Maksun hyväksyntä ja suorittaminen

Kun maksu on suoritettu, asiakastasi veloitetaan. Oletusarvoisesti luottokorttimaksut ja jotkin muut maksutavat suoritetaan automaattisesti, mutta voit muuttaa kauppasi asetusta niin, että maksut suoritetaan manuaalisesti, jos se sopii yrityksellesi paremmin.

Luottokorttimaksuprosessissa maksut valtuutetaan, ja ne on sen jälkeen suoritettava valtuutuksen voimassaoloaikana. Kun maksu suoritetaan, luottokorttitiedot lähetetään asiakkaan pankkiin käsittelyä varten.

Muut maksutavat käsitellään eri tavalla kuin luottokorttimaksut, mutta monet palveluntarjoajat tukevat manuaalista ja automaattista maksujen suorittamista. Jos kauppasi on määritetty suorittamaan maksut manuaalisesti, mutta lisäät maksupalveluiden tarjoajan, joka ei tue manuaalisia maksuja, tämän palveluntarjoajan käsittelemien tilausten maksut suoritetaan automaattisesti, ei manuaalisesti.

Jos käytät Shopify Payments ‑palvelua, jotakin toista luottokorttimaksupalveluiden tarjoajaa tai muiden maksutapojen tarjoajia, sinun on päätettävä, miten asiakkaiden maksut suoritetaan. Maksut voidaan suorittaa seuraavilla tavoilla:

 • Automaattisesti kassalla: järjestelmä vastaanottaa maksun myynnin yhteydessä tai kun palveluntarjoaja on käsitellyt maksun loppuun, jos kyseessä on jokin muu maksutapa. Automaattinen maksun vastaanottaminen kassalla on oletusasetus. Tämä vaihtoehto säästää aikaa tilauksia käsiteltäessä ja on useimpien kauppiaiden käytössä.
 • Automaattisesti, kun tilaus on täytetty: maksu on Valtuutettu kassalla, ja järjestelmä veloittaa sen automaattisesti, kun koko tilaus on täytetty (käsitelty ja lähetetty asiakkaalle), ennen maksuvaltuutuksen voimassaolon päättymistä. Jos sinun täytyy veloittaa maksu ennen valtuutuksen voimassaolon päättymistä tai aikaisemmin, voit veloittaa maksun manuaalisesti. Voit myös asettaa sähköposti-ilmoituksen, joka varoittaa sinua kaksi päivää ennen valtuutuksen voimassaolon päättymistä.
 • Automaattinen maksun veloitus kullekin tilauksen lähetetylle osalle (vain Plus): maksu on Valtuutettu kassalla ja maksu veloitetaan automaattisesti, kun jokin tilauksen osa on lähetetty. Tämä maksun veloitustapa on käytettävissä Automaattisesti, kun tilaus on täytetty -vaihtoehdon sijaan. Jos sinun täytyy veloittaa maksu ennen valtuutuksen voimassaolon päättymistä tai aikaisemmin, voit veloittaa sen manuaalisesti. Voit myös asettaa sähköposti-ilmoituksen, joka varoittaa sinua kaksi päivää ennen valtuutuksen voimassaolon päättymistä.
 • Manuaalisesti: kun tilauksessa maksun tila on Valtuutettu, sinun tulee vastaanottaa maksu ennen kuin saat maksun tilauksesta. Luottokorttimaksut on vastaanotettava valtuutuksen voimassaolo­aikana. Maksujen manuaalinen vastaanottaminen aiheuttaa viiveen ja ylimääräisen vaiheen tilausten käsittelyyn. Voit haluta manuaalisen maksun seuraavista syistä:
  • Voit tarkastaa tilauksen petosanalyysin ennen maksun veloittamista tai tilauksen peruuttamisesta.
  • Jotta voit noudattaa kirjanpitostandardia, joka edellyttää, että maksu suoritetaan jakelun yhteydessä.
  • Noudatat paikallista sääntelyä, jonka mukaisesti verkkokauppiaiden on tarjottava vähintään yksi maksutapa, jonka avulla asiakas voi maksaa tilauksen toimituksen yhteydessä.
  • Vastaanotat useita maksuja tuettua maksupalveluiden tarjoajaa käyttäen.

Mikä on luottokortin valtuutusjakso?

Kaikilla luottokorttien tarjoajilla on valtuutusjakso, jotta maksu voidaan veloittaa asiakkaan luottokortilta. Valtuutusprosessi tarkastaa ensin, että luottokortti on voimassa, ja sen jälkeen että kortilla on riittävästi katetta tapahtuman suorittamiseksi.

Valtuutusjakso päättyy tietyn ajan kuluttua. Valtuutusjakson pituus riippuu luottokorttien tarjoajasta. Maksu pitää vastaanottaa valtuutusjakson kuluessa, jotta voit vastaanottaa tilauksesta maksetun summan.

Shopify Paymentsissä on 7 vuorokauden valtuutusjakso.

Laajennetut valtuutusjaksot

Shopify Plus -sopimusta käyttävillä kauppiailla on käytössä pidennetyt valtuutusjaksot, kun tiettyjä luottokortteja käytetään kassalla.

Valtuutuksen pidennetyt voimassaoloajat vaihtelevat luottokortin myöntäneen pankin mukaan. Jotkin kortit eivät välttämättä tue valtuutuksen pidennettyjä voimassaoloaikoja, joten sinun on tarkkailtava valtuutuksien voimassaoloaikoja Tilaukset-sivulla.

Jos suoritat maksun manuaalisesti seitsemän päivän maksuajan jälkeen, 21. lokakuuta 2020 alkaen maksutapahtumaan sovelletaan 1,75 %:n korkoa normaalien luottokorttimaksujen lisäksi.

Eri luottokorttien palveluntarjoajien valtuutuksen voimassaoloajat.
Korttityyppi Valtuutusjakso
Visa Enintään 30 päivää
Mastercard Enintään 30 päivää
Discover Enintään 10 päivää
JCB Enintään 10 päivää
American Express Enintään 30 päivää
Diners Club 7 päivää
China UnionPay 7 päivää

Jos sinulla on maksu, jota ei ole suoritettu seitsemän päivän kuluessa, etkä halua, että sinulle aiheutuu kustannuksia, peruuta tilaus ja luo uusi. Valtuutuksen voimassaolon päättymispäivä näkyy Tilaukset-sivulla.

Automaattinen maksujen vastaanotto kassalla -toiminnon määrittäminen

Automaattinen maksujen vastaanotto kassalla -toiminto on oletusarvoisesti käytössä uusissa kaupoissa. Jos käytät manuaalista maksujen vastaanottamista, mutta haluat muuttaa asetusta, voit ottaa automaattisen maksujen vastaanottamisen käyttöön.

Kun automaattinen maksujen vastaanotto kassalla -toiminto on käytössä, luottokortilla maksavilta asiakkaita veloitetaan automaattisesti myyntihetkellä ja tietyillä lisätavoilla maksavia asiakkaita veloitetaan, kun palveluntarjoaja on suorittanut käsittelyn.

Vaiheet:

Automaattinen maksujen vastaanottaminen jakelussa -toiminnon määrittäminen

Kun automaattinen maksujen vastaanotto jakeluvaiheessa on käytössä, tilauksen maksu valtuutetaan kassalla. Maksu vastaanotetaan automaattisesti, kun koko tilaus on jaeltu valtuutuksen voimassaoloaikana. Automaattinen vastaanotto jakeluvaiheessa koskee vain tilauksia, jotka on tehty sen jälkeen, kun ominaisuus on aktivoitu. Jo käynnissä olevista tilauksista ei vastaanoteta automaattista maksua jakeluvaiheessa. Jos sinun täytyy vastaanottaa maksu ennen valtuutuksen voimassaolon päättymistä tai aikaisemmin, voit vastaanottaa maksun manuaalisesti.

Rajoitukset

Automaattinen veloitus jakelun yhteydessä -toiminnolla on seuraavat rajoitukset:

 • Maksu voidaan vastaanottaa vain valtuutuksen voimassaoloaikana.
 • Koko tilauksen on oltava jaeltu, jotta maksu voidaan vastaanottaa. Osittain jaeltujen tilausten maksuja ei vastaanoteta.
 • Maksupalveluiden tarjoajan on tuettava valtuutuksen voimassaoloaikoja.
 • Tilaukset ja tilausluonnokset, joissa on B2B-asiakkaita, tai jotka on suoritettu B2B-kassavaiheen kautta, on veloitettava manuaalisesti, jos niillä ei ole kelvollista valtuutusta ja Veloitettava jakeluvaiheessa jakeluehtoja.
 • Toiminto ei ole yhteensopiva jakelusovellusten kanssa, joissa tilauksen tilan täytyy olla ”maksettu” ennen jakeluprosessin aloittamista.

Vaiheet:

Automaattinen veloitus jakelun yhteydessä -toiminnon määrittäminen

Kun automaattinen veloitus jakelun yhteydessä on käytössä, tilauksen maksu valtuutetaan kassalla.

Rivikohtien maksu ja niihin sovellettavat verot veloitetaan automaattisesti, kun rivikohdat jaellaan valtuutusjakson aikana. Jäljellä oleva maksumäärä, kuten kuljetus, maksut ja tullit, veloitetaan automaattisesti, kun koko tilaus jaellaan valtuutusjakson aikana. Automaattinen jakelukohtainen veloitus koskee vain tilauksia, jotka on tehty ominaisuuden aktivoinnin jälkeen. Jos sinun täytyy veloittaa maksu ennen valtuutuksen voimassaolon päättymistä tai aikaisemmin, voit tallentaa maksun manuaalisesti.

Rajoitukset ja vaatimukset

Automaattinen veloitus jakelun yhteydessä -toiminnolla on seuraavat rajoitukset:

 • Maksu voidaan vastaanottaa vain valtuutuksen voimassaoloaikana.
 • Maksupalveluiden tarjoajan on tuettava valtuutusjaksoja ja useiden valtuutusten veloitusta.
 • Seuraavissa tilanteissa maksu erääntyy, kun koko tilaus jaellaan jakelukohtaisen erääntymisen sijaan:

  • Olet lisännyt Erääntyy jaeltaessa tilauksen maksuehtoihin.
  • Tilauksen on tehty B2B-yritys, jonka sijaintia koskevaksi maksuehdoksi on asetettu Erääntyy jaeltaessa.
 • Tilaukset, jotka on luotu B2B-kassavaiheesta ilman Erääntyy jaeltaessa -maksuehtoa, on veloitettava manuaalisesti.

 • Automaattinen jakelukohtainen veloitus ei ole yhteensopiva jakelusovellusten kanssa, jotka edellyttävät, että tilauksen tilaksi on asetettu maksettu ennen jakeluprosessin aloittamista.

 • Jotkut maksutavat eivät tue useiden osamaksujen veloitusta. Jos useiden osamaksujen maksamista ei tueta, koko tilauksen maksu veloitetaan ensimmäisessä jakelutapahtumassa.

Jakelukohtaisen jakelun automaatio poistetaan seuraavissa käyttötilanteissa:

 • jakelu on peruutettu
 • maksu on manuaalisesti jaeltu
 • tuote palautetaan
 • tilaus on osittain tai kokonaan hyvitetty

Tee näin

Manuaalisen maksujen vastaanoton määrittäminen

Kun manuaalinen maksujen vastaanotto -toiminto on käytössä, luottokortilla tai tietyillä lisätavoilla maksavia asiakkaita ei veloiteta verkkokaupassasi automaattisesti myyntihetkellä. Jotta voit saada maksun, sinun täytyy vastaanottaa maksu manuaalisesti valtuutuksen voimassaoloaikana.

Voit vastaanottaa manuaalisesti tilauksen koko summan tai sen osamaksun. Voit vastaanottaa useita osamaksuja, kun käytät kolmannen osapuolen maksuntarjoajaa, joka tukee tätä toiminnallisuutta tai sopimuksesi on Shopify Plus.

Ota käyttöön manuaalinen maksujen veloitus, jos se sopii yrityksellesi paremmin kuin automaattinen maksujen veloitus.

Vaiheet:

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi