Varantojen yleiskatsaus Shopify Payments -palvelussa

Shopify Paymentsissa varannot on suunniteltu turvatoimeksi riitautuksista ja hyvityksistä johtuvia mahdollisia tappioita vastaan.

Tietoa varannoista Shopify Payments -palvelussa

Varanto on väliaikainen varaus, joka pidätetään Shopify Payments -palvelun kautta käsitellyistä tapahtumista tietyksi ajanjaksoksi. Joissakin tapauksissa varaus voi kattaa koko maksun summan. Varannot suojaavat mahdollisilta tappioilta, joita voi syntyä esimerkiksi takaisinperinnöistä ja hyvityksistä. Varannot eivät yleensä estä sinua hyväksymästä maksuja Shopify Paymentsin kautta, ellei toisin ilmoiteta. Varantoihin liittyvät ehdot ilmoitetaan sinulle sähköpostitse.

Miksi varantoja käytetään Shopify Paymentsissa

Shopify Payments edellyttää varantoja varmistaakseen, että varoja on olemassa mahdollisten riitautusten ja maksunpalautusten käsittelyä varten. Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi silloin, kun hyväksyt maksuja asiakkailta, mutta tuotteesi eivät vastaa asiakkaiden odotuksia. Esimerkiksi jakelemattomat tilaukset, asiakkaan vastaanottamat vahingoittuneet tuotteet tai maksun palautuspyynnön käsittelemättä jättäminen voi aiheuttaa tällaisia tilanteita.

Jos asiakas riitauttaa maksun pankkinsa kanssa, maksun summa ja mahdolliset riitautusmaksut vähennetään tililtäsi.

Jos maksun palautuksen tai riitautuksen summa ylittää myyntisumman, varanto käytetään välittömästi. Varausjakson lopuksi jäljellä olevat varannot, joita ei enää vaadita tulevien palautusten tai riitautusten ratkaisemiseen, palautetaan kokonaisuudessaan.

Tekijät, jotka johtavat varantojen käyttöönottoon tilillä

Varantojen pidättäminen tililtäsi voidaan aloittaa, kun arviointi osoittaa, että yritykseesi liittyy kohonnut riski. Tässä arvioinnissa huomioidaan erilaiset riski-indikaattorit, kuten seuraavat:

  • Yritykset, joilla on pitkät laskutusjaksot: Tällaiset yritykset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa riitautuksille, jotka johtuvat palvelujen käytön lopettamisesta tai muuttuvista ostopäätöksiä. Esimerkiksi vuosittaiset tilaukset.
  • Kohonnut takaisinperintöjen määrä: Takaisinperinnöille voi olla useita eri syitä, kuten maksuriidat, tunnistamattomat tapahtumat, viivästyneet toimitukset tai asiakkaiden tyytymättömyys.
  • Kohonnut palautusaste: Kertoo haasteista tilausten jakelussa tai tuotteiden laadussa, esimerkiksi vahingoittuneista tuotteista tai poikkeavista kokotiedoista.
  • Toimialat, joilla on pidentyneet toimitusajat: Suurempi riski tilausten jakelun viivästymiselle tai häiriöille. Esimerkiksi tapahtumanjärjestäjät, asiakaskohtaiset tilaukset ja ennakkotilaukset.
  • Merkittävä piikki volyymissa: asiakkaiden kysynnän tehokkaaseen hallintaan liittyvät vaikeudet. Voi viitata vilpilliseen toimintaan.

Varantotyypit Shopify Payments -palvelussa

Tilille asetetut varannot voidaan luokitella joko kiinteän summan varannoiksi tai prosentuaalisiksi varannoiksi:

  • Kiinteä summan varanto: Tietyn summan varaaminen tietyksi ajaksi. Esimerkiksi 1 000,00 USD:n varanto voidaan varata 120 päivän ajaksi, jotta voidaan varmistaa, että käytettävissä on varoja, joilla voidaan maksaa mahdollisia takaisinperintöjä tai hyvityksiä myynnin kasvaessa.
  • Prosentuaalinen varanto: Pidättää tietyn prosenttiosuuden tietyn ajanjakson tapahtumista. Esimerkiksi 10 %:n varaus 120 päivän ajan tarkoittaa, että jokaisesta Shopify Paymentsin kautta käsitellystä tapahtumasta pidätetään 10 % seuraavien 120 päivän ajan, ja loput 90 % maksetaan osana tämän jakson normaaleja maksuja.

Varantosumman laskeminen Shopify Paymentsissa

Varantosumman laskenta perustuu liiketoimintaasi liittyvään riskitasoon, jossa keskitytään mahdollisiin valitusten tai maksunpalautusten aiheuttamiin tappioihin, joiden summat ovat suurempia kuin mitä pystyt myyntimääräsi perusteella käsittelemään.

Lue lisää tavoista, joilla voit estää erilaiset takaisinperinnät ja tiedustelut.

Varannon tilan seuranta

Voit seurata varattujen varantojen arvoa Shopify Payments -maksut -sivulta. Saldo sisältää odottavat maksut ja varatut varat, joista muodostuu arvio varatuista varoista kaikkina aikoina.

Maksut-sivun Saldo-osio lasketaan varattujen varojen ja seuraavan maksun kokonaissummasta. Tämä tarkoittaa, että Saldo vastaa tilin kokonaissaldoa varatut varat mukaan lukien.

Jos saldonasi näkyy esimerkiksi 10 000 USD, josta 8 000 USD on varattuja varoja ja 2 000 USD seuraavaan ajastettuun maksuun kohdistettuja varoja, saldosi koostuu 8 000 USD:n varannosta ja tuleviin maksuihin kohdistetusta 2 000 USD:n summasta.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Maksut > Näytä tulomaksut.
  2. Tarkista saldosi Varatut varat -osiossa.

Varantojen pidentäminen ja poistaminen ja niistä valittaminen

Ennen kuin varanto vanhenee, tilisi tarkistetaan sen selvittämiseksi, pitäisikö varannon määrä pitää ennallaan, laskea tai nostaa riskien, kuten takaisinperintöjen tai maksunpalautusten perusteella. Jos haluat valittaa varannosta, vastaa määritetyn ajanjakson aikana sähköpostiviestiin, jossa on eritelty varannon tiedot.

Jokaisella varannolla on viimeinen voimassaolopäivä, ja riskiarvioinnin perusteella päätetään, vapautetaanko, pidetäänkö, lasketaanko vai nostetaanko varantoa. Kun voimassaolo päättyy, ja ellei pidennystä vaadita, varannon summa lisätään tuleviin maksuihin. Varattujen varojen maksun käsittely voi kestää useita arkipäiviä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi