Risicovolle bestellingen beheren met Shopify Flow

Shopify Flow is een gratis automatiseringsplatform voor e-commerce waarmee je taken en processen binnen je Shopify-winkel en in je apps kunt automatiseren. Je kunt Shopify Flow gebruiken om bepaalde taken in je Shopify-beheercentrum te automatiseren, zoals het beheer van risicovolle bestellingen.

Als je in je Shopify-beheercentrum een banner ontvangt over het installeren van Shopify Flow, kun je op Flow installeren klikken en onmiddellijk een workflow activeren die betalingen voor bestellingen met een laag risico en gemiddeld risico automatisch vastlegt. Als je deze niet ontvangt, kun je Shopify Flow installeren vanuit de Shopify App Store en vervolgens een vooraf gemaakt sjabloon gebruiken of je eigen workflow aanmaken.

Voordat je Shopify Flow gebruikt om risicovolle bestellingen te beheren

Wanneer je een workflow aanmaakt of bewerkt om risicovolle bestellingen te beheren, zorg je ervoor dat je de trigger Bestelrisico geanalyseerd gebruikt in plaats van de trigger Bestelling aangemaakt. Dit komt omdat het enige tijd duurt om fraudeanalyse te verwerken nadat een bestelling is aangemaakt. Workflows die beginnen met Bestelrisico geanalyseerd, worden niet onmiddellijk uitgevoerd nadat een bestelling is gemaakt en worden in plaats daarvan geactiveerd wanneer de fraudeanalyse voor een bestelling is voltooid.

Nadat je een workflow hebt geactiveerd die bepaalt of een betaling moet worden vastgelegd, zorg je ervoor dat de autorisatie en het vastleggen van de creditcard in je instellingen op handmatig vastleggen is ingesteld. Workflows die het vastleggen van betalingen beheren, werken niet als automatisch vastleggen is geactiveerd.

Shopify Flow-workflows instellen

Je kunt veelvoorkomende taken in Shopify automatiseren door in Shopify Flow workflows aan te maken die triggers, voorwaarden en acties bevatten. Als je Shopify Flow wilt gebruiken om risicovolle bestellingen te beheren, kun je veelgebruikte workflows instellen. Je kunt bijvoorbeeld de betaling vastleggen als de bestelling geen hoog risico heeft, of risicovolle bestellingen annuleren en herbevoorraden. Deze workflows werken op basis van informatie uit de fraudeanalyse van Shopify.

Een bestelling zonder hoog frauderisico vastleggen

Deze workflow legt de betaling vast voor bestellingen met een laag en gemiddeld risico en voorkomt dat er betalingen worden vastgelegd voor risicovolle bestellingen. Je kunt de template automatisch installeren of handmatig installeren en in het Shopify-beheercentrum aan de hand van de volgende stappen aanpassen.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Flow.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Workflow maken.

 5. Klik op Door templates bladeren.

 6. Selecteer Risico en selecteer Betaling vastleggen als de bestelling geen hoog frauderisico heeft.

 7. Klik op Installeren.

 8. Optioneel: als je bestellingen wilt volgen die niet zijn afgehandeld, doe je het volgende:

  1. Klik in het selectievakje Controleren op de + -indicator naast Anders.
  2. Klik op Actie.
  3. Selecteer een actie. Je kunt bijvoorbeeld de actie Bestellingstags gebruiken om een tag toe te voegen of de actie Interne e-mail verzenden om een e-mail naar jezelf of je medewerkers te sturen om aan te geven dat de betaling niet is vastgelegd.
 9. Doe een van de volgende dingen:

  • Klik op Workflow inschakelen om de workflow op te slaan en deze te gaan gebruiken.
  • Klik op Sluiten om de workflow op te slaan zonder deze te activeren.

Risicovolle bestellingen annuleren en herbevoorraden

Deze workflow annuleert risicovolle bestellingen en herbevoorraadt artikelen in de bestellingen. De workflow voegt ook een tag toe aan de bestelling, aan de klant die de bestelling heeft geplaatst en stuurt een e-mail waarin staat dat een bestelling is geannuleerd vanwege een hoog risico. Je kunt de template automatisch installeren of je kunt de template handmatig installeren en aanpassen in het Shopify-beheercentrum door de volgende stappen uit te voeren.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Flow.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik op Workflow maken.

 5. Klik op Door templates bladeren.

 6. Selecteer Risico en selecteer vervolgens Annuleren en risicovolle bestellingen herbevoorraden.

 7. Optioneel: als je de acties wilt bewerken die door de workflow worden uitgevoerd, klik je op de actie die je wilt wijzigen. Als je bijvoorbeeld de bestemming van de e-mail wilt wijzigen, klik je op het vak Interne e-mail verzenden en wijzig je your.email@example.com in het e-mailadres dat je wilt gebruiken.

 8. Doe een van de volgende dingen:

  • Klik op Workflow inschakelen om de workflow op te slaan en deze te gaan gebruiken.
  • Klik op Sluiten om de workflow op te slaan zonder deze te activeren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis