำระเงินอย่างรวดเร็ว ใช้ Meta Pay ผ่าน Shopify Payments
Google Pay การชำระเงินอย่างรวดเร็ว ใช้ Google Pay ผ่าน Shopify Payments
PayPal Express Checkout การชำระเงินอย่างรวดเร็ว ใช้ PayPal ผ่าน PayPal
PayPal Wallet การชำระเงินอย่างรวดเร็ว ใช้ PayPal ผ่าน Shopify Payments สำหรับประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น
Shop Pay การชำระเงินอย่างรวดเร็ว ใช้ Shop Pay ผ่าน Shopify Payments
การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ช่องทางการชำระเงิน ใช้ Shop Pay ทาง Affirm ผ่านการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ความถี่ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

หากคุณใช้ Shopify Payments คุณสามารถตรวจสอบงวดการชำระเงินเพื่อดูกำหนดเวลาที่คุณจะได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากคำสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตได้ ผู้ให้บริการการชำระเงินอื่นๆ จะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณจะได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับสำหรับคำสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิต ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณเพื่อดูงวดการชำระเงินของผู้ให้บริการรายนั้นๆ

ธนาคารของคุณอาจยังไม่ได้รับยอดชำระในทันทีหลังจากที่ระบบส่งยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยกระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามวันหลังจากที่ระบบส่งยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับกว่าที่ยอดที่ชำระจะเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณ หากคุณพบว่ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณล่าช้า โปรดตรวจสอบกับธนาคารของคุณ

หากคุณเปลี่ยนธนาคารหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร คุณสามารถอัปเดตข้อมูลในการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

หลังจากที่คุณจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากการสั่งซื้อ โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมที่รอการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ภายใน 1 ถึง 3 วันทำการ คุณไม่จำเป็นต้องเก็บเงินจากลูกค้าของคุณด้วยตัวเอง

คุณจะได้รับเงินจาก Affirm และยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารเดียวกันกับที่คุณใช้ใน Shopify Payments ตารางเวลาการชำระเงินที่ปรับแต่งเองจะไม่ส่งผลต่อยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

จำนวนเงินที่รับชำระ

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกได้หลายรายการสำหรับธุรกรรมออนไลน์ สำหรับการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต ผู้ออกบัตร ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร และบริษัทบัตรเครดิตทุกรายจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับการใช้บริการ

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกสำหรับคำสั่งซื้อหากดำเนินการผ่าน Shopify Payments คุณชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการบัตรเครดิต โดยขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ หากคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกกับ Shopify คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอก

การประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

เมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์ของพวกเขาโดยใช้บัตรเครดิต การชำระเงินรายการนั้นจะได้รับการประมวลผลก่อนที่ระบบจะโอนจำนวนเงินนั้นไปยังบัญชีผู้ขายของคุณ การประมวลผลบัตรเครดิตของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ ขั้นตอนนี้มีระยะการดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. การให้สิทธิ์อนุญาต
  2. จัดเก็บ
  3. การหักบัญชี
  4. เงินทุน

การให้สิทธิ์อนุญาต

ลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อบนร้านค้าของคุณ ผู้ให้บริการการชำระเงินที่คุณได้ตั้งค่าไว้จะตรวจสอบกับผู้ออกบัตรเพื่อยืนยันว่าบัตรเครดิตถูกต้อง หากบัตรเครดิตสามารถใช้ได้แล้วและมีวงเงินเพียงพอ ผู้ออกบัตรจะอนุมัติการชำระเงิน ในขั้นตอนนี้จะยังไม่มีการถ่ายโอนจำนวนเงินใดๆ

จัดเก็บ

หลังจากอนุมัติการชำระเงินแล้ว การชำระเงินจะได้รับการจัดเก็บ เมื่อจัดเก็บการชำระเงินแล้ว รายละเอียดการชำระเงินจะได้รับการส่งไปยังผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร

การหักบัญชี

ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรจะตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน และจะยื่นขอวงเงินเท่าที่จำเป็นจากบริษัทที่ประมวลผลบัตรเครดิตของลูกค้า

บริษัทบัตรเครดิตจะส่งข้อมูลธุรกรรมไปยังผู้ออกบัตร ผู้ออกบัตรจะหักยอดเงินค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากยอดธุรกรรมเต็ม จากนั้นจะส่งยอดคงเหลือไปยังบริษัทบัตรเครดิต บริษัทของบัตรจะหักยอดเงินค่าธรรมเนียมฝั่งพวกเขาและส่งยอดคงเหลือไปยังผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร

เงินทุน

ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรจะหักค่ายอดเงินค่าธรรมเนียมอีกเล็กน้อยจากจำนวนที่เหลือ แล้วจึงโอนยอดคงเหลือสุทธิไปยังบัญชีผู้ขายของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี