การจัดการผู้ใช้ Shopify Plus ด้วยการตั้งค่าองค์กร

หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าองค์กร คุณสามารถจัดการผู้ใช้ในร้านค้าต่างๆ ขององค์กรคุณได้ใน Shopify admin

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ที่ส่วนผู้ใช้ของการตั้งค่าองค์กร:

  • เพิ่ม ระงับ หรือลบพนักงานออก
  • สร้างและกำหนดบทบาทของผู้ใช้
  • ทำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อร้านค้าที่ระบุ
  • ทำการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรที่จะส่งผลต่อร้านค้าทั้งหมดของคุณ
  • เปลี่ยนข้อกำหนดด้านความปลอดภัยขององค์กร

หากต้องการจัดการผู้ใช้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ คุณต้องมีสิทธิ์อนุญาตระดับองค์กรสำหรับผู้ใช้ หากต้องการจัดการพนักงานในระดับร้านค้า คุณต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการผู้ใช้ที่เรียกว่าสิทธิ์อนุญาตแก้ไขในร้านค้าที่ต้องการจัดการ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี