Terugboeking en geschillen

Als je creditcards accepteert in je winkel, heb je ongetwijfeld te maken met terugboekingen of geschilen. Wanneer een kaarthouder een probleem heeft met een afschrijving op zijn/haar creditcard, kan hij/zij contact opnemen met zijn/haar bank om de afschrijving te betwisten. De bank zal dan een terugboeking of een geschil indienen. De kaarthouder kan een van je klanten zijn of iemand die gelooft dat zijn/haar kaart zonder zijn/haar toestemming in je winkel is gebruikt.

Als de bank van de kaarthouder een terugboeking uitvoert, neemt de bank het betwiste bedrag direct van je terug. De bank van de kaarthouder brengt ook terugboekingskosten bij je in rekening. Als de bank van de kaarthouder een geschil indient, dan nemen ze niet meteen het betwiste bedrag terug en brengen ze nog geen kosten in rekening.

Er zijn verschillende manieren om de terugboeking of het geschil op te lossen. Vaak controleert het creditcardbedrijf van de kaarthouder eventueel bewijsmateriaal en besluit vervolgens over de terugboeking in jouw voordeel of in het voordeel van de kaarthouder. Als je de terugboeking wint, krijg je het betwiste bedrag terug en stort Shopify mogelijk de terugboekingskosten terug, afhankelijk van je land of regio. Als de kaarthouder het geschil over de terugboeking wint, wordt het betwiste bedrag teruggegeven aan de kaarthouder.

Als je Shopify Payments gebruikt en een terugboeking ontvangt, dan wordt het bedrag afgetrokken van je volgende uitbetaling.

Onvoldoende saldo met Shopify Payments

Als je Shopify Payments gebruikt en je hebt op een bepaald moment onvoldoende saldo beschikbaar voor een retour, dan zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de locatie van je winkel:

 • Oostenrijk, Australië, België, Canada, Tsjechië, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten: Het saldo dat je nodig hebt voor de terugbetaling wordt van je bankrekening afgeschreven. Deze afschrijving vindt plaats op een dag die buiten je normale uitbetalingsschema valt.
 • Alle andere landen: Het resterende bedrag dat nodig is voor de terugbetaling wordt met volgende uitbetalingen verrekend totdat het terug te betalen bedrag volledig is gedekt.

Mislukte pogingen tot afschrijving met Shopify Payments

Als de eerste afschrijving niet lukt, wordt na drie werkdagen een nieuwe poging gedaan. Als deze nieuwe poging weer niet lukt, moet je een andere bankrekening voor Shopify opgeven of het negatieve saldo handmatig aanvullen.

Terugboekingsproces

Dit is het gebruikelijke proces van een terugvordering:

 1. De kaarthouder betwist een creditcardbetaling bij zijn/haar bank.
 2. De bank van de kaarthouder stuurt een terugvorderingsverzoek naar de creditcardmaatschappij en schrijft het betwiste bedrag en een terugvorderingstoeslag af van je rekening.
 3. De creditcardmaatschappij vraagt om bewijs dat de afschrijving geldig was.
 4. Je verzamelt bewijs om uit te vinden of de aanklacht geldig is en voeg deze toe aan het terugboekingsantwoord.
 5. Nadat je je terugboekingsantwoord hebt voltooid, stuur je deze door naar het creditcardbedrijf door op Antwoord verzenden te klikken.
 6. De creditcardmaatschappij beoordeelt het bewijsmateriaal. De beoordeling kan tot 75 dagen duren nadat het antwoord is verzonden.
 7. De creditcardmaatschappij lost de terugboeking op.

Als jij de terugboeking wint, geeft de bank van de kaarthouder het betwiste bedrag aan je terug en stort Shopify mogelijk de terugboekingskosten terug, afhankelijk van je land of regio. Als de terugboeking een gedeelde winst is, geeft de bank van de kaarthouder een deel van het betwiste bedrag aan jou en stort Shopify mogelijk alsnog de terugboekingskosten terug. Als de kaarthouder de terugboeking wint, worden het betwiste bedrag en de kosten niet aan jou teruggegeven.

Terugboekingskosten

Wanneer een bank je een terugboeking stuurt, brengen zij ook administratiekosten in rekening. Als de terugboeking in je voordeel is opgelost, kan Shopify deze kosten terugbetalen, afhankelijk van je land of regio. De volgende lijst bevat een overzicht van de administratiekosten per land of regio en of de kosten worden terugbetaald als de terugboeking in je voordeel is opgelost:

Tabel met Shopify Payments-landen/regio's met de bijbehorende kosten en of ze worden terugbetaald als de terugboeking wordt gewonnen.
Land/regio Terugboekingskosten Kosten terugbetaald bij
winnen van terugboeking?
Australië 25 AUD
Oostenrijk 15 EUR
België 15 EUR
Canada 15 CAD of 15 USD, afhankelijk van uitbetalingsvaluta
Tsjechië 15 EUR of 400 CZK, afhankelijk van uitbetalingsvaluta
Denemarken 15 EUR of 115 DKK, afhankelijk van de uitbetalingsvaluta
Finland 15 EUR
Frankrijk 15 EUR
Duitsland 15 EUR
Speciale bestuurlijke regio Hongkong 85 HKD
Ierland 15 EUR + 23% btw
Italië 15 EUR
Japan 1300 JPY
Nederland 15 EUR
Nieuw Zeeland 20 NZD
Portugal 15 EUR
Roemenië 15 EUR of 75 RON, afhankelijk van de uitbetalingsvaluta
Singapore 15 SGD
Spanje 15 EUR
Zweden 15 EUR of 150 SEK, afhankelijk van de uitbetalingsvaluta
Zwitserland 15 EUR of 15 CHF, afhankelijk van de uitbetalingsvaluta
Verenigd Koninkrijk 10 GBP
Verenigde Staten 15 USD

Geschilprocedure

Dit is het gebruikelijke proces van een geschil:

 1. De kaarthouder betwist een creditcardbetaling bij zijn/haar bank.
 2. De bank van de kaarthouder stuurt een geschil naar de creditcardmaatschappij. De creditcardmaatschappij schrijft het betwiste bedrag niet van je rekening af.
 3. De creditcardmaatschappij vraagt om bewijs dat de afschrijving geldig was.
 4. Je verzamelt bewijs om uit te vinden of de aanklacht geldig is en voeg deze toe aan de reactie op het geschil.
 5. Nadat je je reactie op het geschil hebt voltooid, stuur je deze door naar het creditcardbedrijf door op Antwoord verzenden te klikken.
 6. Het creditcardbedrijf beoordeelt het bewijs. De beoordeling duurt meestal 65 tot 75 dagen nadat de transactie is gedaan. In een paar gevallen kan de beoordeling langer dan 75 dagen duren.
 7. De creditcardmaatschappij lost het geschil op.

Als het geschil in je voordeel wordt beslecht, wordt er geen geld afgeschreven. Als het geschil van de kaarthouder in hun voordeel wordt beslecht, kan het creditcardbedrijf overgaan tot een volledige terugboeking en het betwiste bedrag plus de extra terugboekingskosten in rekening brengen.

Een terugboeking of een geschil oplossen

Je kunt de terugboeking of het geschil op enkele manieren helpen oplossen:

Contact opnemen met de klant

Je kunt telefonisch of via e-mail met de klant overleggen die de bestelling heeft geplaatst om te proberen het probleem op te lossen. Als je klant het ermee eens is dat de terugboeking of het geschil niet nodig is, kan diegene diens bank vragen de terugboeking of het geschil in te trekken. Vraag de klant ook om bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de bank de terugboeking heeft ingetrokken. Nadat je van de klant bewijs hebt gekregen waaruit blijkt dat diegene heeft verzocht de terugboeking in te trekken, dien je deze brief in als bewijs in het formulier Terugboekingsantwoord bij de bestelling. Raadpleeg Een terugboeking die geannuleerd is door de klant oplossen.

Extra bewijsmateriaal toevoegen

Nadat de bank van de kaarthouder een terugboeking of onderzoek heeft uitgevoerd, heb je een bepaalde tijd om bewijsmateriaal over te leggen dat de afschrijving geldig was. De periode die je hebt om bewijsmateriaal in te dienen, is afhankelijk van het creditcardbedrijf en de reden voor de terugboeking.

Het type bewijs dat je indient, hangt af van de reden waarom de kaarthouder om een terugboeking of een geschil heeft gevraagd. Houd je bewijs inhoudelijk en concreet, en overweeg de volgende informatie op te nemen:

 • Bewijs van autorisatie van de klant
 • aangeboden dienst;
 • Bezorging van artikelen
 • Servicevoorwaarden en terugbetalingsbeleid

Zorg er bij het toevoegen van documenten of afbeeldingen voor dat je ze duidelijk opgemaakt hebt, zodat ze zonder inzoomen of bijsnijden bekeken kunnen worden. Het is aanbevolen om afbeeldingen te gebruiken met hoog contrast die duidelijk in zwart-wit kunnen worden afgedrukt, aangezien veel banken terugboekingsbewijzen ontvangen via een fax. Het is niet aanbevolen om links als bewijs te verzenden.

Als je Shopify Payments gebruikt, vullen Shopify-tools automatisch beschikbare gegevens in, die worden gebruikt om op de vervaldatum automatisch een reactie naar het creditcardbedrijf te sturen. Je kunt vóór de vervaldatum extra bewijs aan het antwoord toevoegen. De vervaldatum ligt tussen 7 tot 21 dagen nadat de terugboeking of de aanvraag is ingediend.

Als je winkel is gesloten of gepauzeerd en je een e-mail ontvangt over een terugboeking, volg je de link in de e-mail om in te loggen en te betalen voor een nieuw abonnement om de winkel opnieuw te openen. Nadat je je winkel opnieuw hebt geopend, kun je het extra bewijs voor de terugboeking indienen. Als je je winkel niet opnieuw opent, worden er alleen basistransactiegegevens met de terugboeking ingediend.

Als je een externe betalingsprovider gebruikt, neem contact op met je provider om uit te zoeken hoe je bewijsmateriaal naar de creditcardmaatschappij kunt sturen.

De terugboeking of het geschil accepteren

Een terugboeking accepteren

Als je denkt dat een terugboeking gerechtvaardigd is, kun je deze accepteren door geen bewijsmateriaal in te dienen. Het betwiste bedrag wordt teruggegeven aan de klant en je ontvangt geen teruggave voor de terugvorderingstoeslag.

Een terugbetaling uitvoeren om een geschil te beëindigen

Als je denkt dat de reden achter een geschil gerechtvaardigd is, kun je de bestelling volledig terugbetalen, aangezien er tijdens een geschil geen geld wordt afgeschreven door het creditcardbedrijf. Als je het bedrag gedeeltelijk terugbetaalt, kan er nog steeds een volledige terugboeking plaatsvinden. Als je het bedrag volledig terugbetaalt, kan de kaarthouder geen terugboeking starten. Dien ook bewijsmateriaal in waaruit blijkt dat je de klant hebt terugbetaald.

Redenen voor een terugboeking of een geschil

Het type bewijsmateriaal dat je naar de creditcardmaatschappij moet sturen om een terugboeking of een geschil op te lossen, is afhankelijk van de reden waarom de klant de terugboeking of het geschil heeft gedaan. Een klant kan om een van de volgende redenen een afschrijving betwisten:

Frauduleus

De terugboeking is gemarkeerd als Fraudulent als de kaarthouder de betaling niet heeft geautoriseerd. Dit is de meest voorkomende reden voor een terugboeking en kan gebeuren als de creditcard is verloren of gestolen.

Om een frauduleus bedrag te behandelen, kun je proberen contact op te nemen met de klant die de bestelling heeft geplaatst. De klant is de aankoop mogelijk vergeten of de aankoop kan zijn gedaan door een echtgenoot, vriend of familielid. Als de klant ermee instemt dat de afschrijving gerechtvaardigd is, vraag hem/haar om contact op te nemen met zijn/haar bank om mee te delen dat hij/zij de terugboeking wil laten vervallen. Je moet nog steeds bewijsmateriaal indienen bij de creditcardmaatschappij, inclusief de verklaring waarin de klant heeft aangegeven dat hij/zij de terugboeking zou laten vervallen.

Als je denkt dat de klant zich vergist of de waarheid niet vertelt, moet je het volgende bewijsmateriaal aan de creditcardmaatschappij overleggen:

 • De datum en tijd waarop de bestelling is afgehandeld
 • De factuurgegevens die de klant heeft gebruikt
 • Het IP-adres en het land die voor de bestelling zijn gebruikt
 • Verzend- en traceringsgegevens voor de bestelling.

Als je al je bestellingen wilt bekijken voordat ze worden afgehandeld, kun je betalingen handmatig vastleggen. Door de betaling van een bestelling handmatig vast te leggen, kun je de volledige fraudeanalyse van een bestelling bekijken voordat je de beslissing neemt om de bestelling af te handelen en de betaling te accepteren. Door het bekijken van risicovolle bestellingen kun je potentiële terugboekingen voorkomen. Het afhandelen van bestellingen met een hoog risico kan leiden tot een hoger aantal terugboekingen. Als je een groot aantal terugboekingen ontvangt, wordt de betalingsverwerking uitgeschakeld en word je mogelijk verwijderd uit Shopify Payments.

Creditcardmaatschappijen kunnen geld voor gestolen kaarten terugdraaien nadat bestellingen zijn afgehandeld. Shopify helpt je bewijs te verzamelen voor eventuele betwiste beschuldigingen. De beslissing om geld terug te boeken wordt echter genomen door de bank die de creditcard heeft uitgegeven, niet door Shopify. Shopify dekt geen terugboekingskosten van banken.

Niet herkend

De terugboeking is gemarkeerd als Unrecognized als de klant de handelsnaam of -locatie niet herkent op zijn creditcardafschrift.

Als je een niet-herkende afschrijving wilt behandelen, moet je contact proberen op te nemen met de klant. Soms is de klant de aankoop vergeten of mogelijk is de aankoop gedaan door een echtgenoot, vriend of familielid. Als de klant ermee instemt dat de afschrijving gerechtvaardigd is, moet je hem vragen contact op te nemen met zijn bank en te zeggen dat hij de terugboeking wil laten vervallen.

Je moet nog steeds bewijsmateriaal indienen bij de creditcardmaatschappij, inclusief de verklaring waarin de klant heeft aangegeven dat hij/zij de terugvordering zou laten vervallen. Je kunt enkele van de volgende bewijsstukken opnemen:

 • De datum en tijd waarop je de bestelling hebt afgehandeld
 • De factuurgegevens die de klant heeft gebruikt
 • Het IP-adres en het land die voor de bestelling zijn gebruikt
 • Verzend- en traceringsgegevens voor de bestelling.

Duplicaat

De terugboeking is gemarkeerd als Duplicate als de klant van mening is dat je hem/haar hetzelfde product of dezelfde dienst twee keer in rekening hebt gebracht.

Als je je klant niet iets dubbel hebt berekend, probeer je contact met diegene op te nemen. Je kunt diegene laten zien dat de twee afschrijvingen betrekking hadden op afzonderlijke producten of diensten. Als de klant ermee instemt dat de afschrijving gerechtvaardigd is, vraag je diegene om contact op te nemen met diens bank om mee te delen dat deze de terugboeking wil laten vervallen.

Als de klant de terugboeking of het geschil niet laat vervallen nadat je met hem/haar hebt gepraat, moet je bewijsmateriaal indienen dat de twee afschrijvingen betrekking hebben op afzonderlijke producten of services. Je kunt enkele van de volgende bewijsstukken opnemen:

 • Een verklaring van de reden voor de twee afschrijvingen
 • Bonnen die bewijzen dat de twee afschrijvingen voor verschillende producten of diensten waren
 • Communicatie met de klant waarbij je diegene op de hoogte stelt van de twee afschrijvingen

Als je klant twee keer heeft betaald voor hetzelfde product of dezelfde dienst, moet je de terugboeking accepteren.

Abonnement opgezegd

De terugboeking is gemarkeerd als Subscription canceled als de klant van mening is dat je een abonnement in rekening hebt gebracht nadat het had moeten worden geannuleerd. Het kan ook betekenen dat de klant een herinnering verwachtte vóór elke terugkerende afschrijving, maar er geen ontving.

Om de terugboeking op te lossen, neem je contact op met je klant. Het is mogelijk dat je het misverstand kunt uitleggen of tot een overeenkomst komt met de klant. Als je tot een overeenkomst komt, vraag dan de klant om contact op te nemen met diens bank en te zeggen dat deze de terugboeking wil laten vervallen. Stuur ook bewijsmateriaal van dit gesprek naar de creditcardmaatschappij. Raadpleeg Een terugboeking die geannuleerd is door de klant oplossen.

Als je denkt dat die klant het abonnement niet vóór de afschrijving heeft geannuleerd, moet je bewijsmateriaal indienen bij de creditcardmaatschappij waaruit blijkt dat de klant zijn/haar abonnement heeft geannuleerd na de laatste afschrijving. Je kunt enkele van de volgende bewijsstukken opnemen:

 • Je annuleringsbeleid voor abonnementen
 • E-mails of meldingen die aan de klant werden verzonden over zijn annulering
 • Een uitleg van wanneer en waar de klant op de hoogte is gebracht van het annuleringsbeleid
 • Bij een digitaal product of digitale dienst: een activiteitenlogboek dat bewijst dat de klant toegang had tot het product of de dienst heeft gebruikt na de datum waarop de klant zei dat het abonnement te hebben geannuleerd.

Als je klant heeft betaald nadat hij/zij zijn/haar abonnement heeft geannuleerd, moet je de terugboeking accepteren.

Product niet ontvangen

De terugboeking is gemarkeerd als Product not received als de klant van mening is dat hij/zij de goederen of diensten die hij/zij heeft gekocht niet heeft ontvangen.

Probeer eerst contact op te nemen met de klant om het probleem te achterhalen. Als je het probleem met je klant kunt oplossen, vraag je de klant contact op te nemen met de bank om te melden dat de terugboeking kan komen te vervallen. In het antwoord dat je naar de creditcardmaatschappij stuurt, neem je ook bewijsmateriaal op betreffende dat de klant ermee heeft ingestemd de terugboeking te laten vervallen. Raadpleeg Een terugboeking die geannuleerd is door de klant oplossen.

Als je het probleem niet met je klant kunt oplossen, moet je bewijsmateriaal indienen bij de creditcardmaatschappij dat bewijst dat de klant het product of de dienst heeft ontvangen voordat de terugboeking is doorgevoerd. Je kunt enkele van de volgende bewijsstukken opnemen:

 • De datum en tijd waarop je de bestelling hebt afgehandeld
 • De factuurgegevens die de klant heeft gebruikt
 • Verzend- en traceringsgegevens voor de bestelling
 • Bij een digitaal product of digitale dienst: een activiteitenlogboek dat bewijst dat de klant toegang heeft gehad tot het product of de dienst.

Product onaanvaardbaar

De terugboeking is gemarkeerd als Product unacceptable als de klant van mening is dat het product is ontvangen, maar ondeugdelijk, beschadigd of niet als beschreven is.

Probeer eerst contact te leggen met de klant. Als je het probleem met je klant kunt oplossen, vraag je de klant contact op te nemen met de bank om te melden dat de terugboeking kan komen te vervallen. Stuur ook bewijsmateriaal aan de creditcardmaatschappij waaruit blijkt dat de klant ermee heeft ingestemd om de terugboeking te laten vervallen. Raadpleeg Een terugboeking die geannuleerd is door de klant oplossen.

Als de klant niet geprobeerd heeft om het product te retourneren of de dienst te annuleren voordat de terugboeking werd uitgevoerd of als je de klant een vervangend product of een vervangende dienst heeft verstrekt, verstrek daar dan ook bewijsmateriaal van.

Of je het probleem met de klant hebt opgelost of niet, je moet nog steeds alle relevante informatie naar het creditcardbedrijf sturen. Je kunt enkele van de volgende bewijsstukken opnemen:

 • De datum en tijd waarop je de bestelling hebt afgehandeld
 • De factuurgegevens die de klant heeft gebruikt
 • Verzend- en traceringsgegevens voor de bestelling
 • Beschrijvingen of foto's van de producten van je winkel die bewijzen dat ze zijn als beschreven.

Credit niet verwerkt

De terugboeking is gemarkeerd als Credit not processed als de klant je heeft geïnformeerd dat het gekochte product is teruggestuurd of dat de transactie met jou is geannuleerd, maar je de klant nog niet hebt terugbetaald of gecrediteerd.

Probeer eerst contact te leggen met de klant. Je kunt geen terugbetaling uitvoeren nadat een terugboeking is uitgevoerd, maar je kunt de situatie mogelijk uitleggen of een andere manier bedenken om het probleem op te lossen. Als de klant om een geschil heeft gevraagd, kun je een terugbetaling uitvoeren. Als je het probleem met je klant kunt oplossen, vraag je de klant om contact op te nemen met de bank om te melden dat de terugboeking of het geschil kan komen te vervallen. Stuur ook bewijsmateriaal aan de creditcardmaatschappij waaruit blijkt dat de klant ermee heeft ingestemd om de terugboeking te laten vervallen. Raadpleeg Een terugboeking die geannuleerd is door de klant oplossen.

Als je het probleem niet kunt oplossen en je denkt dat de terugboeking niet terecht is, moet je bewijsmateriaal naar de creditcardmaatschappij sturen dat je de klant het bedrag hebt gerestitueerd voordat de terugboeking of het geschil werd gedaan of dat de klant geen recht had op terugbetaling. Je kunt enkele van de volgende bewijsstukken opnemen:

 • Je terugbetalings- en retourbeleid
 • Een uitleg van wanneer en waar de klant op de hoogte is gebracht van het terugbetalingsbeleid
 • Alle e-mails of meldingen die je aan de klant hebt gestuurd over de terugbetaling
 • Een verklaring waarom de klant geen recht op terugbetaling had.

Algemeen

Een terugboeking wordt gemarkeerd als General als die niet in een van de andere categorieën past.

Als je een terugboeking wilt oplossen die als 'Algemeen' is aangemerkt, probeer je eerst contact op te nemen met de klant, zodat je kunt achterhalen wat het probleem is. Als je het probleem voor de klant kunt oplossen, vraag je de klant contact op te nemen met diens bank om te melden dat de terugboeking kan komen te vervallen. Vraag de klant ook om bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de bank de terugboeking heeft ingetrokken. Nadat je van de klant bewijs hebt gekregen waaruit blijkt dat diegene heeft verzocht de terugboeking in te trekken, dien je deze brief in als bewijs bij het formulier Terugboekingsantwoord bij de bestelling. Raadpleeg Een terugboeking die geannuleerd is door de klant oplossen.

Als de klant de terugboeking niet wil laten vervallen, moet je bewijsmateriaal naar de creditcardmaatschappij sturen dat de afschrijving terecht was. Je kunt enkele van de volgende bewijsstukken opnemen:

 • Gegevens over de bestelde producten
 • De datum en tijd waarop de bestelling is afgehandeld
 • De factuurgegevens van de klant
 • Het IP-adres en het land van de klant
 • E-mails of andere communicatie met de klant
 • USPS/FedEx/UPS of andere onlinetracerings- of -verzendbevestigingen
 • Bewijs van eerdere terugbetalingen of vervangende zendingen.

Een terugboeking die geannuleerd is door de klant oplossen

Zelfs wanneer een kaarthouder al contact heeft opgenomen met diens bank om de terugboeking te annuleren, houdt het geschil vaak meer dan één bankentiteit in, wat betekent dat de terugboeking actief kan blijven in het Shopify-beheercentrum. Bij alle terugboekingszaken is het belangrijk om bewijsmateriaal in te dienen, zelfs als je klant zegt dat diegene de terugboeking geannuleerd heeft.

Vraag je klant om bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de bank de terugboeking heeft ingetrokken, dat je vervolgens als bewijs voor de terugboeking indient en door de juiste bankinstanties wordt verwerkt zodat de terugboeking volledig kan worden opgelost in het beheercentrum.

Stappen:

 1. De kaarthouder moet bewijsmateriaal aanvragen waaruit blijkt dat diens creditcardmaatschappij de terugboeking heeft ingetrokken en deze naar je sturen. De documentatie die door de klant wordt verstrekt, moet aan alle volgende vereisten voldoen:

  • Het moet op officieel briefpapier van de bank staan.
  • Het moet het nummer van het betreffende dossier/geval bevatten.
  • Het moet het oorspronkelijk in rekening gebrachte bedrag en de betaaldatum bevatten.
  • Het moet je winkel-/bedrijfsnaam bevatten.
  • Het moet bevestigen dat de terugboeking is geannuleerd.
  • Het moet bevestigen dat het geld opnieuw van de rekening van de klant is afgeschreven.
  • Het moet bevestigen dat het geld aan jou, de merchant, is geretourneerd.
 2. Dien deze brief in als bewijs voor het geschil op het indieningsformulier voor het Terugboekingsantwoord van de bestelling.

  1. Als de deadline om terugboekingsbewijsmateriaal in te dienen is verstreken, raadpleeg dan verloren terugboekingen.
 3. Wacht tot de betrokken bankinstanties de terugboeking aan hun kant beoordelen en bijwerken. De tijdlijn hiervoor is afhankelijk van de processen van de betrokken banken en kan tot 30-90 dagen of korter duren.

Als je klant ermee instemt de terugboeking te annuleren in ruil voor een terugbetaling voor de bestelling, zorg er dan voor dat je je klant in deze periode op de hoogte houdt. Verzeker de klant dat je moet wachten tot dit officieel is opgelost voordat je een terugbetaling kunt doen.

Nadat de terugboeking is opgelost, kun je de bestelling terugbetalen. Stel de verwachting bij je klant dat het normaal gesproken 5-10 werkdagen duurt voordat de bank een terugbetaling verwerkt.

Terugboeking wordt vermeld als Lost of wordt nog steeds beoordeeld

Als de deadline om bewijs in te dienen is verstreken, kan de status van de terugboeking worden weergegeven als Lost of Under review. Wanneer de klant de terugboeking heeft geannuleerd en je de documentatie voor het terugtrekken van de terugboeking heeft verstrekt, neem dan contact op met Shopify Support voor de volgende stappen.

In deze sectie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis