การชำระใบเรียกเก็บเงิน

หน้านี้แสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการการชำระเก็บใบเรียกเก็บเงินภายในร้านค้า Shopify ของคุณ ซึ่งจะครอบคลุมวิธีการชำระเงินต่างๆ รวมถึง Shopify Bill Pay, การชำระใบเรียกเก็บเงินทั่วไป และการเรียกเก็บเงิน Shopify Shipping

ตัวเลือกการชำระใบเรียกเก็บเงินของ Shopify

มีใบเรียกเก็บเงินหลายประเภทที่คุณสามารถชำระได้โดยตรงผ่านผู้ดูแลระบบ Shopify และใบเรียกเก็บเงินแต่ละใบอาจมีตัวเลือกการชำระเงินที่แตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้

 • การชำระเงินใบเรียกเก็บเงินทั่วไป: สำหรับใบเรียกเก็บเงิน Shopify ทั่วไป เช่น การชำระค่าสมัครใช้งาน คุณมีวิธีการชำระเงินให้เลือกหลายวิธี ได้แก่บัตรเครดิต (Mastercard, Visa หรือ American Express), บัตรเดบิตของแบรนด์ร่วม, Shopify Balance, PayPal, เดบิต ACH (สำหรับร้านค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาในแพ็กเกจ Shopify Plus) หรือ SEPA Direct Debit (สำหรับร้านค้าเยอรมันในแพ็กเกจที่ไม่ใช่ Plus) วิธีการรับเงินที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคของคุณ
 • การเรียกเก็บเงิน Shopify Shipping: ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Shopify Shipping และการปรับราคาใบจ่าหน้าจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่อยู่ในไฟล์สำหรับบัญชี Shopify ของคุณ เรียกเก็บค่าบริการ Shopify Shipping ทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หากคุณเจาะจงไปที่การชำระค่าบริการใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Shopify Shipping โดยเฉพาะ ระบบจะเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก ค่าบริการจะอิงตามการเรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ และคุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าต่อได้จนกว่าจะถึงเกณฑ์ที่กำหนด หากคุณยังไม่ถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินในรอบการเรียกเก็บเงิน ระบบจะเพิ่มค่าบริการใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน Shopify ของคุณ
 • Shopify Bill Pay: หากคุณต้องการชำระใบเรียกเก็บเงินจากธุรกิจภายนอกโดยตรงผ่านผู้ดูละระบบของ Shopify และร้านค้าของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้ Shopify Bill Pay ได้ ซึ่งมีความยืดหยุ่นในตัวเลือกการชำระเงินและรวมบริการด้านการเงินของคุณไว้ในที่เดียว คุณสามารถชำระเงินแก่ผู้ขาย ใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ธุรกิจ หรือฟรีแลนซ์ได้ สำหรับการชำระเงินภายในประเทศ คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงินได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเครดิตหรือเดบิตธุรกิจ หรือบัญชี Shopify Balance ของคุณ

โปรดจำไว้ว่าตัวเลือกการชำระเงินสำหรับใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะและประเภทของใบเรียกเก็บเงินที่คุณกำลังจ่าย

การชำระใบเรียกเก็บเงินจาก Shopify

คุณจะชำระใบเรียกเก็บเงินโดยใช้วิธีการชําระเงินหลักของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • บัตรเครดิต
 • บัตรเดบิตร่วมแบรนด์
 • Shopify Balance
 • PayPal
 • UPI (มีให้บริการในบางภูมิภาค)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ

วิธีการชำระเงินสำหรับใบเรียกเก็บเงิน Shopify

วิธีการชำระเงินที่พร้อมให้บริการสำหรับการชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

บัตรเครดิตและบัตรเดบิตร่วมแบรนด์

คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ (แบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่อง) โดยใช้บัตรเครดิตจาก Mastercard, Visa หรือ American Express ที่ใช้งานได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรเครดิตของรับการชำระแบบต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บัตรเดบิตแบบร่วมแบรนด์ที่สามารถใช้ระหว่างประเทศและตั้งค่าเพื่อธุรกรรมแบบเรียกเก็บต่อเนื่องได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าบัตรเดบิตแบบร่วมแบรนด์ของคุณสามารถใช้ชำระเงินได้ โปรดติดต่อสถาบันการเงินที่ออกบัตรดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อควรพิจารณาสำหรับการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตร่วมแบรนด์

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้สำหรับการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตร่วมแบรนด์ในประเทศและภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง

 • ฝรั่งเศส: ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รอการตัดบัญชีเพื่อชำระการสมัครใช้งาน Shopify ของคุณ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทบัตรของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ
 • อินเดีย: ไม่สามารถใช้บัตร RuPay เพื่อชําระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ได้
 • บราซิล: ใช้บัตร Visa หรือ Mastercard ระหว่างประเทศ (ที่มีแบรนด์ว่า Internacional) แทนบัตรในประเทศ

Shopify Balance

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance คุณสามารถใช้ Shopify Balance เป็นวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการในการชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ได้ โดยไม่ต้องมีการป้อนรายละเอียดของบัตร

PayPal

คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ (แบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่อง) โดยใช้ PayPal คุณสามารถใช้ยอดคงเหลือใน PayPal, บัญชีธนาคาร, บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ในการชำระเงินได้

เดบิต ACH

หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา ร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify Plus และมีบัญชีธนาคารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่รับบัตรเดบิตของสำนักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) คุณสามารถตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณเป็นวิธีการชำระเงินหลักในใบเรียกเก็บเงิน Shopify ได้ ติดต่อธนาคารของคุณเพื่อยืนยันว่าบัญชีของคุณรับการหักบัญชีเดบิต ACH หรือไม่

การอนุญาตการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของ SEPA

สำหรับร้านค้าที่ตั้งอยู่ในเยอรมนีหรือเนเธอร์แลนด์ซึ่งใช้แผนการสมัครใช้งานที่ไม่ใช่ Plus และใช้สกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินยูโร คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณได้โดยใช้การหักบัญชีอัตโนมัติแบบ Single Euro Payments Area (SEPA) ซึ่งไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

ค่าบริการใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping

ระบบจะเรียกเก็บเงินใบจ่าหน้า Shopify Shipping และการปรับราคาใบจ่าหน้าไปยังบัตรเครดิตที่อยู่ในไฟล์ของบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ โดยค่าธรรมเนียม Shopify Shipping ทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ค่าบริการใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะอิงจากการเรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ เมื่อคุณใช้จ่ายไปกับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจำนวนหนึ่งภายในรอบการเรียกเก็บเงินแล้ว คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินในทันที ทั้งนี้ คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าต่อไปได้จนกว่าจะถึง 10% ของเกณฑ์ปัจจุบันของคุณขณะที่รอให้ระบบประมวลผลการชำระเงิน หลังจากที่ประมวลผลใบแจ้งหนี้แล้ว ระบบจะรีเซ็ตเกณฑ์ของคุณ

หากคุณยังไม่ถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินในรอบการเรียกเก็บเงิน ระบบจะเพิ่มค่าบริการใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน Shopify ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน Shopify Shipping

Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Meios เปิดโอกาสให้คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงินของธุรกิจจากภายนอกได้โดยตรงผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ฟีเจอร์นี้จะรวมการเงินของคุณไว้ในที่เดียว ซึ่งมอบความยืดหยุ่นด้านตัวเลือกการชำระเงินในขณะที่รับประกันว่าผู้ขายจะได้รับการชำระเงินตามที่คาดไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Bill Pay

การชำระเงินภายในประเทศโดยใช้ Shopify Bill Pay

สำหรับการชำระเงินภายในประเทศ คุณสามารถชำระใบเรียกเก็บเงินใดๆ ได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

 • การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตสำหรับธุรกิจ
 • บัญชีผู้ใช้ Shopify Balance

หลังจากการชำระเงิน ผู้ขายของคุณจะได้รับการชำระเงินแบบโอนเงินผ่านธนาคารหรือเช็คฉบับกระดาษในอีเมล

การชำระเงินระหว่างประเทศโดยใช้ Shopify Bill Pay

ในส่วนการชำระเงินระหว่างประเทศ คุณสามารถชําระใบเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้โดยใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชี Shopify Balance จากนั้นผู้ขายจะได้รับเงินที่ชําระผ่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ประเภทใบเรียกเก็บเงินที่รองรับโดยใช้ Shopify Bill Pay

คุณสามารถใช้ Shopify Bill Pay เพื่อชำระใบเรียกเก็บเงินประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยใบเรียกเก็บเงินดังต่อไปนี้:

 • เวนเดอร์
 • ใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ธุรกิจ
 • ฟรีแลนซ์
 • บริการใดๆ ที่ออกใบแจ้งหนี้ให้ธุรกิจของคุณ

เพื่อให้กระบวนการชำระเงินใบเก็บเงินง่ายขึ้น คุณสามารถให้ที่อยู่อีเมลเฉพาะให้กับผู้ขายเพื่อส่งใบเรียกเก็บเงินไปยัง Shopify Bill Pay ของคุณได้โดยตรง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มใบเรียกเก็บเงินด้วยตนเองหรือซิงค์กับ QuickBooks Online โดยอัตโนมัติได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี