การจัดการคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงด้วย Shopify Flow

Shopify Flow เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบอัตโนมัติฟรีที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานและประมวลผลภายในร้านค้า Shopify และแอปต่างๆ ของคุณโดยอัตโนมัติได้ คุณสามารถใช้ Shopify Flow เพื่อทำงานบางอย่างโดยอัตโนมัติได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ เช่น การจัดการคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง

หากได้รับแบนเนอร์ในส่วนผู้ดูแล Shopify เกี่ยวกับการติดตั้ง Shopify Flow คุณสามารถคลิกติดตั้ง Flow และเปิดใช้งานขั้นตอนการทํางานที่จะจัดเก็บการชำระเงินในคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำและมีความเสี่ยงปานกลางโดยอัตโนมัติได้ทันที หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ติดตั้ง Shopify Flow จาก Shopify App Store และใช้เทมเพลตที่สร้างล่วงหน้าหรือสร้างขั้นตอนการทำงานของคุณเอง

ก่อนที่จะใช้งาน Shopify Flow เพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง

เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขขั้นตอนการทำงานในการจัดการคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ทริกเกอร์ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อแทนทริกเกอร์ที่สร้างคำสั่งซื้อ เนื่องจากการวิเคราะห์การหลอกลวงต้องใช้เวลาในการประมวลผลหลังจากที่คำสั่งซื้อสร้างขึ้น ขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อจะไม่ทำงานทันทีหลังจากสร้างคำสั่งซื้อ แต่จะถูกทริกเกอร์เมื่อการวิเคราะห์การหลอกลวงเสร็จสิ้นในคำสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานขั้นตอนการทำงานที่กำหนดว่าควรจัดเก็บการชำระเงินหรือไม่ ให้ตรวจสอบว่าการอนุมัติและการบันทึกบัตรเครดิตได้รับการตั้งค่าเป็นจัดเก็บด้วยตนเองในการตั้งค่าของคุณขั้นตอนการทำงานที่จัดการการจัดเก็บการชำระเงินจะไม่ทำงานหากเปิดใช้งานการจัดเก็บอัตโนมัติ

การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของ Shopify Flow

คุณทำให้งานทั่วไปที่ดำเนินการใน Shopify เป็นแบบอัตโนมัติได้ด้วยการสร้างขั้นตอนการทำงานใน Shopify Flow ที่มีทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการต่างๆ หากต้องการใช้ Shopify Flow เพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่ใช้โดยทั่วไปได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเก็บการชำระเงินได้หากคำสั่งซื้อไม่ได้มีความเสี่ยงสูง หรือยกเลิกและคืนสินค้ากลับสต็อกสำหรับคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง ขั้นตอนเหล่านี้จะดําเนินการตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์การหลอกลวงของ Shopify

จัดเก็บคำสั่งซื้อที่ไม่มีความเสี่ยงจากการฉ้อโกงสูง

ขั้นตอนการทำงานนี้จะจัดเก็บการชำระเงินของคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงและความเสี่ยงปานกลาง รวมถึงหลีกเลี่ยงการจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง คุณติดตั้งเทมเพลตโดยอัตโนมัติได้ หรือจะติดตั้งและปรับแต่งเทมเพลตด้วยตนเองในส่วนผู้ดูแล Shopify ก็ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Flow

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกสร้างขั้นตอนการทำงาน

 5. คลิก เลือกดูเทมเพลต

 6. เลือกความเสี่ยง จากนั้นเลือกจัดเก็บการชำระเงินหากคำสั่งซื้อไม่ได้มีความเสี่ยงจากการฉ้อโกงสูง

 7. คลิกติดตั้ง

 8. ไม่บังคับ: หากคุณต้องการติดตามคำสั่งซื้อที่ไม่ได้จัดการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ในกล่องทำเครื่องหมายหาก ให้คลิกตัวบ่งชี้ + ถัดจากอื่นๆ
  2. คลิก การดำเนินการ
  3. เลือกการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การดำเนินการเพิ่มแท็กคำสั่งซื้อเพื่อเพิ่มแท็ก หรือส่งอีเมลภายในเพื่อส่งอีเมลไปให้ตัวคุณเองหรือพนักงานของคุณเพื่อระบุว่าไม่ได้จัดเก็บการชำระเงิน
 9. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการบันทึกขั้นตอนการทำงานและเริ่มใช้งาน ให้คลิกเปิดขั้นตอนการทำงาน
  • หากต้องการบันทึกขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องเปิดใช้งาน ให้คลิกออก

ยกเลิกและคืนสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงจากคำสั่งซื้อกลับสต็อก

ขั้นตอนนี้จะยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงและคืนสินค้ากลับสต็อกในการสั่งซื้อนอกจากนี้ ยังเพิ่มแท็กในคำสั่งซื้อ เพิ่มแท็กให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อ และส่งอีเมลแจ้งว่าคำสั่งซื้อถูกยกเลิกเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงคุณติดตั้งเทมเพลตโดยอัตโนมัติได้ หรือจะติดตั้งและปรับแต่งเทมเพลตด้วยตนเองในส่วนผู้ดูแล Shopify ก็ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Flow

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกสร้างขั้นตอนการทำงาน

 5. คลิก เลือกดูเทมเพลต

 6. เลือกความเสี่ยง จากนั้นเลือกยกเลิกและคืนสินค้ากลับสต็อกสำหรับคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง

 7. ไม่บังคับ: หากต้องการแก้ไขการดำเนินการของขั้นตอนการทำงาน ให้คลิกการดำเนินการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปลี่ยนปลายทางของอีเมล ให้คลิกที่กล่องส่งอีเมลภายใน แล้วเปลี่ยน your.email@example.com เป็นอีเมลที่ต้องการใช้

 8. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการบันทึกขั้นตอนการทำงานและเริ่มใช้งาน ให้คลิกเปิดขั้นตอนการทำงาน
  • หากต้องการบันทึกขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องเปิดใช้งาน ให้คลิกออก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี