การเรียกคืนยอดเงินและการสอบถาม

หากคุณรับบัตรเครดิตในร้านค้าของคุณ คุณก็มีแนวโน้มจะต้องจัดการกับการคืนยอดเงินและการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อผู้ถือบัตรประสบปัญหากับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต พวกเขาสามารถติดต่อธนาคารเพื่อโต้แย้งกาเรียกเก็บเงินได้ จากนั้นธนาคารจะทำการเรียกคืนยอดเงินหรือสอบถาม ผู้ถือบัตรอาจเป็นหนึ่งในลูกค้าของคุณหรือผู้ที่เชื่อว่าบัตรของพวกเขาถูกใช้ในร้านค้าของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากธนาคารของผู้ถือบัตรทำการเรียกคืนยอดเงิน ธนาคารจะยึดยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืนจากคุณทันที ธนาคารของผู้ถือบัตรยังเก็บค่าธรรมเนียมในการเรียกคืนยอดเงินจากคุณอีกด้วย หากธนาคารของผู้ถือบัตรทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง พวกเขาจะไม่ยึดยอดเงินที่มีการโต้แย้งหรือเก็บค่าธรรมเนียมทันที

คุณสามารถยุติกรณีการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้หลายวิธี บริษัทที่ออกบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรมักจะตรวจสอบหลักฐานต่างๆ แล้วจึงยุติกรณีการเรียกคืนยอดเงินโดยอาจให้คุณชนะหรือฝ่ายผู้ถือบัตรชนะ หากคุณชนะข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงิน คุณจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืน และ Shopify อาจจะคืนค่าธรรมเนียมในการเรียกคืนยอดเงินขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หากผู้ถือบัตรชนะข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงิน ผู้ถือบัตรจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืน

หากคุณใช้งาน Shopify Payments และคุณจะได้รับการเรียกคืนยอดเงิน จำนวนเงินจะถูกหักออกจากการรับชำระเงินที่มีให้บริการถัดไปของคุณ

เงินไม่เพียงพอกับ Shopify Payments

หากคุณใช้ Shopify Payments และประสบกับสถานการณ์ที่เงินของคุณไม่เพียงพอต่อการชำระเงินสำหรับการคืนสินค้า ผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าของคุณ:

 • ออสเตรีย ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา เช็กเกีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา: ยอดคงเหลือที่จำเป็นในการคืนเงินจะถูกหักจากของคุณบัญชีธนาคาร โดยระบบจะทำรายการหักบัญชีนี้ในวันที่อยู่นอกตารางเวลาการรับเงินตามปกติของคุณ
 • ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด: จำนวนเงินที่เหลือที่จำเป็นสำหรับการคืนเงินจะถูกหักออกจากการจ่ายเงินครั้งต่อไปจนกว่าจำนวนเงินที่คืนจะจ่ายครบทั้งหมด

ความพยายามในการหักบัญชีกับ Shopify Payments ล้มเหลว

หากความพยายามในการหักบัญชีครั้งแรกล้มเหลว การพยายามหักบัญชีครั้งที่สองจะดำเนินการหลังจากผ่านไป 3 วันทำการ หากความพยายามอีกครั้งล้มเหลว คุณจะต้องเปลี่ยนบัญชีธนาคาร Shopify Payments หรือชำระยอดค้างชำระด้วยตนเอง

กระบวนการเรียกคืนยอดเงิน

กระบวนการทั่วไปสำหรับการเรียกคืนยอดเงินมีดังต่อไปนี้:

 1. ผู้ถือบัตรโต้แย้งการเรียกเก็บเงินการบัตรเครดิตกับธนาคารของพวกเขา
 2. ธนาคารของผู้ถือบัตรส่งคำขอการเรียกคืนยอดเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิตและหักเงินตามจำนวนที่โต้แย้งและค่าธรรมเนียมการเรียกคืนยอดเงินจากคุณ
 3. บริษัทบัตรเครดิตขอหลักฐานว่าคุณเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง
 4. คุณรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าการเรียกเก็บเงินนั้นถูกต้องหรือไม่ และเพิ่มหลักฐานดังกล่าวไปยังการตอบกลับการเรียกคืนยอดเงิน
 5. หลังจากที่คุณตอบกลับการเรียกคืนยอดเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องส่งต่อการตอบกลับนั้นไปยังบริษัทบัตรเครดิตโดยคลิกที่ “ส่งการตอบกลับ
 6. บริษัทบัตรเครดิตจะทำการตรวจสอบหลักฐาน การตรวจสอบจะใช้เวลาไม่เกิน 75 วันหลังจากที่ส่งการตอบกลับ
 7. บริษัทบัตรเครดิตแก้ปัญหาการเรียกคืนยอดเงิน

หากคุณชนะข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงิน ธนาคารของผู้ถือบัตรจะคืนยอดเงินที่มีการโต้แย้งให้คุณ และ Shopify อาจจะคืนค่าธรรมเนียมในการเรียกคืนยอดเงินขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หากคุณชนะข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงินเพียงบางส่วน ธนาคารของผู้ถือบัตรจะคืนยอดเงินที่มีการโต้แย้งเพียงบางส่วนให้คุณ และ Shopify อาจจะยังคืนค่าธรรมเนียมในการเรียกคืนยอดเงิน หากผู้ถือบัตรเรียกคืนยอดเงินสำเร็จ คุณจะไม่ได้รับทั้งยอดเงินที่มีการโต้แย้งและค่าธรรมเนียมคืน

ค่าธรรมเนียมการคืนยอดเงิน

เมื่อธนาคารเรียกยอดเงินคืนจากคุณ ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการจากคุณด้วย หากคุณเป็นฝ่ายชนะในข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงิน Shopify อาจจะคืนค่าธรรมเนียมส่วนนี้ให้คุณขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาคของคุณ รายการต่อไปนี้เป็นรายละเอียดค่าธรรมเนียมการดำเนินการในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค นอกจากนี้ยังระบุว่าจะได้รับการคืนเงินหรือไม่ หากคุณเป็นฝ่ายชนะในข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงิน:

ตารางประเทศ/ภูมิภาคของ Shopify Payments พร้อมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและระบุว่าจะได้รับการคืนเงินหรือไม่หากเป็นฝ่ายชนะในข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงิน
ประเทศ/ภูมิภาค ค่าธรรมเนียมการคืนยอดเงิน คุณจะได้รับการคืนเงินหรือไม่หาก
เป็นฝ่ายชนะในข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงิน
ออสเตรเลีย 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ออสเตรีย 15 ยูโร
เบลเยียม 15 ยูโร
แคนาดา 15 ดอลลาร์แคนาดาหรือ 15 ดอลลาร์สหรัฐ ตามสกุลเงินที่รับเงินได้
เช็กเกีย 15 ยูโรหรือ 400 โครูนาเช็ก ตามสกุลเงินที่รับเงินได้
เดนมาร์ก 15 ยูโรหรือ 115 โครนเดนมาร์ก โดยอิงตามสกุลเงินที่รับชำระ
ฟินแลนด์ 15 ยูโร
ฝรั่งเศส 15 ยูโร
เยอรมนี 15 ยูโร
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 85 ดอลลาร์ฮ่องกง
ไอร์แลนด์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 15 ยูโร + 23%
อิตาลี 15 ยูโร
ญี่ปุ่น 1,300 เยน
เนเธอร์แลนด์ 15 ยูโร
นิวซีแลนด์ 20 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
โปรตุเกส 15 ยูโร
โรมาเนีย 15 ยูโรหรือ 75 ลิวโรมาเนีย โดยอิงตามสกุลเงินที่รับชำระ
สิงคโปร์ 15 ดอลลาร์สิงคโปร์
สเปน 15 ยูโร
สวีเดน 15 ยูโรหรือ 150 โครนาสวีเดน โดยอิงตามสกุลเงินที่รับชำระ
สวิตเซอร์แลนด์ 15 ยูโรหรือ 15 ฟรังก์สวิส โดยอิงตามสกุลเงินที่รับชำระ
สหราชอาณาจักร 10 ปอนด์สเตอร์ลิง
สหรัฐอเมริกา 15 ดอลลาร์สหรัฐ

กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

นี่นับเป็นกระบวนการโดยทั่วไปสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง:

 1. ผู้ถือบัตรโต้แย้งการเรียกเก็บเงินต่อธนาคารของตนเอง
 2. ธนาคารของผู้ถือบัตรส่งคำร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังบริษัทบัตรเครดิต บริษัทบัตรเครดิตไม่รับจำนวนเงินที่มีการโต้แย้งจากคุณ
 3. บริษัทบัตรเครดิตขอหลักฐานว่าคุณเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง
 4. คุณรวบรวมหลักฐานเพื่อหาว่าการชำระเงินครั้งดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ จากนั้นส่งหลักฐานที่ได้ไปพร้อมกับการตอบกลับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 5. หลังจากที่คุณตอบกลับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว ให้คุณส่งต่อการตอบกลับนั้นไปยังบริษัทบัตรเครดิตดังกล่าวโดยคลิกที่ “ส่งการตอบกลับ
 6. บริษัทบัตรเครดิตจะทำการตรวจสอบหลักฐาน การตรวจสอบจะใช้เวลาไม่เกิน 65-75 วันหลังจากทำธุรกรรม ในบางกรณี การตรวจสอบอาจใช้เวลานานกว่า 75 วัน
 7. บริษัทบัตรเครดิตแก้ไขกรณีที่มีการขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากการสอบถามถูกปิดตามความกรุณาของคุณ จะไม่มีเงินใดๆ หากการสอบถามของผู้ถือบัตรถูกปิดตามความชอบ บริษัทบัตรเครดิตอาจดําเนินการคืนยอดเงินเต็มจํานวนและดําเนินการตามจํานวนที่โต้แย้งรวมถึงค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการคืนยอดเงินเพิ่มเติม

แก้ปัญหาการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง

คุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

ติดต่อลูกค้ารายดังกล่าว

คุณสามารถพูดคุยกับลูกค้าที่สั่งซื้อทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อลองแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากลูกค้าของคุณยอมรับว่าการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่จําเป็น ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารและขอให้ธนาคารยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น จากนั้นคุณควรส่งจดหมายขอให้พวกเขาส่งสําเนาของจดหมายถอนเงินการเรียกคืนยอดเงินจากธนาคารของตนให้คุณ หลังจากที่คุณมีหลักฐานของลูกค้าที่ขอให้ยกเลิกการปฏิเสธการเรียกคืนยอดเงิน คุณจะต้องส่งจดหมายนี้เป็นหลักฐานในแบบฟอร์มการตอบกลับการเรียกคืนยอดเงินในการสั่งซื้อ โปรดดูที่แก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินที่ยกเลิกโดยลูกค้า

แสดงหลักฐานเพิ่มเติม

หลังจากธนาคารของผู้ถือบัตรทำการเรียกคืนยอดเงินหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง คุณจะมีเวลาจำกัดในการส่งหลักฐานว่าการเรียกเก็บเงินนั้นถูกต้อง ช่วงเวลาที่คุณต้องส่งหลักฐานขึ้นอยู่กับบริษัทบัตรเครดิตและสาเหตุของการเรียกคืนยอดเงิน

ประเภทของหลักฐานที่คุณควรส่งขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ผู้ถือบัตรขอการเรียกคืนยอดเงินหรือการสอบถามเก็บหลักฐานของคุณที่เกี่ยวข้องและตรงประเด็น และลองพิจารณาการใช้ข้อมูลประกอบต่อไปนี้:

 • หลักฐานการอนุมัติของลูกค้า
 • บริการที่มอบให้
 • การจัดส่งรายการ
 • ข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายการคืนเงิน

หากคุณจะเพิ่มเอกสารหรือรูปภาพใดๆ คุณควรจัดรูปแบบเอกสารหรือรูปภาพดังกล่าวให้สามารถดูได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องขยายภาพหรือครอบตัด เราขอแนะนำให้เลือกรูปภาพที่มีความคมชัดสูงและสามารถพิมพ์ออกมาเป็นสีขาวดำได้อย่างกระจ่างชัด เนื่องจากธนาคารหลายแห่งเปิดรับหลักฐานการเรียกคืนยอดเงินผ่านเครื่องแฟกซ์ อย่างไรก็ดี เราไม่แนะนำให้ส่งลิงก์เป็นหลักฐาน

หากคุณใช้ Shopify Payments เครื่องมือของ Shopify จะเติมข้อมูลที่มีอยู่ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะใช้เพื่อส่งการตอบกลับไปยังบริษัทบัตรเครดิตให้คุณโดยอัตโนมัติในวันที่ครบกําหนด ทั้งนี้ คุณสามารถเพิ่มหลักฐานเพิ่มเติมไปยังการตอบกลับได้ก่อนวันครบกําหนด ซึ่งวันที่ครบกําหนดคือ 7 ถึง 21 วันหลังจากที่มีการยื่นเรื่องการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากคุณปิดหรือหยุดร้านค้าของคุณชั่วคราว และคุณได้รับอีเมลเกี่ยวกับการเรียกคืนยอดเงิน คุณจะต้องเข้าไปที่ลิงก์ในอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบและชำระเงินซื้อแผนใหม่เพื่อเปิดร้านค้าอีกครั้ง หลังจากที่คุณเปิดร้านค้าอีกครั้งแล้ว คุณสามารถส่งหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการปฏิเสธการเรียกคืนยอดเงินได้ หากคุณไม่เปิดร้านค้าของคุณอีกครั้ง ระบบจะส่งเฉพาะข้อมูลการธุรกรรมเบื้องต้นพร้อมกับการเรียกคืนยอดเงิน

หากคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก คุณควรติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อหาวิธีส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตนั้นๆ

ยอมรับการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ยอมรับการเรียกคืนยอดเงิน

หากคุณคิดว่าการเรียกคืนยอดเงินถูกต้อง คุณสามารถยอมรับการเรียกคืนยอดเงินโดยไม่ส่งหลักฐานใดๆ ลูกค้าจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืนและคุณจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการเรียกคืนยอดเงินคืน

ดำเนินการคืนเงินเพื่อยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากคุณคิดว่าเหตุผลที่หลังการสอบถามนั้นสมเหตุสมผล คุณสามารถคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ เนื่องจากบริษัทบัตรเครดิตไม่ได้รับเงินในระหว่างการสอบถาม หากคุณคืนเงินเพียงบางส่วน การเรียกคืนยอดเงินเต็มจำนวนจะยังคงเกิดขึ้นได้ หากคุณคืนเงินเต็มจำนวน ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถเริ่มการเรียกคืนยอดเงินได้ นอกจากนี้คุณยังควรส่งหลักฐานที่ยืนยันว่าคุณได้คืนเงินให้กับลูกค้าแล้วด้วย

เหตุผลในการเรียกคืนยอดเงินและการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ประเภทหลักฐานที่คุณควรส่งไปยังบริษัทบัตรเครดิตเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ลูกค้าแจ้งเพื่อปฏิเสธการชำระเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลูกค้าอาจโต้แย้งการเรียกเก็บเงินด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

การฉ้อโกง

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Fraudulent หากผู้ถือบัตรไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงิน นี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเรียกคืนยอดเงินและอาจเกิดขึ้นได้หากบัตรถูกขโมย

ในการรับมือกับการเรียกเก็บเงินที่หลอกลวง คุณสามารถลองติดต่อลูกค้าที่วางคำสั่งซื้อได้ ลูกค้าอาจลืมว่ามีการซื้อหรือการซื้อดังกล่าวอาจดำเนินการโดยลูกหลาน เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว ลูกค้าเห็นพ้องว่าการเรียกเก็บเงินถูกต้อง คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารและแจ้งให้ธนาคารทราบว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน นอกจากนี้ คุณก็ควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตดังกล่าว รวมถึงใบแจ้งที่ลูกค้าระบุว่าตนต้องการให้ยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน

หากคุณคิดว่าลูกค้าเข้าใจผิดหรือแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คุณควรส่งหลักฐานต่อไปนี้ไปยังบริษัทบัตรเครดิต:

 • วันและเวลาที่คำสั่งซื้อได้รับการจัดการ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ที่อยู่ IP และประเทศที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ

หากคุณต้องการตรวจสอบคำสั่งซื้อทั้งหมดก่อนดำเนินการ คุณสามารถจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองได้ การจัดเก็บการชำระเงินของคำสั่งซื้อด้วยตนเองช่วยให้คุณสามารถดูการวิเคราะห์การหลอกลวงแบบเต็มรูปแบบสำหรับคำสั่งซื้อก่อนที่คุณจะตัดสินใจจัดการคำสั่งซื้อและยอมรับการชำระเงิน การตรวจสอบคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเรียกคืนยอดเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ การจัดการคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงอาจส่งผลให้เกิดการเรียกคืนยอดเงินเป็นจำนวนมาก หากคุณได้รับการเรียกคืนยอดเงินเป็นจำนวนมากแล้วการประมวลผลการชำระเงินจะถูกปิดการใช้งานและคุณอาจถูกลบออกจาก Shopify Payments

บริษัทบัตรเครดิตสามารถคืนเงินที่ถูกหักไปแล้วสำหรับบัตรที่ถูกขโมยหลังจากที่จัดการคำสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว Shopify จะช่วยคุณรวบรวมหลักฐานสำหรับค่าบริการใดก็ตามที่ถูกโต้แย้ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตจะเป็นผู้ตัดสินใจในการคืนเงิน ไม่ใช่ Shopify แต่อย่างใด ทั้งนี้ Shopify จะไม่ครอบคลุมบริการคืนเงินที่ถูกหักไปแล้วจากธนาคาร

ไม่รู้จัก

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Unrecognized หากลูกค้าไม่ทราบถึงชื่อผู้ขายหรือตำแหน่งที่ตั้งที่ปรากฏอยู่บนใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของตนเอง

ในการรับมือกับการเรียกเก็บเงินที่ไม่รู้จัก ให้คุณลองติดต่อลูกค้ารายดังกล่าว บางครั้งลูกค้าอาจลืมว่ามีการซื้อหรือการซื้อดังกล่าวอาจดำเนินการโดยลูกหลาน เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว ลูกค้าเห็นพ้องว่าการเรียกเก็บเงินถูกต้อง คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารและแจ้งให้ธนาคารทราบว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน

นอกจากนี้ คุณก็ควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตดังกล่าว รวมถึงใบแจ้งที่ลูกค้าระบุว่าตนต้องการให้ยกเลิกการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • วันที่และเวลาที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ที่อยู่ IP และประเทศที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ

ทำสำเนา

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Duplicate หากลูกค้าเชื่อว่าคุณได้เรียกเก็บเงินพวกเขาซ้ำสองครั้งสำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกัน

หากคุณไม่ได้เรียกเก็บเงินกับลูกค้าซ้ำสองครั้ง ให้คุณลองติดต่อลูกค้าเหล่านั้น คุณสามารถอธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าทราบว่าการเรียกเก็บเงินเหล่านั้นเป็นการเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่ต่างกัน ลูกค้าเห็นพ้องว่าการเรียกเก็บเงินถูกต้อง คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารและแจ้งให้ธนาคารทราบว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน

หากลูกค้าไม่ยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากคุณได้พูดคุยกับพวกเขา คุณจำเป็นต้องส่งหลักฐานว่าการเรียกเก็บเงินทั้งสองครั้งเป็นยอดเงินของสินค้าหรือบริการที่แยกกัน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • คำอธิบายถึงเหตุผลในการเรียกเก็บค่าบริการทั้งสองครั้ง
 • ใบเสร็จที่ยืนยันว่าการเรียกเก็บค่าบริการทั้งสองครั้งนั้นเป็นการเรียกเก็บสำหรับสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน
 • การติดต่อสื่อสารใดๆ กับลูกค้าที่คุณแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินสองครั้ง

หากคุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสองครั้งสำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกันจริง คุณจำเป็นต้องยอมรับการเรียกคืนยอดเงิน

การสมัครใช้งานถูกยกเลิก

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Subscription canceled หากลูกค้าเชื่อว่าคุณได้เรียกเก็บเงินพวกเขาสำหรับการสมัครใช้งานหลังจากที่ควรยกเลิกไปแล้ว นอกจากนั้นยังอาจหมายความว่าลูกค้าคาดหวังให้มีการแจ้งเตือนก่อนการเรียกเก็บเงินแต่ละครั้งแต่กลับไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ

ในการแก้ไขการเรียกคืนยอดเงิน คุณควรติดต่อลูกค้าของคุณ เพราะเป็นหนทางหนึ่งที่คุณจะสามารถอธิบายว่าพวกเขาเข้าใจผิดอย่างไร หรือเจรจาตกลงร่วมกันได้ หากคุณได้ข้อสรุปการเจรจาแล้ว คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาและแจ้งว่าพวกเขาต้องการยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน คุณควรส่งหลักฐานในการพูดคุยนี้ไปยังบริษัทบัตรเครดิต โปรดดูที่แก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินที่ยกเลิกโดยลูกค้า

หากคุณคิดว่าลูกค้าไม่ได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกก่อนการเรียกเก็บเงิน คุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายกเลิกการสมัครสมาชิกหลังจากมีการเรียกเก็บเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิต คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • นโยบายการยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ
 • อีเมลหรือการแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับการยกเลิกที่ส่งถึงลูกค้า
 • คำอธิบายถึงเวลาและสถานที่ที่มีการแจ้งนโยบายการยกเลิกให้ลูกค้าทราบ
 • สำหรับสินค้าหรือบริการดิจิทัล: บันทึกกิจกรรมที่ยืนยันให้ลูกค้าเห็นว่าลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าหรือบริการหลังจากวันที่พวกเขาบอกว่าพวกเขายกเลิกการสมัครใช้งาน

หากคุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหลังจากพวกเขายกเลิกการสมัครใช้งาน คุณจำเป็นต้องยอมรับการเรียกคืนยอดเงิน

ไม่ได้รับสินค้า

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Product not received หากลูกค้าเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่ซื้อไป

คุณควรลองติดต่อลูกค้าก่อนเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาคืออะไร หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินดังกล่าว คุณควรแนบหลักฐานว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินไว้กับการตอบกลับที่คุณส่งไปยังบริษัทบัตรเครดิ โปรดดูที่แก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินที่ยกเลิกโดยลูกค้า

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวกับลูกค้าได้ คุณควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตเพื่อแสดงว่าลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการก่อนมีการดำเนินการเรียกคืนยอดเงิน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • วันที่และเวลาที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ
 • สำหรับสินค้าหรือบริการดิจิทัล: บันทึกกิจกรรมที่ยืนยันให้ลูกค้าเห็นว่าลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าหรือบริการ

สภาพสินค้าไม่น่าพึงพอใจ

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Product unacceptable หากลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าที่ได้รับมีตำหนิ ได้รับความเสียหาย หรือไม่เป็นไปตามคำอธิบาย

เริ่มต้นโดยติดต่อลูกค้าของคุณ หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินดังกล่าว คุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิต โปรดดูที่แก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินที่ยกเลิกโดยลูกค้า

หากลูกค้าไม่ได้พยายามส่งคืนสินค้าหรือยกเลิกบริการก่อนดำเนินการเรียกคืนยอดเงิน หรือคุณให้สินค้าหรือบริการทดแทนแก่ลูกค้าไปแล้ว โปรดส่งหลักฐานการดำเนินการมาด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าคุณได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้กับลูกค้าไปแล้วหรือยังไม่ได้ดำเนินการก็ตาม คุณควรส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทบัตรเครดิต คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • วันที่และเวลาที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ
 • คำอธิบายหรือรูปภาพของสินค้าจากร้านค้าของคุณที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามที่อธิบายไว้

เครดิตไม่ได้รับการประมวลผล

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Credit not processed หากลูกค้าแจ้งคุณว่าสินค้าที่ซื้อถูกตีกลับหรือธุรกรรมที่ดำเนินกับคุณถูกยกเลิก แต่คุณยังไม่ได้คืนเงินหรือเพิ่มเงินให้ลูกค้าคืน

เริ่มต้นโดยติดต่อลูกค้าของคุณ คุณไม่สามารถคืนเงินได้หลังจากดำเนินการเรียกคืนยอดเงินไปแล้ว แต่คุณสามารถอธิบายสถานการณ์หรือหาวิธีอื่นในการแก้ไขปัญหานี้ได้ หากลูกค้าร้องขอกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริง คุณจึงสามารถดำเนินการคืนเงินได้ หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินหรือกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว คุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิต โปรดดูที่แก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินที่ยกเลิกโดยลูกค้า

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ และคิดว่าการปฏิเสธการชำระเงินนั้นไม่ถูกต้อง คุณควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตว่าคุณได้คืนเงินลูกค้าก่อนมีการดำเนินการปฏิเสธการชำระเงินหรือกรณีการสอบถามดังกล่าว หรือลูกค้ารายนั้นไม่มีสิทธิ์ในการขอคืนเงิน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าของคุณ
 • คำอธิบายถึงเวลาและสถานที่ที่มีการแจ้งนโยบายการคืนเงินให้ลูกค้าทราบ
 • อีเมลหรือการแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับการคืนเงินที่ส่งถึงลูกค้า
 • คำอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

ทั่วไป

ระบบจะทำเครื่องหมายการคืนยอดเงินเป็น General หากการคืนยอดเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง

วิธีแก้ไขปัญหาการคืนยอดเงินทั่วไป คุณควรเริ่มโดยพยายามติดต่อลูกค้า เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งใดเป็นปัญหา หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินดังกล่าว จากนั้นคุณควรส่งจดหมายขอให้พวกเขาส่งสําเนาของจดหมายถอนเงินการเรียกคืนยอดเงินจากธนาคารของตนให้คุณ หลังจากที่คุณมีหลักฐานของลูกค้าที่ขอให้ยกเลิกการปฏิเสธการเรียกคืนยอดเงิน คุณจะต้องส่งจดหมายนี้เป็นหลักฐานในแบบฟอร์มการตอบกลับการเรียกคืนยอดเงินในการสั่งซื้ โปรดดูที่แก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินที่ยกเลิกโดยลูกค้า

หากลูกค้าไม่ต้องการยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน คุณควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตว่าการเรียกเก็บเงินนั้นถูกต้อง คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ
 • วันและเวลาที่คำสั่งซื้อได้รับการจัดการ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของลูกค้า
 • ที่อยู่ IP และประเทศของลูกค้า
 • อีเมลหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่คุณเคยส่งให้ลูกค้า
 • USPS/FedEx/UPS หรือการติดตามออนไลน์อื่นๆ รวมทั้งการยืนยันการจัดส่งต่างๆ
 • หลักฐานการคืนเงินหรือการจัดส่งสินค้าทดแทนที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า

แก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินที่ยกเลิกโดยลูกค้า

แม้ว่าผู้ถือบัตรได้ติดต่อธนาคารของตนเพื่อยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินแล้ว กระบวนการโต้แย้งมักจะเกี่ยวข้องกับธนาคารหลายแห่ง ซึ่งหมายความว่าการเรียกคืนยอดเงินจะยังคงยังทำงานอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ การแสดงหลักฐานในทุกกรณีของการเรียกคืนยอดเงินเป็นสิ่งสำคัญมาก แม้ว่าลูกค้าของคุณจะบอกว่าได้ยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินแล้วก็ตาม

ในการแก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงิน คุณต้องมีจดหมายถอนการเรียกคืนยอดเงินจากลูกค้า ซึ่งคุณต้องส่งจดหมายนี้เป็นหลักฐานไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้อง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น การเรียกคืนยอดเงินจะได้รับการแก้ไขในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ผู้ถือบัตรจะต้องขอจดหมายถอนการเรียกคืนยอดเงินจากบริษัทบัตรเครดิตของพวกเขาและส่งจดหมายมาให้คุณ เอกสารที่จัดทำโดยลูกค้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดต่อไปนี้:

  • ต้องเป็นหัวจดหมายทางการของธนาคาร
  • ต้องแสดงหมายเลขเคส
  • ต้องยืนยันวันที่/จำนวนเงินที่เรียกเก็บเงินเดิม
  • ต้องยืนยันชื่อร้านค้า/ธุรกิจของคุณ
  • ต้องยืนยันว่าการเรียกคืนยอดเงินถูกยกเลิกแล้ว
  • ต้องยืนยันว่าเงินได้ถูกหักออกจากบัญชีของลูกค้าอีกครั้งแล้ว
  • ต้องยืนยันว่าได้คืนเงินให้กับคุณ ซึ่งเป็นผู้ขายแล้ว
 2. คุณต้องส่งจดหมายฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการโต้แย้งโดยกรอกแบบฟอร์มการตอบกลับการเรียกคืนยอดเงินสำหรับคำสั่งซื้อ

  1. หากพ้นกำหนดในการแสดงหลักฐานสำหรับการเรียกคืนยอดเงิน โปรดดูที่การเรียกคืนยอดเงินไม่สำเร็จ
 3. รอให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอัปเดตการเรียกคืนยอดเงิน ระยะเวลาสำหรับตรวจสอบและอัปเดตนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการของธนาคารที่เกี่ยวข้อง และอาจใช้เวลาถึง 30-90 วันหรือเร็วกว่านั้น

หากลูกค้าของคุณยินยอมที่จะยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินเพื่อแลกกับการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแจ้งให้ลูกค้าทราบในช่วงเวลานี้ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าคุณต้องรอให้คุณเป็นฝ่ายชนะในข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงินอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะสามารถคืนเงินได้

หลังจากที่คุณเป็นฝ่ายชนะในข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงิน คุณจะสามารถคืนเงินคำสั่งซื้อได้ ตั้งความคาดหวังกับลูกค้าว่าโดยปกติจะใช้เวลา 5-10 วันทำการเพื่อให้ธนาคารดำเนินการคืนเงิน

การเรียกคืนยอดเงินจะระบุสถานะเป็น Lost หรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

หากพ้นกำหนดในการแสดงหลักฐานแล้ว สถานะการเรียกคืนยอดเงินอาจแสดงเป็น Lost หรือ Under review เมื่อลูกค้าได้ยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินและได้ให้เอกสารการถอนการเรียกคืนยอดเงินกับคุณแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี