Tworzenie zwrotów i wymian

Możesz tworzyć zwroty i zarządzać nimi bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify. Po utworzeniu zwrotu możesz wysłać klientowi informacje o wysyłce zwrotu, takie jak instrukcje wysyłki lub etykiety zwrotne, i poinformować go o szacunkowej wysokości kwoty do zwrotu. Możesz także dodawać pozycje wymiany do zwrotu i zapewnić klientom możliwość zapłaty należnej kwoty. Oferowanie opcji wymiany pomaga utrzymać poziom przychodów oraz umożliwia zwiększenie zysków dzięki sprzedaży droższych produktów.

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconych pozycji możesz dokonać zwrotu kosztów, zwrócić do magazynu odpowiednie pozycje oraz zrealizować pozycje wymiany.

Aby tworzyć zwroty, musisz być właścicielem sklepu lub mieć uprawnienie Zamówienia. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników.

Informacje dotyczące tworzenia zwrotów i wymiany pozycji

Przed utworzeniem zwrotu zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Zwrot można utworzyć tylko dla zrealizowanych pozycji, za które nie zwrócono kosztów.
 • Nie możesz dodawać niestandardowych pozycji jako pozycji wymiany.
 • Nie możesz dodawać wymienianych towarów do zamówień z cłami, ale możesz utworzyć zwrot dla takich zamówień.
 • Rabaty na poziomie zamówienia nie mogą być stosowane do pozycji wymiany, ale możesz dodać do tych pozycji rabat na produkt.

Opis finansów związanych ze zwrotami

Podczas tworzenia zwrotu obliczany jest przewidywany wynik finansowy. Jeśli zastosujesz opłaty za zwrot lub dodasz pozycje wymiany, wartość tej sprzedaży zostanie automatycznie skompensowana z pozycjami zwrotu. W zależności od różnicy w wartości możesz dokonać zwrotu kosztów lub pobrać płatność od klienta. Po utworzeniu zwrotu suma zamówienia jest aktualizowana, aby odzwierciedlić te zmiany, a na zamówieniu wyświetla się informacja, czy klientowi przysługuje zwrot pieniędzy czy też jest on winien Tobie jakąś kwotę. Ty decydujesz, kiedy dokonać zwrotu kosztów. Możesz poczekać do momentu otrzymania zwróconych pozycji.

Po utworzeniu zwrotu z pozycjami wymiany klient otrzymuje powiadomienie e-mail wskazujące towary dostarczane mu w ramach wymiany oraz towary, które klient musi zwrócić. Jeśli klient jest winien Ci pieniądze za wymienione towary, może przejść do strony realizacji zakupu i zapłacić pozostałą kwotę należności bezpośrednio z poziomu wysłanego e-mailem powiadomienia o wystawieniu faktury.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o przepływie środków w przypadku zwrotów i wymian oraz o działaniach, które musisz podjąć w określonych sytuacjach:

Przepływ środków w przypadku wymiany
Sytuacja Czynność
Klientowi należą się pieniądze za zwrot lub wymianę, gdy nowe towary są tańsze niż zwracane. Musisz wypłacić zwrot kosztów klientowi.
Klient jest winien Ci pieniądze za zwrot lub wymianę, gdy nowe towary są droższe niż zwracane, a opłaty wyższe. Należność możesz odebrać, wysyłając powiadomienie o zwrocie z linkiem do płatności, wysyłając fakturę, rejestrując płatność lub oznaczając zamówienie jako opłacone.
Nowe i zwracane pozycje mają tę samą wartość i jest to wymiana równowartościowa. Nie musisz podejmować żadnego działania. Kwoty zapłacone za zwracane pozycje są zaliczane na poczet nowych pozycji.

Utwórz zwrot

Możesz utworzyć zwrot w panelu administracyjnym Shopify. Po utworzeniu zwrotu możesz również dodać pozycje wymiany. Po utworzeniu zwrotu z pozycjami wymiany pozycje wymiany zostają automatycznie wstrzymane.

Po utworzeniu zwrotu opłata za wysyłkę zwrotu i opłata za zwrot do magazynu są wyświetlane w oparciu o reguły zwrotów. Możesz również edytować opłaty za zwrot dla konkretnego zwrotu. Opłatę za zwrot do magazynu można edytować według zwrotu lub pozycji, ale opłatę za wysyłkę zwrotu można edytować tylko za pomocą zwrotu.

Kroki:

Zwróć do magazynu zwrócone pozycje

Po otrzymaniu zwróconych pozycji możesz je sprawdzić i zwrócić do magazynu. Podczas zwracania pozycji do magazynu na urządzeniu mobilnym możesz zwrócić wszystkie pozycje tylko do magazynu w jednej lokalizacji.

Kroki:

Przetwarzaj i realizuj pozycje wymiany

Po sprawdzeniu i zwróceniu pozycji zwrotu do magazynu musisz przetworzyć i zrealizować pozycje wymiany. Pozycje wymiany są automatycznie wstrzymywane w oczekiwaniu na dostawę zwrotu, ale realizacja może zostać uruchomiona w dowolnym momencie. Po zrealizowaniu pozycji wymiany klient otrzymuje powiadomienie e-mailem. Może również sprawdzić podsumowanie zamówienia i status zamówienia na swoim koncie klienta.

Poniższe kroki można wykonać w dowolnej kolejności w zależności od procesu biznesowego.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz zrealizować pozycje wymiany.

 3. Opcjonalnie: Zwróć zwrócone pozycje do magazynu.

 4. Przejdź do sekcji Wstrzymane i kliknij opcję Odblokuj realizację. Pozycje wymiany pojawiają się również w sekcji Zwrot w toku w celach informacyjnych.

 5. W sekcji Niezrealizowane realizuj pozycje wymiany w taki sam sposób, w jaki realizujesz zwykłe zamówienia.

 6. W zależności od korekty zamówienia dokonaj zwrotu kosztów lub pobierz płatność:

  • Jeśli musisz oddać pieniądze klientowi, wykonaj zwrot kosztów.
  • Jeśli klient jest Ci winien pieniądze, kliknij opcję Pobierz płatność, a następnie określ sposób, w jaki chcesz pobrać płatność.

Zwracanie kosztów za zwrócone pozycje

Po otrzymaniu zwracanych pozycji możesz je sprawdzić, a następnie zwrócić klientowi koszty.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, którego koszty chcesz zwrócić.

 3. W sekcji Zwrot w toku kliknij opcję Zwrot kosztów.

 4. Wprowadź ilości produktów, których koszty chcesz zwrócić.

 5. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz wysyłać wiadomości e-mail do klienta po dokonaniu zwrotu kosztów, odznacz opcję Wyślij powiadomienie do klienta. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.

 6. Kliknij Zwrot kosztów, aby zwrócić koszty zamówienia.

Usuń zwrócone towary ze zwrotu

Jeśli klient nie wyśle paczki ze zwracanym towarem lub zwrócona paczka nie zawiera towaru, możesz usunąć towar ze zwrotu. Po usunięciu zwracanego towaru saldo zamówienia jest odpowiednio korygowane.

Nie możesz usunąć ze zwrotu towarów, za które zwrócono koszty lub które zwrócono do magazynu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, z którego chcesz usunąć zwracane produkty.

 3. W sekcji Zwrot w toku kliknij ....

 4. Kliknij opcję Usuń pozycje zwrotu.

 5. Wybierz towary, które chcesz usunąć ze zwrotu.

 6. Kliknij opcję Usuń towar, a następnie kliknij Usuń towar, aby potwierdzić.

Anuluj zwrot

Jeśli utworzysz zwrot przez pomyłkę lub klient zmieni zdanie w kwestii żądania zwrotu, możesz anulować zwrot. Aby anulować zwrot z pozycjami wymiany, musisz anulować zwrot, a następnie edytować zamówienie w celu usunięcia niezrealizowanych pozycji wymiany.

Zwrot można anulować tylko w następujących sytuacjach:

 • Nie zwrócono kosztów za zwrot.
 • Zwrot nie został zwrócony do magazynu.
 • Zwrot jest otwarty i nie został oznaczony jako zwrócony.
 • Zwrot nie ma etykiety zwrotnej Shopify Shipping.
 • Realizacja zwrotu nie jest anulowana.

Po anulowaniu zwrotu nie możesz go ponownie otworzyć, ale możesz utworzyć nowy zwrot.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie dla zwrotu, który chcesz anulować.

 3. Na karcie Zwrot w toku kliknij ..., a następnie opcję Anuluj zwrot.

 4. Kliknij opcję Anuluj zwrot, aby potwierdzić.

Otwórz zwrot

Jeśli masz zaległe zadania do wykonania dla zwrotu, możesz otworzyć zwrot.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie dla zwrotu, który chcesz otworzyć.

 3. Na karcie Zwrócone kliknij ..., a następnie opcję Otwórz zwrot.

Zamknij zwrot

Po zrealizowaniu wszystkich zaległych zadań dla zwrotu możesz zamknąć zwrot. Zwrot zamyka się automatycznie, gdy zwrócony jest koszt każdej pozycji i wszystkie pozycje są zwrócone do magazynu. Podczas wymiany pozycji nie musisz zwracać kosztów każdej pozycji, chyba że jesteś winien/winna pieniądze klientowi. Zwrot zamyka się automatycznie, gdy wszystkie pozycje są zwrócone do magazynu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz zamknąć zwrot.

 3. Na karcie Zwrot w toku kliknij ..., a następnie opcję Zamknij zwrot.

Filtruj zamówienia według statusu zwrotu

Możesz filtrować zamówienia na stronie Zamówienia według statusu zwrotu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij kartę Otwórz, aby wyświetlić wszystkie otwarte zamówienia.

 3. Kliknij Filtry.

 4. Kliknij opcję Wybierz filtr, a następnie wybierz status Zwrot.

 5. Kliknij opcję Wybierz wartość, a następnie wybierz opcję Zwrot w toku lub Zwrócone, aby wyświetlić zwrócone zamówienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo