Overzicht van reserves in Shopify Payments

Reserveringen in Shopify Payments zijn bedoeld als bescherming tegen mogelijke verliezen als gevolg van geschillen en terugbetalingen.

Inzicht krijgen in Shopify Payments

Reserveren is het tijdelijk vasthouden van een deel van, en in sommige gevallen het volledige bedrag van de transacties die via Shopify Payments worden verwerkt gedurende een bepaalde periode. Reserveringen dienen als beschermingsmaatregel tegen mogelijke verliezen als gevolg van verwerkingsactiviteiten, zoals terugboekingen en terugbetalingen. Het is over het algemeen niet zo dat je door reserveringen geen betalingen meer kunt accepteren via Shopify Payments, tenzij expliciet anders is gecommuniceerd. De reserveringsvoorwaarden worden per e-mail aan je gecommuniceerd.

Redenen voor het gebruik van reserveringen in Shopify Payments

Bij Shopify Payments zijn reserveringen nodig om ervoor te zorgen dat er geld beschikbaar is voor het afhandelen van eventuele geschillen en terugbetalingen, bijvoorbeeld wanneer je betalingen van klanten accepteert maar niet aan hun verwachtingen voldoet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er bestellingen niet zijn afgehandeld, als klanten beschadigde producten ontvangen of als een terugbetalingsverzoek niet wordt ingewilligd.

Als een klant bij zijn of haar bank een geschil opent, wordt het bedrag van de betaling en eventuele bijbehorende geschilkosten van je account ingehouden.

Als een terugbetaling of geschilkosten hoger uitvallen dan het verkoopbedrag, wordt dit direct uit de reservering betaald. Aan het eind van de reserveringsperiode wordt het resterende bedrag dat niet meer nodig is voor eventuele terugbetalingen of geschilkosten in de toekomst volledig terugbetaald.

Factoren die leiden tot het opleggen van een reservering op een account

Er kan een reservering worden ingesteld voor een account als uit een evaluatie blijkt dat je bedrijf een verhoogd risiconiveau heeft. Bij deze evaluatie wordt gekeken naar verschillende risicofactoren, waaronder:

  • Bedrijven met verlengde factureringscycli: dit soort bedrijven is met name gevoelig voor geschillen van klanten die hun diensten stopzetten of terugkomen op een aankoopbeslissing. Een voorbeeld hiervan zijn jaarabonnementen.
  • Verhoogde terugboekingsactiviteiten: terugboekingen kunnen om verschillende redenen voorkomen, zoals transactiegeschillen, niet-herkende transacties, vertraging in de levering van producten of ontevredenheid bij klanten.
  • Verhoogd terugbetalingspercentage: dit duidt op problemen bij de fulfilment van bestellingen of met de kwaliteit van producten, zoals beschadigde goederen of afwijkende afmetingen.
  • Bedrijfstakken met langere levertijden: een hoger risico als gevolg van potentiële vertragingen of onderbrekingen in het afhandelen van bestellingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij organisatoren van evenementen, gepersonaliseerde bestellingen en pre-orders.
  • Grote pieken in volumes: problemen met het effectief beheren van de vraag van klanten, wat een aanwijzing van frauduleuze activiteiten kan zijn.

Soorten reserveringen in Shopify Payments

Reserveringen voor een account kunnen een vast bedrag zijn of een percentage:

  • Reservering van een vast bedrag: hierbij zet je een specifiek bedrag opzij voor een vastgestelde tijd. Je kunt bijvoorbeeld 120 dagen $ 1000,- opzij zetten, zodat je zeker weet dat je na een periode van een verhoogd verkoopvolume genoeg geld hebt om mogelijke terugboekingen of terugbetalingen te kunnen voldoen.
  • Reservering op basis van een percentage: hierbij hou je gedurende een bepaalde periode een percentage van je transacties in. Een reservering van 10% voor 120 dagen houdt bijvoorbeeld in dat er de volgende 120 dagen 10% van elke transactie via Shopify Payments in reserve wordt gehouden, terwijl de resterende 90% gedurende deze periode gewoon in het kader van de reguliere uitbetalingen wordt uitbetaald.

Reserveringsbedrag berekenen in Shopify Payments

De berekening van het reserveringsbedrag is gebaseerd op het risiconiveau van jouw bedrijf, waarbij speciaal wordt gelet op mogelijke verliezen als gevolg van geschillen of terugbetalingsvolumes die hoger liggen dan je op grond van je verkoopvolume aankunt.

Lees meer over wat je kunt doen om verschillende soorten terugboekingen en geschillen te voorkomen.

De status van een reservering volgen

Je kunt de waarde van je reserveringen volgen op de pagina Uitbetalingen van Shopify Payments. Het saldo bestaat uit nog te ontvangen uitbetalingen en gereserveerde gelden, wat je op elk gewenst moment een inschatting kan geven van wat je in reserve hebt.

De sectie Saldo op de pagina Uitbetalingen wordt berekend als het totaal van Gereserveerde middelen en Volgende uitbetaling. Dit betekent dat het Saldo het totale saldo van het account is, inclusief gereserveerde middelen.

Als je bijvoorbeeld een saldo van $ 10.000,- ziet, waarvan $ 8000,- in reserve en $ 2000,- voor de volgende geplande uitbetaling, dan bestaat je saldo uit $ 8000,- reservering en $ 2000,- voor toekomstige uitbetalingen.

Stappen:

  1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Betalingen > Bekijk uitbetalingen.
  2. Controleer je saldo in de sectie Gereserveerde middelen.

Reserveringen verlengen en verwijderen en bezwaar maken

Voordat een reservering vervalt, wordt je account bekeken om te zien of de reservering moet worden gehandhaafd, verlaagd of verhoogd op basis van risicofactoren, zoals terugboekingen of terugbetalingen. Als je bezwaar wil maken tegen een beslissing over een reservering, beantwoord je binnen de vermelde termijn de e-mail waarin de voorwaarden van de reservering worden uiteengezet.

Elke reservering heeft een vervaldatum en na een risicobeoordeling wordt beslist of de reservering moet worden opgeheven, gehandhaafd, verlaagd of verhoogd. Wanneer de vervaldatum van de reservering is bereikt en er geen verlenging nodig is, wordt het reserveringsbedrag meegenomen in aankomende uitbetalingen. Het kan enkele werkdagen duren voordat het gereserveerde geld voor uitbetaling is verwerkt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis