Shopify Payments'taki ihtiyatlara genel bakış

Shopify Payments'taki ihtiyatlar, itirazlardan ve para iadelerinden kaynaklanan olası kayıplara karşı koruma sağlar.

Shopify Payments'taki ihtiyatları anlama

İhtiyat, Shopify Payments üzerinden gerçekleştirilen işlem tutarlarının bir kısmının, bazı durumlarda ise tamamının belirli bir süre boyunca geçici olarak bloke edilmesidir. İhtiyatlar, ters ibrazlar ve para iadesi hacimleri gibi işleme etkinliklerinden kaynaklanabilecek potansiyel kayıplara karşı koruyucu bir önlem görevi görür. İhtiyatlar genellikle, aksi açıkça belirtilmediği sürece Shopify Payments üzerinden ödeme kabul etmenize mani olmaz. İhtiyatların şartları size e-posta yoluyla iletilir.

Shopify Payments'ta ihtiyatların kullanılma nedenleri

Shopify Payments, müşterilerden ödeme kabul ettiğiniz ancak müşterilerin beklentilerini karşılamadığınız durumlarda olduğu gibi, oluşabilecek itirazları ve para iadelerini karşılamak için belirli bir tutarın hazır bulunmasını sağlamak amacıyla ihtiyatlara ihtiyaç duyar. Bu durum gönderilmemiş siparişler, müşteri tarafından hasarlı ürün teslim alınması veya para iadesi talebinin işlenememesi gibi senaryoları içerebilir.

Bir müşteri bankasında bir itiraz başlattığında ödeme tutarı ve ilgili itiraz ücretleri hesabınızdan düşülür.

Para iadesi veya itiraz satış tutarını aşıyorsa ihtiyat hemen kullanılır. İhtiyat döneminin sonunda, gelecekteki para iadelerini veya itirazları karşılamak için gerekli olmayacak kalan ihtiyat tutarının tamamı iade edilir.

Bir hesaba ihtiyat uygulanmasına yol açabilecek faktörler

Bir değerlendirme sonucunda işletmenizle ilişkili risk düzeyinin arttığı belirlendiğinde bir hesaba ihtiyat uygulanmaya başlayabilir. Bu değerlendirmede, aşağıdaki göstergeler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, çeşitli risk göstergeleri göz önünde bulundurulur:

  • Uzatılmış fatura dönemleri olan işletmeler: Bu tür işletmeler, hizmetleri sonlandıran veya satın alım kararlarını değiştiren müşterilerin itirazlarından kaynaklanan risklere özellikle açık olan işletmelerdir. Buna örnek olarak yıllık abonelikler verilebilir.
  • Artan ters ibraz etkinlikleri: Ters ibrazlar; işlem anlaşmazlıkları, bilinmeyen işlemler, gecikmiş ürün teslimatı veya müşteri memnuniyetsizliği gibi birden fazla nedenden kaynaklanabilir.
  • Artan para iadesi oranı: Sipariş gönderimindeki zorlukları veya hasarlı mallar ya da boyut tutarsızlıkları gibi ürün kalitesiyle ilgili sorunları gösterir.
  • Uzatılmış teslimat zamanlarına sahip sektörler: Siparişlerin gönderiminde olası gecikmeler veya kesintiler nedeniyle daha yüksek bir risk söz konusudur. Buna örnek olarak etkinlik düzenleyiciler, özel siparişler ve ön siparişler verilebilir.
  • Önemli hacim artışları: Müşteri talebini etkili bir şekilde yönetmede zorluk, potansiyel olarak hileli etkinliklerin göstergesidir.

Shopify Payments'taki ihtiyat türleri

Bir hesaba uygulanan ihtiyatlar, sabit tutarlı ihtiyatlar ve yüzdeye dayalı ihtiyatlar olarak iki sınıfa ayrılabilir:

  • Sabit tutarlı ihtiyat: Tanımlanmış bir süre için belirli bir tutarın kenara ayrılmasını içerir. Örneğin, satış hacminin arttığı bir dönemin ardından potansiyel ters ibrazlar veya para iadeleri için gerekli tutarın hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 120 gün boyunca 1.000 USD ihtiyat olarak ayrılabilir.
  • Yüzdeye dayalı ihtiyat: İşlem tutarlarının belirli bir yüzdesi, belirli bir dönem için alıkonulur. Örneğin, %10'luk bir ihtiyatın 120 gün boyunca sürdürülmesi, Shopify Payments aracılığıyla yapılan her işlemin %10'unun ihtiyat oluşturulduktan sonraki 120 gün boyunca yedekte tutulacağı, geri kalan %90'ın ise bu dönem boyunca normal ödemelerin bir parçası olarak dağıtılacağı anlamına gelir.

Shopify Payments'ta ihtiyat tutarının hesaplanması

İhtiyat tutarı, satış hacminize göre yönetebileceğiniz miktarı aşan itirazlardan veya para iadesi hacimlerinden kaynaklanan potansiyel kayıplara odaklanarak işletmenizle ilişkili risk düzeyine göre hesaplanır.

Farklı ters ibraz ve sorgu türlerini önleme hakkında bilgi edinin.

İhtiyat durumunu izleme

İhtiyat olarak ayrılan paranın değerini, Shopify Payments'ın ödemeler sayfasından takip edebilirsiniz. Bakiye, beklemedeki ödemeleri ve ihtiyat olarak ayrılan tutarları içerir ve bu, belirli bir zamanda ihtiyat olarak ayrılan tutara yakın bir değer sağlar.

Ödemeler sayfasındaki Bakiye bölümü, İhtiyati para ile Sonraki ödeme tutarının toplamı olarak hesaplanır. Bu, Bakiyenin ihtiyati para da dahil olmak üzere toplam hesap bakiyesini temsil ettiği anlamına gelir.

Örneğin, bakiyenizde 8.000 USD ihtiyati para ve 2.000 USD sonraki planlı ödeme olmak üzere 10.000 USD görünüyorsa bakiyeniz, ihtiyat olarak ayrılan 8.000 USD ve gelecekteki ödemeler için ayrılmış 2.000 USD'den oluşur.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Ödemeler > Ödemeleri görüntüle bölümüne gidin.
  2. İhtiyati para bölümünden bakiyenizi kontrol edin.

İhtiyatları genişletme, kaldırma ve ihtiyatlara itiraz etme

Bir ihtiyatın süresi sona ermeden önce, ters ibrazlar veya para iadeleri gibi risklere bağlı olarak ihtiyat tutarını aynı tutmak, azaltmak veya yükseltmek için hesabınız incelenir. Bir ihtiyat uygulamasına itiraz etmek için belirtilen zaman dilimi içinde ihtiyat şartlarının ayrıntılarını içeren e-postayı yanıtlayın.

Her ihtiyatın bir sona erme tarihi vardır ve ihtiyatın kaldırılmasına, devam ettirilmesine, azaltılmasına veya artırılmasına bir risk değerlendirmesi sonucunda karar verir. İhtiyatın sona erme tarihine ulaşırsanız ve herhangi bir uzatmaya gerek duyulmamışsa ihtiyat olarak ayrılan tutar sonraki ödemelere dahil edilir. İhtiyat olarak ayrılan tutarın ödeme için işlenmesi birkaç iş günü sürebilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene