Autorisatie en vastleggen van betalingen

Wanneer de betaling is vastgelegd, wordt er bij de klant een bedrag in rekening gebracht. Creditcardbetalingen en enkele andere betaalmethoden worden standaard automatisch vastgelegd, maar als het voor je bedrijf beter past, kun instellen dat betalingen in je winkel handmatig worden vastgelegd.

Bij het betalingsproces van de creditcard zijn betalingen geautoriseerd en moeten ze worden vastgelegd binnen een autorisatieperiode. Als je een betaling vastlegt, worden creditcardgegevens ter verwerking naar de bank van de klant verzonden.

Aanvullende betaalmethoden worden anders verwerkt dan creditcards, maar veel providers ondersteunen handmatig en automatisch betalingen vastleggen. Als je winkel is ingesteld om betalingen handmatig vast te leggen, maar je een extra betalingsprovider toevoegt die handmatige betalingen niet ondersteunt, worden betalingen automatisch vastgelegd, niet handmatig, bij bestellingen die door die provider zijn verwerkt.

Als je Shopify Payments, een andere creditcardprovider of providers voor aanvullende betaalmethoden gebruikt, dien je te kiezen hoe je de betaling van je klanten wilt vastleggen. Betalingen kunnen op de volgende manieren worden vastgelegd:

 • Automatisch bij de checkout: de betaling wordt vastgelegd op het moment van verkoop, of bij bepaalde extra betaalmethoden, wanneer de provider de betalingsverwerking voltooit. Automatisch vastleggen van betalingen bij de checkout is de standaardinstelling. Deze optie bespaart je tijd bij het verwerken van bestellingen en wordt door de meeste merchants gebruikt.
 • Automatisch wanneer een bestelling is afgehandeld: de betaalstatus verandert bij de checkout in Geautoriseerd en wordt automatisch vastgelegd wanneer de volledige bestelling is afgehandeld voordat de autorisatieperiode voor de betaling afloopt. Als je de betaling wilt vastleggen voordat de autorisatie vervalt of op een vroeger tijdstip, kun je de betaling handmatig vastleggen.
 • Handmatig: wanneer de betaalstatus van een bestelling Geautoriseerd is, leg je eerst de betaling vast voordat je voor de bestelling betaald krijgt. Denk eraan dat creditcardbetalingen binnen de autorisatieperiode moeten worden vastgelegd. Betalingen handmatig vastleggen levert vertraging op en betekent een extra stap in je verwerkingsworkflow. Je kunt handmatige betaling om de volgende redenen instellen:
  • om de fraudeanalyse van een bestelling te controleren voordat wordt besloten de transactie vast te leggen of de bestelling te annuleren;
  • Voldoen aan een boekhoudstandaard die het vastleggen van de betaling vereist bij afhandeling.
  • om te voldoen aan lokale regelgeving die voorschrijft dat online merchants minstens één betaalmethode moeten aanbieden waarmee klanten bij bezorging voor hun bestelling kunnen betalen.
  • Meerdere betalingen vastleggen met een ondersteunde betalingsprovider.

Wat is de autorisatieperiode voor creditcardbetalingen?

Alle providers voor creditcardbetalingen hanteren een autorisatieperiode waarin een betaling kan worden belast op de creditcard van een klant. Tijdens het autorisatieproces wordt eerst gecontroleerd of de creditcard geldig is en daarna of er voldoende saldo op de kaart staat voor de transactie.

De autorisatieperiode verloopt na een bepaalde tijd. De duur van de autorisatieperiode verschilt per betalingsprovider voor creditcards. Je moet een betaling binnen de autorisatieperiode vastleggen om geld te innen voor je bestelling.

Shopify Payments hanteert een autorisatieperiode van 7 dagen.

Verlengde autorisatieperioden

Merchants die het Shopify Plus-abonnement gebruiken, hebben verlengde autorisatieperioden wanneer bij de checkout bepaalde creditcards worden gebruikt.

Toegestane autorisatieperioden kunnen verschillen, afhankelijk van de bank die de creditcard uitgeeft. Sommige kaarten ondersteunen geen uitgebreide autorisatieperioden, dus je moet je pagina Bestellingencontroleren op het verstrijken van autorisaties.

Vanaf 21 oktober 2020 geldt dat als je een betaling na de standaardperiode van zeven dagen handmatig vastlegt, er een toeslag van 1,75% in rekening wordt gebracht voor de transactie, naast de standaard creditcardkosten.

Autorisatieperioden voor verschillende creditcardproviders.
Kaarttype Autorisatieperiode
Visa Tot 30 dagen
MasterCard Tot 30 dagen
Discover Tot 10 dagen
JCB Tot 10 dagen
American Express Tot 30 dagen
Diners Club 7 dagen
China UnionPay 7 dagen

Als je een betaling hebt die niet binnen zeven dagen is vastgelegd en je deze kosten niet wilt oplopen, annuleer je de bestelling en maak je een nieuwe aan. De vervaldatum van de autorisatie wordt weergegeven op de pagina Bestellingen.

Betalingen automatisch vastleggen bij de checkout instellen

Voor nieuwe winkels is betalingen automatisch vastleggen standaard geactiveerd. Als je betalingen handmatig vastlegt maar die instelling voor jouw winkel wilt wijzigen, kun je betalingen automatisch vastleggen activeren.

Wanneer automatisch vastleggen van betalingen is geactiveerd, wordt het bedrag automatisch afgeschreven bij klanten die met creditcard betalen, en wordt het bedrag bij klanten die met bepaalde andere betaalmethoden betalen afgeschreven wanneer de provider de verwerking voltooit.

Stappen:

Betalingen automatisch vastleggen bij de fulfilment instellen

Wanneer automatisch vastleggen van betalingen bij de fulfilment is geactiveerd, wordt de betaling voor de bestelling bij de checkout Geautoriseerd. De betaling wordt automatisch vastgelegd wanneer de volledige bestelling binnen de autorisatieperiode is afgehandeld. Automatisch vastleggen bij fulfilment is alleen van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst nadat de functie is geactiveerd. Bestellingen die al worden uitgevoerd, worden niet automatisch vastgelegd bij fulfilment. Als je de betaling wilt vastleggen voordat de autorisatie vervalt of op een vroeger tijdstip, kun je de betaling handmatig vastleggen.

Stappen:

Betalingen handmatig vastleggen instellen

Wanneer betalingen handmatig vastleggen is ingeschakeld, wordt het bedrag bij klanten die met creditcards en bepaalde andere betaalmethoden betalen niet automatisch afgeschreven op het moment van verkoop. Leg betalingen handmatig vast binnen de autorisatieperiode om betaald te krijgen.

Je kunt het volledige bedrag of een deelbetaling van de bestelling handmatig vastleggen. Je kunt meerdere deelbetalingen vastleggen wanneer je een externe betalingsprovider gebruikt die deze functionaliteit ondersteunt, of wanneer je een Shopify Plus-abonnement hebt.

Schakel handmatig betalingen vastleggen in als het beter bij je bedrijf past dan automatisch betalingen vastleggen.

Stappen:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis