Uzyskiwanie dostępu do ustawień organizacji Shopify Plus

Dostęp do ustawień organizacji możesz uzyskać, logując się do sklepu w swojej organizacji, a następnie przechodząc w panelu administracyjnym Shopify do opcji Ustawienia. Jeśli korzystasz z planu Shopify Plus, sekcja Organizacja jest wyświetlana nad ustawieniami na poziomie sklepu. Sekcja Organizacja umożliwia dostęp do części organizacji, takich jak użytkownicy i sklepy, oraz zarządzanie nimi. Pozycje menu dostępne dla każdego użytkownika zależą od tego, jakie uprawnienia na poziomie organizacji zostały nadane danemu użytkownikowi.

Opis pozycji menu Organizacja

W pozycji menu Organizacja wyświetlana jest karta z nazwą organizacji, lista sklepów w Twojej organizacji wraz z dwuliterowym lub trzyliterowym identyfikatorem sklepu i ikoną. Możesz filtrować tę listę zgodnie ze statusem lub celem sklepu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu sklepami za pomocą ustawień organizacji.

Aktualizuj nazwę organizacji

Tylko właściciel organizacji może edytować nazwę organizacji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij opcję Organizacja.
 3. Kliknij ikonę z ołówkiem obok nazwy swojej organizacji.
 4. Edytuj nazwę.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Identyfikatory sklepów

Identyfikatory sklepu są używane przez partnerów, użytkowników i pracowników sklepu do identyfikowania sklepów w Twojej organizacji. Upewnij się, że identyfikator sklepu jest zrozumiały, aby użytkownicy mogli łatwo wybierać sklepy. Identyfikatory te są wyświetlane jako dwuliterowy lub trzyliterowy skrót w menu globalnej nawigacji. Domyślnie identyfikatory sklepu są oparte na pierwszych literach nazwy sklepu. Przykład:

 • Svenshirts - Sve
 • Sven's Shirts - SvS
 • Sven's Shirt Depot - SSD

Wewnętrzną nazwę i domyślny identyfikator sklepu można zmienić podczas tworzenia sklepu. Wewnętrzna nazwa i identyfikator sklepu nie wpływają na treści wyświetlane w sklepie ani w komunikacji z klientami.

Zaktualizuj wewnętrzną ikonę sklepu

Jeśli zmienisz wewnętrzną ikonę sklepu, nowa ikona powinna być unikalna. Sklepy z identycznymi ikonami utrudnią użytkownikom identyfikację sklepów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. Kliknij ikonę sklepu obok nazwy sklepu.
 3. Kliknij Załaduj ikonę, aby załadować nową ikonę sklepu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

W menu globalnej nawigacji wyświetlana jest nowa ikona wewnętrzna.

Opis pozycji menu Użytkownicy

W pozycji menu Użytkownicy wyświetlana jest lista użytkowników w Twojej organizacji. Możesz filtrować tę listę zgodnie ze statusem użytkownika, typem użytkownika, dostępem do sklepu, rolą lub ustawieniami zabezpieczeń. Dowiedz się więcej o zarządzaniu użytkownikami za pomocą ustawień organizacji.

Pozycja menu Użytkownicy sekcji organizacji zawiera również pozycje menu podrzędnego Role i Zabezpieczenia.

Role

W pozycji menu podrzędnego Role wyświetlana jest lista ról utworzonych w organizacji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu rolami za pomocą ustawień organizacji.

Zabezpieczenia

W pozycji menu podrzędnego Zabezpieczenia wyświetlane są ustawienia zabezpieczeń dla organizacji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami zabezpieczeń w sekcji Ustawienia organizacji.

Opis pozycji menu Rozliczenia

W pozycji menu Rozliczenie wyświetlane są informacje rozliczeniowe dla organizacji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu rozliczeniem za pomocą ustawień organizacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo