Testy działania funkcji

Testy działania funkcji umożliwiają aktywowanie przyszłych funkcji Shopify w określonych sklepach w organizacji, zanim funkcja zostanie udostępniona wszystkim sklepom Shopify. Pozwala to przetestować i zaktualizować wszelkie procesy workflow i integracje API, które mogą wymagać dostosowania ze względu na nową funkcję, aby przygotować się na czas udostępnienia danej funkcji we wszystkich sklepach.

Aby uzyskać dostęp do testów działania funkcji w panelu administracyjnym Shopify, kliknij Ustawienia, a następnie w sekcji Organizacja kliknij opcję Testy działania funkcji.

Lista funkcji jest wyświetlana z osiami czasu automatycznego udostępniania i liczbą sklepów, w których funkcja jest aktywna.

Uprawnienia

Uprawnienia do testów działania funkcji są domyślnie aktywowane dla właściciela organizacji. Właściciel organizacji może przypisać pracowników w organizacji do uprawnienia do testów działania funkcji.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu użytkownikami za pomocą ustawień organizacji.

Powiadomienia

Po udostępnieniu funkcji do testów działania funkcji otrzymasz wiadomość e-mail ze szczegółami tej funkcji. Możesz zarządzać sklepami, w których chcesz aktywować tę funkcję.

W przypadku problemów z aktywacją funkcji w Twoich sklepach otrzymasz wiadomość e-mail.

Aktywuj funkcje

Możesz aktywować funkcje dla wszystkich sklepów w tym samym czasie lub w poszczególnych sklepach w razie potrzeby.

Kroki:

 1. Na panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij funkcję Testy działania funkcji.
 3. Kliknij opcję Aktywuj funkcję w sklepach obok funkcji, którą chcesz aktywować.
 4. W oknie dialogowym wyświetli się lista Twoich sklepów. Możesz filtrować według sklepów w fazie rozwoju lub sklepów produkcyjnych. Możliwe są następujące czynności:

  • Włącz opcję Aktywuj automatycznie we wszystkich przyszłych sklepach, aby automatycznie aktywować funkcję we wszystkich nowych sklepach.
  • Zaznacz pole wyboru Sklepy, aby wybrać wszystkie sklepy w bieżącym widoku lub całą organizację.
  • Zaznacz pole wyboru obok nazwy sklepu, aby wybrać poszczególne sklepy. Możesz wybrać tyle sklepów, ile chcesz.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dezaktywuj funkcje

Możesz dezaktywować funkcje dla swoich sklepów.

Kroki:

 1. Na panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij funkcję Testy działania funkcji.
 3. Kliknij Zarządzaj obok funkcji, którą chcesz dezaktywować.
 4. Odznacz sklepy, aby dezaktywować funkcję.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj datą udostępnienia

Każda funkcja zostanie udostępniona w określonym terminie. Do tego czasu masz pewną elastyczność. Możesz edytować oś czasu automatycznego udostępniania w dowolnym momencie przed datą udostępnienia funkcji.

Kroki:

 1. Na panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij funkcję Testy działania funkcji.
 3. W sekcji osi czasu dla funkcji kliknij ikonę z ołówkiem.
 4. Wybierz nową datę z selektora kalendarza.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo