การปฏิเสธการชำระเงินและการสอบถาม

หากคุณรับบัตรเครดิตในร้านค้าของคุณ คุณก็มีแนวโน้มจะต้องจัดการกับการคืนยอดเงินและการสอบถาม เมื่อผู้ถือบัตรประสบปัญหากับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต พวกเขาสามารถติดต่อธนาคารเพื่อโต้แย้งกาเรียกเก็บเงินได้ จากนั้นธนาคารจะทำการปฏิเสธการชำระเงินหรือสอบถาม ผู้ถือบัตรอาจเป็นหนึ่งในลูกค้าของคุณหรือผู้ที่เชื่อว่าบัตรของพวกเขาถูกใช้ในร้านค้าของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากธนาคารของผู้ถือบัตรทำการปฏิเสธการชำระเงิน ธนาคารจะยึดยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืนจากคุณทันที ธนาคารของผู้ถือบัตรยังเก็บค่าธรรมเนียมในการปฏิเสธการชำระเงินจากคุณอีกด้วย หากธนาคารของผู้ถือบัตรทำการสอบถาม พวกเขาจะไม่ยึดยอดเงินที่มีการโต้แย้งหรือเก็บค่าธรรมเนียมทันที

คุณสามารถยุติกรณีการปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถามได้หลายวิธี บริษัทที่ออกบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรมักจะตรวจสอบหลักฐานต่างๆ แล้วจึงยุติกรณีการปฏิเสธการชำระเงินโดยอาจให้คุณชนะหรือฝ่ายผู้ถือบัตรชนะ หากคุณชนะข้อพิพาทการปฏิเสธการชำระเงิน คุณจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืน และ Shopify จะคืนค่าธรรมเนียมในการปฏิเสธการชำระเงิน หากผู้ถือบัตรชนะข้อพิพาทการปฏิเสธการชำระเงิน ผู้ถือบัตรจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืน

หากคุณใช้งาน Shopify Payments และคุณจะได้รับการปฏิเสธการชำระเงิน จำนวนเงินจะถูกหักออกจากการรับชำระเงินที่มีให้บริการถัดไปของคุณ

หากคุณใช้งาน Shopify payments และยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับมีจำนวนเงินไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการคืนสินค้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สำหรับร้านค้าที่อยู่ใน:

 • ออสเตรีย เดนมาร์ก เยอรมนี เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ สเปน สวีเดน นิวซีแลนด์ หรือสหราชอาณาจักร ระบบจะหักเงินคืนส่วนที่ขาดออกจากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับครั้งถัดไปจนกว่าจะชดเชยยอดเงินคืนทั้งหมดได้ครบ

 • สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ยอดเงินจะถูกหักจากบัญชีธนาคารของคุณในวันที่ได้รับยอดเงินของร้านค้า

กระบวนการปฏิเสธการชำระเงิน

กระบวนการทั่วไปสำหรับการปฏิเสธการชำระเงินมีดังต่อไปนี้:

 1. ผู้ถือบัตรโต้แย้งการเรียกเก็บเงินการบัตรเครดิตกับธนาคารของพวกเขา
 2. ธนาคารของผู้ถือบัตรส่งคำขอการปฏิเสธการชำระเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิตและหักเงินตามจำนวนที่โต้แย้งและค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินจากคุณ
 3. บริษัทบัตรเครดิตขอหลักฐานว่าคุณเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง
 4. คุณรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าการเรียกเก็บเงินนั้นถูกต้องหรือไม่ และเพิ่มหลักฐานดังกล่าวไปยังการตอบกลับการปฏิเสธการชำระเงิน
 5. หลังจากที่คุณตอบกลับการปฏิเสธการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องส่งต่อการตอบกลับนั้นไปยังบริษัทบัตรเครดิตโดยคลิกที่ "ส่งการตอบกลับ"
 6. บริษัทบัตรเครดิตจะทำการตรวจสอบหลักฐาน การตรวจสอบจะใช้เวลาไม่เกิน 75 วันหลังจากที่ส่งการตอบกลับ
 7. บริษัทบัตรเครดิตแก้ปัญหาการปฏิเสธการชำระเงิน

หากคุณชนะข้อพิพาทการปฏิเสธการชำระเงิน ธนาคารของผู้ถือบัตรจะคืนยอดเงินที่มีการโต้แย้งให้คุณ และ Shopify จะคืนค่าธรรมเนียมในการปฏิเสธการชำระเงิน หากคุณชนะข้อพิพาทการปฏิเสธการชำระเงินเพียงบางส่วน ธนาคารของผู้ถือบัตรจะคืนยอดเงินที่มีการโต้แย้งเพียงบางส่วนให้คุณ และ Shopify จะยังคืนค่าธรรมเนียมในการปฏิเสธการชำระเงิน หากผู้ถือบัตรชนะข้อพิพาทการปฏิเสธการชำระเงิน คุณจะไม่ได้รับทั้งยอดเงินที่มีการโต้แย้งและค่าธรรมเนียมคืน

ค่าธรรมเนียมการคืนยอดเงิน

เมื่อธนาคารเรียกยอดเงินคืนจากคุณ ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการจากคุณด้วย หากคุณเป็นฝ่ายชนะในข้อพิพาทการปฏิเสธการชำระเงิน Shopify จะคืนค่าธรรมเนียมส่วนนี้ให้คุณ รายการต่อไปนี้เป็นรายละเอียดค่าธรรมเนียมการดำเนินการในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

 • 25 AUD ในออสเตรเลีย
 • 25 CAD ในแคนาดา
 • 15 ยูโรในออสเตรีย เดนมาร์ก เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และสเปน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 15 ยูโร + 23% ในไอร์แลนด์
 • 85 HKD ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
 • 1,300 JPY ในญี่ปุ่น
 • 20 NZD ในนิวซีแลนด์
 • 15 SGD ในสิงคโปร์
 • 15 ยูโรหรือ 150 โครนาในสวีเดน โดยอิงตามสกุลเงินที่รับชำระ
 • 10 GBP ในสหราชอาณาจักร
 • 15 USD ในสหรัฐอเมริกา

กระบวนการการสอบถาม

นี่นับเป็นกระบวนการโดยทั่วไปสำหรับการสอบถาม:

 1. ผู้ถือบัตรโต้แย้งการเรียกเก็บเงินต่อธนาคารของตนเอง
 2. ธนาคารของผู้ถือบัตรส่งคำร้องการสอบถามไปยังบริษัทบัตรเครดิต บริษัทบัตรเครดิตไม่รับจำนวนเงินที่มีการโต้แย้งจากคุณ
 3. บริษัทบัตรเครดิตขอหลักฐานว่าคุณเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง
 4. คุณรวบรวมหลักฐานเพื่อหาว่าการชำระเงินครั้งดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ จากนั้นส่งหลักฐานที่ได้ไปพร้อมกับการตอบกลับข้อสอบถาม
 5. หลังจากที่คุณตอบกลับข้อสอบถามเสร็จสิ้นแล้ว ให้คุณส่งต่อการตอบกลับนั้นไปยังบริษัทบัตรเครดิตดังกล่าวโดยคลิกที่ "ส่งการตอบกลับ"
 6. บริษัทบัตรเครดิตจะทำการตรวจสอบหลักฐาน การตรวจสอบจะใช้เวลาไม่เกิน 65-75 วันหลังจากทำธุรกรรม ในบางกรณี การตรวจสอบอาจใช้เวลานานกว่า 75 วัน
 7. บริษัทบัตรเครดิตแก้ปัญหาที่มีการสอบถาม

หากกรณีการสอบถามจบลงโดยคุณเป็นฝ่ายชนะ คุณจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืน หากผู้ถือบัตรเป็นฝ่ายชนะ บริษัทบัตรเครดิตจะยึดยอดเงินที่มีการโต้แย้งและเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณ

แก้ปัญหาการปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถาม

คุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถามได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

ติดต่อลูกค้ารายดังกล่าว

คุณสามารถพูดคุยกับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ หากลูกค้าเห็นพ้องว่าไม่จำเป็นต้องเรียกคืนเงิน ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารและขอให้ธนาคารยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงินไป คุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงินมาด้วย

แสดงหลักฐานเพิ่มเติม

หลังจากธนาคารของผู้ถือบัตรทำการปฏิเสธการชำระเงินหรือสอบถาม คุณจะมีเวลาจำกัดในการส่งหลักฐานว่าการเรียกเก็บเงินนั้นถูกต้อง ช่วงเวลาที่คุณต้องส่งหลักฐานขึ้นอยู่กับบริษัทบัตรเครดิตและสาเหตุของการปฏิเสธการชำระเงิน ตรวจสอบกับบริษัทบัตรเครดิตเพื่อดูระยะเวลาที่จำกัดสำหรับกรณีการปฏิเสธการชำระเงิน

ประเภทหลักฐานที่คุณควรส่งจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ผู้ถือบัตรร้องขอการปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถาม เลือกใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องและตรงประเด็น พิจารณาการเพิ่มหลักฐานการได้รับสิทธิ์อนุญาตของลูกค้า บริการที่มอบให้ หรือการจัดส่งสินค้า คุณสามารถเพิ่มข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายการคืนเงินได้เช่นกัน หากคุณเพิ่มเอกสารหรือรูปภาพใดๆ คุณควรจัดรูปแบบเอกสารให้สามารถดูได้ชัดเจน โดยไม่ต้องขยายภาพหรือครอบตัด

หากคุณใช้ Shopify Payments เครื่องมือของ Shopify จะเติมข้อมูลที่มีอยู่ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะใช้เพื่อส่งการตอบกลับไปยังบริษัทบัตรเครดิตให้คุณโดยอัตโนมัติในวันที่ครบกําหนด ทั้งนี้ คุณสามารถเพิ่มหลักฐานเพิ่มเติมไปยังการตอบกลับได้ก่อนวันครบกําหนด ซึ่งวันที่ครบกําหนดคือ 7 ถึง 21 วันหลังจากที่มีการยื่นเรื่องปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถาม

หากคุณใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก คุณควรติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อหาวิธีส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตนั้นๆ

ยอมรับการปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถาม

ยอมรับการปฏิเสธการชำระเงิน

หากคุณคิดว่าการปฏิเสธการชำระเงินถูกต้อง คุณสามารถยอมรับการปฏิเสธการชำระเงินโดยไม่ส่งหลักฐานใดๆ ลูกค้าจะได้รับยอดเงินที่มีการโต้แย้งคืนและคุณจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินคืน

ดำเนินการคืนเงินเพื่อเสร็จสิ้นการสอบถาม

หากคิดว่าเหตุผลเบื้องหลังคำร้องเป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรม คุณสามารถดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับคำสั่งซื้อเพื่อสิ้นสุดการคำร้องได้ทันที หากคุณจะคืนเงินเพียงบางส่วน การปฏิเสธการชำระเงินเต็มจำนวนจะยังคงเกิดขึ้นได้ หากคุณออกเงินเต็มจำนวน ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถเริ่มการปฏิเสธการชำระเงินได้

เหตุผลในการปฏิเสธการชำระเงินและการสอบถาม

ประเภทหลักฐานที่คุณควรส่งไปยังบริษัทบัตรเครดิตเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถามขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ลูกค้าแจ้งเพื่อปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถาม ลูกค้าอาจโต้แย้งการเรียกเก็บเงินด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • การหลอกลวง
 • ไม่รู้จัก
 • ทำซ้ำ
 • การสมัครสมาชิกถูกยกเลิก
 • ไม่ได้รับสินค้า
 • สภาพสินค้าไม่น่าพึงพอใจ
 • เครดิตไม่ได้รับการประมวลผล
 • ทั่วไป

การหลอกลวง

การปฏิเสธการชำระเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Fraudulent หากผู้ถือบัตรไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงิน นี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการปฏิเสธการชำระเงินและอาจเกิดขึ้นได้หากบัตรถูกขโมย

ในการรับมือกับการเรียกเก็บเงินที่หลอกลวง คุณสามารถลองติดต่อลูกค้าที่วางคำสั่งซื้อได้ ลูกค้าอาจลืมว่ามีการซื้อหรือการซื้อดังกล่าวอาจดำเนินการโดยลูกหลาน เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว ลูกค้าเห็นพ้องว่าการเรียกเก็บเงินถูกต้อง คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารและแจ้งให้ธนาคารทราบว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงิน นอกจากนี้ คุณก็ควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตดังกล่าว รวมถึงใบแจ้งที่ลูกค้าระบุว่าตนต้องการให้ยกเลิกการเรียกเก็บเงิน

หากคุณคิดว่าลูกค้าเข้าใจผิดหรือแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คุณควรส่งหลักฐานต่อไปนี้ไปยังบริษัทบัตรเครดิต:

 • วันและเวลาที่คำสั่งซื้อได้รับการจัดการ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ที่อยู่ IP และประเทศที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ

หากคุณต้องการตรวจสอบคำสั่งซื้อทั้งหมดก่อนดำเนินการให้คุณสามารถ จัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองได้ การจัดเก็บการชำระเงินของคำสั่งซื้อด้วยตนเองช่วยให้คุณสามารถดูการ วิเคราะห์การหลอกลวง แบบเต็มรูปแบบสำหรับคำสั่งซื้อก่อนที่คุณจะตัดสินใจจัดการคำสั่งซื้อและยอมรับการชำระเงิน การตรวจสอบคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยง การปฏิเสธการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ การจัดการคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงอาจส่งผลให้เกิดการปฏิเสธชำระเงินจำนวนเป็นจำนวนมาก หากคุณได้รับการปฏิเสธการชำระเงินเป็นจำนวนมากแล้วการประมวลผลการชำระเงินจะถูกปิดการใช้งานและคุณอาจถูกลบออกจาก Shopify Payments

บริษัทบัตรเครดิตสามารถคืนเงินที่ถูกหักไปแล้วสำหรับบัตรที่ถูกขโมยหลังจากที่จัดการคำสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว Shopify จะช่วยคุณรวบรวมหลักฐานสำหรับค่าบริการใดก็ตามที่ถูกโต้แย้ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตจะเป็นผู้ตัดสินใจในการคืนเงิน ไม่ใช่ Shopify แต่อย่างใด ทั้งนี้ Shopify จะไม่ครอบคลุมบริการคืนเงินที่ถูกหักไปแล้วจากธนาคาร

ไม่รู้จัก

การปฏิเสธการชำระเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Unrecognized หากลูกค้าไม่ทราบถึงชื่อผู้ขายหรือตำแหน่งที่ตั้งที่ปรากฏอยู่บนใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของตนเอง

ในการรับมือกับการเรียกเก็บเงินที่ไม่รู้จัก ให้คุณลองติดต่อลูกค้ารายดังกล่าว บางครั้งลูกค้าอาจลืมว่ามีการซื้อหรือการซื้อดังกล่าวอาจดำเนินการโดยลูกหลาน เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว ลูกค้าเห็นพ้องว่าการเรียกเก็บเงินถูกต้อง คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารและแจ้งให้ธนาคารทราบว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงิน

นอกจากนี้ คุณก็ควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตดังกล่าว รวมถึงใบแจ้งที่ลูกค้าระบุว่าตนต้องการให้ยกเลิกการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • วันที่และเวลาที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ที่อยู่ IP และประเทศที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ

ทำซ้ำ

การปฏิเสธการชำระเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Duplicate หากลูกค้าเชื่อว่าคุณได้เรียกเก็บเงินพวกเขาซ้ำสองครั้งสำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกัน

หากคุณไม่ได้เรียกเก็บเงินกับลูกค้าซ้ำสองครั้ง ให้คุณลองติดต่อลูกค้าเหล่านั้น และแสดงรายละเอียดให้ลูกค้าทราบว่าการเรียกเก็บเงินเหล่านั้นเป็นการเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่ต่างกัน ลูกค้าเห็นพ้องว่าการเรียกเก็บเงินถูกต้อง คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารและแจ้งให้ธนาคารทราบว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงิน

หากลูกค้าไม่ยุติการปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถามหลังจากคุณได้พูดคุยกับพวกเขา คุณจำเป็นต้องส่งหลักฐานว่าการเรียกเก็บเงินทั้งสองครั้งเป็นยอดเงินของสินค้าหรือบริการที่แยกกัน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • คำอธิบายถึงเหตุผลในการเรียกเก็บค่าบริการทั้งสองครั้ง
 • ใบเสร็จที่ระบุว่าการเรียกเก็บค่าบริการทั้งสองครั้งนั้นเป็นการเรียกเก็บสำหรับสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน
 • การติดต่อสื่อสารใดๆ กับลูกค้าที่คุณแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินสองครั้ง

หากคุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสองครั้งสำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกันจริง คุณจำเป็นต้องยอมรับการปฏิเสธการชำระเงิน

การสมัครสมาชิกถูกยกเลิก

การปฏิเสธการชำระเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Subscription canceled หากลูกค้าเชื่อว่าคุณได้เรียกเก็บเงินพวกเขาสำหรับการสมัครใช้งานหลังจากที่ควรยกเลิกไปแล้ว นอกจากนั้นยังอาจหมายความว่าลูกค้าคาดหวังให้มีการแจ้งเตือนก่อนการเรียกเก็บเงินแต่ละครั้งแต่กลับไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ

ในการแก้ไขการปฏิเสธการชำระเงิน คุณควรติดต่อลูกค้าของคุณ เพราะเป็นหนทางหนึ่งที่คุณจะสามารถอธิบายว่าพวกเขาเข้าใจผิดอย่างไร หรือเจรจาตกลงร่วมกันได้ หากคุณได้ข้อสรุปการเจรจาแล้ว คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาและแจ้งว่าพวกเขาต้องการยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงิน คุณควรส่งหลักฐานในการพูดคุยนี้ไปยังบริษัทบัตรเครดิต

หากคุณคิดว่าลูกค้าไม่ได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกก่อนการเรียกเก็บเงิน คุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายกเลิกการสมัครสมาชิกหลังจากมีการเรียกเก็บเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิต คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • นโยบายการยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ
 • อีเมลหรือการแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับการยกเลิกที่ส่งถึงลูกค้า
 • คำอธิบายถึงเวลาและสถานที่ที่มีการแสดงนโยบายการยกเลิกให้ลูกค้าทราบ
 • หากสินค้าหรือบริการเป็นระบบดิจิทัล ให้แสดงบันทึกกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าหรือบริการหลังจากวันที่ลูกค้าแจ้งว่าได้ยกเลิกการสมัครใช้งานแล้ว

หากคุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหลังจากพวกเขายกเลิกการสมัครใช้งาน คุณจำเป็นต้องยอมรับการปฏิเสธการชำระเงิน

ไม่ได้รับสินค้า

การปฏิเสธการชำระเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Product not received หากลูกค้าเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่ซื้อไป

คุณควรลองติดต่อลูกค้าก่อนเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาคืออะไร หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงินดังกล่าว คุณควรแนบหลักฐานว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงินไว้กับการตอบกลับที่คุณส่งไปยังบริษัทบัตรเครดิต

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวกับลูกค้าได้ คุณควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตเพื่อแสดงว่าลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการก่อนมีการดำเนินการปฏิเสธการชำระเงิน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • วันที่และเวลาที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ
 • หากสินค้าหรือบริการเป็นระบบดิจิทัล ให้แสดงบันทึกกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าหรือบริการ

สภาพสินค้าไม่น่าพึงพอใจ

การปฏิเสธการชำระเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Product unacceptable หากลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าที่ได้รับมีตำหนิ ได้รับความเสียหาย หรือไม่เป็นไปตามคำอธิบาย

เริ่มต้นโดยติดต่อลูกค้าของคุณ หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงินดังกล่าว คุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิต หากลูกค้าไม่ได้พยายามส่งคืนสินค้าหรือยกเลิกบริการก่อนดำเนินการปฏิเสธการชำระเงิน หรือคุณให้สินค้าหรือบริการทดแทนแก่ลูกค้าไปแล้ว โปรดส่งหลักฐานการดำเนินการมาด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าคุณได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้กับลูกค้าไปแล้วหรือยังไม่ได้ดำเนินการก็ตาม คุณควรส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทบัตรเครดิต คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • วันที่และเวลาที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าใช้
 • ข้อมูลการจัดส่งและการติดตามของคำสั่งซื้อ
 • คำอธิบายหรือรูปภาพของสินค้าจากร้านค้าของคุณที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามที่อธิบายไว้

เครดิตไม่ได้รับการประมวลผล

การปฏิเสธการชำระเงินจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Credit not processed หากลูกค้าแจ้งคุณว่าสินค้าที่ซื้อถูกตีกลับหรือธุรกรรมที่ดำเนินกับคุณถูกยกเลิก แต่คุณยังไม่ได้คืนเงินหรือเพิ่มเงินให้ลูกค้าคืน

เริ่มต้นโดยติดต่อลูกค้าของคุณ คุณไม่สามารถคืนเงินได้หลังจากดำเนินการปฏิเสธการชำระเงินไปแล้ว แต่คุณสามารถอธิบายสถานการณ์หรือหาวิธีอื่นในการแก้ไขปัญหานี้ได้ หากลูกค้าร้องขอกรณีการสอบถาม คุณจึงสามารถดำเนินการคืนเงินได้ หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงินหรือกรณีการสอบถามดังกล่าว คุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิต

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ และคิดว่าการปฏิเสธการชำระเงินนั้นไม่ถูกต้อง คุณควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตว่าคุณได้คืนเงินลูกค้าก่อนมีการดำเนินการปฏิเสธการชำระเงินหรือกรณีการสอบถามดังกล่าว หรือลูกค้ารายนั้นไม่มีสิทธิ์ในการขอคืนเงิน คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าของคุณ
 • คำอธิบายถึงเวลาและสถานที่ที่มีการแสดงนโยบายการคืนเงินให้ลูกค้าทราบ
 • อีเมลหรือการแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับการคืนเงินที่ส่งถึงลูกค้า
 • คำอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน

ทั่วไป

ระบบจะทำเครื่องหมายการคืนยอดเงินเป็น General หากการคืนยอดเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง

วิธีแก้ไขปัญหาการคืนยอดเงินทั่วไป คุณควรเริ่มโดยพยายามติดต่อลูกค้า เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งใดเป็นปัญหา หากคุณสามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าของคุณได้ คุณควรแจ้งให้ลูกค้าติดต่อธนาคารของพวกเขาเพื่อแจ้งให้ธนาคารยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงินดังกล่าว และคุณควรส่งหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้ายินยอมที่จะยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงินไปยังบริษัทบัตรเครดิตด้วยเช่นกัน

หากลูกค้าไม่ต้องการยกเลิกการปฏิเสธการชำระเงิน คุณควรส่งหลักฐานไปยังบริษัทบัตรเครดิตว่าการเรียกเก็บเงินนั้นถูกต้อง คุณสามารถส่งหลักฐานบางส่วนดังต่อไปนี้ได้:

 • รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ
 • วันและเวลาที่คำสั่งซื้อได้รับการจัดการ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของลูกค้า
 • ที่อยู่ IP และประเทศของลูกค้า
 • อีเมลหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่คุณเคยส่งให้ลูกค้า
 • USPS/FedEx/UPS หรือการติดตามออนไลน์อื่นๆ รวมทั้งการยืนยันการจัดส่งต่างๆ
 • หลักฐานการคืนเงินหรือการจัดส่งสินค้าทดแทนที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี