การดำเนินการคืนสินค้า

คุณสามารถสร้างและจัดการการคืนสินค้าได้จาก Shopify admin ของคุณ เมื่อคุณสร้างการคืนสินค้า คุณสามารถส่งข้อมูลการจัดส่งคืนสินค้าได้ เช่น คําแนะนําในการจัดส่งหรือใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนให้ลูกค้าของคุณและติดตามการคืนสินค้า หลังจากที่คุณได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนแล้ว คุณสามารถคืนเงินและคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องกลับสต็อกได้

หากต้องการสร้างรายการคืนสินค้า คุณจะต้องเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการสั่งซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

สร้างรายการคืนสินค้า

คุณสามารถสร้างรายการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดการสินค้าเฉพาะรายการไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งรายการและไม่มีการคืนเงิน เมื่อคุณสร้างการคืนสินค้า ค่าธรรมเนียมการส่งคืนสินค้าและค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าจะแสดงตามกฎการคืนสินค้าของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าในการคืนสินค้าที่เฉพาะเจาะจงได้ ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้ากลับสต็อกสามารถแก้ไขได้โดยการคืนสินค้าหรือตามรายการ แต่ค่าธรรมเนียมการจัดส่งคืนสินค้าสามารถแก้ไขได้โดยการคืนสินค้าเท่านั้น

หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแต่ไม่ได้ใช้ใบจ่าหน้าดังกล่าว ให้ยกเลิกใบจ่าหน้าดังกล่าวก่อนแล้วจึงดำเนินการคืนสินค้า

ขั้นตอน:

คืนสินค้าส่งคืนกลับสต็อก

หลังจากที่คุณได้รับรายการส่งคืนแล้ว คุณสามารถตรวจสอบและเติมสินค้าได้ เมื่อเติมรายการสินค้าส่งคืนบนมือถือ คุณสามารถเติมสินค้าทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอน:

ทำรายการคืนเงินสำหรับรายการคืนสินค้า

หลังจากที่คุณได้รับรายการที่ส่งคืน คุณสามารถตรวจสอบสินค้า แล้วทำรายการคืนเงินให้กับลูกค้าของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงินสำหรับรายการที่ส่งคืน

 3. ในส่วนกำลังดำเนินการคืนสินค้า ให้คลิก “การคืนเงิน

 4. ป้อนจำนวนรายการสินค้าที่คุณต้องการคืนเงิน

 5. ไม่บังคับ: หากคุณไม่ต้องการส่งอีเมลถึงลูกค้าเมื่อคุณดำเนินการคืนเงินนั้น ให้เลิกทำเครื่องหมายที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า ซึ่งระบบจะเลือกตัวเลือกนี้ไว้เป็นค่าเริ่มต้น

 6. คลิก คืนเงิน เพื่อคืนเงินคำสั่งซื้อของลูกค้า

ปิดรายการคืนสินค้า

หลังจากที่คุณดำเนินงานที่ค้างส่งสำหรับการคืนสินค้าทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถปิดการคืนสินค้าได้ ซึ่งรายการคืนสินค้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคืนเงินค่าสินค้าและคืนสินค้าทุกรายการกลับสต็อกแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการปิดการคืนสินค้า

 3. ในบัตรการส่งคืนอยู่ระหว่างการส่งคืน ให้คลิก “...” จากนั้นคลิก “ปิดรายการคืนสินค้า

เปิดการคืนสินค้า

หากคุณมีงานคืนสินค้าที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นค้างอยู่ คุณสามารถเปิดรายการคืนสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อเพื่อเลือกรายการคืนสินค้าที่คุณต้องการเปิด

 3. ในบัตรคืนสินค้าแล้ว ให้คลิก “...” จากนั้นคลิก “เปิดรายการคืนสินค้า

กรองคำสั่งซื้อตามสถานะการส่งคืน

คุณสามารถกรองคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อของคุณได้ตามสถานะการคืนสินค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกแท็บ “เปิด” เพื่อแสดงสินค้าค้างส่งทั้งหมด

 3. คลิกที่ “ตัวกรอง

 4. คลิกที่ “เลือกตัวกรอง” จากนั้นเลือก “สถานะการคืนสินค้า

 5. คลิกที่ “เลือกค่า” จากนั้นเลือก “อยู่ระหว่างการคืนสินค้า” หรือ “คืนสินค้าแล้ว” เพื่อให้ระบบแสดงคำสั่งซื้อที่ส่งคืนสินค้าแล้ว

ลบรายการคืนสินค้าออกจากการคืนสินค้า

หากลูกค้าไม่ได้ส่งบรรจุภัณฑ์คืนหรือสินค้าไม่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืน คุณสามารถลบสินค้าออกจากการคืนสินค้าได้ หลังจากที่คุณลบการคืนสินค้าแล้ว ยอดคงเหลือคำสั่งซื้อของคุณจะถูกปรับตามนั้น

คุณไม่สามารถลบสินค้าที่คืนเงินแล้วหรือการคืนสินค้ากลับสต็อกออกจากการคืนสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการลบออกจากการคืนสินค้า

 3. ในส่วนกำลังดำเนินการคืนสินค้า ให้คลิก...

 4. คลิก "ลบการคืนสินค้า"

 5. เลือกสินค้าที่คุณต้องการลบออกจากการคืนสินค้า

 6. คลิก "ลบสินค้า" จากนั้น คลิก "ลบสินค้า" เพื่อยืนยัน

ยกเลิกการคืนสินค้า

หากคุณสร้างรายการคืนสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือลูกค้าของคุณเปลี่ยนใจเรื่องการขอคืนสินค้า คุณสามารถยกเลิกรายการคืนสินค้าได้ คุณสามารถยกเลิกการคืนสินค้าได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

 • การคืนสินค้าไม่ได้รับเงินคืน
 • การคืนสินค้าไม่ได้คืนสินค้ากลับสต็อก
 • การคืนสินค้าเปิดอยู่และไม่ได้มีการระบุว่าคืนแล้ว
 • สินค้าที่ส่งคืนไม่มีใบระบุการส่งคืน Shopify Shipping
 • ยังไม่ได้ยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อของสินค้าส่งคืน

หลังจากที่คุณยกเลิกการคืนสินค้าแล้ว คุณจะไม่สามารถเปิดการคืนสินค้าดังกล่าวอีกครั้งได้ แต่คุณสามารถดำเนินการคืนสินค้าใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อเพื่อเลือกรายการคืนสินค้าที่คุณต้องการยกเลิก

 3. บนการ์ดกำลังดำเนินการส่งคืน ให้คลิก “...” จากนั้นคลิก “ยกเลิกการคืนสินค้า

 4. คลิก ยกเลิกการคืนสินค้า เพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี