Bestellingen annuleren, archiveren en verwijderen

Je kunt bestellingen annuleren, archiveren en verwijderen. Als je een bestelling annuleert, stop je een bestelling die in behandeling is. Als je een bestelling archiveert, betekent dit dat de bestelling is afgerond en dat je deze uit de lijst met openstaande bestellingen wilt verwijderen. Als je een bestelling verwijdert, verwijder je deze uit je Shopify-beheercentrum.

Een bestelling annuleren

Een bestelling annuleren betekent dat je de verwerking van de bestelling stopzet. Als een klant bijvoorbeeld een annulering aanvraagt of als je vermoedt dat de bestelling frauduleus is, kun je de bestelling annuleren om te voorkomen dat medewerkers of fulfilmentservices aan de bestelling blijven werken. Ook als een artikel weliswaar besteld maar niet beschikbaar is, kun je een bestelling annuleren.

Afhankelijk van de staat waarin de bestelling verkeert wanneer je deze annuleert, dien je mogelijk vervolgacties uit te voeren.

Annulering van een bestelling en vervolgacties
Status van de bestelling Vervolgacties
Betaald, maar er zijn geen artikelen afgehandeld Wanneer je de bestelling annuleert, zijn er twee terugbetalingsopties:
 • Terugbetalen van het volledige bedrag: als deze optie is geselecteerd, wordt er automatisch een volledige terugbetaling uitbetaald. Deze optie is standaard geselecteerd.
 • Later terugbetalen: als deze optie is geselecteerd, vindt er niet automatisch een terugbetaling plaats. Je kunt tijdens het annuleringsproces geen gedeeltelijke terugbetaling doen, dus selecteer deze optie als je een gedeeltelijke terugbetaling wilt uitkeren nadat je de bestelling hebt geannuleerd of als je eerst het een en ander wilt uitzoeken voordat je een terugbetaling uitvoert. Om terugboekingen te voorkomen, doe je er goed aan niet-terugbetaalde bestellingen op te volgen.
Als je een fulfilmentservice van een externe partij gebruikt, kan het nodig zijn dat je zelf de ontwikkelingen volgt. Als je een verzendlabel hebt gekocht voor deze bestelling, kun je het label ongeldig verklaren.
Afgehandeld maar betaling is niet geïnd Als je een bestelling annuleert, kun je geen betaling innen. Gebruik de procedure voor retouren om te zorgen dat artikelen worden geretourneerd.
Niet betaald en niet afgehandeld Archiveer de bestelling als deze niet automatisch is gearchiveerd.

Nadat je een bestelling hebt geannuleerd, worden de gegevens over de artikelen die worden aangevuld en terugbetaald, opgeslagen in de Tijdlijn van de bestelling.

Wanneer je een bestelling annuleert, verandert de betalingsstatus als volgt:

 • Als de betaling niet is vastgelegd, verandert de betalingsstatus in Ongeldig.
 • Als de betaling volledig is terugbetaald, verandert de betalingsstatus in Terugbetaald.

Als je later een gedeeltelijke terugbetaling voor een geannuleerde bestelling uitbetaalt, verandert de betalingsstatus in Gedeeltelijk terugbetaald.

Als een bestelling de status Betaling in behandeling heeft, kun je deze mogelijk niet annuleren. Meer informatie over bestellingen met in behandeling zijnde betalingen.

Stappen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op het nummer van de bestelling die je wilt annuleren.

 3. Klik op*Meer acties* > Bestelling annuleren.

 4. Beheer terugbetalingen:

 • Laat de standaardwaarde $ terugbetalen staan om nu een volledige terugbetaling uit te voeren.
 • Selecteer Later terugbetalen om later een gedeeltelijke of volledige terugbetaling te doen.
 1. Schakel de optie Bijvullen uit als je de artikelen niet naar de voorraad wilt retourneren.

 2. Selecteer de reden voor annulering in de vervolgkeuzelijst.

 3. Als je je annulering niet bij de klant wilt melden, schakel dan het vakje Een melding aan de klant verzenden uit.

 4. Klik op Bestelling annuleren.

Bestellingen handmatig archiveren

De meeste bestellingen die je hebt afgerond worden automatisch gearchiveerd, maar je kunt bestellingen ook handmatig archiveren als dat nodig is. Als je automatisch archiveren hebt uitgeschakeld, kun je de weergave van je openstaande bestellingen overzichtelijk houden door bestellingen handmatig te archiveren.

Standaard worden de volgende bestellingen automatisch gearchiveerd:

 • bestellingen die zijn betaald en afgehandeld
 • bestellingen die volledig zijn terugbetaald
 • bestellingen die gedeeltelijk zijn terugbetaald, afgehandeld en waarvoor geen saldo is verschuldigd

Gearchiveerde bestellingen worden weergegeven in de weergave met gesloten bestellingen.

Stappen

De bestelstatus is Gearchiveerd.

Je kunt ook een bulkactie uitvoeren om meerdere bestellingen te archiveren of uit het archief te halen.

Een bestelling verwijderen

Verwijderde bestellingen worden verwijderd uit je Shopify-beheercentrum en worden niet langer bijgehouden in rapporten. Alleen de volgende soorten bestellingen kunnen worden verwijderd:

Als je een verzendlabel hebt gekocht voor de bestelling maar deze niet hebt gebruikt, verklaar je het label ongeldig voordat je de bestelling verwijdert.

Stappen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op een gearchiveerde of geannuleerde bestelling.

 3. Klik op Deze bestelling verwijderen onderaan de pagina.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis