การคืนเงิน การคืนสินค้า และการแลกเปลี่ยน

คุณสามารถคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ สร้างรายการคืนสินค้า และเพิ่มการแลกเปลี่ยนรายการได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

การคืนเงินคือการที่คุณชำระเงินเต็มจำนวนหรือชำระเงินบางส่วนกลับไปให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

การคืนสินค้าคือการที่ลูกค้าคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถส่งคำแนะนำในการคืนสินค้าให้กับลูกค้าและติดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งคืนสินค้าได้ หลังจากที่คุณได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนแล้ว คุณสามารถคืนเงินได้

การแลกเปลี่ยนคือเมื่อคุณจัดเตรียมส่งสินค้าอื่นให้กับลูกค้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคืนสินค้า

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดรายการคืนสินค้าแบบบริการตนเองและตั้งค่ากฎการคืนสินค้าเพื่อให้ลูกค้าของคุณส่งคำขอส่งคืนสินค้าโดยตรงในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี