Programma's voor toezicht op fraude en geschillen

Als onderdeel van je financiële verplichtingen tegenover kaartnetwerken (bijvoorbeeld Visa en Mastercard) is het zaak ervoor te zorgen dat geschillen (chargebacks) en fraude in je winkel op een acceptabel niveau blijven. Als het aantal terugboekingen of fraude de drempels overschrijdt die de kaartnetwerken hebben ingesteld, kun je in een geschillen- en/of fraudetoezichtprogramma worden geplaatst. Binnen deze programma's kun je te maken krijgen met maandelijkse boetes en extra kosten.

Toezichtprogramma's van Visa

Visa heeft twee toezichtprogramma's, het Visa Dispute Monitoring Program (VDMP) en het Visa Fraud Monitoring Program (VFMP). Elke maand beoordeelt Visa je transacties om te bepalen of je de drempel hebt overschreden om in een toezichtprogramma te worden opgenomen.

Er zijn drie soorten drempelwaarden voor de toezichtprogramma's van Visa: Early Warning, Standard en Excessive. Wanneer merchants een drempel overschrijden, blijven ze op dat toezichtniveau totdat ze het programma mogen verlaten. De winkel van Sven krijgt bijvoorbeeld terugboekingen die meer dan 0,9% van zijn totale transacties uitmaken en hij komt in het VDMP op het niveau Standard. De volgende maand loopt het aantal terugboekingen op tot 2,1%. Dit overschrijdt de drempel voor het niveau Excessive van 1,8%. De winkel van Sven blijft op het toezichtniveau Excessive totdat hij het programma helemaal verlaat, zelfs als zijn geschillen onder de Excessive-drempel van 1,8% komen.

Visa laat je uit een toezichtprogramma gaan wanneer het niveau van de geschillen of fraude gedurende drie opeenvolgende maanden (de volgperiode) tot onder de Standard-drempel is gedaald.Als tijdens de volgperiode de drempel wordt overschreden, dan wordt de oorspronkelijke tijdlijn hervat en hoef je niet van voren af aan te beginnen. De winkel van Susan heeft bijvoorbeeld frauduleuze transacties die meer dan 0,9% van het totaal aantal transacties uitmaken en wordt in het VFMP geplaatst. Ze blijft zes maanden op dit niveau. De maand daarop daalt dit niveau naar 0,6% en gaat de volgperiode in. De maand daarna lopen de frauduleuze transacties weer op naar 1,2% van de totale transacties. Het VFMP wordt hervat op maand zeven en begint niet weer bij maand één.

Visa Dispute Monitoring Program (VDMP)

Het VDMP geldt voor merchants met een ongebruikelijk hoog niveau van terugboekingen op hun account. Aan het begin van elke maand beoordeelt Visa de activiteit van je voorgaande maand om te bepalen of deze de vastgestelde drempels overschrijdt.

Merchants komen in het VDMP als ze de drempel van (een van) de volgende criteria bereiken of overschrijden:

 • Aantal geschillen: het totale aantal transacties dat is betwist.
 • Geschilpercentage: het totale percentage betwiste transacties ten opzichte van het totale aantal transacties.
Beschrijving van monitoring-niveaus in het VDMP.
Toezichtniveau Aantal geschillen Geschilpercentage Sancties
Early warning 75 0,65% Geen boetes. Er kunnen acties worden ondernomen om het aantal geschillen te verminderen voordat er boetes worden opgelegd.
Standaard 100 0,9%
 • 1-4 maanden: geen boetes.
 • 5-9 maanden: 50 USD per geschil.
 • 10-11 maanden: 50 USD per geschil. Voor merchants buiten de Europese Unie worden beoordelingskosten van 25.000 USD in rekening gebracht. Merchants kunnen een audit opgelegd krijgen.
 • Meer dan 12 maanden: 50 USD per geschil. Merchants moeten een beoordelingskosten van 25.000 USD betalen. Merchants kunnen een audit opgelegd krijgen.
Na twaalf maanden kan Visa merchants diskwalificeren. Na diskwalificatie kun je geen Visa-betalingen meer verwerken.
Excessive 1000 1,8%
 • 1-6 maanden: 50 USD per geschil.
 • 7-11 maanden: 50 USD per geschil. Voor merchants buiten de Europese Unie worden mogelijk beoordelingskosten van 25.000 USD in rekening gebracht.
 • 10-11 maanden: 50 USD per geschil. Voor merchants buiten de Europese Unie worden mogelijk beoordelingskosten van 25.000 USD in rekening gebracht.
 • Meer dan 12 maanden: 50 USD per geschil. Voor merchants worden mogelijk beoordelingskosten van 25.000 USD in rekening gebracht.
Na twaalf maanden kan Visa merchants diskwalificeren. Na diskwalificatie kun je geen Visa-betalingen meer verwerken.

Visa Fraud Monitoring Program (VFMP)

Het VFMP geldt voor merchants met een buitensporig hoog niveau van fraude op hun account. Fraude wordt gedefinieerd als een transactie die niet is geautoriseerd door de kaarthouder. Dit is niet hetzelfde als een terugboeking, hoewel frauduleuze transacties wel vaak leiden tot een terugboeking door de kaarthouder. Aan het begin van elke maand beoordeelt Visa de activiteit van je voorgaande maand om te bepalen of deze de vastgestelde drempels overschrijdt.

Merchants komen in het VFMP als ze de drempel van (een van) de volgende criteria bereiken of overschrijden:

 • Fraudevolume: het totale aantal frauduleuze transacties in USD.
 • Fraudepercentage: het totale percentage frauduleuze transacties ten opzichte van het totale aantal transacties.

De volgende tabel geeft een overzicht van de drempels en boetes in het kader van het VFMP.

Beschrijving van toezichtniveaus in het VFMP.
Toezichtniveau Fraudevolume Fraudepercentage Sancties
Early warning 50.000 USD 0,65% Geen boetes. Er kunnen acties worden ondernomen om de hoeveelheid fraude te verminderen voordat er boetes worden opgelegd.
Standaard 75.000 USD 0,9% Amerikaanse merchants raken onmiddellijk de aansprakelijkheidsverschuiving voor 3D Secure-transacties kwijt. Merchants in andere landen en regio's raken de aansprakelijkheidsverschuiving bij de vijfde maand kwijt. De aansprakelijkheidsverschuiving wordt pas hersteld wanneer de merchant uit het programma gaat omdat het fraudeniveau verlaagd is en de volgperiode van drie maanden verstreken is.

 • 1-4 maanden: geen boetes.
 • 5-6 maanden: 25.000 USD.
 • 7-9 maanden: 50.000 USD.
 • 10-12 maanden: 75.000 USD.
Na twaalf maanden kan Visa merchants diskwalificeren. Na diskwalificatie kun je geen Visa-betalingen meer verwerken.
Excessive 250.000 USD 1,8% Merchants buiten de VS raken onmiddellijk de aansprakelijkheidsverschuiving voor 3D Secure-transacties kwijt. De aansprakelijkheidsverschuiving wordt pas hersteld wanneer de merchant uit het programma gaat omdat het fraudeniveau verlaagd is en de volgperiode van drie maanden verstreken is.

 • 1-3 maanden: 10.000 USD.
 • 4-6 maanden: 25.000 USD.
 • 7-9 maanden: 50.000 USD.
 • 10-12 maanden: 75.000 USD.
 • Meer dan 12 maanden: meer dan 75.000 USD.
Na twaalf maanden kan Visa merchants diskwalificeren. Na diskwalificatie kun je geen Visa-betalingen meer verwerken.

Visa Fraud Monitoring Program (3DS alleen voor Amerikaanse merchants)

Visa heeft een VFMP-programma speciaal voor Amerikaanse merchants bij wie buitensporig veel binnenlandse 3D Secure-fraude op hun account voorkomt. Aan het begin van elke maand beoordeelt Visa de activiteit van je voorgaande maand om te bepalen of deze de vastgestelde drempels overschrijdt.

Amerikaanse merchants komen in het 3DS VFMP als ze de drempel van alle onderstaande criteria bereiken of overschrijden:

 • Fraudevolume: het totale aantal frauduleuze binnenlandse Visa 3DS-transacties in USD.
 • Fraudepercentage: het totale percentage frauduleuze transacties ten opzichte van het totale binnenlandse 3DS-transacties.
Beschrijving van toezichtniveaus in het 3DS VFMP (alleen VS).
Toezichtniveau Fraudevolume Fraudepercentage Sancties
Early warning 50.000 USD 0,5% Geen boetes. Er kunnen acties worden ondernomen om de hoeveelheid fraude te verminderen voordat er boetes worden opgelegd.
Standaard 75.000 USD 0,9% Geen boetes, maar merchants raken de aansprakelijkheidsverschuiving voor 3D Secure-transacties kwijt. De aansprakelijkheidsverschuiving wordt pas hersteld wanneer de merchant uit het programma gaat omdat het fraudeniveau verlaagd is en de volgperiode van drie maanden verstreken is.

Visa Fraud Monitoring Program (digitale merchants)

Visa heeft ook een VFMP-programma specifiek voor merchants die digitale goederen verkopen. Dit programma bevindt zich in de adviesperiode en wordt actief vanaf 1 april 2024. Dit programma geldt voor merchants met de volgende categoriecodes:

 • 5735 — Platenzaken
 • 5815 — Media voor digitale goederen — Boeken, films, digitale kunst/afbeeldingen, muziek
 • 5816 — Digitale goederen — Games
 • 5817 — Digitale goederen — Apps (exclusief games)
 • 5818 — Digitale goederen — Merchant voor grote digitale goederen

Aan het begin van elke maand beoordeelt Visa de activiteit van je voorgaande maand om te bepalen of deze de vastgestelde drempels overschrijdt.

Merchants komen in het VFMP als ze de drempel van de volgende criteria bereiken of overschrijden:

 • Fraudevolume: het totale aantal frauduleuze transacties in USD.
 • Fraudevolume: het totale aantal frauduleuze transacties.
 • Fraudepercentage: het totale percentage frauduleuze transacties ten opzichte van het totale aantal transacties.
Beschrijving van toezichtniveaus in het VFMP voor digitale goederen.
Toezichtniveau Fraudevolume Fraudevolume Fraudepercentage Sancties
Early warning 15.000 USD 150 0,45% Geen boetes. Er kunnen acties worden ondernomen om de hoeveelheid fraude te verminderen voordat er boetes worden opgelegd.
Standaard 25.000 USD 300 0,9% Merchants raken bij de vijfde maand de aansprakelijkheidsverschuiving voor 3D Secure-transacties kwijt. De aansprakelijkheidsverschuiving wordt pas hersteld wanneer de merchant uit het programma gaat omdat het fraudeniveau verlaagd is en de volgperiode van drie maanden verstreken is.

 • 1-4 maanden: geen boetes.
 • 5-6 maanden: 25.000 USD.
 • 7-9 maanden: 50.000 USD.
 • 10-12 maanden: 75.000 USD.
 • Meer dan 12 maanden: 75.000 USD.
Na twaalf maanden kan Visa merchants diskwalificeren. Na diskwalificatie kun je geen Visa-betalingen meer verwerken.

Toezichtprogramma's van Mastercard

Mastercard heeft twee toezichtprogramma's, het Excessive Chargeback Program (ECP) en het Excessive Fraud Merchant (EFM) nalevingsprogramma. Elke maand beoordeelt Mastercard je transacties om te bepalen of je de drempel hebt overschreden om in een toezichtprogramma te worden opgenomen.

Het ECP kent twee niveaus: Excessive Chargeback Merchant (ECM) en High Excessive Chargeback Merchant (HECM).

Mastercard laat je uit het ECM gaan wanneer het niveau van de geschillen gedurende drie opeenvolgende maanden tot onder de ECM-drempels is gedaald. Als je het EFM wilt verlaten, moet je gedurende drie opeenvolgende maanden ten minste één van de voorwaarden vermijden.

Excessive Chargeback Program van Mastercard

Merchants komen in het ECP als ze de drempel van de volgende criteria bereiken of overschrijden:

 • Aantal geschillen: het totale aantal transacties dat is betwist.
 • Geschilpercentage: het totale percentage betwiste transacties ten opzichte van het totale aantal transacties.
Beschrijving van toezichtniveaus in de toezichtprogramma's voor terugboekingen van Mastercard.
Toezichtniveau Aantal geschillen Geschilpercentage Sancties
ECM 100-299 1,5%-2,99%
 • 1 maand: geen boetes.
 • 2 maanden: 1000 USD.
 • 3 maanden: 2000 USD.
 • 4-6 maanden: 5000 USD, plus verhaalsbeoordeling door de uitgever.
 • 7-11 maanden: 25.000 USD, plus verhaalsbeoordeling door de uitgever.
 • 12-18 maanden: 50.000 USD, plus verhaalsbeoordeling door de uitgever.
 • Meer dan 19 maanden: 100.000 USD, plus verhaalsbeoordeling door de uitgever.
Na vier maanden krijgen merchants een verhaalsbeoordeling door de uitgever. Bij deze beoordeling betaal je 5 USD extra voor elke terugboeking na de 300e terugboeking in een maand.
HECM Meer dan 300 3%
 • 1 maand: geen boetes.
 • 2 maanden: 1000 USD.
 • 3 maanden: 2000 USD.
 • 4-6 maanden: 10.000 USD, plus verhaalsbeoordeling door de uitgever.
 • 7-11 maanden: 50.000 USD, plus verhaalsbeoordeling door de uitgever.
 • 12-18 maanden: 100.000 USD, plus verhaalsbeoordeling door de uitgever.
 • Meer dan 19 maanden: 200.000 USD, plus verhaalsbeoordeling door de uitgever.
Na vier maanden krijgen merchants een verhaalsbeoordeling door de uitgever. Bij deze beoordeling betaal je 5 USD extra voor elke terugboeking na de 300e terugboeking in een maand.

Excessive Fraud Merchant-nalevingsprogramma van Mastercard

Het proces van Mastercard om te bepalen of een merchant in EFM wordt geplaatst lijkt op hun berekeningen voor ECP, behalve dat het terugboekingspercentage alleen wordt berekend op basis van frauduleuze terugboekingen.

Merchants komen in het EFM-programma als ze de drempel van alle onderstaande criteria bereiken of overschrijden:

 • Aantal betalingen: het totale aantal e-commerce Mastercard-betalingen.
 • Fraudevolume: het totale aantal frauduleuze terugboekingen in USD, berekend met behulp van geschillenredencodes (redencode 4837 en 4863).
 • Fraudepercentage: het totale percentage frauduleuze transacties ten opzichte van het totale aantal transacties.
 • 3DS-percentage: het totale percentage van Mastercard 3DS-betalingen ten opzichte van de totale betalingen.
Beschrijving van toezicht onder het EFM.
Aantal betalingen groter dan Fraudevolume groter dan Frauduleus terugboekingspercentage groter dan Totaal 3DS-percentage kleiner dan Sancties
1000 of meer 50.000 of meer 0,50% of meer
 • 10% van het totale aantal Mastercard-betalingen (niet-gereguleerde landen)
 • 50% van het totale aantal Mastercard-betalingen (gereguleerde landen)
 • 1 maand: geen boetes.
 • 2 maanden: 500 USD.
 • 3 maanden: 1000 USD.
 • 4-6 maanden: 5000 USD.
 • 7-11 maanden: 25.000 USD.
 • 12-18 maanden: 50.000 USD.
 • Meer dan 19 maanden: 100.000 USD.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis