Shopify Paymentsin käyttöönotto

Voit aktivoida Shopify Payments ‑palvelun Shopifyn asetusten Maksut-sivulla.Ennen kuin otat Shopify Paymentsin käyttöön, tarkista kelpoisuutesi ja pankkitilin vaatimukset.

Shopify Payments -tilin asetusten viimeistelemiseen tarvittavat tiedot riippuvat siitä, missä maassa kauppasi sijaitsee. Katso kunkin tuetun maan vaatimusten luettelo.

Kun olet määrittänyt Shopify Paymentsin, asiakkaasi voivat tehdä kaupassasi maksuja sekä luotto- että pankkikorteilla, joissa on CVV-numero.

Shopify Paymentsin käytöstä aiheutuvat kustannukset

Shopify Paymentsin käyttökustannukset vaihtelevat sopimuksen mukaan. Voit katsoa sopimusten hinnoittelutiedot Shopifyn hinnoittelusivulta.

Lue lisää Shopify Paymentsin käyttökustannuksista ennen käyttöönottoa.

Shopify Paymentsin määrittäminen

Ennen kuin otat Shopify Paymentsin käyttöön, sinun pitää päättää kauppasi valuutta. Kaupan valuutta on valuutta, jota käytetään Shopify Adminissa. Se on valuutta, jolla hinnoittelet tuotteesi, ja jota käytetään raporteissasi. Valitse kaupan valuutta, ennen kuin teet ensimmäisen myynnin. Jos sinun on vaihdettava kaupan valuutta ensimmäisen myyntisi jälkeen, ota yhteyttä Shopify-tukeen vaihtaaksesi kauppasi valuutan.

Vain kaupan omistaja voi vaihtaa maksupalveluiden tarjoajan.

Shopify Payments -tilin asetusten viimeistelemiseen tarvittavat tiedot riippuvat siitä, missä maassa kauppasi sijaitsee. Katso kunkin tuetun maan vaatimusten luettelo.

Vaiheet:

Tilin määritys

Kun määrität Shopify Payments -tiliä, on tärkeää, että täytät lomakkeen oikein ja kokonaan, jotta tulevaisuudessa ei ilmenisi todentamisongelmia pankkiyhteistyökumppanimme taholta.

Valitse yrityksen tyyppi Yritystiedot-osiossa. Lisää tarvittaessa yritystunnuksesi, työnantajan tunnusnumerosi tai verotunnisteesi sen perusteella, missä yrityksesi sijaitsee. Tässä osiossa ilmoittamasi osoitteen on oltava sama kuin yrityksen rekisteröintiasiakirjoissa mainittu osoite. Jos sinulla ei ole rekisteröityä yritystä, jolla on numero, suosittelemme, että valitset yrityksesi tyypiksi yksityisyrittäjä tai yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Jos määrittämäsi Shopify Payments -tilin tyyppi on rekisteröity yritys tai mikä tahansa muu kuin yksityisyrittäjä tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, sinun on annettava tilin edustajaa koskevat henkilötiedot. Tilin edustajan on oltava omistaja, ylempi johtaja tai johtaja, jolla on huomattavaa määräysvaltaa yrityksessä ja jolla on valta laillisesti sitoa yritys Shopify Paymentsin käyttöehtoihin. Tämä on pankkikumppaneidemme vahvistamista varten edellyttämä vaatimus.

Jos olet Yhdysvalloissa, sinun on määritettävä kaksivaiheinen tunnistautuminen tulomaksujen vastaanottamista varten. Tulomaksut saatetaan asettaa pitoon, jos Shopify-tililläsi ei ole aktivoitu kaksivaiheista tunnistautumista.

Lisätietoja henkilöllisyysasiakirjojen vaatimuksista ja eri maiden osalta hyväksytyistä asiakirjoista saat Shopify Payments -maksuja koskevien henkilötietovaatimusten kohdasta.

Kaikki pyydettävät henkilötiedot luetellaan Shopify Payments -palvelun käyttöehtojen kohdassa B1-3. Voit tarkistaa käyttöehtomme kokonaisuudessaan selaamalla sivun alareunaan ja valitsemalla maan.

Kun olet määrittänyt Shopify Paymentsin, voit mukauttaa asetuksia tai tehdä kaupassa testitapahtuman.

Jos haluat siirtää Shopify Payments -tilisi omistajuuden, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Shopify Paymentsin tietovaatimukset

Eri maiden lainsäädäntöjen mukaisesti sinun on annettava tietoja itsestäsi ja yrityksestäsi. Tietojen keräämisen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan Shopify Paymentsiä käyttävät kauppiaat, mukaan lukien tiettyjen yritysten tosiasialliset edunsaajat. Näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on noudattaa lainsäädännön vaatimuksia, joilla pyritään ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja muita talousrikoksia.

Kun paikalliset säännöt ja säädökset muuttuvat, Shopify ja sen yhteistyökumppanit voivat ottaa sinuun yhteyttä kerätäkseen sinuun ja liiketoimintaasi liittyviä lisätietoja. Näitä perustarkastuksia voi esiintyä milloin tahansa Shopify Payments -tilisi käyttöiän aikana.

Shopifyn keräämät tiedot vaihtelevat maittain, mutta ne sisältävät yleensä tietoja seuraavista:

 • henkilö, joka luo Shopify Payments -tilin
 • Shopify Payments -tiliin liitetty yritys
 • henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai ohjaavat liiketoimintaa, mukaan lukien yrityksen omistaja tai vastaava toimitusjohtaja, jolla on yrityksen laillinen allekirjoituslupa

Jotta vahvistusprosessi sujuisi vaivattomasti, kun toimitat todisteasiakirjoja, varmista, että asiakirjasi ovat:

 • on selkeä ja riittävän suuri luettavaksi
 • ovat oikeita ja kelvollisia
 • ovat ajan tasalla viimeisimmän mahdollisen päivämäärän mukaisesti
 • on valmis ja kaikki tiedot ovat näkyvissä
 • virheettömiä eivätkä sisällä kirjoitusvirheitä
 • vastaa annettuja tietoja

Henkilöllisyyden ja kotiosoitteen vahvistukseen liittyvät asiakirjat

Jos henkilöllisyyttäsi ei voida vahvistaa käyttämällä Shopify Payments -kirjautumisen aikana antamiasi tietoja, sinua voidaan pyytää toimittamaan lisädokumentaatio. Jotta henkilö voidaan vahvistaa Shopify Payments -tilillä, kahta erillistä asiakirjaa saatetaan vaatia:

 • asiakirja, joka toimii todisteena henkilöllisyydestä
 • asiakirja, joka toimii todisteena kotiosoitteesta

Et voi käyttää samaa asiakirjaa sekä todisteena henkilöllisyydestä että kotiosoitteesta.

Kun lataat henkilöllisyystodistuksen, varmista seuraavat asiat:

 • Asiakirjat on ladattava värillisinä. Mustavalkoisia skannauksia, valokopioita tai kuvia ei hyväksytä.
 • Asiakirjojen on oltava kelvollisia eivätkä ne saa olla vanhentuneet.
 • Asiakirjojen on oltava selkeitä ja riittävän suuria luettavaksi.
 • Henkilöllisyysasiakirjojen valokopioita ei hyväksytä.
 • Täydelliset asiakirjat on ladattava. Täydellinen asiakirja sisältää seuraavat tiedot:

  • ajokortin tai henkilökortin etu- ja takapuoli ovat erillisiä kuvia
  • passin koko henkilötietosivu
 • Asiakirjat voidaan ladata .png- tai .jpg-muodossa.

Kotiosoitteen todistavat asiakirjat edellyttävät seuraavaa:

 • Asiakirjojen on oltava selkeitä ja riittävän suuria luettavaksi. Tietoja ei saa poistaa tai peittää.
 • Asiakirjojen päiväysten on oltava viimeisen kolmen–kuuden kuukauden ajalta maatasi koskevista Shopify Payments -vaatimuksista riippuen.
 • Asiakirjojen on oltava täydellisiä. Täydellinen asiakirja sisältää seuraavat tiedot:

  • asiakirjan koko sivu
  • henkilön koko nimi ja osoite, jotka on selkeästi mainittu ja luettavissa
 • Asiakirjat voidaan ladata .png-, .jpg- tai .pdf-muodossa.

Saat lisätietoja tietoja ja asiakirjoja koskevista vaatimuksista tutustumalla kunkin maan hyväksyttyjen asiakirjatyyppien täydelliseen luetteloon.

Asiakirjat yrityksen vahvistusta varten

Jos yritystäsi ei voida vahvistaa käyttämällä Shopify Payments -kirjautumisen aikana annettuja tietoja, voidaan pyytää lisäasiakirjoja. Toimittamiesi asiakirjojen on sisällettävä yrityksen nimi, yrityksen osoite ja yrityksen rekisteröintinumero tai ALV-numero.

Jos haluat vahvistaa yrityksen, lataa virallinen liittovaltion yrityksen rekisteröintiasiakirja, jos se on saatavilla, joka sisältää liittovaltion verorekisteröintinumerosi.

Yrityksen asiakirjat edellyttävät seuraavaa:

 • Asiakirjojen on oltava selkeitä ja riittävän suuria luettavaksi.
 • Asiakirjojen on oltava kelvollisia ja edustettava ajan tasalla olevaa rekisteröintiä.
 • Täydelliset asiakirjat on ladattava. Täydellinen asiakirja sisältää seuraavat tiedot:

  • yrityksen koko nimi, yrityksen osoite ja ALV-numero TAI yrityksen rekisteröintinumero, jotka ovat selkeästi ilmaistu ja hyvin luettavissa
  • monisivuisen asiakirjan kaikki sivut. Lataa PDF, joka sisältää kaikki tarvittavat sivut
 • Asiakirjat voidaan ladata .png-, .jpg- tai tai .pdf- muodossa.

Lisätietoja on kunkin maan hyväksyttyjen asiakirjatyyppien täydellisessä luettelossa.

Todellisen omistajan tiedot

Irlannissa rekisteröityjen yritysten on annettava tosiasiallisen omistajuuden tiedot. Tietojen on oltava paikkaansapitäviä ja ajan tasalla. Lisätietoja on kohdassa tosiasiallisesta omistajuudesta Irlannissa.

Vahvistusasiakirjojen lataaminen

Pyydetyissä vahvistusasiakirjoissa olevien henkilötietojen arkaluontoisuuden vuoksi vain Shopify adminin suojattujen bannerin kautta ladatut asiakirjat hyväksytään. Sähköpostitse tai chatissa lähetetyt asiakirjat poistetaan turvallisuus- ja tietosuojasyistä, eikä niitä voi käyttää.

Asiakirjojen tarkistusprosessi

Ladatut asiakirjat, jotka koskevat henkilöllisyyttäsi tai osoitettasi ja todistavat juridisen henkilöllisyytesi, on tarkistettava, ja niiden on vastattava osoitetusti Shopify Payments -tilisi tietoja, ennen kuin yrityksesi voidaan vahvistaa kokonaan.

Tarkistusprosessin aikana tulomaksusi saatetaan asettaa pitoon, kunnes tietosi on vahvistettu, mutta yleensä kauppasi pysyy avoinna ja asiakkaat voivat silti ostaa tuotteitasi. Jos olet lähettänyt vaatimukset täyttävät asiakirjat ja saat myöhemmin ilmoituksen siitä, että tietojasi ei ole vahvistettu, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Lisätietoja tilin asettamisesta pitoon.

Maksutavan manuaalinen tarkistusprosessi

Osa Shopify Paymentsin paikallisista maksutavoista täytyy hyväksyä ennen kuin niitä voi käyttää. Kun olet aktivoinut Shopify Paymentsin, sovellettavien paikallisten maksutapojen hyväksyntäprosessi alkaa automaattisesti. Maksutapa pysyy tarkistusprosessin ajan "manuaalinen tarkistus" -tilassa. Jos hakemuksesi hyväksytään, sinä ja asiakkaasi voitte aloittaa maksutavan käytön.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi