Terugvorderingen en aanvragen beheren

Wanneer je een terugvordering of een geschil krijgt voor een bestelling gedaan met Shopify Payments, verzamelt Shopify bewijsmateriaal en stuurt dit op de vervaldatum naar de creditcardmaatschappij. Voordat Shopify de reactie verstuurt, kun je extra bewijsmateriaal toevoegen in het Shopify-beheercentrum. Nadat het bewijsmateriaal is verzonden, wordt de terugvordering of aanvraag binnen 120 dagen opgelost.

Terugboekingen worden bepaald door de bank van de kaarthouder. Shopify kan deze beslissing niet beïnvloeden of terugzetten. Shopify kan je helpen door informatie te verstrekken om de terugboeking te betwisten. Raadpleeg onze sectie over terugboekingen voor meer informatie.

Bewijsmateriaal voor een terugvordering bekijken en toevoegen

Stappen:

Het type bewijsmateriaal dat je moet toevoegen, is afhankelijk van de reden voor de terugvordering.

Alle terugvorderingen en aanvragen bekijken

  1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

  2. Klik op Bestellingen filteren.

  3. Selecteer Status terugvordering en geschil in het vervolgkeuzemenu Selecteer een filter....

  4. Selecteer Openen in het vervolgkeuzemenu Selecteer een waarde....

  5. Klik op Filter toevoegen.

Je ziet een lijst met alle bestellingen met terugvorderingen of aanvragen die nog niet door Shopify naar de creditcardmaatschappij zijn verzonden.

Status van terugvordering

De status van een terugvordering of geschil geeft de actieve fase van het proces aan. Een terugvordering of geschil kan een van de volgende statussen hebben:

  • open: Shopify heeft de reactie nog niet verzonden. Je kunt nog bewijsmateriaal toevoegen aan de reactie.
  • verzonden: het creditcardbedrijf beoordeelt het bewijsmateriaal en neemt een beslissing over de terugvordering of het geschil.
  • toegewezen: de terugvordering is in je voordeel beslist.
  • verloren: je hebt de terugvordering verloren.

Terugboekingsantwoorden

Je maakt de meeste kans om verloren verkopen als gevolg van terugvorderingen terug te winnen door reacties op terugvorderingen te gebruiken die door Shopify zijn samengesteld voor elke betrokken bestelling. Je kunt rechtstreeks vanuit Shopify aanvullend bewijsmateriaal toevoegen, waarna dit door Shopify naar de creditcardmaatschappij wordt verstuurd.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis