การเข้าถึงการตั้งค่าองค์กร Shopify Plus

คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าองค์กรได้โดยเข้าสู่ระบบร้านค้าในองค์กรของคุณ จากนั้นไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อไปยังการตั้งค่า หากคุณใช้แผน Shopify Plus อยู่ ส่วนองค์กรจะแสดงอยู่บนการตั้งค่าระดับร้านค้า ส่วนองค์กรจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการส่วนต่างๆ ขององค์กรได้ เช่น ผู้ใช้และร้านค้าได้ รายการเมนูที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้แต่ละคนขึ้นอยู่กับสิทธิ์อนุญาตขององค์กรที่มอบให้แก่ผู้ใช้

ร้านค้า

รายการเมนูร้านค้าจะแสดงรายการร้านค้าในองค์กรของคุณ พร้อมกับตัวระบุร้านค้าและไอคอนตัวอักษรสองหรือสามตัวอักษรคุณสามารถกรองรายการตามสถานะหรือวัตถุประสงค์ของร้านค้าได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าด้วยการตั้งค่าองค์กร

ตัวระบุร้านค้า

ตัวระบุร้านค้าจะใช้โดยพาร์ทเนอร์ ผู้ใช้ และพนักงานร้านค้าเพื่อระบุร้านค้าในองค์กรของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวระบุร้านค้ามีความหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกร้านค้าได้อย่างง่ายดาย ตัวระบุเหล่านี้จะแสดงเป็นอักษรย่อสองหรือสามตัวอักษรในเมนูการนําทางทั่วระบบ ตามค่าเริ่มต้น ตัวระบุร้านค้าจะอิงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อร้านค้า ตัวอย่างเช่น:

  • Svenshirts - Sve
  • Sven's Shirts - SvS
  • Sven's Shirt Depot - SSD

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อภายในและตัวระบุเริ่มต้นของร้านค้าได้เมื่อคุณสร้างร้านค้า หรือแก้ไขในภายหลัง ชื่อและตัวระบุภายในของร้านค้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่จะแสดงในร้านค้าของคุณหรือในการสื่อสารของลูกค้า

อัปเดตตัวระบุร้านค้า

หากคุณเปลี่ยนชื่อร้านค้าภายในหรือตัวระบุร้านค้า ค่าใหม่ควรจะไม่ซ้ำกับค่าเดิม ร้านค้าที่มีชื่อหรือตัวระบุที่เหมือนกันจะเป็นเรื่องยากที่ผู้ใช้ระบุร้านค้า

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
  2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ร้านค้า
  3. คลิกที่ร้านค้าที่มีตัวระบุที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  4. ในส่วนชื่อภายในของร้านค้าและไอคอน ให้แก้ไขข้อมูล ในช่องชื่อย่อของร้านค้า
  5. คลิกที่ “บันทึก

เมนูการนําทางทั่วระบบจะแสดงตัวระบุใหม่

ผู้ใช้

รายการเมนูผู้ใช้จะแสดงรายชื่อผู้ใช้ในองค์กรของคุณคุณสามารถกรองรายการตามสถานะของผู้ใช้ ประเภทผู้ใช้ สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า บทบาท หรือการตั้งค่าความปลอดภัยได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ด้วยการตั้งค่าองค์กร

รายการเมนูผู้ใช้ของส่วนองค์กรยังมีรายการเมนูย่อยบทบาทและการรักษาความปลอดภัยอีกด้วย

บทบาท

รายการเมนูย่อยบทบาทจะแสดงรายการบทบาทที่สร้างขึ้นในองค์กรของคุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการบทบาทด้วยการตั้งค่าองค์กร

ความปลอดภัย

รายการเมนูย่อยการรักษาความปลอดภัยจะแสดงการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับองค์กรของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยด้วยการตั้งค่าองค์กร

การเรียกเก็บเงิน

รายการเมนูการเรียกเก็บเงินจะแสดงข้อมูลการเรียกเก็บเงินขององค์กรคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเรียกเก็บเงินด้วยการตั้งค่าองค์กร

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี