Conceptbestellingen maken

Wanneer je namens een klant een bestelling wilt maken, kun je in het Shopify-beheercentrum een conceptbestelling aanmaken. Je voegt de klantgegevens en de producten toe en vervolgens stuur je een factuur, in je de betaling of stel je betalingsvoorwaarden in.

Wanneer de bestelling is betaald of wanneer je betalingsvoorwaarden instelt, wordt de conceptbestelling omgezet naar een bestelling en wordt deze vermeld op je Bestelpagina.

Je kunt conceptbestellingen gebruiken om rechtstreeks aan consumenten te verkopen of om aan andere bedrijven te verkopen. Als je regelmatig aan andere bedrijven verkoopt, bekijk dan alle B2b-functies (business to business) van Shopify.

Conceptbestellingen zijn handig wanneer je de volgende taken moet uitvoeren:

 • Maak een bestelling aan, zodat je later betalingen kunt accepteren voor bestellingen die telefonisch, persoonlijk of per e-mail worden geplaatst.
 • Facturen naar klanten sturen om te betalen met een veilige checkoutlink.
 • Aangepaste artikelen gebruiken voor extra kosten of producten die niet in je voorraad worden weergegeven.
 • Maak bestellingen handmatig opnieuw aan vanuit je actieve verkoopkanalen.
 • Producten verkopen tegen korting of groothandelsprijzen.

Als je Shopify Markets gebruikt, zijn de lokale valuta, prijsstelling, douanerechten en belastingen afhankelijk van de markt die aan de bestelling is gekoppeld. Wanneer meer dan een markt is geactiveerd, is markt voor de bestelling afhankelijk van het bezorgadres van de klant. Je kunt de markt van een conceptbestelling wijzigen.

Een conceptbestelling aanmaken

Je kunt namens je klant een conceptbestelling aanmaken en de klant vervolgens een factuur voor de bestelling sturen. Standaard bevat de factuur een link naar een checkout, waar je klant de bestelling kan betalen.

Conceptbestellingen kunnen de volgende informatie bevatten:

Stappen:

Producten toevoegen

Artikelen reserveren

Wanneer je artikelen reserveert in een conceptbestelling, krijgen die voorraadeenheden de voorraadstatus Niet beschikbaar en kunnen andere klanten ze niet kopen. De artikelen die je reserveert, zijn toegewezen aan die specifieke conceptbestelling. Als je geen artikelen reserveert, blijven deze in de voorraadstatus Beschikbaar en kunnen andere klanten ze kopen. Hier vind je meer informatie over voorraadstatussen.

Activeer voorraadtracking voor dat product om een artikel te reserveren.

Stappen:

 1. Nadat je je producten aan een conceptbestelling hebt toegevoegd, klik je op Artikelen reserveren.
 2. Selecteer de datum en tijd waarop de reservering vervalt.
 3. Klik op Gereed.

Kortingen toevoegen

Je kunt kortingen op de conceptbestelling op de volgende manieren toepassen:

Houd rekening met de volgende gedragingen als je een kortingscode toepast of als je een aangepaste korting aan een conceptbestelling toevoegt:

 • Zowel aangepaste bestelkortingen als orderregelkortingen worden toegepast op de totale prijs van de bestelling. Let er daarom op dat je geen dubbele korting geeft.
 • Je kunt in aanmerking komende kortingscombinaties toevoegen aan een conceptbestelling naast gepersonaliseerde bestel- en orderregelkortingen.
 • Als een bestelling in een andere valuta is dan je winkelvaluta en je wilt korting geven op het volledige bedrag van een artikel of bestelling, voer dan de korting in als een percentage in plaats van een specifiek bedrag. Je wilt bijvoorbeeld korting geven op het volle bedrag van een bestelling met een totaalbedrag van 50 USD. Voer een korting in van 100% in plaats van een korting van 50 USD. Door het kortingspercentage te gebruiken voorkom je dat je je klant wisselkosten in rekening brengt. Dit kan gebeuren omdat afrondingsregels worden toegepast op productprijzen, maar niet op kortingen.

Beperkingen

Kortingscodes en automatische kortingen voor conceptbestellingen hebben de volgende beperkingen:

 • Kortingscodes en automatische kortingen zijn niet beschikbaar in Shopify POS en kun je alleen toevoegen in het Shopify-beheercentrum via een desktopcomputer of mobiele browser.
 • Je kunt geen kortingscodes toepassen bij de checkout voor bestellingen die zijn aangemaakt als facturen voor conceptbestellingen.
 • Verzendkortingscodes worden niet ondersteund. Je kunt gepersonaliseerde verzendtarieven toevoegen om klanten verzendtarieven met korting te bieden in plaats van een gewoon tarief.
 • Koop X krijg Y gratis-kortingscodes worden niet ondersteund.

Een kortingscode toepassen

 1. Maak een bestelling aan of open een bestaande conceptbestelling vanaf de pagina Concepten in het Shopify-beheercentrum.
 2. Klik in de sectie Betaling op Korting toevoegen.
 3. Typ de kortingscode in Kortingscodes.
 4. Klik op Toepassen.

Alle in aanmerking komende automatische kortingen toepassen

 1. Maak een bestelling aan of open een bestaande conceptbestelling vanaf de pagina Concepten in het Shopify-beheercentrum.
 2. Klik in de sectie Betaling op Korting toevoegen.
 3. Controleer Alle in aanmerking komende automatische kortingen toepassen.
 4. Klik op Toepassen.

Gedeactiveerde, niet in aanmerking komende of geschrapte kortingen verwijderen

Als een kortingscode of automatische korting die is toegevoegd aan een open conceptbestelling, ongeldig wordt of niet meer in aanmerking komt voordat de bestelling is voltooid, kunnen jij en de klant door die gedeactiveerde korting de bestelling niet voltooien. Jij of de klant kan de bestelling alleen voltooien als je de niet in aanmerking komende kortingscode uit de open conceptbestelling verwijdert.

Stappen:

 1. Open de bestelling op de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum.
 2. Klik in de sectie Betaling op Korting bewerken.
 3. Verwijder de niet in aanmerking komende kortingen op een van de volgende manieren:

  • Als je kortingscodes wilt verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram naast elke kortingscode die je wilt verwijderen.
  • Als je automatische kortingen wilt verwijderen, vink je het selectievakje Alle in aanmerking komende automatische kortingen toepassen uit.
 4. Klik op Wijzigingen opslaan.

Een gepersonaliseerde bestelkortingscode toepassen

Stappen:

Een gepersonaliseerde korting toepassen op een orderregel

Verzenden toevoegen

Als de huidige bestelling verzending vereist, kun je een vooraf ingesteld verzendtarief kiezen, een aangepast tarief maken of lokale bezorging of afhalen ter plaatse kiezen.

Stappen:

Een tag toevoegen

Met behulp van tags kun je je bestellingen indelen in nog veel meer dan alleen vastgelegd, betaald en afgehandeld. Je kunt bestellingen per tag filteren en vervolgens het besteloverzicht opslaan voor die tag, zodat je later snel toegang kunt krijgen tot die bestellingen.

Stappen:

Belastingen toevoegen of verwijderen

Conceptbestellingen bevatten standaard belastingen op basis van de belastinginstellingen van je winkel en het bezorgadres van de klant. Als er geen bezorgadres is vermeld, zijn de belastingen in plaats daarvan gebaseerd op het factuuradres van de klant.

Stappen:

Een klant toevoegen of verwijderen

Het toevoegen van een klant is nodig als je een locatiegebaseerd verzendtarief wilt gebruiken voor de huidige bestelling.

Een klant aan een conceptbestelling toevoegen

Stappen:

De contactgegevens van een klant wijzigen

Stappen:

Een klant uit een conceptbestelling verwijderen

Hiermee wordt de klant niet verwijderd uit de klantenlijst in het Shopify-beheercentrum.

Betalingsvoorwaarden instellen voor betalingen die later vervallen

Met betalingsvoorwaarden kun je de datum instellen waarop een betaling op een bestelling verschuldigd is. Je kunt betalingsvoorwaarden instellen voor conceptbestellingen of je kunt ze toevoegen aan bestaande bestellingen met de status Betaling in behandeling.

Je kunt kiezen uit de volgende opties bij het instellen van de betalingsvoorwaarden:

 • Te betalen bij ontvangst: gebruik deze optie om de betaling als verschuldigd in te stellen op de datum waarop je de factuur naar je klant stuurt.
 • Nettoterm: gebruik deze optie om de betaling als verschuldigd in te stellen binnen het opgegeven aantal dagen vanaf de uitgiftedatum. Je kunt bijvoorbeeld Binnen dertig dagen kiezen en de vervaldatum van de betaling is ingesteld op dertig dagen na de uitgiftedatum. De uitgiftedatum is standaard ingesteld op de huidige datum, maar je kunt de uitgiftedatum wijzigen nadat je een optie voor een nettoterm hebt geselecteerd.
 • Vaste termijn: gebruik deze optie om de betaling op een bepaalde datum als verschuldigd in te stellen.

Als een bestelling niet op de vervaldatum is betaald, verandert de bestelstatus in Achterstallig.

Nadat je de betalingsvoorwaarden hebt ingesteld, kun je een factuur sturen of de betaling voor de bestelling accepteren.

Stappen:

 1. Maak een bestelling aan of open een bestaande conceptbestelling vanaf de pagina Concepten in het Shopify-beheercentrum.
 2. Selecteer in de sectie Betaling de optie Betaling later verschuldigd.
 3. Selecteer een van de volgende betalingsvoorwaarden:

  • Om de betaling in te stellen die verschuldigd is op de dag dat je de factuur verzendt, selecteer je Verschuldigd bij ontvangst.
  • Als je de betaling wilt instellen die verschuldigd is binnen een tijdsduur van een uitgiftedatum, selecteer je een van de opties Binnen dagen en voer je de uitgiftedatum in.
  • Om de betaling die op een bepaalde dag verschuldigd is in te stellen, selecteer je Vaste datum en voer je de vervaldatum in.
 4. Klik op Order maken.

Als je een conceptbestelling voor een klant maakt, kun je een link naar de checkoutpagina voor de bestelling delen, zodat de klant factuurgegevens kan invoeren, een verzendmethode of afhalen ter plaatse kan selecteren en de betaling kan uitvoeren. Nadat de klant het checkout-proces met behulp van de link heeft voltooid, wordt de conceptbestelling een bestelling op de pagina Bestellingen en wordt deze automatisch gemarkeerd als Betaald.

Er zijn twee manieren om checkoutlinks met je klanten te delen:

Factuur verzenden

Je kunt een factuur naar een klant verzenden met een link naar de checkoutpagina. De klant kan de link in de e-mail gebruiken om factuurgegevens in te voeren, een verzendmethode of afhalen ter plaatse te selecteren en de betaling uit te voeren.

Als je Shopify Markets gebruikt om internationaal te verkopen, wordt de valuta op de factuur bepaald door de markt die is gekoppeld aan het bezorgadres van de klant. Je kunt de valuta wijzigen door de markt te veranderen.

Je kunt ook facturen verzenden voor bestellingen met de status Betaling in behandeling. In één situatie kun je geen factuur sturen wanneer je betalingsvoorwaarden instelt, namelijk als de conceptbestelling in een andere lokale valuta is dan je winkelvaluta. In dat geval kun je de betaling alleen innen via creditcard of door de bestelling te markeren als betaald.

Stappen:

Je kunt een conceptbestelling maken voor verzoeken van klanten die zijn geïnitieerd op sociale media-apps en vervolgens een link naar de checkoutpagina delen met je klant.

Stappen:

Betaling accepteren

Als je de factuurgegevens van de klant hebt, kun je de betaling voor conceptbestellingen accepteren door een bestelling als betaald te markeren als je al een betaling hebt ontvangen of door betaling met creditcard te accepteren. Wanneer je de betaling voor een conceptbestelling accepteert, wordt deze een bestelling op de pagina Bestellingen.

Je krijgt niet te maken met transactiekosten van derden voor bestellingen die zijn verwerkt via Shopify Payments. Je betaalt de administratiekosten voor creditcards alleen wanneer je creditcardaankopen handmatig verwerkt in het Shopify-beheercentrum.

Als je in plaats daarvan een ondersteunde directe creditcard-betalingsprovider gebruikt, betaal je dezelfde transactiekosten van derden bij het verwerken van creditcardaankopen die je voor onlinebestellingen betaalt.

Als je de bestelling markeert als betaald en een handmatige betaalmethode selecteert, zoals onder rembours of een bankdeposito, dan worden er geen transactiekosten van derden in rekening gebracht voor die bestelling.

Betaling als 'Betaald' markeren

Als je de betaling voor de huidige bestelling al hebt ontvangen of als je een eerdere bestelling van een ander platform in het Shopify-beheercentrum importeert, kun je de bestelling markeren als betaald. Het ontvangen bedrag wordt niet opnieuw vastgelegd door je betalingsprovider en er wordt een e-mail met een bestelbevestiging naar de klant verzonden.

Als je Shopify Markets gebruikt, is de waarde voor het Ontvangen bedrag de waarde in de lokale valuta van de klant die is geconverteerd naar de valuta van je winkel.De omrekening is gebaseerd op de live wisselkoers die fluctueert.Voor rapportagedoeleinden: als het bedrag dat je hebt ontvangen, verschilt van het weergegeven bedrag, werk het dan bij.

Stappen:

 1. Open de bestelling op de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum.
 2. Klik op Betaling innen.
 3. Klik op Markeren als betaald.
 4. Optioneel: als het Ontvangen bedrag anders is dan het bedrag dat je hebt ontvangen, werk dan de waarde bij.
 5. Klik op Order maken.

Je hebt toegang tot de bestelling die je hebt aangemaakt op je pagina Bestellingen.

Betalingen met creditcard accepteren

Als je de factuurgegevens van je klant hebt of als je klant deze direct in kan voeren, kun je met creditcard de betaling voor de bestelling accepteren. Deze betaalmethode is alleen beschikbaar met Shopify Payments.

Stappen:

 1. Maak een bestelling aan of open een bestaande conceptbestelling vanaf de pagina Concepten in het Shopify-beheercentrum.
 2. Klik op Betaling innen.
 3. Klik op Creditcard invoeren.
 4. Voer de facturerings- en creditcardgegevens van de klant in.
 5. Klik op Kosten om je betalingsinstellingen te bevestigen en een bestelling te maken op basis van je conceptbestelling.

Lokale valuta's op conceptbestellingen

Als je Shopify Markets gebruikt om internationaal te verkopen, zijn de lokale valuta, prijsstelling, belastingen en douanerechten afhankelijk van de markt die aan de bestelling is gekoppeld.

Welke markt aan de bestelling wordt gekoppeld hangt af van het bezorgadres van de klant. Als je een klant aan de bestelling toevoegt, wordt de prijs omgerekend en weergegeven in de lokale valuta van de klant.

Voor conceptbestellingen die een andere lokale valuta dan de winkelvaluta weergeven, wordt de wisselkoers berekend wanneer je de conceptbestellingen aanmaakt. Deze koers staat vast en wordt gebruikt op de factuur, ongeacht of de wisselkoers verandert. Als je de bestelling echter opslaat als een concept en deze daarna bewerkt, wordt de prijs voor de hele bestelling bijgewerkt met de wisselkoers die actueel is op het moment van bewerken.

Als je een andere prijs en valuta voor een conceptbestelling wilt gebruiken, verander dan de prijs en lees hieronder wat de gevolgen daarvan kunnen zijn:

 • Artikelprijzen zijn inclusief of exclusief belastingen. Bij bestellingen op de Amerikaanse markt worden bijvoorbeeld geen belastingen in de prijzen verrekend, maar bij bestellingen op de Duitse markt wel.
 • Belastingtarieven variëren per markt. Als een klant bij de checkout het verzendadres wijzigt in een adres dat buiten de markt ligt, dan wordt het juiste belastingtarief voor het bezorgadres van de klant in rekening gebracht. Maar de markt van de bestelling, met de instelling voor prijzen inclusief of exclusief belasting, blijft ongewijzigd.
 • Als je een externe service gebruikt om de wisselkoers voor een markt te bepalen, worden de prijzen van een bestelling bepaald door de wisselkoers van de service. Het tarief dat Shopify Payments gebruikt om je uitbetaling te berekenen, is echter gebaseerd op de markt die in Shopify is geselecteerd. Daarom kan het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor de bestelling verschillen van het bedrag dat je in betaling ontvangt. Raadpleeg valutaconversies en wisselkoersen voor meer informatie.
 • Adviesprijs van de fabrikant (Manufacturer Suggested Retail Price, MSRP): als je verplicht bent om een product te verkopen voor de MSRP in de markt van een klant, kun je een contractbreuk veroorzaken als je van markt wisselt en een andere marktprijs gebruikt.

De markt voor een bestelling wijzigen

Als je Shopify Markets gebruikt en de prijsstelling en valuta voor je bestelling wilt wijzigen, moet je de prijsstelling wijzigen. De sectie Markt voor je bestelling wordt alleen weergegeven wanneer een andere markt dan je primaire markt is geactiveerd. Als je wilt overstappen op een bepaalde marktprijsstelling, dan activeer je die markt en de lokale valuta voor de markt.

Lees eerst wat de gevolgen van de prijswijziging zijn voordat je de prijsstelling wijzigt.

Stappen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.
 2. Klik op een conceptbestelling die je wilt bewerken.
 3. Klik in de sectie Markt op het potloodpictogram.
 4. Selecteer een markt om de prijsstelling daarvan op de conceptbestelling toe te passen.
 5. Klik op Prijsstelling wijzigen.
 6. Klik op Opslaan.

De prijzen van de bestelling worden weergegeven in de lokale valuta van de klant, behalve wanneer je de volgende aanpassingen aanbrengt aan de bestelling:

 • Als je een gepersonaliseerde orderregel- of bestelkorting toevoegt, wordt de kortingswaarde weergegeven in de winkelvaluta.
 • Als je een aangepaste verzendprijs toevoegt, wordt de Prijs weergegeven in de winkelvaluta.
 • Als je een aangepast artikel toevoegt, wordt de Prijs weergegeven in de winkelvaluta.

Nadat je deze aanpassingen hebt aangebracht, worden ze in de bestelling in de lokale valuta van de klant weergegeven.

Een bestaande bestelling dupliceren

Wanneer je een conceptbestelling maakt, kun je tijd besparen door een bestaande bestelling of een bestaande conceptbestelling te dupliceren. De volgende scenario's zijn voorbeelden van waar het dupliceren van een bestaande bestelling nuttig kan zijn:

Wanneer je een bestaande bestelling of een conceptbestelling dupliceert, wordt een nieuwe conceptbestelling gemaakt met duplicaten van de volgende gegevens:

 • Producten: De orderregel bevat de meest recente informatie over dat product. Als een product is verwijderd, wordt het niet opgenomen in het duplicaat van de conceptbestelling.
 • aangepaste artikelen
 • klantgegevens: als de klant is verwijderd, wordt er een klant gemaakt op basis van de e-mail-, factuur- en bezorgadressen.
 • e-mail-, factuur- en bezorgadressen
 • notities, notitieattributen en tags
 • markt

Kortingen en verzendtarieven worden niet gedupliceerd in de conceptbestelling.

Stappen:

 1. Open de bestelling (of de conceptbestelling) op de pagina Bestellingen in je Shopify-beheercentrum.
 2. Klik op de gegevenspagina van de bestelling (of conceptbestelling) op Dupliceren. Er wordt een conceptbestelling gemaakt met dezelfde orderregels en klantgegevens als de oorspronkelijke bestelling.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Als je je bestelling als concept opslaat, kun je deze later bijwerken via de pagina Concepten in je Shopify-beheercentrum. Wanneer je betaling voor je conceptbestelling accepteert, wordt daarvoor een bestelling gemaakt op de pagina Bestellingen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis