Toegang tot Organisatie-instellingen

Je hebt toegang tot Organisatie-instellingen door in te loggen bij een winkel in je organisatie en vervolgens in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen te gaan. Er wordt een sectie 'Organisatie' weergegeven boven de instellingen op winkelniveau. In de sectie 'Organisatie' kun je toegang krijgen tot onderdelen van je organisatie en deze beheren, zoals gebruikers en winkels. Welke menuopties voor elke gebruiker beschikbaar zijn, hangt af van de organisatiemachtigingen die aan de gebruiker zijn verleend.

Op deze pagina

Winkels

De menuoptie Winkels geeft een lijst met winkels in je organisatie weer, samen met een winkel-ID van twee of drie letters en een pictogram.Je kunt de lijst filteren op status of doel van de winkel.Meer informatie over het beheren van winkels met Organisatie-instellingen.

Winkel-ID's

Winkel-ID's worden gebruikt door partners, gebruikers en winkelmedewerkers om winkels in je organisatie te herkennen. Zorg ervoor dat de winkel-ID betekenisvol is, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen zien om welke winkel het gaat. Deze ID's worden weergegeven als een afkorting van twee of drie letters in het globale navigatiemenu. De winkel-ID's zijn standaard gebaseerd op de eerste letters van de naam van een winkel. Bijvoorbeeld:

  • Svenshirts - Sve
  • Sven's Shirts - SvS
  • Het shirtdepot van Sven- SSD

Je kunt de interne naam en standaard-ID van de winkel wijzigen wanneer je een winkel aanmaakt of op een later tijdstip. De interne winkelnaam en -ID bepalen niet wat er in je winkel of in communicatie met klanten wordt weergegeven.

Een winkel-ID bijwerken

Als je de naam van de interne winkel of de winkel-ID wijzigt, kies dan een nieuwe waarde die uniek is. Winkels met identieke namen of ID's maken de winkels minder makkelijk herkenbaar voor gebruikers.

Stappen:

  1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen.
  2. Klik in de sectie Organisatie op Winkels.
  3. Klik op de winkel waarvan je de ID wil wijzigen.
  4. Bewerk in de sectie Interne winkelnaam en pictogram de gegevens in het veld Winkelinitialen.
  5. Klik op Opslaan.

De nieuwe ID wordt in het globale navigatiemenu weergegeven.

Gebruikers

Een lijst met gebruikers in je organisatie wordt bij de menuoptie Gebruikers weergegeven. Je kunt de lijst filteren op gebruikersstatus, gebruikerstype, winkeltoegang, rol- of beveiligingsinstellingen. Lees meer over het beheren van gebruikers met Organisatie-instellingen.

De menuoptie Gebruikers in de sectie 'Organisatie' bevat ook de submenuopties Rollen en Beveiliging.

Rollen

De submenuoptie Rollen bevat een lijst met de rollen die in je organisatie zijn aangemaakt. Lees meer over het beheren van rollen met Organisatie-instellingen.

Beveiliging

De submenuoptie Beveiliging geeft de beveiligingsinstellingen voor je organisatie weer. Hier vind je meer informatie over het beheren van beveiligingsinstellingen met de Organisatie-instellingen.

Facturering

Bij de menuoptie Facturering worden factuurgegevens voor je organisatie weergegeven. Hier vind je meer informatie over het beheren van facturering met Organisatie-instellingen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis