การจัดการร้านค้าใน Shopify Plus โดยใช้การตั้งค่าองค์กร

หากคุณใช้งานแผน Shopify Plus และมีสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าองค์กร คุณสามารถจัดการร้านค้าในองค์กรของคุณได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

ในส่วนองค์กรของการตั้งค่าองค์กร คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

  • สร้างร้านค้าใหม่
  • ดูและแก้ไขชื่อองค์กร
  • ตรวจสอบรายชื่อและสถานะของร้านค้า
  • เข้าถึงร้านค้า

หากต้องการเข้าถึงองค์กร คุณต้องมีสิทธิ์อนุญาตร้านค้าในระดับองค์กร

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี