การเรียกคืนยอดเงินและการสอบถาม

หากคุณรับบัตรเครดิตในร้านค้าของคุณ คุณก็มีแนวโน้มจะต้องจัดการกับการคืนยอดเงินและการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อผู้ถือบัตรประสบปัญหากับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต พวกเขาสามารถติดต่อธนาคารเพื่อโต้แย้งกาเรียกเก็บเงินได้ จากนั้นธนาคารจะทำการเรียกคืนยอดเงินหรือสอบถาม ผู้ถือบัตรอาจเป็นหนึ่งในลูกค้าของคุณหรือผู้ที่เชื่อว่าบัตรของพวกเขาถูกใช้ในร้านค้าของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากธนาคารของผู้ถือบัตรทำการเรียกคืนยอดเงิน ธนาคารจะยึดยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืนจากคุณทันที ธนาคารของผู้ถือบัตรยังเก็บค่าธรรมเนียมในการเรียกคืนยอดเงินจากคุณอีกด้วย หากธนาคารของผู้ถือบัตรทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง พวกเขาจะไม่ยึดยอดเงินที่มีการโต้แย้งหรือเก็บค่าธรรมเนียมทันที

คุณสามารถยุติกรณีการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้หลายวิธี บริษัทที่ออกบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรมักจะตรวจสอบหลักฐานต่างๆ แล้วจึงยุติกรณีการเรียกคืนยอดเงินโดยอาจให้คุณชนะหรือฝ่ายผู้ถือบัตรชนะ หากคุณชนะข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงิน คุณจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืน และ Shopify จะคืนค่าธรรมเนียมในการเรียกคืนยอดเงิน หากผู้ถือบัตรชนะข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงิน ผู้ถือบัตรจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืน

หากคุณใช้งาน Shopify Payments และคุณจะได้รับการเรียกคืนยอดเงิน จำนวนเงินจะถูกหักออกจากการรับชำระเงินที่มีให้บริการถัดไปของคุณ

หากคุณใช้งาน Shopify Payments และยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับมีจำนวนเงินไม่เพียงพอสำหรับการคืนสินค้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างกันไปตามที่ตั้งร้านค้าของคุณ:

 • ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก สาธารณรัฐเช็ก ฟินแลนด์ เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ ยอดคงเหลือจะถูกหักจากบัญชีธนาคารของคุณ โดยระบบจะทำรายการหักบัญชีในวันที่อยู่นอกตารางเวลาการรับเงินตามปกติของคุณ

 • หากการหักบัญชีธนาคารล้มเหลว ระบบจะพยายามหักบัญชีอีกครั้งใน 3 วันทำการ หากความพยายามอีกครั้งล้มเหลว คุณต้องเปลี่ยนบัญชีธนาคาร Shopify Payments หรือชำระยอดคงเหลือที่ติดลบด้วยตนเอง

 • ในประเทศอื่นๆ ทั้งหมด คืนเงินส่วนที่เหลือจะถูกหักออกจากยอดเงินที่คุณจะได้รับครั้งถัดไปจนกว่าจะได้รับเงินที่คืนครบตามจํานวน

กระบวนการเรียกคืนยอดเงิน

กระบวนการทั่วไปสำหรับการเรียกคืนยอดเงินมีดังต่อไปนี้:

 1. ผู้ถือบัตรโต้แย้งการเรียกเก็บเงินการบัตรเครดิตกับธนาคารของพวกเขา
 2. ธนาคารของผู้ถือบัตรส่งคำขอการเรียกคืนยอดเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิตและหักเงินตามจำนวนที่โต้แย้งและค่าธรรมเนียมการเรียกคืนยอดเงินจากคุณ
 3. บริษัทบัตรเครดิตขอหลักฐานว่าคุณเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง
 4. คุณรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าการเรียกเก็บเงินนั้นถูกต้องหรือไม่ และเพิ่มหลักฐานดังกล่าวไปยังการตอบกลับการเรียกคืนยอดเงิน
 5. หลังจากที่คุณตอบกลับการเรียกคืนยอดเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องส่งต่อการตอบกลับนั้นไปยังบริษัทบัตรเครดิตโดยคลิกที่ “ส่งการตอบกลับ
 6. บริษัทบัตรเครดิตจะทำการตรวจสอบหลักฐาน การตรวจสอบจะใช้เวลาไม่เกิน 75 วันหลังจากที่ส่งการตอบกลับ
 7. บริษัทบัตรเครดิตแก้ปัญหาการเรียกคืนยอดเงิน

หากคุณคัดค้านการเรียกคืนยอดเงินสำเร็จ ธนาคารของผู้ถือบัตรจะคืนยอดเงินที่มีการโต้แย้งให้คุณ และ Shopify จะคืนค่าธรรมเนียมในการเรียกคืนยอดเงิน หากคุณชนะข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงินเพียงบางส่วน ธนาคารของผู้ถือบัตรจะคืนยอดเงินที่มีการโต้แย้งเพียงบางส่วนให้คุณ และ Shopify จะยังคืนค่าธรรมเนียมในการเรียกคืนยอดเงิน หากผู้ถือบัตรเรียกคืนยอดเงินสำเร็จ คุณจะไม่ได้รับทั้งยอดเงินที่มีการโต้แย้งและค่าธรรมเนียมคืน

ค่าธรรมเนียมการคืนยอดเงิน

เมื่อธนาคารเรียกยอดเงินคืนจากคุณ ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการจากคุณด้วย หากคุณเป็นฝ่ายชนะในข้อพิพาทการเรียกคืนยอดเงิน Shopify จะคืนค่าธรรมเนียมส่วนนี้ให้คุณ รายการต่อไปนี้เป็นรายละเอียดค่าธรรมเนียมการดำเนินการในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

 • 25 AUD ในออสเตรเลีย
 • 25 CAD ในแคนาดา
 • 15 ยูโรในออสเตรีย เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และสเปน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 15 ยูโร + 23% ในไอร์แลนด์
 • 85 HKD ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
 • 1,300 JPY ในญี่ปุ่น
 • 20 NZD ในนิวซีแลนด์
 • 15 SGD ในสิงคโปร์
 • 15 ยูโรหรือ 150 โครนาในสวีเดน โดยอิงตามสกุลเงินที่รับชำระ
 • 10 GBP ในสหราชอาณาจักร
 • 15 USD ในสหรัฐอเมริกา

กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

นี่นับเป็นกระบวนการโดยทั่วไปสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง:

 1. ผู้ถือบัตรโต้แย้งการเรียกเก็บเงินต่อธนาคารของตนเอง
 2. ธนาคารของผู้ถือบัตรส่งคำร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังบริษัทบัตรเครดิต บริษัทบัตรเครดิตไม่รับจำนวนเงินที่มีการโต้แย้งจากคุณ
 3. บริษัทบัตรเครดิตขอหลักฐานว่าคุณเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง
 4. คุณรวบรวมหลักฐานเพื่อหาว่าการชำระเงินครั้งดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ จากนั้นส่งหลักฐานที่ได้ไปพร้อมกับการตอบกลับการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 5. หลังจากที่คุณตอบกลับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว ให้คุณส่งต่อการตอบกลับนั้นไปยังบริษัทบัตรเครดิตดังกล่าวโดยคลิกที่ “ส่งการตอบกลับ
 6. บริษัทบัตรเครดิตจะทำการตรวจสอบหลักฐาน การตรวจสอบจะใช้เวลาไม่เกิน 65-75 วันหลังจากทำธุรกรรม ในบางกรณี การตรวจสอบอาจใช้เวลานานกว่า 75 วัน
 7. บริษัทบัตรเครดิตแก้ไขกรณีที่มีการขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากการสอบถามถูกปิดตามความกรุณาของคุณ จะไม่มีเงินใดๆ หากการสอบถามของผู้ถือบัตรถูกปิดตามความชอบ บริษัทบัตรเครดิตอาจดําเนินการคืนยอดเงินเต็มจํานวนและดําเนินการตามจํานวนที่โต้แย้งรวมถึงค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการคืนยอดเงินเพิ่มเติม

แก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง

คุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

ติดต่อลูกค้ารายดังกล่าว

คุณสามารถพูดคุยกับลูกค้าที่สั่งซื้อทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อลองแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากลูกค้าของคุณยอมรับว่าการคืนสินค้าหรือการสอบถามไม่จําเป็น ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารของพวกเขาและขอให้พวกเขายกเลิกการปฏิเสธการเรียกเก็บเงินหรือการสอบถาม นอกจากนี้คุณยังควรส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการคืนยอดเงินหรือการสอบถาม

แสดงหลักฐานเพิ่มเติม

หลังจากธนาคารของผู้ถือบัตรทำการเรียกคืนยอดเงินหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง คุณจะมีเวลาจำกัดในการส่งหลักฐานว่าการเรียกเก็บเงินนั้นถูกต้อง ช่วงเวลาที่คุณต้องส่งหลักฐานขึ้นอยู่กับบริษัทบัตรเครดิตและสาเหตุของการเรียกคืนยอดเงิน ตรวจสอบกับบริษัทบัตรเครดิตเพื่อดูระยะเวลาที่จำกัดสำหรับกรณีการเรียกคืนยอดเงิน

ประเภทของหลักฐานที่คุณควรส่งขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ผู้ถือบัตรขอการเรียกคืนยอดเงินหรือการสอบถามเก็บหลักฐานของคุณที่เกี่ยวข้องและตรงประเด็น และลองพิจารณาการใช้ข้อมูลประกอบต่อไปนี้:

 • หลักฐานการอนุมัติของลูกค้า
 • บริการที่มอบให้
 • การจัดส่งรายการ
 • ข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายการคืนเงิน

หากคุณจะเพิ่มเอกสารหรือรูปภาพใดๆ คุณควรจัดรูปแบบเอกสารหรือรูปภาพดังกล่าวให้สามารถดูได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องขยายภาพหรือครอบตัด เราขอแนะนำให้เลือกรูปภาพที่มีความคมชัดสูงและสามารถพิมพ์ออกมาเป็นสีขาวดำได้อย่างกระจ่างชัด เนื่องจากธนาคารหลายแห่งเปิดรับหลักฐานการเรียกคืนยอดเงินผ่านเครื่องแฟกซ์ อย่างไรก็ดี เราไม่แนะนำให้ส่งลิงก์เป็นหลักฐาน

หากคุณใช้ Shopify Payments เครื่องมือของ Shopify จะเติมข้อมูลที่มีอยู่ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะใช้เพื่อส่งการตอบกลับไปยังบริษัทบัตรเครดิตให้คุณโดยอัตโนมัติในวันที่ครบกําหนด ทั้งนี้ คุณสามารถเพิ่มหลักฐานเพิ่มเติมไปยังการตอบกลับได้ก่อนวันครบกําหนด ซึ่งวันที่ครบกําหนดคือ 7 ถึง 21 วันหลังจากที่มีการยื่นเรื่องการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากคุณปิดหรือหยุดร้านค้าของคุณชั่วคราว และคุณได้รับอีเมลเกี่ยวกับการเรียกคืนยอดเงิน คุณจะต้องเข้าไปที่ลิงก์ในอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบและชำระเงินซื้อแผนใหม่เพื่อเปิดร้านค้าอีกครั้ง หลังจากที่คุณเปิดร้านค้าอีกครั้งแล้ว คุณสามารถส่งหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการปฏิเสธการเรียกคืนยอดเงินได้ หากคุณไม่เปิดร้านค้าของคุณอีกครั้ง ระบบจะส่งเฉพาะข้อมูลการธุรกรรมเบื้องต้นพร้อมกับการเรียกคืนยอดเงิน

หากคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก คุณควรติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อหาวิธีส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตนั้นๆ

ยอมรับการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ยอมรับการเรียกคืนยอดเงิน

หากคุณคิดว่าการเรียกคืนยอดเงินถูกต้อง คุณสามารถยอมรับการเรียกคืนยอดเงินโดยไม่ส่งหลักฐานใดๆ ลูกค้าจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืนและคุณจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการเรียกคืนยอดเงินคืน

ดำเนินการคืนเงินเพื่อยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากคุณคิดว่าเหตุผลที่หลังการสอบถามนั้นสมเหตุสมผล คุณสามารถคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ เนื่องจากบริษัทบัตรเครดิตไม่ได้รับเงินในระหว่างการสอบถามหากคุณคืนเงินเพียงบางส่วน การเรียกคืนยอดเงินเต็มจำนวนจะยังคงเกิดขึ้นได้หากคุณคืนเงินเต็มจำนวน ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถเริ่มการเรียกคืนยอดเงินได้นอกจากนี้คุณยังควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าคุณคืนเงินให้กับลูกค้าด้วย

เหตุผลในการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ประเภทหลักฐานที่คุณควรส่งไปยังบริษัทบัตรเครดิตเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ลูกค้าแจ้งเพื่อปฏิเสธการชำระเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลูกค้าอาจโต้แย้งการเรียกเก็บเงินด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

การฉ้อโกง

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Fraudulent หากผู้ถือบัตรไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงิน นี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเรียกคืนยอดเงินและอาจเกิดขึ้นได้หากบัตรถูกขโมย

ในการรับมือกับการเรียกเก็บเงินที่หลอกลวง คุณสามารถลองติดต่อลูกค้าที่วางคำสั่งซื้อได้ ลูกค้าอาจลืมว่ามีการซื้อหรือการซื้อดังกล่าวอาจดำเนินการโดยลูกหลาน เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว ลูกค้าเห็นพ้องว่าการเรียกเก็บเงินถูกต้อง คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารและแจ้งให้ธนาคารทราบว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน นอกจากนี้ คุณก็ควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตดังกล่าว รวมถึงใบแจ้งที่ลูกค้าระบุว่าตนต้องการให้ยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน

หากคุณคิดว่าลูกค้าเข้าใจผิดหรือแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คุณควรส่งหลักฐานต่อไปนี้ไปยังบริษัทบัตรเครดิต:

 • วันและเวลาที่คำสั่งซื้อได้รับการจัดการ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ที่อยู่ IP และประเทศที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ

หากคุณต้องการตรวจสอบคำสั่งซื้อทั้งหมดก่อนดำเนินการให้คุณสามารถ จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองได้ การจัดเก็บการชำระเงินของคำสั่งซื้อด้วยตนเองช่วยให้คุณสามารถดูการ วิเคราะห์การหลอกลวง แบบเต็มรูปแบบสำหรับคำสั่งซื้อก่อนที่คุณจะตัดสินใจจัดการคำสั่งซื้อและยอมรับการชำระเงิน การตรวจสอบคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยง การเรียกคืนยอดเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ การจัดการคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงอาจส่งผลให้เกิดการปฏิเสธชำระเงินจำนวนเป็นจำนวนมาก หากคุณได้รับการเรียกคืนยอดเงินเป็นจำนวนมากแล้วการประมวลผลการชำระเงินจะถูกปิดการใช้งานและคุณอาจถูกลบออกจาก Shopify Payments

บริษัทบัตรเครดิตสามารถคืนเงินที่ถูกหักไปแล้วสำหรับบัตรที่ถูกขโมยหลังจากที่จัดการคำสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว Shopify จะช่วยคุณรวบรวมหลักฐานสำหรับค่าบริการใดก็ตามที่ถูกโต้แย้ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตจะเป็นผู้ตัดสินใจในการคืนเงิน ไม่ใช่ Shopify แต่อย่างใด ทั้งนี้ Shopify จะไม่ครอบคลุมบริการคืนเงินที่ถูกหักไปแล้วจากธนาคาร

ที่ไม่รู้จัก

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Unrecognized หากลูกค้าไม่ทราบถึงชื่อผู้ขายหรือตำแหน่งที่ตั้งที่ปรากฏอยู่บนใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของตนเอง

ในการรับมือกับการเรียกเก็บเงินที่ไม่รู้จัก ให้คุณลองติดต่อลูกค้ารายดังกล่าว บางครั้งลูกค้าอาจลืมว่ามีการซื้อหรือการซื้อดังกล่าวอาจดำเนินการโดยลูกหลาน เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว ลูกค้าเห็นพ้องว่าการเรียกเก็บเงินถูกต้อง คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารและแจ้งให้ธนาคารทราบว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน

นอกจากนี้ คุณก็ควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตดังกล่าว รวมถึงใบแจ้งที่ลูกค้าระบุว่าตนต้องการให้ยกเลิกการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • วันที่และเวลาที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ที่อยู่ IP และประเทศที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ

ทำซ้ำ

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Duplicate หากลูกค้าเชื่อว่าคุณได้เรียกเก็บเงินพวกเขาซ้ำสองครั้งสำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกัน

หากคุณไม่ได้เรียกเก็บเงินกับลูกค้าซ้ำสองครั้ง ให้คุณลองติดต่อลูกค้าเหล่านั้น และแสดงรายละเอียดให้ลูกค้าทราบว่าการเรียกเก็บเงินเหล่านั้นเป็นการเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่ต่างกัน ลูกค้าเห็นพ้องว่าการเรียกเก็บเงินถูกต้อง คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารและแจ้งให้ธนาคารทราบว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน

หากลูกค้าไม่ยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากคุณได้พูดคุยกับพวกเขา คุณจำเป็นต้องส่งหลักฐานว่าการเรียกเก็บเงินทั้งสองครั้งเป็นยอดเงินของสินค้าหรือบริการที่แยกกัน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • คำอธิบายถึงเหตุผลในการเรียกเก็บค่าบริการทั้งสองครั้ง
 • ใบเสร็จที่ระบุว่าการเรียกเก็บค่าบริการทั้งสองครั้งนั้นเป็นการเรียกเก็บสำหรับสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน
 • การติดต่อสื่อสารใดๆ กับลูกค้าที่คุณแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินสองครั้ง

หากคุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสองครั้งสำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกันจริง คุณจำเป็นต้องยอมรับการเรียกคืนยอดเงิน

การสมัครใช้งานที่ยกเลิกไปแล้ว

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Subscription canceled หากลูกค้าเชื่อว่าคุณได้เรียกเก็บเงินพวกเขาสำหรับการสมัครใช้งานหลังจากที่ควรยกเลิกไปแล้ว นอกจากนั้นยังอาจหมายความว่าลูกค้าคาดหวังให้มีการแจ้งเตือนก่อนการเรียกเก็บเงินแต่ละครั้งแต่กลับไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ

ในการแก้ไขการเรียกคืนยอดเงิน คุณควรติดต่อลูกค้าของคุณ เพราะเป็นหนทางหนึ่งที่คุณจะสามารถอธิบายว่าพวกเขาเข้าใจผิดอย่างไร หรือเจรจาตกลงร่วมกันได้ หากคุณได้ข้อสรุปการเจรจาแล้ว คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาและแจ้งว่าพวกเขาต้องการยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน คุณควรส่งหลักฐานในการพูดคุยนี้ไปยังบริษัทบัตรเครดิต

หากคุณคิดว่าลูกค้าไม่ได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกก่อนการเรียกเก็บเงิน คุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายกเลิกการสมัครสมาชิกหลังจากมีการเรียกเก็บเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิต คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • นโยบายการยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ
 • อีเมลหรือการแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับการยกเลิกที่ส่งถึงลูกค้า
 • คำอธิบายถึงเวลาและสถานที่ที่มีการแสดงนโยบายการยกเลิกให้ลูกค้าทราบ
 • หากสินค้าหรือบริการเป็นระบบดิจิทัล ให้แสดงบันทึกกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าหรือบริการหลังจากวันที่ลูกค้าแจ้งว่าได้ยกเลิกการสมัครใช้งานแล้ว

หากคุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหลังจากพวกเขายกเลิกการสมัครใช้งาน คุณจำเป็นต้องยอมรับการเรียกคืนยอดเงิน

ไม่ได้รับสินค้า

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Product not received หากลูกค้าเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่ซื้อไป

คุณควรลองติดต่อลูกค้าก่อนเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาคืออะไร หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินดังกล่าว คุณควรแนบหลักฐานว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินไว้กับการตอบกลับที่คุณส่งไปยังบริษัทบัตรเครดิต

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวกับลูกค้าได้ คุณควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตเพื่อแสดงว่าลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการก่อนมีการดำเนินการเรียกคืนยอดเงิน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • วันที่และเวลาที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ
 • หากสินค้าหรือบริการเป็นระบบดิจิทัล ให้แสดงบันทึกกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าหรือบริการ

สินค้าที่ยอมรับไม่ได้

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Product unacceptable หากลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าที่ได้รับมีตำหนิ ได้รับความเสียหาย หรือไม่เป็นไปตามคำอธิบาย

เริ่มต้นโดยติดต่อลูกค้าของคุณ หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินดังกล่าว คุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิต หากลูกค้าไม่ได้พยายามส่งคืนสินค้าหรือยกเลิกบริการก่อนดำเนินการเรียกคืนยอดเงิน หรือคุณให้สินค้าหรือบริการทดแทนแก่ลูกค้าไปแล้ว โปรดส่งหลักฐานการดำเนินการมาด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าคุณได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้กับลูกค้าไปแล้วหรือยังไม่ได้ดำเนินการก็ตาม คุณควรส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทบัตรเครดิต คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • วันที่และเวลาที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ
 • คำอธิบายหรือรูปภาพของสินค้าจากร้านค้าของคุณที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามที่อธิบายไว้

ไม่ได้ประมวลผลเครดิต

การเรียกคืนยอดเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Credit not processed หากลูกค้าแจ้งคุณว่าสินค้าที่ซื้อถูกตีกลับหรือธุรกรรมที่ดำเนินกับคุณถูกยกเลิก แต่คุณยังไม่ได้คืนเงินหรือเพิ่มเงินให้ลูกค้าคืน

เริ่มต้นโดยติดต่อลูกค้าของคุณ คุณไม่สามารถคืนเงินได้หลังจากดำเนินการเรียกคืนยอดเงินไปแล้ว แต่คุณสามารถอธิบายสถานการณ์หรือหาวิธีอื่นในการแก้ไขปัญหานี้ได้ หากลูกค้าร้องขอกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริง คุณจึงสามารถดำเนินการคืนเงินได้ หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินหรือกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว คุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิต

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ และคิดว่าการเรียกคืนยอดเงินนั้นไม่ถูกต้อง คุณควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตว่าคุณได้คืนเงินลูกค้าก่อนมีการดำเนินการเรียกคืนยอดเงินหรือกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หรือลูกค้ารายนั้นไม่มีสิทธิ์ในการขอคืนเงิน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าของคุณ
 • คำอธิบายถึงเวลาและสถานที่ที่มีการแสดงนโยบายการคืนเงินให้ลูกค้าทราบ
 • อีเมลหรือการแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับการคืนเงินที่ส่งถึงลูกค้า
 • คำอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

ทั่วไป

ระบบจะทำเครื่องหมายการคืนยอดเงินเป็น General หากการคืนยอดเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง

วิธีแก้ไขปัญหาการคืนยอดเงินทั่วไป คุณควรเริ่มโดยพยายามติดต่อลูกค้า เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งใดเป็นปัญหา หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินดังกล่าว และคุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการเรียกคืนยอดเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิตด้วยเช่นกัน

หากลูกค้าไม่ต้องการยกเลิกการเรียกคืนยอดเงิน คุณควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตว่าการเรียกเก็บเงินนั้นถูกต้อง คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ
 • วันและเวลาที่คำสั่งซื้อได้รับการจัดการ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของลูกค้า
 • ที่อยู่ IP และประเทศของลูกค้า
 • อีเมลหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่คุณเคยส่งให้ลูกค้า
 • USPS/FedEx/UPS หรือการติดตามออนไลน์อื่นๆ รวมทั้งการยืนยันการจัดส่งต่างๆ
 • หลักฐานการคืนเงินหรือการจัดส่งสินค้าทดแทนที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี