การรับชำระเงิน

วิธีการชำระเงินที่ Shopify รองรับทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลธุรกรรมโดยผู้ให้บริการภายนอก โดยผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และมีกฎข้อบังคับเรื่องประเภทสินค้าที่คุณสามารถขายผ่านบริการของพวกเขาด้วย เมื่อคุณตั้งค่าวิธีการชำระเงิน ให้ตรวจสอบกับบริษัทที่ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจกฎข้อบังคับและค่าธรรมเนียมของพวกเขาเป็นอย่างดี

กระบวนการรับชำระเงิน

เมื่อคุณตั้งค่าให้ผู้บริการการชำระเงินรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การชำระเงินทั้งหมดจะต้องได้รับการประมวลผล ดังนั้นขั้นตอนระหว่างการชำระเงินของลูกค้าและการรับชำระเงินของคุณอาจเกิดความล่าช้าเป็นปกติ หลังจากที่การชำระเงินได้รับการประมวลผล จำนวนเงินที่ชำระจะได้รับการถ่ายโอนไปยังบัญชีผู้ขายของคุณ

ผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นๆ เช่น PayPal จะใช้วิธีการของตนเองในการเก็บเงินจากลูกค้ามาให้คุณ ตรวจสอบบริการที่คุณใช้อยู่เพื่อดูข้อมูลวิธีการที่ผู้ให้บริการใช้ในการจ่ายเงินคุณ คุณสามารถรับการชำระเงินด้วยตนเองนอกเหนือไปจากการชำระเงินออนไลน์ของคุณ เช่น ผ่านธนาณัติหรือการโอนเงินทางธนาคาร หากคุณไม่เปิดใช้งาน Shopify Payments เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ไม่ได้ดำเนินการทางการเงินผ่าน Shopify ซึ่งรวมถึงคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ผ่านระบบ Shopify Payments ด้วย

หากร้านค้าของคุณเปิดใช้ Shopify Payments คุณจะได้รับการชำระเงินผ่าน Shopify payments เมื่อลูกค้าชำระเงินโดยใช้ Shopify Payments และการชำระเงินแบบเร่งด่วนบางรายการ หากลูกค้าชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินจากภายนอกคุณจะไม่เห็นข้อมูลการรับชำระเงินของคุณในส่วน Shopify admin ของคุณ

งวดการชำระเงินของ Shopify Payments ตามประเทศและภูมิภาค
ผู้ให้บริการการชำระเงิน ประเภทผู้ให้บริการ วิธีที่ลูกค้าชำระเงิน กระบวนการรับชำระเงิน
Shopify Payments ช่องทางการชำระเงิน ลูกค้าชำระเงินด้วย Shopify Payments ในขั้นตอนการชำระเงิน คุณได้รับการชำระเงินผ่าน Shopify Payments
Apple Pay การชำระเงินอย่างรวดเร็ว ลูกค้าชำระเงินผ่าน Apple Pay ในขั้นตอนการชำระเงิน คุณได้รับการชำระเงินผ่าน Shopify Payments
Amazon Pay ช่องทางการชำระเงิน ลูกค้าชำระเงินผ่าน Amazon Pay ในขั้นตอนการชำระเงิน คุณได้รับการชำระเงินผ่าน Amazon
PayPal ช่องทางการชำระเงิน ลูกค้าชำระเงินโดยใช้ PayPal ในขั้นตอนการชำระเงิน คุณได้รับการชำระเงินผ่าน PayPal
Google Pay การชำระเงินอย่างรวดเร็ว ลูกค้าชำระเงินโดยใช้ Google Pay ในขั้นตอนการชำระเงิน คุณได้รับการชำระเงินผ่าน Shopify Payments
Shop Pay การชำระเงินอย่างรวดเร็ว ลูกค้าชำระเงินผ่าน Shopify Pay ในขั้นตอนการชำระเงิน คุณได้รับการชำระเงินผ่าน Shopify Payments

ความถี่ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

หากคุณใช้ Shopify Payments คุณสามารถตรวจสอบงวดการชำระเงินเพื่อดูกำหนดเวลาที่คุณจะได้รับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตได้ ผู้ให้บริการการชำระเงินอื่นๆ จะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณจะได้รับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิต ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณเพื่อดูงวดการชำระเงินของผู้ให้บริการรายนั้นๆ

ธนาคารของคุณอาจยังไม่ได้รับยอดชำระในทันทีหลังจากที่ระบบส่งยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดยกระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามวันหลังจากที่ระบบส่งยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับกว่าที่ยอดที่ชำระจะเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณ หากคุณพบว่ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณล่าช้า โปรดตรวจสอบกับธนาคารของคุณ

หมายเหตุ: ระบบจะไม่ส่งการรับชำระเงินเข้าบัญชีในวันหยุดตามปฏิทินธนาคาร

จำนวนเงินที่รับชำระ

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมหลายรายการสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ สำหรับการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต ผู้ออกบัตร ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร และบริษัทบัตรเครดิตจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับการใช้บริการ

สำหรับประเทศส่วนใหญ่ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อเมื่อคุณใช้ Shopify Payments คุณจะต้องชำระแค่ค่าธรรมเนียมการประมวลผลบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ หากคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกกับ Shopify คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมแต่ละรายการ

โปรดทราบว่า เมื่อคุณใช้ Shopify Payments คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับคำสั่งซื้อ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะอยู่ในสวีเดน ออสเตรีย หรือเบลเยียม

การประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

เมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์ของพวกเขาโดยใช้บัตรเครดิต การชำระเงินรายการนั้นจะได้รับการประมวลผลก่อนที่ระบบจะโอนจำนวนเงินนั้นไปยังบัญชีผู้ขายของคุณ การประมวลผลบัตรเครดิตของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณ ขั้นตอนนี้มีระยะการดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. การให้สิทธิ์อนุญาต
  2. จัดเก็บ
  3. การหักบัญชี
  4. เงินทุน

การให้สิทธิ์อนุญาต

ลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อบนร้านค้าของคุณ ผู้ให้บริการการชำระเงินที่คุณได้ตั้งค่าไว้จะตรวจสอบกับผู้ออกบัตรเพื่อยืนยันว่าบัตรเครดิตถูกต้อง หากบัตรเครดิตสามารถใช้ได้แล้วและมีวงเงินเพียงพอ ผู้ออกบัตรจะอนุมัติการชำระเงิน ในขั้นตอนนี้จะยังไม่มีการถ่ายโอนจำนวนเงินใดๆ

จัดเก็บ

หลังจากอนุมัติการชำระเงินแล้ว การชำระเงินจะได้รับการจัดเก็บ เมื่อจัดเก็บการชำระเงินแล้ว รายละเอียดการชำระเงินจะได้รับการส่งไปยังผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร

การหักบัญชี

ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรจะตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงิน และจะยื่นขอวงเงินเท่าที่จำเป็นจากบริษัทที่ประมวลผลบัตรเครดิตของลูกค้า

บริษัทบัตรเครดิตจะส่งข้อมูลธุรกรรมไปยังผู้ออกบัตร ผู้ออกบัตรจะหักยอดเงินค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากยอดธุรกรรมเต็ม จากนั้นจะส่งยอดคงเหลือไปยังบริษัทบัตรเครดิต บริษัทของบัตรจะหักยอดเงินค่าธรรมเนียมฝั่งพวกเขาและส่งยอดคงเหลือไปยังผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร

เงินทุน

ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรจะหักค่ายอดเงินค่าธรรมเนียมอีกเล็กน้อยจากจำนวนที่เหลือ แล้วจึงโอนยอดคงเหลือสุทธิไปยังบัญชีผู้ขายของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี